Mācību sasniegumu un interešu izglītības laureātu godināšanas pasākums "Viesturskolas lepnums"