Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Iepazīstam elektronikas uzņēmumus!
2014. gada 10. novembrī

           Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu grupai otrais mācību ceturksnis iesākās neparasti. Dabas zinību metodiskā komisija bija uzaicinājusi  jaunāko klašu audzēkņus, kuri darbojas inženieru pulciņā un matemātikas novirziena skolēnus no 10., 11. un 12. klasēm piedalīties mācību ekskursijā. Izklaides ekskursijas  skolā ir ierasta lieta, bet speciāla mācību ekskursija solīja daudz ko vairāk. Un tālab  krietnu laiku pirms mācību stundu sākuma visi ceļinieki jau bija autobusā un uzsāka ceļojumu uz vairākiem Ogres un Rīgas specializētiem elektronikas uzņēmumiem.

            Brauciena laikā izskanēja sarunas par slaveniem elektronikas uzņēmumiem pasaulē. Daži kaut ko zināja piebilst arī par kādreiz slaveno Rīgas VEF, kuras inženieri bija pārsteiguši pasauli ar mazāko fotoaparātu Minox. Kāds  zināja stāstīt, ka „Vefiņā” tapuši pat lidaparāti. Arī to, ka latviešu inženieris Kārlis Irbītis kļuvis par Kanādas aivobūves uzņēmuma galveno speciālistu... Taču plašāka priekšstata par to, kā šobrīd norit latviešu inženieru kādreizējās slavas atdzimšana,  skolēniem nebija.

            Kad Ogrē ieradāmies uzņēmuma „Hanza Elektronika” ražotnē, skolēnos bija vērojams neslēpts izbrīns par to, kā top sarežģītas elektroniskas ierīces.

-  Njā, smalks un precīzs darbs, - kāds novērtēja.

-  Man tas nebūtu pa spēkam,- cits nogrozīja galvu.

Bet mēs, līdzatbraukušie eksakto priekšmetu skolotāji pamanījām arī, kurus skolēnus redzētais ir nopietni ieinteresējis.

Arī otrajā apskates objekta  - uzņēmuma „Protolab” vadītājs vairākkārt atgādināja:

-         Ja kāds no jums savu darba dzīvi plāno saistīt ar elektronikas ierīču ražošanu, lieciet aiz auss, ka ar visnopietnāko attieksmi skolā jāapgūst matemātika, fizika un ķīmija. Tās ir pamatu pamats.

 Šajā uzņēmumā skolēnu izbrīnu izraisīja dažādie lāzeri, kuri ātri un precīzi grieza ne vien metālu, bet arī koku un citus materiālus.

Rīgā super augstas frekvences ierīču ražošanas uzņēmumā „SAF Tehnika” speciālisti skolēniem skaidroja tagad dzīves izvirzīto nepieciešamību pēc labām zināšanām eksaktajos priekšmetos un valodās. Ar savām bezvadu sakaru tehnoloģiskajām iekārtām, kas te top, šis īsti latviskais uzņēmums jau guvis atzinību daudzās pasaules valstīs. Pieprasījums pēc tā ražotajām sakaru iekārtām aug no dienas dienā.

-  Kādai svešvalodai būtu vairāk jāpievēršas? – apjautājās kāda 10. klases  audzēkne.

-  Mēs augstu vērtējam tos savus darbiniekus, kuri pārvalda trīs – četras svešvalodas,- Tāds bija atbildētāja skaidrojums.- Pēc skolas jūsu centība darba tirgū tiks augstu novērtēta.                                                

Atpakaļceļā uz Valmieru viesturieši dzīvi apsprieda mācību ekskursijā redzēto un dzirdēto. Un šai skolēnu sarunās mēs, skolotāji, ar prieku saklausījām pārliecību, ka arī Latvija nākotnē atkal būs slavena ar sasniegumiem inženierzinātnēs. To tapšanā noteikti tiks ieguldīta arī viesturiešu zināšanu un darba daļa. 

Zigita Baldone,

Valmieras Viestura vidusskolas fizikas un informātikas skolotāja

Pasaules čempionāts dambretē
2014. gada 10. novembrī

 

Apsveicam
2. klases skolnieci
Anniju Debeļsku,
kura brīvlaikā Tallinā piedalījās
Pasaules čempionātā dambretē
un kļuva par 25. stiprāko meiteni pasaulē
10 gadīgo meiteņu grupā!

Paldies VJC Vinda un Annijas vecākiem par atbalstu!

Treneri Ilze un Uldis Ābeltiņi

Apsveikums Latvijai
2014. gada 5. novembrī

18. NOVEMBRĪ Latvija svin dzimšanas dienu!

 

Esi jau izdomājis dāvanu tai svētkos?

Palīdzi mums uzstādīt rekordu ar visvairāk cilvēkiem, kuri vienlaicīgi apsveic Latviju dzimšanas dienā!

http://www.apsveikumslatvijai.lv/

Ekoskolu Globālās Rīcības dienas Valmieras Viestura vidusskolā
2014. gada 7. novembrī

No 3. līdz 9.novembrim jaunieši un izglītības iestādes visā Latvijā īsteno Ekoskolu Globālo Rīcības dienu aktivitātes. Latvijā tās ir tematiski sasaistītas ar Ekoskolu Atbildīgā dzīvesveida kampaņu.

Valmieras Viestura vidusskolā šodien, 7. novembrī norisinās Ekoskolu Globālās Rīcības dienas aktivitātes. Visas nedēļas garumā skolēni zīmēja pastkartes „Vēlos elpot tīru gaisu!”. Tās savās pastkastēs kopā ar aicinājumu domāt par savu rīcību – nededzināt atkritumus, lai nodrošinātu bērniem labu gaisa kvalitāti, šodien saņems Valmieras pilsētas un Burtnieku novada iedzīvotāji. Atsaucoties rīcības dienu aicinājumam - būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties, vidusskolas Ekopadomes skolēni sagatavoja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam. Skolēni ierosina ieviest PET pudeļu pieņemšanu tirdzniecības vietās par maksu. Lai atbalstītu savas skolas aktivitātes, daudzi skolēni šodien uz skolu ir ieradušies zaļas krāsas apģērbā.

Valmieras Viestura vidusskolas Ekoskolas programmas koordinatore un ģeogrāfijas skolotāja Sarmīte Balode pastāstīja: „Mūsu aicinājumam - uzrunāt iedzīvotājus pievērst uzmanību atkritumu dedzināšanas negatīvajai ietekmei uz vidi un svaiga gaisa nozīmei, atsaucās arī topošā Ekoskola - Valmieras Pārgaujas sākumskola un esošā Ekoskola kaimiņu novadā - Jaunburtnieku pamatskola. Rīcības dienā iesaistījās arī skolotāji, kuri zālājā pie skolas karoga mastiem stādīja pavasara sīpolpuķes”. 


Ekoskolu Globālās Rīcības dienas ir starptautiska iniciatīva, kurā ik gadu piedalās vairāk nekā desmit miljoni skolēni, visā pasaulē organizējot pasākumus, kuros jaunieši aktualizē jautājumus par videi draudzīgu dzīvesveidu. Rīcības dienas Ziemeļu puslodē notiek novembrī, bet Dienvidu puslodē aprīlī.

Stāsti, video un attēli no visas pasaules tiek publicēti starptautiskajā Ekoskolu programmas mājaslapā: www.eco-schools.org/wda, lai skolēni un skolotāji varētu aplūkot cits cita veikumu un iedvesmoties tālākai rīcībai.

Lai motivētu skolas un skolēnus neaizmirst iesāktos darbus, kā arī vērstos pie sabiedrības, šī gada Ekoskolu Rīcības dienas papildinātas ar dažāda veida izaicinājumiem – katram sev, citām skolām, politiķiem un visai sabiedrībai. Rīcības dienu ietvaros notika vēstnieku konkurss. Labākie reģionu pārstāvji 1. novembrī piedalījās iedvesmojošās apmācībās Rīgā, kur Vides Izglītības Fonda eksperti gatavoja jauniešus pārliecināšanā un diskusiju prasmēs, lai pēc Rīcības Dienu noslēguma - 10. novembrī liktu lietā apgūtās prasmes diskusijā ar Latvijas politiķiem par videi nozīmīgiem jautājumiem. Piemēram, Pārtika un patēriņš, Klimats, Zaļais iepirkums, Atkritumi, Enerģija.

Visi interesenti aicināti apskatīt sev tuvākās notiekošās aktivitātes un skolas, kas piedalās Rīcības dienās, interaktīvā Latvijas kartē. Ar zaļo karodziņu ir atzīmētas pasākumu vietas, Ekoskolas, kas pasākumus organizē, un neliels apraksts par plānotajām aktivitātēm. To var aplūkot šeit -http://ej.uz/RDkarte_2013.

Programmas “Ekoskolas” darbību atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta "FEE international programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā“ ietvaros. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” aktivitātes tiek īstenotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Valmieras Viestura vidusskolas aktivitātes Rīcības dienā skaties Galerijā.

Kristīne Melece,

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā

Panākumi cīņas sportā
2014. gada 6. novembrī

     Š.g. 25.oktobrī Saulkrastos norisinājās Latvijas Karatē Asociācijas rīkotā Sporta diena, kuras mērķis bija attīstīt sacensību garu un popularizēt karatē.

Kopvērtējumā trīs disciplīnās: cīņā ar knaģi , cīņā ar bumbu un sump cīņā mūsu 1.c klases skolnieks Valters Kārlis Purmalis savā vecuma un svara grupā ieguva 1.vietu!

Valtera Kārļa mamma - Zanda Skujiņa