Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Nāk rudens apgleznot Latviju...
2014. gada 10. oktobrī

Kristiāns Grencis: „Rudens ir pats krāsainākais no visiem gadalaikiem. Tam pat ir sava īpaša smarža. Tā nu mēs saulaini dzestrā rītā ar klasi devāmies pārgājienā, lai šo visu paši saskatītu un sajustu šo rudens smaržu.”

Adrians Pārums: „Bija jauka, saulaina rudens diena, kad mūsu klase devās pārgājienā. Satikāmies pie Gaujas tilta. Tā kā pārgājiens notika Skolotāju dienā, es mīļi sveicu savu skolotāju. Šis pārgājiens bija ar uzdevumiem. Mēs bijām sadalīti trīs komandās. Biju priecīgs, ka tiku vienā komandā ar draugiem. Iegriezāmies meža ceļā. Skaistā vietā pie uzkalniņa tapa mūsu kopējais foto. Pa ceļam ieraudzījām stirnu bariņu, kurš, redzot mūs, izbijās un pazuda mežā. Ejot pētījām meža dzīvnieku atstātās pēdas. Bija tik interesanti! Beidzot sasniedzām galamērķi – skolotājas lauku mājas, kur cepām desiņas, šūpojāmies lielajās šūpolēs, lēkājām pa lielo batutu, spēlējām futbolu un citas spēles. Šis bija jaukākais pasākums kopā ar klasi šajā rudenī. Pārgājiens patiešām bija izdevies!”

Megija Mičule: „Skolotāja izsniedza katrai grupai darba lapas ar veicamajiem uzdevumiem. Tie bija dažādi - jāmeklē norādīto koku lapas, jāfotografē dažādi objekti, pēc tam jāprot izdarīt secinājumi. Bet viens no galvenajiem nosacījumiem - jāprot darboties komandā.”

 Laura Ketija Bernāte: „Katrai grupai bija savs kapteinis - Kristiāns, Nora un Artūrs. Es biju Kristiāna komandā. Man ļoti patika veikt uzdotos uzdevumus pārgājiena laikā. Apstājāmies vienā pieturas punktā, lai nedaudz atgūtu spēkus, un devāmies tālāk Patika šī jaukā, saulainā diena, kuru pavadīju kopā ar saviem klasesbiedriem, lai gan beigās bija arī nogurums.

3.c klases skolēnu pārdomas par rudens pārgājienu

Lekciju cikls par darbu un ikdienu zinātnē turpināsies Valmierā
2014. gada 8. oktobrī

10. oktobrī plkst. 9.40 stipendijas “Sievietēm zinātnē” laureātes viesosies Valmieras Valsts ģimnāzijā un plkst. 11.45 Valmieras Viestura vidusskolā. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un L`OREAL Baltic kopā ar stipendijas “Sievietēm zinātnē” ieguvējām rīko šo lekciju ciklu “Sieviete zinātnē – profesija, aicinājums un izaicinājumi” Latvijas izglītības iestādēs, lai jauniešiem būtu iespēja personīgi tikties ar veiksmīgām zinātniecēm un iepazīt viņu stāstus par zinātnieka profesiju, dzīvi un darbu.

Tiekoties ar jauniešiem Valmierā stipendijas “Sievietēm zinātnē” laureāte, bioloģijas doktore Inese Čakstiņa stāstīs par to, kā viņa, skolotāju iedvesmota, atradusi savu aicinājumu zinātnē. Pēc stažēšanās ārzemēs atgriezusies Latvijā un izveidojusi divas laboratorijas, bet tagad ķērusies pie jaunas laboratorijas attīstīšanas un jauna pētījumu virziena – krūts vēža cilmes šūnas.

 “Skolā nebiju absolūtā teicamniece, un kā ikviens skolnieks centos izvēlēties “nesāpīgākos” priekšmetus, ko apgūt padziļināti. Tā nu sanāca, ka man tā bija bioloģija pie skolotājas Ilgas Verovkinas komplektā ar profilkursu ķīmijā pie lieliskā pasniedzēja Poguļa. Tieši neredzamā pasaule, kuras pētīšanai nepieciešami mikroskopi un citas metodes, mani ieinteresēja visvairāk, un es izvēlējos specializēties tieši molekulārās bioloģijas jomā,” par to, kā sākās viņas dzīve zinātnē, stāsta Inese Čakstiņa.

 Savukārt bioloģijas doktore un 2013. gada stipendiāte Zane Kalniņa stāstīs gan par molekulāro bioloģiju un vēža pētīšanu, gan par to, kā, pateicoties bioloģijas skolotājai, iemīlējusi šo zinātnes nozari.

 Zanes spēju sajust bioloģiju ar “muguras smadzenēm” Valmieras Viestura vidusskolas skolotāja Ilga Verovkina pamanījusi uzreiz. Viņa mērķtiecīgi virzīja un motivēja jaunieti studijām modernākajā no bioloģijas nozarēm – molekulārajā bioloģijā. Tagad pēc 16 gadiem Zane Kalniņa (bij. Slucka) ir zinātniece, vadošā pētniece vienā no lielākajiem Latvijas zinātniskajiem institūtiem, kas pēta vēža attīstību šūnu un molekulu līmenī. Viņa mēģina atrast tās molekulas, kas ārstiem par vēža klātbūtni varētu pastāstīt pēc iespējas agrāk.

 Ar šo pasākumu ciklu UNESCO LNK un L`OREAL Baltic vēlas aicināt sabiedrību, īpaši jauniešus, iepazīt zinātni kā nozari, kurā iespējami augsti dzīves sasniegumi un veiksmīga karjera, aizrautība un nemitīga attīstība. Programmas “Sievietēm zinātnē” 10. jubilejas gadā iecerēts būtiski paplašināt jauniešiem pieejamo informāciju par veiksmīga dzīves ceļa piemēriem un izcilu Latvijas zinātnieču stāstiem.

 Pirmā lekcija šajā ciklā notika Daugavpils Universitātē 23. septembrī, 9. Daugavpils zinātnes festivāla ietvaros.

 

Sarmīte Pulste

UNESCO LNK Zinātnes sektora vadītāja

5. OKTOBRIS – SKOLOTĀJU DIENA 2014
2014. gada 3. oktobrī

 

 

„Nav tāda, ko nevar.

  Ja ir – tad jāvar!

  Kaut plaukstām jūra

  Jāizsmeļ,

  Kaut zemes smagums

  Jāpaceļ.-

  Nav tāda, ko nevar.

  Ja ir – tad jāvar!

          (Andrejs Eglītis.)

 


SVEICIENS

MŪSU SKOLAS SKOLOTĀJĀM UN SKOLOTĀJIEM SVĒTKOS!

LAI IZTURĪBA, OPTIMISMS UN GANDARĪJUMA PRIEKS PAR PAVEIKTO!

 

Dzejas diena ar DZEJNIECI DAINU SIRMO
2014. gada 23. septembrī

     23. septembrī Dzejas dienu pasākumā Viesturskolā viesojās Valmieras dzejniece Daina Sirmā. Šajā tikšanās reizē meklējām atbildes uz jautājumu: „Kas ir dzejniece Daina Sirmā?”  Un arī atradām.

        Jau izdoti 2 dzejoļu krājumi – „Kailsals” (2012) un „Iekšpagalms” (2014), no kuriem dzejniece savdabīgi lasīja savus dzejoļus   un prezentēja tos  uz ekrāna. Pirms tam autore tikšanās dalībniekus ieveda savā dzejas pasaulē, kas sakņojas ikdienas dzīves vērojumos, ceļojuma iespaidos. Arī vienkārši nejauši izlasītajā, kas radījis dziļāku interesi. Viņas dzeja nav gaiši liriska, jo satrauc tas, ka šodien reizēm dzīvojam pārāk sekli, ka trūkst svētuma izjūtas un ir pārāk daudz varmācības pasaulē. Un tomēr - dzejniece dzejolī „Urāli. Pirmā atmiņa. Tēvs” atzīst, ka „mans vārds ir tīrs kā tautasdziesma."

        Dzejas stunda aizritēja radoši – mijās jautājumi un atbildes par pieturzīmju nepieciešamību dzejas tekstā, par to, kā iegūt impulsus radošām izpausmēm, kā padarīt apkārtējo  pasauli interesantāku ar zemtekstu lietošanas palīdzību. Svarīgs ir ikviens vārds dzejā, arī spēja  runāt par cilvēku savstarpējām attiecībām, izmantojot bagāto un daudzslāņaino latviešu valodas vārdu krājumu. Dzejnieces sarunu ar vidusskolēniem bagātināja 10. c klases muzikālās meitenes Alise, Madara, Nikija un Linda. Paldies dzejniecei par atsaucību un lielisko  iespēju satikties  Dzejas dienā   mūsu skolā! 

Māris Lapsiņš

Jauno inženieru klubs
2014. gada 21. septembrī

 

 

Valmieras Viestura vidusskolā piektdienās pēc stundām 7.-9.klašu interesenti tiekas Jauno inženieru klubā. Pirmajās nodarbībās tika izveidotas ar ūdeni darbināmas reaktīvo dzinēju laivas un veiksmīgi izmēģinātas tuvākajā dīķī. Nākošajā piektdienā 26.septembrī būs kopīga dalība projektā "Zinātnieku nakts" Vidzemes augstskolā.

 

Skolotājs Uldis Ābeltiņš