INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU NODARBĪBU GRAFIKS

2017./2018.m.g.

 

Interešu izglītības programma

 

Klašu grupa

Pedagogs

Diena

Laiks

Telpa

1.

TDK  „Viesturietis”

 

1.klases

Arta Stikāne

 

Otrdiena

Piektdiena

12.40-14.20

12.40-14.20

kamīnzāle

2.klases

Arta Stikāne

Trešdiena

Ceturtdiena

12.40-14.20 13.40-15.10

kamīnzāle

3.-4.klase

Arta Stikāne

Pirmdiena

Otrdiena

13.40-15.10

14.30-15.55

kamīnzāle

5.-6.klase

Arta Stikāne

Trešdiena

14.30-15.55

kamīnzāle

9.-12.klase

Arta Stikāne

Pirmdiena

Trešdiena

18.00- 20.00

17.00-19.30

Lielā zāle

2.

Deju grupa “Minerva”

1.-4.klase

Arta Stikāne

Ceturtdiena

15.00-17.00

kamīnzāle

3.

Mācību koris

1.klases

Ilvija Aizupiete

Pirmdiena

11.40-12.20

114.

2.klases

Ilvija Aizupiete

Trešdiena

11.40-12.20

114.

4.

Koris

 

3.-4.klase

Ilvija Aizupiete

Otrdiena

Piektdiena

12.40-13.20

8.10-8.50

114.

5.-8.klase

Ilze Jansone

Pirmdiena

Ceturtdiena

8.10-8.50

114.

9.-12.klase

Ilze Jansone

Ilvija Aizupiete

Otrdiena

Ceturtdiena

15.00-16.30

 

114.

5.

Teātris „Sprīdītis”

1.-2.klase

Līga Gacka

Ceturtdiena

13.40 –15.00

Lielā zāle

3.-4.klase

Līga Gacka

Ceturtdiena

15.00-16.30

Lielā zāle

5.-12.klase

Līga Gacka

 

Piektdiena

15.00-17.00

Lielā zāle

10.klase

11.klase

12.klase

Roberts Segliņš

Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena

15.00-18.00

Lielā zāle

6.

Vokāli instrumentālais estrādes ansamblis

7.-9.klase

10.-12.klase

Guntars Aizupietis

Otrdiena

Trešdiena

14.30-16.40

 

238.

7.

Teātra sporta pulciņš

     7.-9.klase

Elīna Krūkle

Trešdiena

14.30-16.00

kamīnzāle

10.-12.klase

Trešdiena

16.00-19.00

kamīnzāle

8.

Mākslas pulciņš

  1. 1.     klase

Gija Kalvīte

Otrdiena

13.40-14.20

116.

2.-4.klase

Aiga Gartmane

Pirmdiena

13.40-15.10

117.

5.-9.klase

Īrisa Ozola

Pirmdiena

13.40-15.10

04.

9.

Mazskauti

Skauti

2.-5.klase

6.-12.klase

Uldis Jansons

Sestdiena

 

10.00-13.00

un pēc pas. plāna

113., 15.

10.

Mūzikas ierakstu studijas un apskaņošanas pulciņš

6.-11.klase

Guntars Aizupietis

Ceturtdiena

 

14.30-16.40

 

238.

11.

Sporta spēļu pulciņš

3.-4.klase

Māra Goba

Otrdiena

Trešdiena

14.30-15.10

14.30-15.10

sporta zāle

12.

Stājas veidošana

1.-2.klase

Māra Goba

Otrdiena

 

Trešdiena

12.40-13.20

Lielā zāle

13.40-14.20

Mazā sporta zāle

13.

Basketbola sekcija

5.-8.kl.

Atis Jākobsons

Pirmdiena

 

15.20-16.20

sporta zāle

9.-12.klase

16.20-17.20

14.

Volejbola sekcija

5.-12.klase

Igors Rams

Trešdiena

 

15.20-17.20

 

sporta zāle

15.

Kokapstrādes pulciņš

6.-9.klase

Gunārs Verovkins

Ceturtdiena

14.20-17.00

 

155.

16.

Prāta spēļu pulciņš

1.-9.kl.

Ilze Ābeltiņa

Uldis Ābeltiņš

Pirmdiena

12.40-15.10

Tiks precizēts

Trešdiena

12.40-15.10

Tiks precizēts

Piektdiena

12.40-15.10

Tiks precizēts

17.

Inženieru klubs

8.-12.klase

Uldis Ābeltiņš

Trešdiena

15.20-16.40

139.

18. Robotikas pulciņš 5.-7. klase Kalvis Tomsons

Pirmdiena

 

14.00-17,00 202.