Mācību sasniegumu laureātu godināšanas pasākums "Viesturskolas lepnums"