Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Panākumi informātikas olimpiādē
2013. gada 13. martā

SVEICAM 

Valmieras pilsētas un novadu

 informātikas olimpiādes uzvarētājus!

 

 

1. vieta

Roberts Cipruss

5. klašu grupā


3. vieta

Armands Dukurs

 7. klašu grupā


Valsts vēstures olimpiādē
2013. gada 15. martā

Apsveicam

9.a klases skolnieku  

Niku Ciprusu

ar iegūto

2. vietu

Valsts vēstures olimpiādē!

 

26. februārī Natālijas Draudziņas vidusskolā notikušajā 19. vēstures olimpiādes noslēdzošajā valsts kārtā piedalījās 69 skolēni. Ļoti spēcīgā konkurencē Niks ieguva godpilno 2. vietu, iegūstot 109 punktus no 130 iespējamajiem (1. vietas ieguvējai Esterei Kozlinskai no Siguldas Valsts ģimnāzijas - 117). Patiess prieks un lepnums par Nika sasniegumu!

Vēstures skolotāja

Ina Grāvīte

 

Dambretisti Latvijas skolēnu sporta spēlēs
2013. gada 13. martā

Valmieras Viestura vidusskolas dambretisti, startējot VJC Vinda komandas sastāvā, Jēkabpilī piedalījās Latvijas skolēnu sporta spēlēs 100 lauciņu (starptautiskajā) dambretē.

Līdz 13 gadus veco skolēnu grupā 17 komandu konkurencē Roberts Birzgalis un Elvis Trauliņš komandu vērtējumā bija trešajā vietā un saņēma bronzas medaļas. Individuāli labi cīnījās arī Kārlis Kristiāns Liepiņš.

Līdz 10 gadus veco skolēnu grupā 14 komandu konkurencē Anna Meldera komandu vērtējumā bija 8. vietā. Individuāli labi nospēlēja arī Sandijs Šmits, Ralfs Rafaels Lapinskis un Marks Kristofers Birzgalis.

 Skolotājs Uldis Ābeltiņš

Viesturiešu panākumi skatuves runas konkursā
2013. gada 7. martā

Apsveicam !


Valmieras pilsētas skatuves runas konkursa laureātes mūsu skolā:

 4. b klasē – Katrīna Rokena

11. a klasē - Ilga Vālodze Ābele

11. a klasē - Anna Paula Gruzdiņa

Vēlam veiksmi Vidzemes novada konkursā, kas notiks Viesturskolā

14. martā!

 

Dažādo profesiju pasaulē
2013. gada 6. martā

Piektdien, 1.martā, skolas zālē 7. - 9. klašu skolēni piedalījās karjeras izglītības radošā vakarā „Dažādo profesiju pasaulē”.

Klašu komandām, attēlojot noteiktas profesijas pārstāvjus ( 7. a kl. - menedžeri, 7.b kl. - pavāri, 7. c kl. -celtnieku, 8. a kl. - ķīmiķi, 8.b kl. - juristi, 9.a kl. - mediķi, 9. b kl. - ātrās palīdzības mediķi) bija jāpiedalās dažādos konkursos.

 

Atraktīvākais izvērtās konkurss „Mīti un realitāte par profesijām kino un seriālos” , kur dažādiem plaši pazīstamiem tēliem tika piedāvātas darba iespējas Valmierā. Piemēram, Džeims Bonds varēja kļūt par mūsu skolas sporta skolotāja asistentu, bet Betmens par gidu muzejā vai taksometra šoferi.

Vakara gaitu vērtēja profesionāla žūrija – direktores vietniece ārpusklases darbā Gita Krūkle, psiholoģe Gunta Dance un skolas prezidents Jānis Bērziņš. Paldies par pozitīvo vērtējumu un precīzo darbu!

7.klašu grupā 1.vietā - 7. c klases komanda, 2.vieta -7. b un 3.vieta – 7. a.

8.-9.klašu grupā 1.vietā - 8. a klases komanda, 2.vieta 9. b un 3.vietu dalīja 8.b un 9.a kl.

Paldies visiem klašu audzinātājiem Annai  Gammeršmidtei, Gijai Kalvītei, Mairai Tiltiņai, Ivetai Liepiņai, Intai Daugavietei, Ivetai Upītei un Ilvijai Aizupietei par atbalstu skolēniem konkursa uzdevumu  sagatavošanās laikā!

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt galerijā ==>

Skolotāja Daiga Stalšāne