Valmieras pilsētas pašvaldības un Burtnieku novada stipendiātu apbalvošana