Mācību sasniegumu un interešu izglītības laureātu godināšanas pasākums