Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Apsveikums Latvijai
2014. gada 5. novembrī

18. NOVEMBRĪ Latvija svin dzimšanas dienu!

 

Esi jau izdomājis dāvanu tai svētkos?

Palīdzi mums uzstādīt rekordu ar visvairāk cilvēkiem, kuri vienlaicīgi apsveic Latviju dzimšanas dienā!

http://www.apsveikumslatvijai.lv/

Ekoskolu Globālās Rīcības dienas Valmieras Viestura vidusskolā
2014. gada 7. novembrī

No 3. līdz 9.novembrim jaunieši un izglītības iestādes visā Latvijā īsteno Ekoskolu Globālo Rīcības dienu aktivitātes. Latvijā tās ir tematiski sasaistītas ar Ekoskolu Atbildīgā dzīvesveida kampaņu.

Valmieras Viestura vidusskolā šodien, 7. novembrī norisinās Ekoskolu Globālās Rīcības dienas aktivitātes. Visas nedēļas garumā skolēni zīmēja pastkartes „Vēlos elpot tīru gaisu!”. Tās savās pastkastēs kopā ar aicinājumu domāt par savu rīcību – nededzināt atkritumus, lai nodrošinātu bērniem labu gaisa kvalitāti, šodien saņems Valmieras pilsētas un Burtnieku novada iedzīvotāji. Atsaucoties rīcības dienu aicinājumam - būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties, vidusskolas Ekopadomes skolēni sagatavoja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam. Skolēni ierosina ieviest PET pudeļu pieņemšanu tirdzniecības vietās par maksu. Lai atbalstītu savas skolas aktivitātes, daudzi skolēni šodien uz skolu ir ieradušies zaļas krāsas apģērbā.

Valmieras Viestura vidusskolas Ekoskolas programmas koordinatore un ģeogrāfijas skolotāja Sarmīte Balode pastāstīja: „Mūsu aicinājumam - uzrunāt iedzīvotājus pievērst uzmanību atkritumu dedzināšanas negatīvajai ietekmei uz vidi un svaiga gaisa nozīmei, atsaucās arī topošā Ekoskola - Valmieras Pārgaujas sākumskola un esošā Ekoskola kaimiņu novadā - Jaunburtnieku pamatskola. Rīcības dienā iesaistījās arī skolotāji, kuri zālājā pie skolas karoga mastiem stādīja pavasara sīpolpuķes”. 


Ekoskolu Globālās Rīcības dienas ir starptautiska iniciatīva, kurā ik gadu piedalās vairāk nekā desmit miljoni skolēni, visā pasaulē organizējot pasākumus, kuros jaunieši aktualizē jautājumus par videi draudzīgu dzīvesveidu. Rīcības dienas Ziemeļu puslodē notiek novembrī, bet Dienvidu puslodē aprīlī.

Stāsti, video un attēli no visas pasaules tiek publicēti starptautiskajā Ekoskolu programmas mājaslapā: www.eco-schools.org/wda, lai skolēni un skolotāji varētu aplūkot cits cita veikumu un iedvesmoties tālākai rīcībai.

Lai motivētu skolas un skolēnus neaizmirst iesāktos darbus, kā arī vērstos pie sabiedrības, šī gada Ekoskolu Rīcības dienas papildinātas ar dažāda veida izaicinājumiem – katram sev, citām skolām, politiķiem un visai sabiedrībai. Rīcības dienu ietvaros notika vēstnieku konkurss. Labākie reģionu pārstāvji 1. novembrī piedalījās iedvesmojošās apmācībās Rīgā, kur Vides Izglītības Fonda eksperti gatavoja jauniešus pārliecināšanā un diskusiju prasmēs, lai pēc Rīcības Dienu noslēguma - 10. novembrī liktu lietā apgūtās prasmes diskusijā ar Latvijas politiķiem par videi nozīmīgiem jautājumiem. Piemēram, Pārtika un patēriņš, Klimats, Zaļais iepirkums, Atkritumi, Enerģija.

Visi interesenti aicināti apskatīt sev tuvākās notiekošās aktivitātes un skolas, kas piedalās Rīcības dienās, interaktīvā Latvijas kartē. Ar zaļo karodziņu ir atzīmētas pasākumu vietas, Ekoskolas, kas pasākumus organizē, un neliels apraksts par plānotajām aktivitātēm. To var aplūkot šeit -http://ej.uz/RDkarte_2013.

Programmas “Ekoskolas” darbību atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta "FEE international programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā“ ietvaros. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” aktivitātes tiek īstenotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Valmieras Viestura vidusskolas aktivitātes Rīcības dienā skaties Galerijā.

Kristīne Melece,

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā

Panākumi cīņas sportā
2014. gada 6. novembrī

     Š.g. 25.oktobrī Saulkrastos norisinājās Latvijas Karatē Asociācijas rīkotā Sporta diena, kuras mērķis bija attīstīt sacensību garu un popularizēt karatē.

Kopvērtējumā trīs disciplīnās: cīņā ar knaģi , cīņā ar bumbu un sump cīņā mūsu 1.c klases skolnieks Valters Kārlis Purmalis savā vecuma un svara grupā ieguva 1.vietu!

Valtera Kārļa mamma - Zanda Skujiņa

„Merķelis atrada latviešus un parādīja tos pasaulei”( Plūdonis)
2014. gada 1. novembrī

        Garlība Merķeļa grāmatas „Latvieši” piemiņai veltīto skolēnu eseju konkursu organizē Ķekavas novadpētniecības muzejs un Rakstniecības un mūzikas muzejs. Tas notiek no 1992. gada, kad atmodas idejas pieklust , bet G. Merķeļa darbu nozīmīgums mūsdienās vajadzīgs garīgās un ekonomiskās neatkarības motivējumam, nācijas pašapziņai.

            Šogad konkursā piedalījās VVV 10.a klases skolniece Megija Alksne ar eseju par savas dzimtas lepnumu - vecvecmāmiņu. Tādēļ bija iespēja piedalīties 31.oktobrī noslēguma pasākumā Rīgā un Ķekavā.


           Megijai vērtīga likās iepazīšanās ar Rīgas Latviešu biedrības namu un no stāstījuma gūtā izpratne par Latviešu biedrības darbības virzieniem no 19. gadsimta 2. puses, kas sagatavoja apstākļus Latvijas Valsts dibināšanai 1918. gada 18. novembrī. Arī iepazīšanās ar Vērmanītī „dzīvojošām” 7 sabiedriski aktīvām, lielām un kultūrvēsturiski nozīmīgām personībām notika, vērīgi staigājot un sekojot I. Rumbinas stāstījumam, aizpildot darba lapas.

               Tad piemiņas brīdis Katlakalna kapos pie G. Merķeļa atdusas vietas. Konkursa noslēgums Ķekavas novadpētniecības muzejā. Tikšanās ar darbu vērtētājiem, viņu atzinība un piezīmes pārdomām. Konkursa dalībnieki un skolotāji saņēma vērtīgas grāmatas: K. Dziļlejas biogrāfiskā romāna „Garlībs Merķelis” atkārtotu izdevumu 2014. gadā no literatūrvēsturnieka Andreja Grāpja rokām un skolēnu domrakstu krājuma „Latvieši” 2. daļu. No 2010. gada skolēnu konkursa darbi raksta 3. daļu. Arī Megija uzrakstīja atļauju savu konkursa darbu publicēt šajā krājumā.

           Esmu pateicīga Megijai par atsaucību un ieguldīto darbu, rakstot eseju, lai brīvdienu izskaņa būtu garīgi bagāta.

                                    Latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Lapsiņa

Zemgale 2014
2014. gada 29. oktobrī

Valmieras Viestura vidusskolas dambretisti Dobelē piedalījās Prāta spēlēs “Zemgale 2014”, kurās risināja kombinācijas un spēlēja dambreti un go 9x9 līnijas.

 


Valmieras komanda, kurā spēlēja Marks Kristofers Birzgalis un Dāvids Daniels Liepiņš izcīnīja 2.vietu; 3.vietas komandā spēlēja Jānis Ralfs Garais; 4.vietas komandā spēlēja Raivo Būmanis, Dāvis Kristiāns Pladars, Beāte Bitte, Dāvis Miglavs, Roberts Birzgalis, Tomass Klapars. Tekstā pasvītrotie izcīnīja medaļas par kombināciju risināšanu vai uzvarām spēlēs.

Skolotājs Uldis Ābeltiņš