Iespējas

2016. / 2017.  māc. g.


Karjeras izglītības darba organizatore

Daiga Stalšāne

Darba laiks:

otrdienās   9.00 - 16.00, KI metodiskajā centrā /lasītavā/

 

Bibliotēka un lasītava

Laima Drande, Krista Drande

Darba laiks: katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00

Tālrunis 64207589

 

Logopēds

Aija Bērziņa

Darba laiks: pēc individuāla  grafika

 

Psihologs

Gunta Dance

Darba laiks: pēc individuāla  grafika

 

Sociālais pedagogs

Iveta Upīte

Darba laiks:

pirmdien, otrdien no 9.00 līdz 16.00,

trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 15.00,

 

 

Ēdnīca

Darba laiks: no 10.25 līdz 13.20

Pusdienu talonus var iegādāties no 7.30 līdz 10.00 un  no 13. 30 līdz 15.00

Pusdienas var atteikt līdz 9.00; uz vairākām dienām (ekskursijas u. c. iemeslu dēļ) 3 dienas iepriekš. Tālr.:26174118

Ēdienkarte sākumskolas klasēm

Ēdienkarte 5. - 12. klasēm

Ēdienkarte bērniem ar laktozes nepanesamību

 

Kafejnīca

Darba laiks: katru darba dienu  no 7.45  līdz 15.00, izņemot piektdienās no 7. 45 līdz 14. 00

 

Garderobe

Darba laiks: no 7.30 līdz 16.00

 

Medpunkts

Gaida Stepanova

Darba laiks: no 8.00 līdz 16.00