Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

LABRĪT, VIESTURIEŠI!
2014. gada 3. septembrī

        Ar šādu gaišu skolas  jaunā direktora Ulda Jansona sveicienu 1. septembra rītā sākās Jaunais mācību gads. 12. klašu skolēnu pavadīti svinīgajā brīdī skolas saimē iekļaujas 83 trīs pirmo klašu audzēkņi. Īpašs sveiciens lielajiem un mazajiem skolēniem un viņu skolotājiem no skolas prezidenta Rūdolfa Vētras. Skolas pagalmā jaunajos karoga mastos tiek pacelts Latvijas Valsts karogs, Valmieras pilsētas karogs un Eko karogs.


      Skolas direktors, uzrunājot savējos – viesturiešus - , uzsver, ka katrs jauns mācību gads nāk ar jaunām cerībām, jauniem izaicinājumiem. Latvijai šis mācību gads būs bagāts ar nozīmīgiem notikumiem. Kopības brīžus jau izjutām Baltijas Ceļa 25. gadskārtas atzīmēšanā. Tad decembrī - Viesturskolas 75 gadu jubileja, un pavasarī skola aicinās kopā savējos uz tradicionālo absolventu salidojumu. Nākamais gads iezīmēsies īpašā kultūras zīmē – piedalīsimies Latvijas skolēnu Dziesmu un deju svētkos. 2015. gads – divu izcilu latviešu dzejnieku – Raiņa un Aspazijas - 150.  jubilejas gads.

      Direktors saka paldies skolas kolektīvam par iepriekšējā gadā paveikto, kas arī  ticis novērtēts. Šogad skolā mācīsies 761 skolēns. Par 50 skolēniem pieaudzis viesturiešu skaits šajā mācību gadā, un kopumā būs 34  klašu komplekti. Direktors iepazīstina kolektīvu ar jaunajiem kolēģiem – direktora vietnieci ārpusklases un audzināšanas darbā Agnesi Degli un direktora vietnieku informāciju tehnoloģiju jomā Kalvi Zaļaiskalnu, jauno matemātikas skolotāju Līgu Liepu, sākumskolas skolotājām Vinetu Melkurti  un Ingu Jurku. Prieks par to, ka trīs no viņiem ir mūsu skolas absolventi: Agnese – 2006. g. izl., Kalvis – 2004. g. izl. un Līga – 2009. g. izl. Direktors pastāsta par redzamajiem un neredzamajiem darbiem, kas paveikti skolas labiekārtošanā vasaras periodā. Uz pirmo stundu klasēs pēc skolas himnas kopīgas dziedāšanas aicina 12. klases skolnieka Linarda Mūsiņa un 1. klases skolnieces  Agates Rotas Priedes iezvanītais zvaniņš...

VIESTURIEŠI, LAI JUMS VISIEM KRĀSAINS, INTERESANTS UN VEIKSMĪGS JAUNAIS MĀCĪBU GADS!

2014. gada 1. septembrī                                                              Teksts: Māris Lapsiņš

Foto: Kalvis Zaļaiskalns

Skatīt sadaļā Galerija/Zinību diena 2014

Mikus Strazdiņa sasniegumi BMX
2014. gada 5. septembrī

 

9.a klases skolnieka Mikus Dāvida Strazdiņa
sasniegumi BMX čempionātos:

BMX Eiropas līgā Birminghemā, Anglijā
3. vieta, 15-16 gadīgo grupā 22 jūnijā.

BMX Eiropas čempionātā , Roksildē, Dānijā,
1. vieta, 15 gadīgo grupā, 13 Jūlijā.

BMX Pasaules čempionātā, Rotterdamā, Holandē,
4. vieta, 15 gadīgo grupā, 24 jūlijā.

LAI VEICAS 2014./2015. MĀCĪBU GADĀ!
2014. gada 28. augustā

 

 

Marika Svīķe

Lai sakrātā saules gaisma
Man palīdz ik dienu, ik brīdi
No iesāktā nenovērsties
Un vienmēr teikt možu "labrīt!"

LAI VEIKSMĪGS, RADOŠS un INTERESANTS MUMS VISIEM JAUNAIS 2014. / 2015. MĀCĪBU GADS!

  Otrdien, 26. augustā, Valmierā pedagogu augusta konferencē, uzsākot jauno 2014. /2015. mācību gadu, tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 44 Valmieras skolotājiem.

  Apsveicam mūsu skolas direktora vietnieces ILGU VEROVKINU un GITU KRŪKLI, skolotājas LĪVIJU KRAUKLI, INETU VĒTRU, GINTU LĪRMANI un ANDU UPĪTI ar Atzinības rakstu saņemšanu!

Valmieras Viestura vidusskolas 2014. gada izlaidumi
2014. gada 18. jūnijā

 

Valmieras Viestura vidusskolas 54. izlaidums

 

12. a klasi beidza 29 absolventi:

Kristīne Andriņa, Ilga Vālodze Ābele, Elizabete Āboliņa, Anna Krista  Berkolde, Krista Biseniece, Airita Ērmane, Anna Paula Gruzdiņa, Renāte Hāne, Viktorija Juraša, Laila Juškeviča, Anete Kristiāna Kārkliņa, Ivo Kokarevičs, Sarmīte Maļiņina, Liene Māliņa, Kristīne Miķelsone, Eduards Ozerinskis, Santa Pole, Alvis Priedītis, Evita  Ramata, Signe  Sēne, Munise Šuksta, Agnese Tauriņa, Kitija Santa Tomsone,Tomass Tulinskis, Marta Veldre, Taiga Virse, Inese Vilnīte, Anete Monta Volksone, Rita Zaļā

Klases audzinātāja - MĀRA LIEPIŅA

 

12. b klasi beidza 29 absolventi:

Dāvis Albergs, Simona Bedeice, Toms Betkers, Sanda Brīkša, Atis Ciesnieks, Salvis Čereškevičs, Valters Eglītis, Mārtiņš Grava, Elīna Liene Grāvīte, Pēteris Gredzens, Agate Kalniņa, Rūta Kalniņa, Madara Kājiņa, Karīna Klaģiša, Evija Kļaviņa, Marks Kolesņikovs, Ieva Krūskopa, Mārtiņš Lellis, Robins Jānis Lellis, Amanda Pētersone, Dārta Rūse, Dinārs Sārs, Sindija Siliņa, Sigmunds Siliņš, Andris Strazdīts, Ieva Šakale, Uvis Veikšāns, Rūta Alīde Voitkāne, Daniels Volkovičs

Klases audzinātājs – IGORS RAMS

 APSVEICAM, VIDUSSKOLU BEIDZOT!

***

PAMATSKOLAS IZLAIDUMS 2014


9.a klases absolventi:

Venita Amerika, Elīza Apsīte, Kārlis Rūdolfs Ērglis, Madara Jeručenoka, Emīls Kaņeps, Toms Kokenbergs, Ričards Kronbergs, Rēzija Ķilla, Marks Mednis, Monika Oļeha, Kristīne Ribele, Jēkabs Stankevičs, Rūdolfs Strazdīts, Simona Šmidte, Sindija Upeniece, Santa Samanta Valdmane, Agnese Vasiļjeva, Agate Ziediņa

Klases audzinātāja – INTA DAUGAVIETE-KRAVALE


9. b klases absolventi:

Estere Āboliņa, Zane Buliņa, Helēna Dreimane, Artūrs Eglītis, Annija Greidāne, Ance Annija Indriksone, Toms Īzars, Anda Jākabsone, Madara Keita Laukmane, Luīze Lepiksone, Andrejs Lezdiņš, Vita Netle, Demija Pleša, Una Pleša, Šaiena Elija Pole, Reinis Rozenbergs, Mārcis Jorens Rullis, Ainārs Sīlis, Rihards Šmits, Zane Tiliņa, Undīne Vektere, Samanta Vērdiņa, Mārtiņš Virsis, Biruta Anna Zuika, Katrīna Zunda, Aiva Ribozola

Klases audzinātāja – IVETA LIEPIŅA

APSVEICAM, PAMATSKOLU BEIDZOT!

Skolēnu teātra "SPRĪDĪTIS" apsveikumu 12. un 9. klašu absolventiem skatīt sadaļā  TEĀTRIS >>> Jaunumi


Apbalvojumi viesturiešiem par teicamām sekmēm mācību darbā 2. semestrī
2014. gada 5. jūnijā

 

Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības nolikumam „Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem”, apbalvojums „Par teicamām sekmēm mācību darbā” mācību gada nobeigumā tika pasniegts 5.-12. klašu skolēniem, kuru 2. semestra vidējais vērtējums visos mācību priekšmetos ir robežās no 8,5 līdz 10 ballēm. Apbalvojamo skaits Valmieras Viestura vidusskolā – 60.

5.a

Agnese Bule

 

7.a

Anda Purīte

5.a

Kārlis Kristiāns Liepiņš

7.a

Roberta Solovjova

5.a

Dārta Beāte Miķelsone

7.a

Alise Ance Ragēvičiusa

5.b

Katrīna Anete Goba

7.a

Betija Stankeviča

5.b

Sintija Gulbe

7.c

Alise Beatrise Bugakova

5.b

Amanda Krūmiņa

7.c

Evelīna Niedrīte

5.b

Adelīna Melbārde

8.b

Ieva Liepiņa

5.b

Katrīna Rokena

8.c

Anna Kristīne Briede

5.b

Linda Līva Strazdiņa

8.c

Krišjānis Pundurs

5.c

Katrīna Mačuka

8.c

Sindija Puriņa

5.c

Anda Bišofa

9.a

Monika Oļeha

5.c

Daniela Gūtmārce

9.b

Luīze Lepiksone

5.c

Kitija Ieviņa

9.b

Šaiena Elija Pole             

5.c

Amanda Dārta Kakse

9.b

Una Pleša

6.a

Una Berga

9.b

Demija Pleša

6.a

Izolde Bernadeta Ozoliņa

9.b

Zane Tiliņa

6.a

Katrīna Singaite

10.c

Alise Razminoviča

6.a

Anna Tipse

10.c

Rodrigo Krūmiņš

6.a

Edgars Vaivads

10.c

Elīna Krūkle

6.b

Dinija Eiduka

11.a

Dita Miķelsone

6.b

Roberts Cipruss

11.a

Dārta Rasa Ozola

6.b

Jānis Trēziņš

11.b

Karlīna Latsone

6.b

Agnese Štālmane

11.b

Adele Jākobsone

6.c

Patrīcija Ance Eberharde

11.b

Zanda Grīnberga

6.c

Alīna Epnere

11.b

Rūdolfs Vētra

6.c

Lāsma Šēnberga

11.b

Rūdolfs Bērziņš

6.c

Karīna Veide

12.a

Anna Paula Gruzdiņa

7.a

Elza Grīva

12.a

Signe Sēne

7.a

Madara Krišjāne

12.b

Madara Kājiņa

7.a

Elizabete Ločmele

12.b

Dāvis Albergs

 

 

 

 

Mācību gada nobeigumā 57 Valmieras Viestura vidusskolas skolēni, kas dzīvo Burtnieku novadā un kam vidējā atzīme ir 8 un augstāka, saņēma novada pašvaldības apbalvojumus par sasniegumiem mācību darbā 2. semestrī

4.a

Marta Laura Avotiņa

 

7.a

Alise Ance Ragēvičiusa

4.a

Denīze Tanomece

7.a

Betija Stankeviča

4.a

Beatrise Ceiziņa

7.b

Marta Medne

4.a

Amanda Liepiņa

7.b

Kārlis Bērziņš

4.a

Elvijs Mārtiņš Škoba

7.c

Alise Beatrise Bugakova

4.b

Alīna Eksto

7.c

Evelīna Niedrīte

4.b

Ance Frinde

7.c

Sanda Gailīte

4.b

Agnese Kļaviņa

8.b

Armands Dukurs

4.b

Niks Lūsis

8.b

Ieva Liepiņa

4.b

Jānis Liedeskalniņš

8.b

Mārtiņš Zvackis

4.b

Endijs Rullis

8.c

Sindija Puriņa

4.b

Inga Cēse

8.c

Una Lapsa

4.c

Mārtiņš Jaunslavietis

9.a

Simona Šmidte

4.c

Agnese Elizabete Melberga

9.b

Luīze Lepiksone

5.a

Agnese Bule

9.b

Zane Tiliņa

5.a

Kārlis Kristiāns Liepiņš

9.b

Katrīna Zunda

5.b

Sintija Gulbe

10.b

Renāte Megija Kļaviņa

5.b

Katrīna Rokena

10.b

Kristīne Višņevska

5.c

Krišs Ričards Briedis

10.c

Alise Razminoviča

5.c

Anda Bišofa

11.b

Zanda Grīnberga

5.c

Kitija Ieviņa

11.b

Rihards Breicis

5.c

Mārtiņš Lūsis

11.b

Mārtiņš Pūcītis

5.c

Līva Annija Vītola

12.a

Signe Sēne

6.b

Agnese Štālmane

12.a

Viktorija Juraša

6.c

Patrīcija Ance Eberharde

12.b

Madara Kājiņa

6.c

Alīna Epnere

12.b

Rūta Kalniņa

6.c

Karīna Niedrīte

12.b

Karīna Klagiša

6.c

Evelīna Rullere

12.b

Robins Jānis Lellis

6.c

Karīna Veide

 

 

 

SVEICAM MŪSU LABĀKOS SKOLĒNUS UN PATEICAMIES
PAR TEICAMIEM SASNIEGUMIEM MĀCĪBU DARBĀ!