Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Aktuāli

 

 

Jaunumi

Ieskats Viesturskolas vēsturē
2019. gada 18. novembrī

Valmieras Viestura Vidusskola šogad atzīmē savu 80 gadadienu, tādēļ skolā norisinās vairāki skolas jubilejai veltīti pasākumi.

Kā katru gadu Sākumskolas vecāku dome organizē 1.-4. klašu skolēniem mācību stundu par kādu aktuālu tēmu. Šogad saistībā ar skolas dzimšanas dienu tika izvēlēta tēma “Mūsu VVV”.

Lai sākumskolas bērniem būtu iespēja vairāk uzzināt par skolas izveidošanos, tās vēsturi un direktoriem, kas to vadījuši, otrdien, 12.novembrī, klases stundā skolā viesojās bijušais Viesturskolas direktors Ivars Briedis un mācību pārzines Karmena Goba, Līvija Kraukle un Maija Čukure.

Bērni uzzināja, kā skola izveidota, kur skolā bija dzīvokļi, kuros dzīvoja skolotāji, kādas skolas formas bija senākos laikos, cik paklausīgi bija bērni, ko bērni darīja starpbrīžos, kādas neaizmirstamas palaidnības sastrādāja sabiedrībā zināmas personas, kas mācījušās Viesturskolā, kā arī citas interesantas ainas no skolas dzīves.

1. un 4. klasei par savu nostrādāto laiku skolā pastāstīja Ivars Briedis un Karmena Goba. 2. un 3. klases ar notikumiem skolā iepazīstināja Līvija Kraukle un Maija Čukure. Sarunu stunda aizritēja nemanot, bērniem bija tik daudz jautājumu, ka ar vienu mācību stundu, šķiet, bija par maz, lai uzzinātu visu, kas bērniem interesē, tādēļ ikvienam vēl ir iespēja savus jautājumus uzrakstīt uz lapiņas un nodot direktora vietniecei audzināšanas un ārpusstundu darbā Līgai Gackai, kura apņēmās jautājumus nodot mācību stundas viesiem un uzzinātās atbildes nodot skolēniem.

Paldies visiem, kas iesaistījās aktivitāšu organizēšanā!

Daudz laimes dzimšanas dienā, mūsu Valmieras Viestura vidusskola!

Sākumskolas dome vārdā,

Ieva Fogele

Novembris - Ojāra Vācieša mēnesis
2019. gada 18. novembrī

13.novembrī  - Ojāra Vācieša dzimšanas dienā - ar klusu un skaļu, un patiesi izjustu Dzejas Meistara darbu kompozīciju Valmieras Viestura vidusskolā viesojās Latvijas Kultūras akadēmijas jaunie mākslinieki - 3.kursa aktieri, kuri mācās un sevi kaldina Valmieras Drāmas teātrī.

Improvizācijā izskanot turpat veselam simtam dzejoļu, skatītāju zālē bija jaušams saviļņojums, prieks un dvēselisks piepildījums par skanēto dzejas rindu dziļumu, spožumu un skaidrību. 

Pēc uzveduma topošie aktieri tikās ar mūsu teātra klašu skolēniem.

Skolotāja Andriga Lozda (teksts) un VVV Skolēnu pašpārvalde (foto)

"Mūsu gaisma Latvijai!"
2019. gada 13. novembrī

Tradīcijas ir viena no Viesturskolas vērtībām, tāpēc arī šogad 11. novembrī skolas pagalmā iededzām svecītes, pieminot tos, kuri cīnījušies un atdevuši savas dzīvības, lai mēs dzīvotu brīvā Latvijā. Šogad visi vienojāmies auseklīša veidošanā, kam viena no nozīmēm ir gaismas uzvara pār tumsu. Šajā vakarā mēs tiešām uzvarējām tumsu, sveču radītā gaisma un siltums sasniedz pat Viesturiešus, kuri atrodas otrā Latvijas malā. Kā skolas absolvente Estere Graumane raksta savā facebook profilā: “Viesturskolas 11.novembris ik gadu ir patriotiskākais, sirds siltākais, vienotākais pasākumus Valsts svētku laikā. Pat neesot tur, šķiet kaut kur savienojas tā stīdziņa, kas liek just, ka arī mana domu svecīte tur ir.”

Turpinot tradīcijas, kopā ar vidusskolas kori vienojāmies arī latviešu spēka dziesmās, kuras izdziedāja kā lieli, tā mazi. Sirsnīgā atmosfēra pulcēja skolēnus un viņu ģimenes, sirdis sildīja sirsnība un kopā būšana, bet ķermeni skolēnu pašpārvaldes vārītā karstā zāļu tēja. Neizsakāms prieks valdīja arī pēc pasākuma, kad auseklītis turpināja cīņu pret tumsu, visi jau bija devušies mājās, bet sociālajos tīklos parādījās video, kur redzami skolas absolventi, kuri atbrauc uz Viesturskolu, iededz svecīti un vienojas dziesmā. Tas ir pierādījums tam, ka Viesturiešos tiek ieaudzināts patriotisms un tā ir tikai viena no Viesturiešu vērtībām!

Paldies skolēnu pašpārvaldei par ieguldīto darbu!

Olimpiskās dienas talismans
2019. gada 13. novembrī

  20. septembrī Viesturskolā, tāpat kā daudzviet Latvijā, norisinājās Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā Olimpiskā diena.

  Olimpiskās dienas ietvaros skolēni piedalījās ne tikai dažādās fiziskās aktivitātēs, bet arī radošajos konkursos. Viesturskolas sākumskolēni ļoti aktīvi zīmēja Latvijas Olimpiskās komandas talismanu, un labākie skolas zīmējumi aizceļoja uz Rīgu, uz Latvijas Olimpisko komiteju.

  8. novembrī notika radošo konkursu svinīgā apbalvošanas ceremonija. Mūsu skola kārtējo reizi var lepoties, jo 4.b klases skolniece Evelīna Kurzemniece starp 222 iesūtīto darbu autoriem ierindojās godpilnajā 2. vietā (1. vieta netika piešķirta nevienam). Sveicam!

  Prieks un satraukums pārņēma ikvienu pasākuma dalībnieku, jo pēc apbalvošanas ceremonijas bija radošā darbnīca šefpavāra Mārtiņa Sirmā vadībā. Tās laikā katrs dalībnieks pagatavoja gardu maltīti, kuru paši pēc tam nobaudīja.

    Katram tiek dota iespēja sevi apliecināt dažādās jomās, galvenais ir uzdrīkstēties!

 

4.b klases audzinātāja Guna Gaile

ALISE BRĪNUMZEMĒ
2019. gada 11. novembrī

Šī gada 5. novembrī pirmizrādi piedzīvoja  Valmieras Viestura vidusskolas 11.c (teātra) klases iestudētā izrāde ,,Alise Brīnumzemē”.

Brīnumainā stāsta autors ir angļu rakstnieks un filozofs Luiss Kerols jeb īstajā vārdā Čārlzs Latvidžs Dodžsons (1832 – 1898). Darbu viņš sarakstīja  30 gadu vecumā, izmantojot vārdu spēles, loģiku un fantāziju. Tas saista lasītājus līdz mūsdienām. Izrāde ir par mums pašiem -  sabiedrību, tās vērtībām. Kādreiz svarīgi uz to paskatīties no malas, tādēļ arī mūsu iestudētajā izrādē  izmantoti spoguļi.

Alises nonākšana Brīnumzemē ir iespēja   skatītājam   atdzīvināt ikdienu, kas daudziem šķiet pelēka un garlaicīga, izlauzties brīvībā no rutīnas un uz mirkli būt patiesi dzīvam citā pasaulē.

Režisors Roberts Segliņš saka, ka šī ir sarežgīta izrāde, dziļi filozofiska, tai nav konkrēta sižeta, tādēļ ir grūti izprotama, ja pirms izrādes nav lasīta grāmata.  Šo  izrādi mēs veidojām, balstoties uz grāmatas saturu un pievienojot  nelielu mūsdienu akcentu.  Sākumā viegli nebija, bet mēģinājumu procesā ainas  kā puzles gabaliņi lēnām, taču pareizi salikās kopā.

Izrāde sākas ar Alises kritienu truša alā - savādā fantāzijas pasaulē –Brīnumzemē, kur viņa sastop dažādas jocīgas būtnes un piedzīvo daudz neparasta. Caur šiem  savādajiem sapņu tēliem viens pēc otra pie Alises nāk jautājumi – kas es esmu? kurp eju? kur vēlos nonākt?

Autors L. Kerols Alisi raksturojis kā  ļoti patiesu, lētticīgu, bezbailīgu un pieklājīgu  attieksmē pret citiem tēliem. Alise Brīnumzemē tiek iesaistīta dīvainās sarunās, un viņas prāts pavisam sagrozīts. Vaicājot trim mūsu galvenās lomas  atveidotājām- Evijai, Nikijai, Līvai-, vai viņu prāts spēj iejusties šajā filozofiskajā lomā, meitenes atbild : ,,Izrādes  sākumā  iejusties tēlā un saprast, kurp  vispār vēlos nonākt, ir grūti, jo tās izpausme un valoda ir tik dažāda, ka grūti to izprast, taču līdz ar izrādes kāpinājumu arī mēs jūtamies kā brīnumzemē un aizmirstam par reālo pasauli.”

Stāstā  iesaistīti daudzi tēli, pārsvarā dzīvnieki,  katrs ir  interesanta  personība. Veidojot izrādi, mēs centāmies ikvienam atrast  rakstura iezīmi, kas  izrādē atklāj tieši viņa tēlu.

Piemēram, Baltais trusis, kurš aprakstīts kā vecs, nervozs tēls,  sevī apvieno humoru un bailes. Bailes no Karalienes pavēles nocirst galvu, taču tajā pašā laikā, izspēlējot dažādas smieklīgas un reizē neveiklas  ainas,  izrādei piešķir humora dzirkstīti.

Truša lomas atveidotāja Elīna: „ Jāteic, ka izrādē labi iejūtos tēlā, jo arī dzīvē pamanu sevī tādas īpašības, kādas piemīt Baltajām trusim. Pēc izrādes grūti attapties, un  dažreiz  vēl  nejauši  atdarināt neveiklas  kustības vai žestus, kas raksturīgas Baltajam trusim. Spēlējot izrādi, sapratu, ka mēs visi nevaram būt gudri un nopietni, jo dzīvē vajadzīgs līdzsvars, vajadzīgs arī kāds, par ko pasmieties.

Protams,  jāpiemin  spilgtā karaliene, kura izrādes laikā sēž savā tronī, vērojot pārējos un diktējot noteikumus. Karalienes lomas atveidotāja Zibela atzīst, ka ir diezgan sarežģīti izprast tēla mainīgo raksturu. Viņai izrādē svarīgas  ir kustības un mīmika, kas ir  sarežģīts uzdevums, jo  dažās ainās dialogs notiek, izmantojot  spoguli, tādēļ jārunā gana skaļi. Karaliene ir kā hameleons. Atziņa, ko esmu guvusi, iejūtoties Karalienes lomā, - lai arī cik daudz nepatīkamu situāciju atgadītos  mūsu dzīvē, mēs tās varam izspēlēt, izdzīvot komēdijā, jo tā taču ir vieglāk dzīvot.

Tikpat savdabīgs un interesants izrādē parādās cepurnieks, kura pulkstenis ir iestrēdzis un jau krietnu laiku rāda pulksten 18.00. Šķiet -  režisors lomas sadalījis ļoti atbilstoši, jo Kristers, kurš iejuties cepurnieka lomā, saka, ka viņam nemaz nav jātēlo. Loma nāk dabiski, jo viņam arī dzīvē patīk asprātīgi izteicieni. Kristers piebilst, ka izrādē patiesi zūd laika izjūta, un tā paskrien nemanot.

Šī izrāde jau patiesībā ir Alises sapnis, kuru meitene izrādes laikā piedzīvo kopā ar skatītāju. Reālistiskais skatītājs šai brīdī meklēs loģiku, apcerīgais – filozofiju, avantūriskais –ļausies fantāzijas bagātam piedzīvojumam. Katram savs skatījums!

Pasakas varoņus  Brīnumzemē vada  režisori Inese Ramute un Roberts Segliņš, tērpu māksliniece Īrisa Ozola, horeogrāfe Linda Mīļā, grimētāja Inga Kraukle, gaismotājs Roberts Cipruss.

Elīna Šmite 11.c klase