Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Aktuāli

 

   

Precizēts stundu saraksts nākamajai nedēļai.

Iepazīties sadaļā Mācības /Stundas, izvēloties vajadzīgā korpusa stundu sarakstu - VVV_2018_3 vai V2V_2018_3.

*   *   *

 

 

Jaunumi

3.septembrī
2018. gada 11. septembrī

      Pirmdien, 3.septembrī, Valmieras Viestura vidusskolā norisinājās Zinību dienas svinīgais pasākums. Šogad, sakarā ar skolas rekonstrukciju, pasākums notika skolas sporta laukumā, tomēr tas neietekmēja kopējo sajūtu, un pasākums bija īpaši izdevies.

    Sākumā mūs sagaidīja skolēnu pašpārvaldes veidots priekšnesums,  kur viņi, pārģērbušies par skolas celtniekiem, muzicēja, izmantojot neierastus mūzikas instrumentus: ķieģeļus, ķelles, metāla sietus, krāsu bundžas un vēl citus darba rīkus. Pēc tam pārsteigumi nebeidzās, jo ieradās Karlsons, pasākuma vadītājs, ar devīzi “Mieru, tikai mieru!”, kas lieliski vijās cauri visam pasākumam. Pirmklasnieki šogad sevi parādīja braši, vareniem soļiem pāri sporta laukuma kalnam iesoļojot savā pirmajā mācību gadā.   Kad pienāca mūsu skolas grupas “The Saviors” priekšnesums, bija nepieciešama glābēju palīdzība. Uzzinājām, ka grupa neatrodas īstajā vietā un Karlsonam nācās zvanīt glābējiem, kas atgādāja grupu ar savu mašīnu, uz kuras jumta bija ierīkota neliela skatuvīte, kur uzstājās mūsu muzikanti. Šo uzstāšanos var nosaukt par negaidītu pasākuma ,,odziņu” . “The Saviors” pārsteidza mūs arī ar pirmo pašu sacerēto dziesmu, kuras nosaukums sakrīt ar Karlsona devīzi - “Mieru, tikai mieru”.  Noslēgumā sirsnīgi tika izpildīta mūsu skolas himna, kur solo dziedāja Santa Ziemane un arī drosmīgā pirmklasniece Elīza, un pēc tam arī tika iezvanīts pirmais šī mācību gada skolas zvans.

Droši varu teikt, ka šī Zinību diena bija krāšņa un atmiņā paliekoša. Ja arī kādam pēc pirmās klases stundas parādījās satraukums par šo mācību gadu, neierasto  vietu, tad ceru, ka pēc šī sirsnīgā pasākuma tas izzuda, un mācību gads ir iesācies veiksmīgi.

Liels paldies visiem, kas tika iesaistīti šī pasākuma veidošanā!  Novēlu veiksmīgu jauno mācību gadu, un, ja rodas satraukums vai bailes, tad atcerieties “Mieru, tikai mieru!”, Karlsons no skolas jumtiem mūs vēro un palīdzēs.

 

11.b klases skolniece

Izolde Bernadeta Ozoliņa

Jaunākie viesturieši
2018. gada 4. septembrī

SVEICAM

Viesturskolas jaunos pirmklasniekus

1.a klase un audzinātāja Vineta Zariņa

 

1.b klase un audzinātāja Santa Priede

 

1.c klase un audzinātāja Aija Bērziņa

 

Dienesta viesnīca
2018. gada 31. augustā

Valmieras Viestura vidusskolas skolēniem piešķirtas vietas

dienesta viesnīcā J.Enkmaņa ielā 14.

Ievākšanās iespējama 2. septembrī visas dienas garumā.

Vecāku sapulce un līguma slēgšana 2. septembrī plkst. 17.00.

Līdzi ņemam personīgās lietošanas mantas
(segas, spilveni, gultas veļa, trauki, personīgās higiēnas lietas, u.c)

Audzināšanas stundu kabineti 2018.gada 3.septembrī
2018. gada 28. augustā

 

Valmieras Viestura vidusskolas jaunās skolas un mājturības kab. korpuss

 

Valmieras 2. vidusskola

(ieeja no Vakara maiņu vidusskolas puses)

Klase

Audzinātājs

Kabinets

 

Klase

Audzinātājs

Kabinets

1.a

Vineta Zariņa

137.

 

7.a

Iveta Upīte

8.

1.b

Santa Priede

236.

 

7.b

Everita Groševa

7.

1.c

Aija Bērziņa

237.

 

7.c

Zigita Baldone

5.

2.a

Agija Kārkliņa

235.

 

8.a

Līga Liepa

314.

2.b

Inese Baranova

232.

 

8.b

Ginta Līrmane

208.

2.c

Sandra Baumane

154.

 

9.a

Laima Drande

20.

3.a

Ilze Miglava

151.

 

9.b

Iveta Liepiņa

312.

3.b

Guna Gaile

332.

 

9.c

Māra Liepiņa

315.

3.c

Ineta Krieviņa

338.

 

10.a

Andriga Lozda

10.

4.a

Anda Dubulte

336.

 

10.b

Igors Rams

14.

4.b

Signe Niedrīte

337.

 

10.c

Vineta Fleminga

15.

4.c

Gita Baltā

138.

 

11.a

Ineta Lancmane

17.

5.a

Līga Vikse

140.

 

11.b

Inese Barce

-1. stāva kab.
(blakus vingrošanas zālei)

5.b

Vineta Šmite

139.

 

11.c

Īrisa Ozola

1.

5.c

Venita Jansone

133.

 

12.a

Kalvis Tomsons

11.

6.a

Sandra Kārkliņa

3.stāva foajē

 

12.b

Ina Grāvīte

213.

6.b

Anda Upīte

2.stāva foajē

 

12.c

Ina Tuņķele

18.

Eiropas līmeņa pārbaude
2018. gada 20. augustā

Centīgākie Viesturskolas interešu izglītības programmas “Prāta spēles” audzēkņi Latvijas izlasē piedalījās Eiropas čempionātā 100 lauciņu dambretē un veiksmīgi konkurēja ar citu 13 valstu gudrākajiem dambretistiem. Sacensības notika trijās laika kontroles grupās: klasikā - 80 min. apdomas laiks katram, ātrajā – 15 min. un ātrspēlē – 5 min. uz partiju katram.

Eiropas čempionātā Valmieriešu labākie uzrādītie rezultāti:

Eiropas cerību grupā (līdz 10 g.vecumam) Laimiņam Mastiņam klasikā 15.vieta (no Latvijas spēlētājiem pirmais); Pēterim Kripanam ātrajā dambretē 19.vieta (no Latvijas ceturtais); Markam Mikam Miķelsonam ātrspēlē 23.vieta (no Latvijas trešais).

Kadetu grupā (līdz 16.g. vecumam) Beātei Bittei ātrajā dambretē 25.vieta (no Latvijas piektā).

Paldies visiem Viesturskolas skolotājiem par bērnu domāšanas vispusīgu attīstīšanu un kvalitatīvas Eiropas līmeņa izglītības sniegšanu!

Treneri Ilze un Uldis Ābeltiņi