Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

5. OKTOBRIS – SKOLOTĀJU DIENA 2014
2014. gada 3. oktobrī

 

 

„Nav tāda, ko nevar.

  Ja ir – tad jāvar!

  Kaut plaukstām jūra

  Jāizsmeļ,

  Kaut zemes smagums

  Jāpaceļ.-

  Nav tāda, ko nevar.

  Ja ir – tad jāvar!

          (Andrejs Eglītis.)

 


SVEICIENS

MŪSU SKOLAS SKOLOTĀJĀM UN SKOLOTĀJIEM SVĒTKOS!

LAI IZTURĪBA, OPTIMISMS UN GANDARĪJUMA PRIEKS PAR PAVEIKTO!

 

Dzejas diena ar DZEJNIECI DAINU SIRMO
2014. gada 23. septembrī

     23. septembrī Dzejas dienu pasākumā Viesturskolā viesojās Valmieras dzejniece Daina Sirmā. Šajā tikšanās reizē meklējām atbildes uz jautājumu: „Kas ir dzejniece Daina Sirmā?”  Un arī atradām.

        Jau izdoti 2 dzejoļu krājumi – „Kailsals” (2012) un „Iekšpagalms” (2014), no kuriem dzejniece savdabīgi lasīja savus dzejoļus   un prezentēja tos  uz ekrāna. Pirms tam autore tikšanās dalībniekus ieveda savā dzejas pasaulē, kas sakņojas ikdienas dzīves vērojumos, ceļojuma iespaidos. Arī vienkārši nejauši izlasītajā, kas radījis dziļāku interesi. Viņas dzeja nav gaiši liriska, jo satrauc tas, ka šodien reizēm dzīvojam pārāk sekli, ka trūkst svētuma izjūtas un ir pārāk daudz varmācības pasaulē. Un tomēr - dzejniece dzejolī „Urāli. Pirmā atmiņa. Tēvs” atzīst, ka „mans vārds ir tīrs kā tautasdziesma."

        Dzejas stunda aizritēja radoši – mijās jautājumi un atbildes par pieturzīmju nepieciešamību dzejas tekstā, par to, kā iegūt impulsus radošām izpausmēm, kā padarīt apkārtējo  pasauli interesantāku ar zemtekstu lietošanas palīdzību. Svarīgs ir ikviens vārds dzejā, arī spēja  runāt par cilvēku savstarpējām attiecībām, izmantojot bagāto un daudzslāņaino latviešu valodas vārdu krājumu. Dzejnieces sarunu ar vidusskolēniem bagātināja 10. c klases muzikālās meitenes Alise, Madara, Nikija un Linda. Paldies dzejniecei par atsaucību un lielisko  iespēju satikties  Dzejas dienā   mūsu skolā! 

Māris Lapsiņš

Jauno inženieru klubs
2014. gada 21. septembrī

 

 

Valmieras Viestura vidusskolā piektdienās pēc stundām 7.-9.klašu interesenti tiekas Jauno inženieru klubā. Pirmajās nodarbībās tika izveidotas ar ūdeni darbināmas reaktīvo dzinēju laivas un veiksmīgi izmēģinātas tuvākajā dīķī. Nākošajā piektdienā 26.septembrī būs kopīga dalība projektā "Zinātnieku nakts" Vidzemes augstskolā.

 

Skolotājs Uldis Ābeltiņš

Kas kaiš sēņu māmiņai, tai meitiņas drīz izauga ...
2014. gada 21. septembrī

           Vasaras beigās, īpaši šogad, mežā ir bagātīga sēņu raža. Par to es pārliecinājos pati, sēņojot mežā. Liels man bija prieks, kad skolā tika rīkota sēņu izstāde.Tā notika 15. un 16. septembrī skolas Mazajā zālē. Izstādē bija apskatāmas 224 sēnes - gan stobriņsēnes, gan lapiņsēnes. Tās dažādās kompozīcijās bija atnesuši 5. un 6. klašu skolēni. Iepazīstot izstādi, likās, ka maza daļa meža ir  ienākusi skolā. Mūsu priekšā cūcenes, bērzlapes gailenes, sviesta bekas, saulsardzenes, alksnenes, priežu bekas, rudmieses, vilnīši, piepes un pūpēži...

             Izstādē piedalījos arī es: man bija ķērpju - viršu kompozīcija ar gailenēm. Īpašu uzmanību saistīja milzīgā piepe un trīs kopā saaugušās baravikas. Latvijas „sēņu valstī”  konstatēts apmēram 41000 sugu, no tām cepurīšu sēnes - 1100. Latvijas Sarkanajā grāmatā ir ierakstītas 38 sēņu sugas. Sēnes  ir sastopamas visur - purvos, mežos, pļavās. Tās nesatur hlorofilu un barības vielas sev nespēj saražot. Tās pārtiek  no gatavām, citu organismu saražotām organiskajām vielām. Sēnes ir jāpazīst un ir jāprot pareizi sēņot. Sēnes ir skaista dabas daudzveidības daļa.

            Paldies skolēniem un vecākiem, kuri atbalstīja sēņu izstādi! Un sirsnīgs paldies Sēņu māmiņai!

Ance Frinde

5. b klasē

GRIBU IET UZ BIBLIOTĒKU
2014. gada 9. septembrī

    8. septembrī – Starptautiskajā rakstpratības dienā – no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam devās karnevāla gājiens „Gribu iet uz bibliotēku”. Tajā piedalījās arī trīs 8.c klases skolnieces – domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?” dalībnieces:Evelīna Niedrīte, Alise Bugakova, Ance Ragaine.

 

            Alise, Evelīna, Ance  no VVV 8. c klases karnevālam sagatavojušās!

    Evelīna: „Rīgas Rātslaukumā, mēs, valmierieši, izcēlāmies savās baltajās un zelta krāsās. Pēc  interesantām aktivitātēm pie bibliotēkas, bija pienācis mans laiks doties vēl neizpētītajā Gaismas pilī ar pašu lielāko Gudro – bibliotēkas direktoru Andri Vilku. Manī valdīja pat neliels uztraukums, jo biju kopā ar 72 skolēniem no visas Latvijas, kas ar radošām idejām savos domrakstos modināja Saulcerīti. Mēs visi bibliotēkas 11. stāvā parakstījāmies īpašā grāmatas eksemplārā.

     Mājupceļā es sapratu, ka šī diena būs atmiņas arhīvos saglabājama un neaizmirstama, jo lepojos, ka mans domraksts ir nonācis grāmatā „Atmodināt Saulcerīti”, kas izdota 2000 eksemplāros. Bet vislielākais prieks man bija redzēt skolotāju, vecāku un bibliotekāru gandarījuma pilnās sejas par bērnu paveikto.”

   Alise: „ Šis brauciens uz Rīgu bija pavisam savādāks nekā citi, jo bija fantastiska iespēja izbaudīt ko jaunu. Tas bija grandiozais gājiens karnevāla tērpos uz Gaismas pili. Atrodoties tur, mums bija iespēja klausīties populāru dzejnieku lasījumus, atklājot bērnu dzejas izlasi „Garā pupa”. Mani pārsteidza ne tikai  pils plašums, gaišums un mūsdienīgums, bet arī iespēja to patstāvīgi  izstaigāt līdz pat 11. stāvam. Brīnišķīgi man likās tas, ka mēs katrs saņēmām grāmatu „Atmodināt Saulcerīti”. „Dzelzs vilka” Jauno Jāņu orķestra  uzstāšanās bija jauks noslēgums visai dienai.”

     Karnevāla dalībnieki Saulcerīti atmodinājuši! Bet tas jādara arī katram pašam ik dienu ar savu zinātkāri, gudrību, neatlaidību, izmantojot bibliotēkas atbalstu. Lai veicas!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Lapsiņa