Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Trešās ģimeņu sporta un atpūtas spēles Viesturskolā
2014. gada 30. maijā

          Ir apritējis kārtējais mācību gads. Pateicoties vecāku, skolotāju, viesturiešu entuziasmam, Valmieras 4. skautu vienībai, SIA „Naukšēni”, SIA „Valmieras ūdens”, aktīvā sporta un atpūtas centram „Eži” - 24. maija svelmainais rīts aicināja Valmieras Viestura vidusskolas sākumskolas skolēnus, kopā ar brāļiem, māsām, tētiem, mammām, draugiem un vecvecākiem uz ilgi lolotajām - trešajām ģimenes sporta un atpūtas spēlēm. Agrā rīta stundā ap skolu rosījās sporta disciplīnu atbildīgie. Darbojoties humora pilnā un jautrā komandā, maziem censoņiem tika izveidotas 12 jautrības pilnas disciplīnas.  

        Plkst. 11.00 vienpadsmit klašu komandas pulcējās uz svinīgo sporta spēļu atklāšanu. Sporta spēles atklāja sākumskolas vecāku domes runas vīrs Ivars, uzrunu teica skolas direktora  pienākumu izpildītājs Uldis Jansons, tomēr vislielākās ovācijas izpelnījās mūsu olimpietis – bobslejists – Oskars Ķibermanis. Valdīja neizsakāma jautrība, krāsainība un sportiskais gars. Svinīgā atklāšana parādīja, ka ar izdomu viesturiešiem viss ir kārtībā. Komandu krāsainību un kuplo dalībnieku skaitu papildināja ne mazāk atraktīvie komandu nosaukumi – „Bez vārdiem”, Košie un krāsainie”, „Indiāņi”, „Āķīši”, „Tīģeri”, „Zvaigznes”, „Draudzība”, „Savējie”, „Olimpieši”, „Baltie vanagi” un „Prāti”. Kopskaitā ģimeņu sporta un atpūtas spēļu atklāšanā bija ieradušies 122 skolēni, 82 vecāki un 30 mazie brāļi un māsas. Nu tik varēja sākties cīņa par 11 nominācijām!

              Sportiskais gars auga augumā, čalas un smiekli kļuva skaļāki, valdīja neizsakāms komandas cīņas gars. Viss bija savādāk – disciplīnas citas, tiesneši citi un rezultāti arī citi! Divas stundas, aktīvi pildot uzdevumus, bija pagājušas nemanot. Tad lielais darbs sākās tiesnešiem rezultātu apkopošanai. Šajā laikā mazie un lielie sportisti dalījās iespaidos un jautri pavadīja laiku diskotēkā.

Apkopojot rezultātus tika piešķirtas šādas nominācijas:

„Smaidīgākie” – 1.a klase; „Dižklase” – 1.c klase; „Stratēģiskākie” – 2.a klase;

„Saliedētākie” – 2.b klase; „Apņēmīgākie” – 2.c klase; „Nenogurdināmākie” – 3.b klase;

„Mērķtiecīgākie” – 4.b klase; „Stilīgākie” – 4.c klase

Galveno balvu - ceļojošo kausu un godpilno 1.vietu ieguva 1.b klase. 2.vieta – 4.a klase, bet 3.vietā ierindojās 3.a klase.

            Tomēr svarīgākais un nenovērtējamākais ir kopā būšanas prieks, pozitīvās emocijas, sportiskais gars un mīlestība, kas katru sekundi caurvija šo dienu!

Uz tikšanos nākamajās, nu jau ceturtajās, ģimeņu sporta un atpūtas spēlēs!

Jauku vasaru vēlot – sākumskolas vecāku dome

Paldies viesturiešiem - kastaņu skaitītājiem!
2014. gada 22. maijā

    

 

  Paldies visiem, kas piedalījās Burkānciema kastaņu skaitīšanā, lai uzzinātu, cik populārs šis koks ir Valmierā. Saskaitījām 47 kastaņas. Informācija tika nosūtīta Sabiedrisko attiecību speciālistei vides komunikācijā Kristīnei Melecei.

      22. maijs ir Bioloģiskās daudzveidības diena, tāpēc Vienības laukumā plkst. 13.00 tika stādītas kastaņas, lai mūsu pilsēta kļūtu vēl zaļāka un ziedošāka.


EKOSKOLA

Sveicam 3. klašu peldētājus !
2014. gada 21. maijā

                Katru mācību gadu beidzot, Valmieras pilsētas skolu 3. klašu skolēni sacenšas peldētprasmē. Šogad startēja 5 skolas, sacenšoties 25m peldējumā brīvajā stilā, 25m peldējumā kraulā uz muguras, 4x25m stafetē un jautrības stafetēs.

                   Mūsu skolas komandā startēja- Annija Krieviņa, Amanda Gromova, Alīna Stepena, Rūta Indriksone, Samanta Bērziņa, Mikus Ābele, Mikus Grīnbergs, Dāvis Miglavs, Ralfs Kalniņš, Erlends Melecis, Edvards Krūskops.

              Individuāli labāk veicās: Samantai Bērziņai - 3.vieta brīvajā stilā, Annijai Krieviņai- 2.vieta brīvajā stilā, Rūtai Indriksonei - 3.vieta kraulā uz muguras4x25m stafetē startēja Annija, Samanta, Dāvis un Erlends. Komanda ieguva 3.vietu. Jautrības stafetēs piedalījās visi skolēni un ieguva 2.vietu.

Apsveicam ar panākumiem !

Sporta skolotāja Māra Goba

Mūsu deju kolektīvam „Viesturietis” – 55
2014. gada 12. maijā

      

      DEJA IR MŪSU SPĒKS” – ar šādu vadmotīvu 10. maijā tika atzīmēta ilggadīgā deju kolektīva „Viesturietis” 55 gadu jubileja. Koncerts notika Valmieras Kultūras centrā. Tajā piedalījās mazie un lielie dejotāji no dažādām klašu grupām, arī skolas absolventi, kas iepriekšējās desmitgadēs bija aktīvi kolektīva dalībnieki. „Viesturietis” ir draudzīgs paaudžu kolektīvs, jo arī šajā koncertā dejā sastapās vairāku ģimeņu paaudzes

         Liels nopelns dejas tradīciju iedibināšanā un popularizēšanā ir kolektīvu vadītājiem. Svētku reizē paldies tika teikts skolotājām: Rasmai Saliņai, Vijai Dambergai, Anitai Vīksnai, Gunitai Kļaviņai, Artai Maselei, Signei Niedrītei, Artai Stikānei un koncertmeistarēm. Ar klusuma brīdi tika godināta viesturiešu dejas tradīcijas aizsācējas, tikko Mūžības ceļā aizgājušās skolotājas Lidijas Lapiņas piemiņa.


      Koncerts aizsākās ar kādreiz tik populāro „Gatves deju” absolventu izpildījumā. Skatītāji varēja atsaukt atmiņā arī „Es mācēju danci vest” un citas latviešu zelta fonda dejas. Tad skatuvi piepildīja mūsu laika skolas dejotāji, kas iepazīstināja ar daudzveidīgo mūsdienu deju klāstu. Paši mazākie saņēma lielas skatītāju simpātijas par brašo deju „Kas kaitēja man dzīvoti”. Skatītāji bija ļoti atsaucīgi un katru deju uzņēma ar īpašām emocijām. Grandiozas ovācijas izpelnījās ilggadīgā deju skolotāja Vija Damberga un ilggadīgais direktors Ivars Briedis, kas iesaistīja pat skatītājus atraktīvā dejā. Koncerts kopumā bija daudzkrāsains, paaudzes vienojošs, emocionāli saviļņojošs. Tajā tika dejotas 24 dejas, dejotāju skaits pārsniedza 100. Tos varētu dēvēt par Viesturskolas Mazajiem deju svētkiem. Par to nobeigumā skolas administrācija un arī absolventi teica lielu paldies šī koncerta veidotājām Artai Stikānei, Signei Niedrītei un Gunitai Osvaldei. Paldies arī vecākiem un audzinātājām, kas vienmēr atbalstījuši mazos dejotājus.


      „Viesturietis” jubilejā saņēma apsveikumus no TDA „Gauja”, deju kolektīviem „Sadancis”, „Pērkonītis”, „Agrā rūsa” un kā dāvanu atsaucīgu skatītāju atbalstu visā koncertā.

DEJA – TAS IR KĀ ELPOT, DZĪVOT UN MĪLĒT...

 Māris Lapsiņš, skolas vēstures klases skolotājs

Foto: Kalvis Zaļaiskalns

Viesturieši otro gadu laureātu vidū konkursā ”Mana vārdnīciņa”
2014. gada 12. maijā

       Š. g. 9.maijā Rīgā Latvijas Bankas ēkā notika organizācijas ” Junior Achievement Yong Enterprise Latvija” rīkotā konkursa „Mana vārdnīciņa” fināls, kurā notika dalībnieku apbalvošana. Konkursam tika iesūtīti 219 darbi, finālā tika apbalvoti 10 skolēni 1.-2. kl. grupā un 14 skolēni 3.-4.kl. grupā.

Mūsu skolu finālā pārstāvēja trīs 4.a klases skolēni (audzinātāja Aija Bērziņa) un ieguva šādas vietas:

Jurģis Jānis Mincāns- 3.vietu,

Emīlija Marta Paidere- atzinību,

Denīze Tanomece- atzinību.

       Diena iesākās ar to, ka skolēni devās uz konferenču zāli un skatījās filmu par naudu. Vecāki un skolotāji devās uz Apmeklētāju centru un tikās ar tā vadītāju Jāni Motivānu. Pēc tam abas grupas apvienojās un gāja pagalmā apskatīt un izmēģināt bruņu mašīnas, ar kurām pārvadā naudu. Gan skolēniem, gan vecākiem, gan vecvecākiem un arī skolotājiem tas bija liels piedzīvojums, jo varēja iesēsties mašīnās, uzmērīt bruņu vesti un ķiveri, nofotografēties ar šo mašīnu šoferiem un uzdot sev interesējošos jautājumus par viņu darbu.

     Otrajā daļa bija apbalvošana, kas notika konferenču zālā, kurā ir simtgadīgas tapetes. Visus klātesošos sveica centra „Naudas skola” menedžere Antra Slava un JAL valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns. Skolēni un vecāki saņēma vērtīgas balvas. Tika sveikti arī skolotāji. Pirmo vietu ieguvēji saņēma ceļojumu uz Stokholmu 4 personām. Mums tas bija pagājušajā gadā, šogad devām iespēju arī  citiem to izbaudīt. Pēc svinīgā pasākuma visus gaidīja gardas uzkodas Apmeklētāju centra telpās.

Paldies skolotājām  Signei Niedrītei, Santai Ādamsonei, Inetai Vētrai, Ilzei Miglavai, Ārijai Kārkliņai, Andai Dubultei un viņu audzēkņiem par piedalīšanos konkursā.

Ceram uz  veiksmi arī nākamajā gadā!

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja Ludmila Gammeršmidte