Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

SVEICIENS LATVIJAS REPUBLIKAS 96. GADADIENĀ!
2014. gada 16. novembrī

Latvijai

( Veltījums dzimšanas dienā 18. novembrī )

Latvija, saglabā sevi –

Savu brīnumaino skaistumu, kas tevī mīt!

Esi tā māte, kas samīļos mūs!

Esi tas drošais klēpis, kurā patverties!

Esi tas atbalsts, kā mums trūkst!

Esi tā skola, kas veido mūs,

Mūsu valodu un tradīcijas!

Esi tas pamats, kur atsperties

Mūsu nākotnes sapņu lidojumam!

Latvija – esi ar mums vienmēr un visur!

Skaistākas un labākas par tevi

Šajā plašajā pasaulē nav.

                        Madara Jeručenoka 10.b klasē

 

MŪSU VELTĪJUMI LATVIJAI SVĒTKOS
2014. gada 12. novembrī

LŪGŠANA LATVIJAI

14. novembrī svētku koncerti „LŪGŠANA LATVIJAI”

                              skolas Aktu zālē:

1. – 3. kl.  8.30 -    9.15          7. – 9. kl. 10.30 – 11.15

4. – 6. kl.  9.30 – 10.15         10. – 12. kl. 11. 30 – 12. 15

MŪSU GAISMA LATVIJAI

     

11. novembra vakarā esam visi kopā pie mūsu skolas – tagadējie viesturieši, absolventi, skolotāji un vecāki. Mūsu emocijas un kopības gars, kas ir mūsos, ir kaut kas neatkārtojams. Mēs esam visi kopā Lāčplēša dienā, lai godinātu varoņus piemiņas dienā un aizdedzinātu svecītes, kas veido gaismas pilnās latviskā spēka zīmes un figūras. Katra no tām ir citāda, atšķirīga, bet tās vieno dzimtās Latvijas mīlestība, ko izstaro mūsu acis un sirdis...         

                                                               10. b klase

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lāčplēša dienas lāpu gājiens


Sākumskolas vecāku domes rīkotais pasākums „BALTIJAS CEĻŠ”

Jauniešu gada balva 2014
2014. gada 4. novembrī

Nobalso par
"Valmieras Jauniešu
gada balva 2014!"
favorītu!

http://ej.uz/vjgb2014

     No Valmieras Viestura vidusskolas nominācijā Gada jaunietis/jauniete 2014 izvirzīta Simona Šmidte, Gada jauniešu organizācija/apvienība 2014 izvirzīta Beverīnas Roveru cilts  un nominācijā Gada "zaļākais" jaunietis 2014 izvirzīti Zanda Grīnberga un Krišjānis Pundurs.

Esam aktīvi!

Atbalstam savējos!

Iepazīstam elektronikas uzņēmumus!
2014. gada 10. novembrī

           Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu grupai otrais mācību ceturksnis iesākās neparasti. Dabas zinību metodiskā komisija bija uzaicinājusi  jaunāko klašu audzēkņus, kuri darbojas inženieru pulciņā un matemātikas novirziena skolēnus no 10., 11. un 12. klasēm piedalīties mācību ekskursijā. Izklaides ekskursijas  skolā ir ierasta lieta, bet speciāla mācību ekskursija solīja daudz ko vairāk. Un tālab  krietnu laiku pirms mācību stundu sākuma visi ceļinieki jau bija autobusā un uzsāka ceļojumu uz vairākiem Ogres un Rīgas specializētiem elektronikas uzņēmumiem.

            Brauciena laikā izskanēja sarunas par slaveniem elektronikas uzņēmumiem pasaulē. Daži kaut ko zināja piebilst arī par kādreiz slaveno Rīgas VEF, kuras inženieri bija pārsteiguši pasauli ar mazāko fotoaparātu Minox. Kāds  zināja stāstīt, ka „Vefiņā” tapuši pat lidaparāti. Arī to, ka latviešu inženieris Kārlis Irbītis kļuvis par Kanādas aivobūves uzņēmuma galveno speciālistu... Taču plašāka priekšstata par to, kā šobrīd norit latviešu inženieru kādreizējās slavas atdzimšana,  skolēniem nebija.

            Kad Ogrē ieradāmies uzņēmuma „Hanza Elektronika” ražotnē, skolēnos bija vērojams neslēpts izbrīns par to, kā top sarežģītas elektroniskas ierīces.

-  Njā, smalks un precīzs darbs, - kāds novērtēja.

-  Man tas nebūtu pa spēkam,- cits nogrozīja galvu.

Bet mēs, līdzatbraukušie eksakto priekšmetu skolotāji pamanījām arī, kurus skolēnus redzētais ir nopietni ieinteresējis.

Arī otrajā apskates objekta  - uzņēmuma „Protolab” vadītājs vairākkārt atgādināja:

-         Ja kāds no jums savu darba dzīvi plāno saistīt ar elektronikas ierīču ražošanu, lieciet aiz auss, ka ar visnopietnāko attieksmi skolā jāapgūst matemātika, fizika un ķīmija. Tās ir pamatu pamats.

 Šajā uzņēmumā skolēnu izbrīnu izraisīja dažādie lāzeri, kuri ātri un precīzi grieza ne vien metālu, bet arī koku un citus materiālus.

Rīgā super augstas frekvences ierīču ražošanas uzņēmumā „SAF Tehnika” speciālisti skolēniem skaidroja tagad dzīves izvirzīto nepieciešamību pēc labām zināšanām eksaktajos priekšmetos un valodās. Ar savām bezvadu sakaru tehnoloģiskajām iekārtām, kas te top, šis īsti latviskais uzņēmums jau guvis atzinību daudzās pasaules valstīs. Pieprasījums pēc tā ražotajām sakaru iekārtām aug no dienas dienā.

-  Kādai svešvalodai būtu vairāk jāpievēršas? – apjautājās kāda 10. klases  audzēkne.

-  Mēs augstu vērtējam tos savus darbiniekus, kuri pārvalda trīs – četras svešvalodas,- Tāds bija atbildētāja skaidrojums.- Pēc skolas jūsu centība darba tirgū tiks augstu novērtēta.                                                

Atpakaļceļā uz Valmieru viesturieši dzīvi apsprieda mācību ekskursijā redzēto un dzirdēto. Un šai skolēnu sarunās mēs, skolotāji, ar prieku saklausījām pārliecību, ka arī Latvija nākotnē atkal būs slavena ar sasniegumiem inženierzinātnēs. To tapšanā noteikti tiks ieguldīta arī viesturiešu zināšanu un darba daļa. 

Zigita Baldone,

Valmieras Viestura vidusskolas fizikas un informātikas skolotāja

Pasaules čempionāts dambretē
2014. gada 10. novembrī

 

Apsveicam
2. klases skolnieci
Anniju Debeļsku,
kura brīvlaikā Tallinā piedalījās
Pasaules čempionātā dambretē
un kļuva par 25. stiprāko meiteni pasaulē
10 gadīgo meiteņu grupā!

Paldies VJC Vinda un Annijas vecākiem par atbalstu!

Treneri Ilze un Uldis Ābeltiņi