Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Trīs jautājumi Valmieras Jauniešu domes jaunajai prezidentei
2013. gada 16. oktobrī

 

Uz jautājumiem atbild  Krista Biseniece

                    (12. a kl.)

Lūdzu, pastāsti, kā Tu kļuvi par viesturieti!

            Pirms diviem gadiem, kad pabeidzu 9. klasi, devos uz Valmieru, jo zināju, ka savu izglītību turpināšu šajā pilsētā. Viesturskola bija pirmā skola, kuru apmeklēju, un tā mani uzrunāja pilnībā. Sajutu skolas īpašo auru un sapratu, ka VVV būs tā skola, kur man jābūt. Tagad ar lepnumu varu teikt, ka esmu viesturiete jau trešo gadu, Valmieras Jauniešu domes prezidente, mākslas cienītāja un dejotāja jeb īsāk – vienkārši Krista.

Pastāsti, kad un kā Tu nonāci Valmieras jauniešu domē un šogad kļuvi par tās prezidenti?

            Valmieras Jauniešu domē darbojos otro gadu. Lizuma vidusskolā, kurā mācījos līdz 9. klasei, darbojos skolēnu pašpārvaldē, skolas domē un kopā ar jauno Iespējamās misijas skolotāju Sandri Rakauski rakstīju projektu par Jauniešu centra izveidi. Valmieras Jauniešu dome ir ideāla vieta, kur doties ar savām idejām, lai tās īstenotu. Pagājušajā gadā Valmieras Jauniešu domē biju viceprezidente, un šogad sajutos pietiekami droša, lai kandidētu uz prezidentes amatu. Atzīšos, ka strādāt pēc tik spēcīgas prezidentes, kāda bija Sindija Virse, nav viegli, bet gada laikā esmu daudz mācījusies no viņas un domāju, ka kopā ar domu  biedriem  daudz jauna izdarīsim..

Kā Tu izskaidrotu faktu, ka 2 reizes šajā amatā pēc kārtas ir viesturietes?

            Jā, tas ir ļoti interesants ir fakts, Domāju, ka te parādās tas īpašais ikviena aktīva viesturieša raksturs un uzņēmīgums, kas palīdz tik daudz sasniegt.  Mācoties mūsu skolā, mēs iegūstam ne tikai zināšanas mācību priekšmetos, bet daudz ko vairāk – labus draugus, iepazīstam sirsnīgus  skolotājus, kas reizēm atbalsta kā ģimenē, un pats galvenais - esam  interesantas savas skolas  dzīves veidotāji.

Konkursa „Bērnu literatūras maģija 2013” noslēgums
2013. gada 14. oktobrī

          11. oktobrī Dikļos notika Latvijas jauno literatūras talantu konkursa ”Bērnu literatūras maģija 2013” noslēguma pasākums, kurā bija aicināti piedalīties arī čaklākie lasītāji un radošo darbu autori no Viesturskolas.

          Diena sākās ar Valmieras mākslas vidusskolas pasniedzējas Silvijas Melnūdres  izstādes „Lelles” atklāšanu. Vēlāk skolēniem bija iespējams piedalīties radošajās darbnīcās: mākslinieces vadībā pagatavot spāri un kopā ar žurnālistu un rakstnieku  Arno Jundzi  iedzīvināt maza dzīvnieciņa  Šušņirka piedzīvojumus, dodoties ceļojumā .  Rakstnieks Viks un dzejniece Tamāra Skrīna izteica savu vērtējumu un  iespaidus par  iesniegtajiem darbiem.  Jauno autoru devums šogad bijis bagātīgs – 106 bērni iesūtījuši 162 darbus. Tie ceļojuši uz Dikļiem ne tikai no Valmieras un tuvākās apkārtnes, bet pat no Ventspils, Jēkabpils, Durbes, Gulbenes un citām Latvijas vietām.

          Pasākuma noslēgumā notika nepacietīgi gaidītā apbalvošana. Arī 3 mūsu skolas skolēni bija godalgoto skaitā. Dārta Beāte Miķelsone (5.a kl.) un Jēkabs Gustavs Latsons(6.b kl.) ieguva balvas nominācijā  „ Čengura ķepa”. Pateicību saņēma Patrīcija Ance Eberharde (6.c kl.), kura šajā konkursā piedalās jau trešo gadu.

Apsveicam un novēlam nezaudēt rakstītprieku un

radošo dzirksti arī turpmāk!

FOTO no pasākuma galerijā.

Skolas bibliotekāre Laima

Valmieras Viestura vidusskola saņem Zaļo karogu
2013. gada 10. oktobrī

     2.oktobrī Viesturskola pievienojās to 90 Latvijas skolu pulkam, kam ir prestižā vides kvalitātes zīme – Zaļais karogs. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. 


 

       Zaļā karoga stunda notika 4. oktobrī. Tika svinīgi ienests Zaļais karogs. Mūs apsveica viesi un sadarbības partneri Daniels Trukšāns – Ekoskolu koordinators no Vides izglītības fonda, Baiba Līviņa – vides izglītības speciāliste no mācību centra „Vecupītes” un Ieva Veģere – vides izglītības speciāliste no ZAAO. Pateicības par aktīvu darbu skolas Ekoprogrammā saņēma aktīvākie viesturieši.

        Paldies visiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, kas palīdzēja iegūt Zaļo karogu! Arī šogad mūs gaida nopietns darbs, jo karogs nav balva uz mūžu. Par to ir jācīnās katru gadu no jauna, pierādot, ka izprotam vides problēmas un esam gatavi tās risināt, lai pasaule kļūtu kaut nedaudz zaļāka.

Galerijā - EKO Skolas svētki

VVV Ekopadome

Pirmizrāde „Pepija” skolēnu teātrī „Sprīdītis”
2013. gada 8. oktobrī

Skolēnu teātris „Sprīdītis” jaunās sezonas otro mēnesi uzsāka ar pirmizrādi „Pepija”. 3. oktobrī pirmizrādi skatījās Viesturskolas jaunāko klašu skolēni. Izrāde, kurā lomas tēlo 11. a teātra klases audzēkņi, ir dzīvespriecīga, gaiša spēle. Īpašs pārsteigums ir, ka Pepijas lomā ir trīs 11. a klases skolnieces Vitija Viktorija Vanaga,  Dārta Rasa Ozola un Ella Karīna Grāvīte.

Par pirmizrādi plašāk lasīt sadaļā

TEĀTRIS >>> Jaunumi

KARJERAS NEDĒĻA 2013
2013. gada 7. oktobrī

KARJERAS NEDĒĻA 2013 -
Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

 

2013.gada 7.-11.oktobris

Karjeras nedēļas tēmas:

iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru

 

VALMIERAS pilsētas programma pieejama Valmieras pilsētas mājas lapā http://www.valmiera.lv