Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Kas kaiš sēņu māmiņai, tai meitiņas drīz izauga ...
2014. gada 21. septembrī

           Vasaras beigās, īpaši šogad, mežā ir bagātīga sēņu raža. Par to es pārliecinājos pati, sēņojot mežā. Liels man bija prieks, kad skolā tika rīkota sēņu izstāde.Tā notika 15. un 16. septembrī skolas Mazajā zālē. Izstādē bija apskatāmas 224 sēnes - gan stobriņsēnes, gan lapiņsēnes. Tās dažādās kompozīcijās bija atnesuši 5. un 6. klašu skolēni. Iepazīstot izstādi, likās, ka maza daļa meža ir  ienākusi skolā. Mūsu priekšā cūcenes, bērzlapes gailenes, sviesta bekas, saulsardzenes, alksnenes, priežu bekas, rudmieses, vilnīši, piepes un pūpēži...

             Izstādē piedalījos arī es: man bija ķērpju - viršu kompozīcija ar gailenēm. Īpašu uzmanību saistīja milzīgā piepe un trīs kopā saaugušās baravikas. Latvijas „sēņu valstī”  konstatēts apmēram 41000 sugu, no tām cepurīšu sēnes - 1100. Latvijas Sarkanajā grāmatā ir ierakstītas 38 sēņu sugas. Sēnes  ir sastopamas visur - purvos, mežos, pļavās. Tās nesatur hlorofilu un barības vielas sev nespēj saražot. Tās pārtiek  no gatavām, citu organismu saražotām organiskajām vielām. Sēnes ir jāpazīst un ir jāprot pareizi sēņot. Sēnes ir skaista dabas daudzveidības daļa.

            Paldies skolēniem un vecākiem, kuri atbalstīja sēņu izstādi! Un sirsnīgs paldies Sēņu māmiņai!

Ance Frinde

5. b klasē

GRIBU IET UZ BIBLIOTĒKU
2014. gada 9. septembrī

    8. septembrī – Starptautiskajā rakstpratības dienā – no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam devās karnevāla gājiens „Gribu iet uz bibliotēku”. Tajā piedalījās arī trīs 8.c klases skolnieces – domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?” dalībnieces:Evelīna Niedrīte, Alise Bugakova, Ance Ragaine.

 

            Alise, Evelīna, Ance  no VVV 8. c klases karnevālam sagatavojušās!

    Evelīna: „Rīgas Rātslaukumā, mēs, valmierieši, izcēlāmies savās baltajās un zelta krāsās. Pēc  interesantām aktivitātēm pie bibliotēkas, bija pienācis mans laiks doties vēl neizpētītajā Gaismas pilī ar pašu lielāko Gudro – bibliotēkas direktoru Andri Vilku. Manī valdīja pat neliels uztraukums, jo biju kopā ar 72 skolēniem no visas Latvijas, kas ar radošām idejām savos domrakstos modināja Saulcerīti. Mēs visi bibliotēkas 11. stāvā parakstījāmies īpašā grāmatas eksemplārā.

     Mājupceļā es sapratu, ka šī diena būs atmiņas arhīvos saglabājama un neaizmirstama, jo lepojos, ka mans domraksts ir nonācis grāmatā „Atmodināt Saulcerīti”, kas izdota 2000 eksemplāros. Bet vislielākais prieks man bija redzēt skolotāju, vecāku un bibliotekāru gandarījuma pilnās sejas par bērnu paveikto.”

   Alise: „ Šis brauciens uz Rīgu bija pavisam savādāks nekā citi, jo bija fantastiska iespēja izbaudīt ko jaunu. Tas bija grandiozais gājiens karnevāla tērpos uz Gaismas pili. Atrodoties tur, mums bija iespēja klausīties populāru dzejnieku lasījumus, atklājot bērnu dzejas izlasi „Garā pupa”. Mani pārsteidza ne tikai  pils plašums, gaišums un mūsdienīgums, bet arī iespēja to patstāvīgi  izstaigāt līdz pat 11. stāvam. Brīnišķīgi man likās tas, ka mēs katrs saņēmām grāmatu „Atmodināt Saulcerīti”. „Dzelzs vilka” Jauno Jāņu orķestra  uzstāšanās bija jauks noslēgums visai dienai.”

     Karnevāla dalībnieki Saulcerīti atmodinājuši! Bet tas jādara arī katram pašam ik dienu ar savu zinātkāri, gudrību, neatlaidību, izmantojot bibliotēkas atbalstu. Lai veicas!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Lapsiņa

LABRĪT, VIESTURIEŠI!
2014. gada 3. septembrī

        Ar šādu gaišu skolas  jaunā direktora Ulda Jansona sveicienu 1. septembra rītā sākās Jaunais mācību gads. 12. klašu skolēnu pavadīti svinīgajā brīdī skolas saimē iekļaujas 83 trīs pirmo klašu audzēkņi. Īpašs sveiciens lielajiem un mazajiem skolēniem un viņu skolotājiem no skolas prezidenta Rūdolfa Vētras. Skolas pagalmā jaunajos karoga mastos tiek pacelts Latvijas Valsts karogs, Valmieras pilsētas karogs un Eko karogs.


      Skolas direktors, uzrunājot savējos – viesturiešus - , uzsver, ka katrs jauns mācību gads nāk ar jaunām cerībām, jauniem izaicinājumiem. Latvijai šis mācību gads būs bagāts ar nozīmīgiem notikumiem. Kopības brīžus jau izjutām Baltijas Ceļa 25. gadskārtas atzīmēšanā. Tad decembrī - Viesturskolas 75 gadu jubileja, un pavasarī skola aicinās kopā savējos uz tradicionālo absolventu salidojumu. Nākamais gads iezīmēsies īpašā kultūras zīmē – piedalīsimies Latvijas skolēnu Dziesmu un deju svētkos. 2015. gads – divu izcilu latviešu dzejnieku – Raiņa un Aspazijas - 150.  jubilejas gads.

      Direktors saka paldies skolas kolektīvam par iepriekšējā gadā paveikto, kas arī  ticis novērtēts. Šogad skolā mācīsies 761 skolēns. Par 50 skolēniem pieaudzis viesturiešu skaits šajā mācību gadā, un kopumā būs 34  klašu komplekti. Direktors iepazīstina kolektīvu ar jaunajiem kolēģiem – direktora vietnieci ārpusklases un audzināšanas darbā Agnesi Degli un direktora vietnieku informāciju tehnoloģiju jomā Kalvi Zaļaiskalnu, jauno matemātikas skolotāju Līgu Liepu, sākumskolas skolotājām Vinetu Melkurti  un Ingu Jurku. Prieks par to, ka trīs no viņiem ir mūsu skolas absolventi: Agnese – 2006. g. izl., Kalvis – 2004. g. izl. un Līga – 2009. g. izl. Direktors pastāsta par redzamajiem un neredzamajiem darbiem, kas paveikti skolas labiekārtošanā vasaras periodā. Uz pirmo stundu klasēs pēc skolas himnas kopīgas dziedāšanas aicina 12. klases skolnieka Linarda Mūsiņa un 1. klases skolnieces  Agates Rotas Priedes iezvanītais zvaniņš...

VIESTURIEŠI, LAI JUMS VISIEM KRĀSAINS, INTERESANTS UN VEIKSMĪGS JAUNAIS MĀCĪBU GADS!

2014. gada 1. septembrī                                                              Teksts: Māris Lapsiņš

Foto: Kalvis Zaļaiskalns

Skatīt sadaļā Galerija/Zinību diena 2014

Mikus Strazdiņa sasniegumi BMX
2014. gada 5. septembrī

 

9.a klases skolnieka Mikus Dāvida Strazdiņa
sasniegumi BMX čempionātos:

BMX Eiropas līgā Birminghemā, Anglijā
3. vieta, 15-16 gadīgo grupā 22 jūnijā.

BMX Eiropas čempionātā , Roksildē, Dānijā,
1. vieta, 15 gadīgo grupā, 13 Jūlijā.

BMX Pasaules čempionātā, Rotterdamā, Holandē,
4. vieta, 15 gadīgo grupā, 24 jūlijā.

LAI VEICAS 2014./2015. MĀCĪBU GADĀ!
2014. gada 28. augustā

 

 

Marika Svīķe

Lai sakrātā saules gaisma
Man palīdz ik dienu, ik brīdi
No iesāktā nenovērsties
Un vienmēr teikt možu "labrīt!"

LAI VEIKSMĪGS, RADOŠS un INTERESANTS MUMS VISIEM JAUNAIS 2014. / 2015. MĀCĪBU GADS!

  Otrdien, 26. augustā, Valmierā pedagogu augusta konferencē, uzsākot jauno 2014. /2015. mācību gadu, tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 44 Valmieras skolotājiem.

  Apsveicam mūsu skolas direktora vietnieces ILGU VEROVKINU un GITU KRŪKLI, skolotājas LĪVIJU KRAUKLI, INETU VĒTRU, GINTU LĪRMANI un ANDU UPĪTI ar Atzinības rakstu saņemšanu!