Iespējas

Karjeras izglītības darba organizatore

 

Daiga Stalšāne

Darba laiks:

otrdienās no 14.30 -16.30

ceturdienās no 10.30 - 15.00

Inga Savicka

Darba laiks:

trešdienās no 13.00- 17.00

ceturdienās no 8.00 -13.00

 

Bibliotēka un lasītava

Laima Drande, Krista Drande

Darba laiks: katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00

Tālrunis 64207589

 

Logopēds

Aija Bērziņa

Darba laiks: pēc individuāla  grafika

 

Atbalsta personāls

  Psiholoģe G.Dance Psiholoģe V.Fleminga Sociālā pedagoģe I.Upīte Sociālais pedagogs K.Antons
Pirmdiena 8:00-18:00 (VVv)   9:00-17:00 (V2v)  
Otrdiena   8:00-15:00 (V2v) 9:00-12:00 (VVv) 8:00-16:00 (VVv)
Trešdiena   8:00-17:00 (VVv) 9:00-15:00 (V2v) 9:00-11:00 (V2v)
Ceturtdiena Atbalsta personāla sanāksme 14:00-15:00 (V2v)
8:00-13:30 (VVv)   9:00-16:00 (V2v)  
15:00-16:00 (V2v)
Piektdiena 8:00-12:00 (VVv)   10:00-13:00 (V2v) 8:00-16:00 (V2v)

  

Ēdnīca

Darba laiks: no 10.25 līdz 13.20

Pusdienu talonus var iegādāties no 7.30 līdz 10.00 un  no 13. 30 līdz 15.00

Pusdienas var atteikt līdz 9.00; uz vairākām dienām (ekskursijas u. c. iemeslu dēļ) 3 dienas iepriekš. Tālr.:26174118

Ēdienkarte sākumskolas klasēm

Ēdienkarte 5. - 12. klasēm

 

Kafejnīca V2V

Darba laiks: katru darba dienu  no 7.45  līdz 15.00, izņemot piektdienās no 7. 45 līdz 14. 00

 

Garderobe V2V

Darba laiks: no 7.30 līdz 16.00

 

Medpunkts

Gaida Stepanova

Darba laiks: no 8.00 līdz 16.00

  Psiholoģe G.Dance Psiholoģe V.Fleminga Sociālā pedagoģe I.Upīte Sociālais pedagogs K.Antons
Pirmdiena 8:00-18:00 (VVv)   9:00-17:00 (V2v)  
       
Otrdiena   8:00-15:00 (V2v) 9:00-12:00 (VVv) 8:00-16:00 (VVv)
       
Trešdiena   8:00-17:00 (VVv) 9:00-15:00 (V2v) 9:00-11:00 (V2v)
       
Ceturtdiena Atbalsta personāla sanāksme 14:00-15:00 (V2v)
8:00-13:30 (VVv)   9:00-16:00 (V2v)  
15:00-16:00 (V2v)      
Piektdiena 8:00-12:00 (VVv)   10:00-13:00 (V2v) 8:00-16:00 (V2v)