Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Skolas informātikas olimpiādē
2014. gada 1. aprīlī

5. klašu grupā

1. vieta                 Strads Rainers 5.b klase

2. vieta                 Pērkons Gints 5.b klase

3. vieta                 Brīkšis Rūdolfs 5.c klase

Atzinība               Rokena Katrīna 5.b klase

                             Kakse Amanda Dārta 5.c klase

6. klašu grupā

1. vieta                 Cipruss Roberts 6.b klase

2. vieta                 Eberharde Patrīcija Ance 6.c klase

3. vieta                 Veide Karīna 6.c klase

Atzinība               Dzērve Miķelis Reinis 6.a klase

                             Heinols Māris 6.a klase

7. klašu grupā

1. vieta                 Glavecka Ieva 7.a klase

2. vieta                 Purīte Anda 7.a klase

3. vieta                 Bugakova Alise 7.c klase

Atzinība               Garais Jānis 7.a klase

Dambretistu panākumi
2014. gada 31. martā
Paldies Burtnieku novada pašvaldībai, kura piešķīra autobusu viesturiešu braucienam uz Mazsalacu uz A.Voicesčuka piemiņas turnīru 64 lauciņu dambretē!
Viesturskolas bērni uzrādīja labus rezultātus: Meitenēm jaunākajā grupā 1.v. un zelta medaļa Annijai Debeļskai, 5.v. Annijai Sproģei; vecākajā grupā 4.v. Beātei Bittei, 8.v. Rūtai Marijai Āboliņai;
zēniem jaunākajā grupā 2.v. un sudraba medaļa Markam Kristoferam Birzgalim, 3.v. un bronzas medaļa Denisam Rauženbergam, 4.v. Dāvim Kristiānam Pladaram, 5.v. Dāvidam Danielam Liepiņam,  7.v. Rendijam Veikšānam, 9.v. Krišjānim Upītem, 12.v. Valteram Bittem, 13.v. Kārlim Dūmiņam, 15.v. Raineram Gabalim; vecākajā grupā 6.v. Tomasam Klaparam, 8.v. Robertam Birzgalim, 9.v. Arturam Vaļģim, 10.v. Raivo Būmanim, 13.v. Kristapam Bušam.

Treneris Uldis Ābeltiņš

Papildus informācija www.prataspeles.1w.lv

Pamatskolas dabaszinību un ģeogrāfijas olimpiādēs
2014. gada 26. martā

Valmieras pilsētas un novadu  6. klašu olimpiādē dabaszinībās:
3.vieta  -Katrīna Singaite 6.a kl.  (sk. S.Balode)
Atzinība - Izolde Bernadeta Ozoliņa 6.a kl. (sk. S.Balode)

Valmieras pilsētas un novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē

atzinību un tiesības piedalīties Vidzemes reģiona 8. klašu ģeogrāfijas olimpiādē

ieguva Valmieras Viestura vidusskolas 8. a klases skolnieks

Krišjānis Brūnais

Apsveicam Krišjāni! Vēlam veiksmi un panākumus Vidzemes reģiona olimpiādē!

Dabaszinību MK

Tautas vēsturiskā atmiņa jāsaglabā
2014. gada 25. martā

            24. martā Amatas novada Kultūras centrā Ģikšos notika konference „Kāpēc jāzina par padomju deportācijām?” Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas priekšvakarā rakstnieces un kultūrvēsturnieces Melānijas Vanagas muzejs interesentiem organizēja priekšlasījumus un domu apmaiņu par šobrīd īpaši svarīgām tēmām - „Atmiņas loma ļaunuma mazināšanā un ētiskās vērtības” (filozofe, LU profesore Maija Kūle), „Pagātne šodienā: vai saprotam cilvēka vērtību?”(vēsturniece, LU profesore Vita Zelče). Bija iespēja iepazīties ar M. Vanagas muzeja virtuālās ekspozīcijas „Esi pats!” veidošanas pamatprincipiem. Tā būs pieejama vasaras sākumā, un tās adresāts - jaunieši no 12 līdz 25 gadiem. Ekspozīcija internetā mūsdienu jauniešiem vienaudžu likteņstāstu formā palīdzēs ielūkoties Latvijas 20. gs. vēstures traģiskākajās lappusēs. Interesanta bija informācija par projektu „Nacionālo partizānu bunkurs”, kura rezultātā Melturos ir izveidots apskates objekts „Mežabrāļu bunkurs”. Konferences noslēguma daļā Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš izteica savus vērojumus, atziņas un secinājumus par tēmu „Kas padara vēsturi personisku”, uzsverot teātra un kino lomu vēsturiskās atmiņas saglabāšanā.

            Konferencē Valmieras Viestura vidusskolu pārstāvēja 9. b klases skolnieces Zane Tiliņa un Luīze Lepiksone. Viņas veiksmīgi piedalījās ekspreskonkursā par 1949. gada 25. marta notikumiem, abas iekļūstot 10 pareizāko atbilžu sniedzēju godā. Vienu uzvarētāju balvu - Andras Manfeldes grāmatu „Zemnīcas bērni”- izlozes rezultātā saņēma Luīze Lepiksone. Paldies Latvijas Represēto apvienības Valmieras nodaļai par iespēju piedalīties konferencē!

            Ar interesi sekojot līdzi konferences gaitai, guvām vērā ņemamas atziņas - lai izveidotos inteliģenta sabiedrība, nepietiek tikai ar korektām vēstures zināšanām, bet ir nepieciešama iztēle un empātija. Mūsu kopējā, lielā vēsture veidojas no atmiņu stāstiem, kas ir jāsaglabā un jānodod nākamajām paaudzēm.

Māris Lapsiņš

Vidzemes reģiona ZPD lasījumos
2014. gada 24. martā

Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē viesturiešiem 1.vieta bioloģijā Gintam Vasiļjevam un fizikā Oskaram Krišjānim un Rūdolfam Vētram! Pēc mēneša Latvijas jauno zinātnieku darbus vērtēs valsts konferencē.

 

Skolotāji Ilga Verovkina
un Uldis Ābeltiņš