Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Lepojamies!
2019. gada 22. februārī

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” viesturiešiem augsti panākumi!

 

 

 

Vecākajā grupā vokāli instrumentālajam ansamblim "The Saviors" iegūta I pakāpe un augstākais punktu skaits Vidzemes novadā.

 

 

 

 

 

Jaunākajā grupā Valmieras Viestura vidusskolas vokāli instrumentālajam ansamblim I pakāpe un trešais augstākais punktu skaits Vidzemes novadā.

 


              

                                                                  Lepojamies!

Lepojamies!
2019. gada 22. februārī

Valmieras pilsētas un novadu apvienības 10.-12.klašu ekonomikas olimpiādē

1.vieta Izoldei Bernadetai Ozoliņai (11.b)

2.vieta Marijai Nikolai Jansonei (11.b)

Atzinība Unai Bergai (11.b)

No kreisās: Una Berga, Izolde Bernadeta Ozoliņa, Marija Nikola Jansone

Lai Izoldei Bernadetai Ozoliņai veiksmīga dalība 20. valsts ekonomikas olimpiādē!

Lepojamies!
2019. gada 20. februārī

Apsveicam 3.b klases skolnieku Jēkabu Vagaru ar iegūto 3.vietu Valmieras un novadu 3.klašu matemātikas olimpiādē!

Skatuves runas konkurss
2019. gada 20. februārī

Pēc skolas skatuves runas 2.kārtas uz starpnovadu skatuves runas konkursu izvirzīti:

7.-9.klašu grupā:

Marta Laura Avotiņa, 9.a klase,

Renarts Stiģis, 7.a klase.

10.-12.klašu grupā:

Ilvars Čukurs,

Kaspars Rozītis,

Zibela Gines.

Starpnovadu skatuves runas konkurss notiks 1.martā Kocēnu novada Kocēnu Kultūras namā.

 

Latviešu valodas metodiskā komisija

Lepojamies!
2019. gada 19. februārī

Liels prieks par skolēnu sasniegumiem Valmieras pilsētas un novadu apvienības 5.- 8.klašu matemātikas olimpiādē!

1.vieta 

Pauls Odins Šmits (8.b)

 

2.vieta

Adrians Frinds (5.c)

Oskars Ādams Krūmiņš (6.b)

Annija Marta Meldere (7.b)

Kristers Vecelis (7.b)      

                                                                                                               

No kreisās: Alīna Beāte Stepena, Pauls Odins Šmits, Gundega Gadovska,
Annija Marta Meldere,
Kristers Vecelis, Rūta Paula Miķelsone, Alise Laura Kjaspere

3.vieta

Jānis Dāvids Šmits (5.c)

Kristena Deine (6.a)

Alīna Beāte Stepena (8.b)

 

Atzinība

 Jēkabs Kaķis (5.b)

Kārlis Kaņeps (6.a)

Rūta Paula Miķelsone (7.a)

Gundega Gadovska (7.b)

Alise Laura Kjaspere (8.a)

 

No kreisās: Oskars Ādams Krūmiņš, Kārlis Kaņeps, Jēkabs Kaķis, Jānis Dāvids Šmits, Adrians Frinds, Kristena Deine

 

Lepojamies!