Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Ciemiņi Valsts policijā
2019. gada 6. novembrī

Šā gada 5. novembrī pēc mācību stundu beigām 2.c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un aktīvajiem skolēnu vecākiem devās mācību ekskursijā uz Valsts policijas Valmieras pilsētas iecirkni.

Ar policijas interesanto, saspringto un visaptverošo darbu skolēnus iepazīstināja Valmieras iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore Rita Ozarska. Bērniem mācību ekskursijas laikā bija iespējams ne vien iepazīties ar policistu darba pienākumiem, bet arī pielaikot policistu ekipējumu, apskatīt iecirknī iekārtoto senlaicīgo ieroču un apģērbu stendu un pat redzēt īstas policijas ieslodzījuma kameras. Kopīgi ar policijas pārstāvjiem, vecākiem un klases audzinātāju skolēni diskutēja par uzvedības normām skolā, uz ielas un ikdienā, kā arī par dažāda veida vardarbību un tās negatīvajām sekām. Bērni ar lielu interesi iepazinās ar policijas iecirkni, policijas darbu un aktīvi iesaistījās diskusijās. Šāda veida mācību ekskursijas palīdz skolēniem ne tikai iepazīties ar dažādo profesiju pasauli, darba specifiku un ētiku, bet arī iesaistīties diskusijās un uzzināt daudz jauna.

2.c klase saka lielu paldies nepilngadīgo lietu inspektorei Ritai Ozarskai un 2.c klases skolēna Markusa Zauera māmiņai par uzņemšanu un iepazīstināšanu ar Valmieras policijas iecirkņa darbu un bērnu iesaisti diskusijās par godīgu un saprotošu sadarbību mācību un brīvajā laikā.

2.c klases audzinātāja Aija Bērziņa

Sporto labākai dzīvei
2019. gada 4. novembrī

6.c klases skolēni startēja konkursā " Sporto labākai dzīvei ", radot savu unikālo vingrojumu un daloties ar radošu recepti veselīgām brokastīm.

Konkursa rezultātā no 112 pieteikumiem tika izvēlētas 38 klases , tajā skaitā arī 6.c klase, kura izaicina 6.a un 6.b klasi uz sportiskām aktivitātēm. Uz mūsu skolu dosies ciemos " Sporto labākai dzīvei" komanda,  lai piedāvātu gūt jaunas zināšanas par veselīgu uzturu un noskaidrotu labāko klasi īpaši sagatavotās disciplīnās. Sacensības norisināsies 6. klašu starpā, iepazīstot Rimi Bērniem ekspertes Ogas Ļubinas sagatavotos veselīga uztura pamatprincipus, izmēģinot spēkus fiziskās sagatavotības eksperta Kārļa Birmaņa stafetēs un Rimi šefpavāra Normunda Baranovska vadībā pagatavojot veselīgu maltīti. 

Gaidām " Sporto labākai dzīvei" komandu VVV!

Klases audzinātāja Irina Mēduma - Bāliņa

Svinēsim valsts svētkus kopā!
2019. gada 1. novembrī

Tikšanās
2019. gada 1. novembrī

 

Šī tikšanās ar pulkvežleitnantu Māri Tūtinu mums izdevās! Stāja, balss tembrs, sagatavotība un ļoti saistošs stāstījums par noieto ceļu līdz šodienas sasniegtajam, grūtību pārvarēšanu, gan arī par izglītošanos dzīves garumā. Izcili, jo lika ikkatram jaunietim aizdomāties par savu nākotni, karjeru un izglītības iespējām. Tikšanās atslēgas vārdi – angļu valoda , komunikācija, stratēģija, prasme vērot, klausīties, secināt, izglītība, saskarsme, misija, grūtību pārvarēšana, profesijas izvēle, karjera.
Paldies par šo tikšanos! 
Sociālā pedagoģe Iveta Upīte

2019.gada 29.oktobrī Klases audzināšanas stundas ietvaros, 8.a klase un interesenti no 8.b., 8.c., 9.a., un 9.b klasēm, ieradāmies uz skolas sociālās pedagoģes Ivetas Upītes organizēto tikšanos ar Nato Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra  vecāko virsnieku Māri Tūtinu!

Šī tikšanās ar pulkvežleitnantu Māri Tūtinu mums izdevās! Stāja, balss tembrs, sagatavotība un ļoti saistošs stāstījums gpar noieto ceļu līdz šodienas sasniegtajam, gan grūtību pārvarēšanu, gan arī par izglītošanos dzīves garumā. Izcili, jo lika ikkatram jaunietim aizdomāties par savu nākotni, karjeru un izglītības iespējām. Tikšanās atslēgas vārdi – angļu valoda , komunikācija, stratēģija, prasme vērot, klausīties, secināt, izglītība, saskarsme, misija, grūtību pārvarēšana, profesijas izvēle, karjera. Paldies par šo tikšanos! 

Sociālā pedagoģe Iveta Upīte

Dizaina ideju konkurss
2019. gada 30. oktobrī

Viesturieti, vai tev ir ideja? Droši izpaudies un iesniedz savu ideju brīvā formātā!