Iespējas

2017. / 2018.  māc. g.


Karjeras izglītības darba organizatore

 

Daiga Stalšāne

Darba laiks:

otrdienās no 14.30 -16.30

ceturdienās no 10.30 - 15.00

Inga Savicka

Darba laiks:

trešdienās no 13.00- 17.00

ceturdienās no 8.00 -13.00

 

Bibliotēka un lasītava

Laima Drande, Krista Drande

Darba laiks: katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00

Tālrunis 64207589

 

Logopēds

Aija Bērziņa

Darba laiks: pēc individuāla  grafika

 

Psihologs

Gunta Dance

Darba laiks:

pirmdien no 8,00 līdz 17.00

trešdien no 8.00 līdz 14.00

piektdien no 8.00 līdz 14.00

Vineta Fleminga

Darba laiks:

otrdien no 8,00 līdz 15.00

ceturdien no 8.00 līdz 17.00

 

Sociālais pedagogs

Iveta Upīte

Darba laiks:

Pirmdien no 8:00-10:30  un 12:30-18:00
Otrdien no 8:00 – 10:30 un 11:30-14:00
Trešdien no 9:00 – 17:00
Ceturtdien no 14:00 – 17:00
Piektdien no 9:00 – 11:30 un 12:30 – 16:00

  

Ēdnīca

Darba laiks: no 10.25 līdz 13.20

Pusdienu talonus var iegādāties no 7.30 līdz 10.00 un  no 13. 30 līdz 15.00

Pusdienas var atteikt līdz 9.00; uz vairākām dienām (ekskursijas u. c. iemeslu dēļ) 3 dienas iepriekš. Tālr.:26174118

Ēdienkarte sākumskolas klasēm

Ēdienkarte 5. - 12. klasēm

Ēdienkarte bērniem ar laktozes nepanesamību

 

Kafejnīca

Darba laiks: katru darba dienu  no 7.45  līdz 15.00, izņemot piektdienās no 7. 45 līdz 14. 00

 

Garderobe

Darba laiks: no 7.30 līdz 16.00

 

Medpunkts

Gaida Stepanova

Darba laiks: no 8.00 līdz 16.00