Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Veltījums Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
2014. gada 6. maijā

          Vitauts Ļūdēns              

        „... kā ozolītis Latvija aug,

        par avotu šodien jābūt mums

        pie ozolīša saknēm,

        par ozola acīm rīt jābūt mums

        pār visiem pasaules mežiem...”

            Valmieras Viestura vidusskolas Valsts svētku svinīgie pasākumi 30. aprīlī notika AS „Sadales tīkli” zālē. Abi pasākumi un koncerti bija veltīti Viesturskolas skolēniem par viņu panākumiem mācībās, sabiedriskajā darbā, māksliniecisko kolektīvu un interešu izglītības darbā. Paldies tika teikts arī skolotājiem par iedvesmošanu, atbalstīšanu un darba vadīšanu visa 2013./2014.mācību gada garumā. Tika pasniegtas skolas Pateicības un darba bloki „Viesturskolas lepnums 2014” skolas labākajiem skolēniem, kas piedalījušies skolas, pilsētas un starpnovadu, Vidzemes reģiona un valsts mēroga olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskos lasījumos. Skolas bijušais direktors Ivars Briedis sveica viesturiešus svētkos un pasniedza trim 12. klašu labākajiem skolēniem pateicības par darbu. Pateicības un piemiņas zīmes tika pasniegtas arī tiem viesturiešiem, kas šajā mācību gadā piedalījās skolas māksliniecisko kolektīvu un interešu izglītības pulciņu darbā, sasniedzot labus rezultātus konkursos, skatēs un teātru festivālā.


            Svētku koncertā īpaši sirsnīgus muzikālus mirkļus un pārsteigumu dāvāja viesi – bigbends „Valmieras puikas” Gunāra Geduševa vadībā. Mūziķu sastāvā arī mūsu skolas direktora pienāk. izpildītājs Uldis Jansons.


ZPD lasījumi valstī
2014. gada 6. maijā

 

 

25.,26.,27. aprīlī Rīgā Latvijas 38.skolēnu zinātniskā konferencē bioloģijas sekcijā 11.b klases skolēns Gints Vasiļjevs ar pētniecisko darbu „Bišu mātes bioloģija un tās pavairošana” ieguva III pakāpes diplomu.

 

Bioloģijas skolotāja
Ilga Verovkina

Konkurss „DARINI ĀBECI!”
2014. gada 6. maijā

    2014. gadā aprit 300 gadi, kopš dzimis latviešu laikmetīgās literatūras pamatlicējs Gothards Frīdrihs Stenders. Viņš iestājās par jaunas lasīšanas sistēmas izveidi un 1787.gadā izstrādāja pirmo ilustrēto ābeci latviešu valodas apguvei – „Bildu ābici”. Šī mācību grāmata ir interesanta ne vien ar Stendera zīmētajām ilustrācijām, bet arī sniegtajām pamācībām, kas atspoguļo 18. gs. aktuālās tēmas. 

     UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, uzņēmumi „Lielvārds” un „Lielvārds IT”, Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības satura centrs aicināja bērnus, jauniešus un viņu skolotājus, kā arī nevalstiskās organizācijas visā Latvijā iesaistīties konkursā „DARINI ĀBECI!”. Uzdevums - iepazīties ar Stendera „Bildu ābici”, tās valodu, veidošanas principiem un pēc līdzīga parauga radīt 21.gadsimta ābeci ar mūsdienīgām pamācībām, tādējādi atstājot liecību par savu laiku un tā vērtībām.


    Konkursā tika iesniegti 365 uz interaktīvās tāfeles veidoti zīmējumi, kas tagad apkopoti „21.gadsimta ābecē”. No Valmieras Viestura vidusskolas konkursā piedalījās 17 bērni un tika iesniegti 14 zīmējumi. Esam ļoti priecīgi un lepni, ka divi darbi ir apbalvoto vidū. Kategorijā „Aktuālākā pamācība” apbalvots Andreja Kuhto (3.a klase) darbs par pamācību „Puika, pāvam līdzīgs būsi – neko labu nedabūsi!”, bet simpātiju balvu saņems Samantas Bērziņas un Justīnes Bērziņas (3.a) zīmējums „Lasīšana”.


      „21.gadsimta ābecē” varat iepazīties arī ar Laumas Melnūdres (1.b klase), Helēnas Razminovičas, Veronikas Bespalovas, Līvas Minces, Alīnas Stoleres, Līgas Āboliņas, Kristera Kalniņa, Beātes Bittes (visi no 3.a klases), Sindijas Īles (3.b klase), Aleksandras Danielas Kraujas, Nika Lūša, Annas Brodes, Elīnas Akmentiņas, Melānijas Fimbaueres (visi no 4.b klases) darbiem. Apskatiet tos www.darini.lv!

Bērni un jaunieši ir lieliski parādījuši, ka spēj atrast vērtības ne tikai virtuālajā pasaulē, bet arī gadsimtos krātajās bagātībās. Galvenā atziņa, ko guvām konkursā, - galvenais ir piedalīties, jo tikai tad varēsi kaut ko sasniegt.

Visi Zīmējumi skatāmi galerijā.

Anda Dubulte,

sākumskolas skolotāja

SVEICAM SVĒTKOS!
2014. gada 6. maijā

4. MAIJS - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena


SVEICAM SVĒTKOS!

 

 

 

 

4. MAIJA BRĪVĪBAS   SVĒTKI” VALMIERĀ

          Šogad 4.maijā Brīvības svētku svinīgā parāde notiks Valmierā. Nacionālo bruņoto spēku dienas pasākumi sāksies plkst.10.00 ar dievkalpojumu Sv. Sīmaņa baznīcā. No plkst. 12.00 pilsētas centrā sāksies Nacionālo bruņoto spēku, Jaunsardzes, Valsts robežsardzes vienību un tehnikas parāde. 

          No plkst. 13.00 līdz 17.00 Dīvaliņa pļavās būs iespējams vērot tehnikas, ieroču un ekipējuma izstādi, kā arī dažādus paraugdemonstrējumus.

          Fotoizstāde „Mana misija- Afganistāna” Valmieras Drāmas teātra 2.st. foajē no 10.00 līdz 19.00.Izstāde apskatāma līdz 12. maijam.

Plašāka informācija www.valmiera.lv

APSVEICAM MŪSU TEĀTRI AR VEIKSMĪGU PIEDALĪŠANOS FESTIVĀLĀ!
2014. gada 29. aprīlī

       Aizvadītās nedēļas nogalē Valmieras Viestura vidusskolā ieradās VII Latvijas bērnu un jauniešu teātru dalībnieki, lai divas dienas pavadītu īpašā teātra spēlēšanas un skatīšanās noskaņās. 25. aprīlī notika viesu sagaidīšana un festivāla atklāšana. Tad sekoja 23 izrāžu maratons divu dienu garumā. 26. aprīļa vakarā festivāla eksperti un Jauniešu žūrija paziņoja rezultātus. Par labākajām izrādēm tika atzītas divas: pamatskolas „Rīdze” jauniešu teātra studijas „Mēs” izrāde „Fermāta” (rež. Ligita Smildziņa) un Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” izrāde „Lepnums un aizspriedumi” (rež. Roberts Segliņš un Inese Ramute). Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” izrāde „Kristāla kurpīte” (rež. Roberts Segliņš, horeogrāfe Agnese Degle) saņēma atzinību par labāko horeogrāfiju.

     Gan eksperti, gan Jauniešu žūrija noteica veiksmīgākos galveno lomu un otrā plāna lomu tēlotājus izrādēs. Viņu vidū arī mūsējie no skolēnu teātra „Sprīdītis”: Kristiāna Runce – Elizabetes lomas tēlotāja izrādē „Lepnums un aizspriedumi” (gan ekspertu, gan jauniešu vērtējumā labākā aktrise), Rūdolfs Vētra Karaļa lomā un Kārlis Ērglis marķīza Padetruā lomā izrādē „Kristāla kurpīte”.

APSVEICAM!

PALDIES

Viesturskolas kolektīvam par atbalstu un ieguldīto darbu festivāla organizēšanā!

PALDIES  

par sadarbību frizētavai "FRIZĒ FRIZŪ"!

VII FESTIVĀLA NOMINĀCIJAS skat. sadaļā  TEĀTRIS>>>Festivāls