Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Vai protam sadarboties?
2018. gada 3. oktobrī

Septembris – pirmais mēnesis pēc vasaras, kad skolēni atgriežas skolā, lai turpinātu mācības.

Septembris – pēdējais mēnesis pēc Latvijā pavadīta gada Valmieras Novada fonda brīvprātīgajai un programmas Erasmus+ European Voluntary Service stipendiātei Lūcijai Sitarovai no Čehijas. Lūcija aizvadītajā gadā ar dažādām aktivitātēm darbojās Valmieras Jauniešu mājā “Ceplis”, tikās ar vairāku skolu skolēniem un pat piedalījās Dziesmu un deju svētkos kopā ar deju kolektīvu “Dzieti”.

Septembrī satikās Lūcija un Valmieras Viestura vidusskolas 4.a klases un 5.b klases skolēni. Lūcija mācīja mūsu skolēniem darboties komandā.

Tas bija interesanti, jautri, bet arī grūti! Sarunājāmies angļu valodā. Piektklasnieki saņēma uzslavu par labām angļu valodas zināšanām un raitu sarunvalodu. Ceturtklasniekiem brīžiem negāja viegli. Tomēr kopīgiem spēkiem sapratām spēļu noteikumus. Vēl grūtāk bija spēt sadarboties klasei kopā, nevis konkurēt pa vienam! Jo visus uzdevumus veikt varēja tikai visi kopā.

4.a klases skolēni bija sevišķi lepni, kad izdevās, visiem kopā turoties pie vienas virves, iesiet tajā mezglu. Sākumā uzdevums šķita kā MISSION IMPOSSIBLE: katrs vilka savu virves gabalu, viens otru komandēja…  Pamazām nonācām pie atziņas, ka jārīkojas visiem kopā, uzticoties viens otram, un mezgls tika iesiets! Bet uzdevumu visai klasei tikt cauri rotējošai virvei mēs vēl pamēģināsim kādā klases pasākumā, jo tas šoreiz neizdevās.

5.b klasei visāķīgākais likās “lidojošo paklāju” uzdevums, kad gaisā esošu lidojošo paklāju vajadzēja apgriezt uz otru pusi tā, lai neviens no komandas biedriem no paklāja nenokristu. Divām komandām tas izdevās! Bet “rotējošā virve” arī mūsu klasei palika mājas darba uzdevums.

Tā bija brīnišķīga pieredze - iepazīties ar citas nācijas pārstāvi, izmēģināt savas svešvalodu zināšanas, mācīties uzklausīt vienam otru un sadarboties.  Un, kas zina, varbūt kāds no mazajiem viesturiešiem pēc dažiem gadiem, Lūcijas iedvesmots, dosies brīvprātīgajā darbā un mācīs sadarboties skolēniem kādā citā pasaules malā.

Skolotājas Anda Dubulte un Vineta Šmite

Iespējas ir jāizmanto…
2018. gada 2. oktobrī

Jau 5. oktobrī LTV1 6. sezonu uzsāks erudīcijas raidījums “Gudrs, vēl gudrāks”. Septembra 2.nedēļa sākās ar patīkamu satraukumu, jo uzaicinājumu piedalīties 1.pusfinālā saņēma 6.b klases skolniece Paulīna Jansone. Viņa ir meitene ar plašu redzesloku, atsaucīga, precīza.  Paulīnas darba spējas ir apbrīnojamas, jo pienākumus veic ļoti atbildīgi, labprāt ar padomu palīdz arī klasesbiedriem. Viņa ļoti labi spēj plānot savu laiku, jo pēc stundām attīsta savas spējas un talantus Valmieras Mūzikas skolā, Valmieras Mākslas vidusskolā, kā arī ir Valmieras Viestura vidusskolas 5.-8.kl. kora dalībniece. Daudzpusīgās ārpusstundu intereses Paulīnai noteikti palīdzēja rast atbildes uz ‘’āķīgajiem” jautājumiem.  Konkursā bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos.  Arī šogad plakātus gatavoja un uz Rīgu devās Paulīnas līdzjutēji, kas priecājās par viņas zināšanām. Paulīna, mēs ar Tevi lepojamies! Lai veicas arī turpmāk!

 6.b klases kolektīvs un klases audzinātāja Anda Upīte

Dzejas dienas meistardarbnīca
2018. gada 2. oktobrī

20.septembrī Valmieras Viestura vidusskolas skolēni devās uz Valmieras integrēto bibliotēku, lai Dzejas meistardarbnīcā satiktos ar dzejnieci, dramaturģi un aktrisi Agnesi Rutkēviču jeb Annu Fomu (pseidonīms). Pasākums norisinājās ārā, Gaujas krastā pie bibliotēkas, kur bija iekārtota skaista ekspozīcija ar dzejoļu grāmatām un rudens veltēm, kas deva odziņu un sava veida burvību.

Sākumā dzejniece īsi iepazīstināja ar sevi un rosināja aktivitāti – katram jānofotografē klusums. Uzdevumam atvēlēja 10 minūtes. Pēc tam ikviens apdomāja un pastāstīja dzejniecei par savu izvēli, un parādīja fotogrāfiju pārējiem.  Iedvesmojoši bija klausīties šos stāstus un vērot bildes, jo katrs izteica savas domas. Interesanti, ka ikviens klusumu un arī visu pasauli redz citādākām acīm. Pēc tam dzejniece nolasīja mums dažus savus dzejoļus un pastāstīja, kā tie radušies. Daži viņas daiļdarbi rodas tieši no fotogrāfijām, tāpēc ceru, ka arī kādam no mums pēc klusuma tveršanas bildē radās kāds dzejolis. Dzejniece mums pavēstīja arī par saviem dzīves notikumiem un deva vērtīgus padomus turpmākajai radošajai izaugsmei.

Mani patīkami pārsteidza brīvā atmosfēra un labsajūta, kāda valdīja pasākuma laikā, kuras dēļ daži, dzejnieces un citu mudināti, uzdrīkstējās uzstāties arī ar saviem dzejoļiem, kas izbrīnīja klātesošos ar profesionalitāti un domu graudiem, kas liek aizdomāties. Īpaši mūs pārsteidza 12.c klases skolniece Angelika Gabale, kura, klases biedru iedrošināta, uzstājās ar vairākiem dzejoļiem. Viņu pēc šī pasākuma uzrunāja Agnese Rutkēviča un piedāvāja piedalīties Dzejas dienu noslēguma pasākumā, kur viņa kopā ar citiem pazīstamiem dzejniekiem lasīja savu dzeju. Pati Angelika par šīs dienas aizraujošajiem notikumiem stāsta: “Pēc meistarklasēm mani uzaicināja uz bibliotēku, kur notika dzejas lasījumi, un man bija iespēja uzstāties kopā ar īstiem dzejniekiem. Interesanti tas, ka mani pieteica tāpat kā pārējos. Vadītājs Andris Akmentiņš par katru bija sagatavojis dažas pašsacerētas dzejas rindiņas. Par mani viņš uzrakstīja brīdī, kamēr uzstājās Tamāra Skrīna. Es biju otrā. Atmosfēra bija fantastiska, un likās, ka uztraukums ir pazudis. Sajūta, ka esi pareizajā vietā un laikā. Pēc tam klausījos pārējos dzejniekus. Citi lika smieties, citi daudz ko pārdomāt. Nebija nekas par daudz vai par maz. Pēc šī pasākuma man un pārējiem autoriem bija iespēja doties uz bibliotēku, kur bija sagatavotas uzkodas un dzērieni. Paliku līdz beigām. Lielāko daļu vakara pavadīju sarunās ar Agnesi Rutkēviču. Burvīgi pavadīts vakars un diena. Nekad nebūtu domājusi, ka kaut kas tāds var dzīvē notikt. Pilnīgi cita dimensija. Prieks, ka citiem patīk manis radītais. Tas iedvesmo darīt vairāk.”

Noslēgumā mums tika dota iespēja uzdot jautājumus māksliniecei, kā arī izvēlēties kādu dzejoļu grāmatu no sakārtotās ekspozīcijas un paņemt to sev, lasīšanai un izdzīvošanai.

Manuprāt, šis Dzejas dienu pasākums bija patiesi māksliniecisks un aizraujošs.  Paldies par iespēju satikt šo radošo personību - Agnesi Rutkēviču -, kā arī patīkami veidoto pasākumu ikvienam, kurš piedalījās tā tapšanā un dalībā. Novēlu, lai mūsu jaunie literāti sevi attīsta un ļauj vaļu domu lidojumam! Kā minēts šī gada Dzejas dienu vēstījumā “jaunības degsme jebkurā vecumā un brīva domu apmaiņa…” (Andris Akmentiņs)

 11.b klases skolniece

Izolde Bernadeta Ozoliņa

Peldētapmācības grafiks
2018. gada 28. septembrī

Valmieras Viestura vidusskolas
1. – 3. klašu peldēt apmācības nodarbību grafiks

Otrdiena 

Izbraukšanas laiki

Nodarbības laiks

Izglītības iestāde

08:00

Viestura vsk. uz VOC

08:30 – 09:10

Viestura vsk. 1.c klase

08:50

Viestura vsk. uz VOC

09:20 – 10:00

Viestura vsk.  2.a klase

09:25

VOC uz Viestura vsk.

 

 

09:40

Viestura vsk. uz VOC

10.10 – 10.50

Viestura vsk.  2.b.klase

10:15

VOC uz Viestura vsk.

 

 

10:30

Viestura vsk. uz VOC

11:00 – 11:40

Viestura vsk.  2.c klase

11:05

VOC uz Viestura vsk.

 

 

11:20

Viestura vsk. uz VOC

11:50 – 12:30

Viestura vsk.  3.b klase

11:55

VOC uz Viestura vsk.

 

 

12:10

Viestura vsk. uz VOC

12:40 – 13:20

Viestura vsk.  3.a klase

12:45

VOC uz Viestura vsk.

 

 

13:00

Viestura vsk. uz VOC

13:30 – 14:10

Viestura vsk. 3.c klase

13:35

VOC uz Viestura vsk.

 

 

14:25

VOC uz Viestura vsk.

 

 

 

Piektdiena 

Izbraukšanas laiki

Nodarbības laiks

Izglītības iestāde

11:50

Viestura vsk. uz VOC

12.20 – 13.00

Viestura vsk. 1.b klase

12:40

Viestura vsk. uz VOC

13.10 – 13.50

Viestura vsk. 1.a klase

13:15

VOC uz Viestura vsk.

 

 

14:05

VOC uz Viestura vsk.

 

 

 

No 1.oktobra uzsākās peldētapmācība Valmieras pilsētas izglītības iestāžu 1.-3.klašu skolēniem.

Līdzi ņemamās mantas: ārsta izziņa 027 forma, peldēšanas tērps, peldcepure, švamme,  dvielis, čības.

Olimpiskā diena 2018
2018. gada 24. septembrī

21.septembrī visā Latvijā atzīmēja Olimpisko dienu, kuras mērķis ir atgādināt par veselīgu dzīvesveidu, kustības un sporta nozīmi mūsu ikdienā. Pasākums popularizē Olimpiskās vērtības – draudzību, cieņu un izcilību. Arī mēs, VVV skolēni un skolotāji, pavadījām dienu aktīvi. 1.-6.klases pulcējās VVV sporta laukumā uz kopīgu vingrošanu, kuru vadīja 11.b klases meitenes. Izkustēties kopā bija aizraujoši!

Šogad “Olimpiskā diena 2018” bija veltīta Olimpiskā sporta veida – tenisa popularizēšanai, un tās devīze bija “Teniss vieno!”, tāpēc dienas gaitā turpinājās dažādas aktivitātes, stafetes ar tenisa elementiem, kas norisinājās gan VVV, gan V2V sporta laukumos.

Apbalvošanas ceremonijā tika noskaidroti sportiskās dienas rezultāti, visas klases tika pie diplomiem un saldiem pārsteigumiem.

Šādas aktīvas dienas mums atgādina slaveno devīzi – veselā miesā vesels gars!

Par aktīvo dienu paldies sakām mūsu sporta skolotājiem – Mārai Gobai, Igoram Ramam un  Atim Jākobsonam!

 Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka