Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sveicam 3. klašu peldētājus !
2014. gada 21. maijā

                Katru mācību gadu beidzot, Valmieras pilsētas skolu 3. klašu skolēni sacenšas peldētprasmē. Šogad startēja 5 skolas, sacenšoties 25m peldējumā brīvajā stilā, 25m peldējumā kraulā uz muguras, 4x25m stafetē un jautrības stafetēs.

                   Mūsu skolas komandā startēja- Annija Krieviņa, Amanda Gromova, Alīna Stepena, Rūta Indriksone, Samanta Bērziņa, Mikus Ābele, Mikus Grīnbergs, Dāvis Miglavs, Ralfs Kalniņš, Erlends Melecis, Edvards Krūskops.

              Individuāli labāk veicās: Samantai Bērziņai - 3.vieta brīvajā stilā, Annijai Krieviņai- 2.vieta brīvajā stilā, Rūtai Indriksonei - 3.vieta kraulā uz muguras4x25m stafetē startēja Annija, Samanta, Dāvis un Erlends. Komanda ieguva 3.vietu. Jautrības stafetēs piedalījās visi skolēni un ieguva 2.vietu.

Apsveicam ar panākumiem !

Sporta skolotāja Māra Goba

Mūsu deju kolektīvam „Viesturietis” – 55
2014. gada 12. maijā

      

      DEJA IR MŪSU SPĒKS” – ar šādu vadmotīvu 10. maijā tika atzīmēta ilggadīgā deju kolektīva „Viesturietis” 55 gadu jubileja. Koncerts notika Valmieras Kultūras centrā. Tajā piedalījās mazie un lielie dejotāji no dažādām klašu grupām, arī skolas absolventi, kas iepriekšējās desmitgadēs bija aktīvi kolektīva dalībnieki. „Viesturietis” ir draudzīgs paaudžu kolektīvs, jo arī šajā koncertā dejā sastapās vairāku ģimeņu paaudzes

         Liels nopelns dejas tradīciju iedibināšanā un popularizēšanā ir kolektīvu vadītājiem. Svētku reizē paldies tika teikts skolotājām: Rasmai Saliņai, Vijai Dambergai, Anitai Vīksnai, Gunitai Kļaviņai, Artai Maselei, Signei Niedrītei, Artai Stikānei un koncertmeistarēm. Ar klusuma brīdi tika godināta viesturiešu dejas tradīcijas aizsācējas, tikko Mūžības ceļā aizgājušās skolotājas Lidijas Lapiņas piemiņa.


      Koncerts aizsākās ar kādreiz tik populāro „Gatves deju” absolventu izpildījumā. Skatītāji varēja atsaukt atmiņā arī „Es mācēju danci vest” un citas latviešu zelta fonda dejas. Tad skatuvi piepildīja mūsu laika skolas dejotāji, kas iepazīstināja ar daudzveidīgo mūsdienu deju klāstu. Paši mazākie saņēma lielas skatītāju simpātijas par brašo deju „Kas kaitēja man dzīvoti”. Skatītāji bija ļoti atsaucīgi un katru deju uzņēma ar īpašām emocijām. Grandiozas ovācijas izpelnījās ilggadīgā deju skolotāja Vija Damberga un ilggadīgais direktors Ivars Briedis, kas iesaistīja pat skatītājus atraktīvā dejā. Koncerts kopumā bija daudzkrāsains, paaudzes vienojošs, emocionāli saviļņojošs. Tajā tika dejotas 24 dejas, dejotāju skaits pārsniedza 100. Tos varētu dēvēt par Viesturskolas Mazajiem deju svētkiem. Par to nobeigumā skolas administrācija un arī absolventi teica lielu paldies šī koncerta veidotājām Artai Stikānei, Signei Niedrītei un Gunitai Osvaldei. Paldies arī vecākiem un audzinātājām, kas vienmēr atbalstījuši mazos dejotājus.


      „Viesturietis” jubilejā saņēma apsveikumus no TDA „Gauja”, deju kolektīviem „Sadancis”, „Pērkonītis”, „Agrā rūsa” un kā dāvanu atsaucīgu skatītāju atbalstu visā koncertā.

DEJA – TAS IR KĀ ELPOT, DZĪVOT UN MĪLĒT...

 Māris Lapsiņš, skolas vēstures klases skolotājs

Foto: Kalvis Zaļaiskalns

Viesturieši otro gadu laureātu vidū konkursā ”Mana vārdnīciņa”
2014. gada 12. maijā

       Š. g. 9.maijā Rīgā Latvijas Bankas ēkā notika organizācijas ” Junior Achievement Yong Enterprise Latvija” rīkotā konkursa „Mana vārdnīciņa” fināls, kurā notika dalībnieku apbalvošana. Konkursam tika iesūtīti 219 darbi, finālā tika apbalvoti 10 skolēni 1.-2. kl. grupā un 14 skolēni 3.-4.kl. grupā.

Mūsu skolu finālā pārstāvēja trīs 4.a klases skolēni (audzinātāja Aija Bērziņa) un ieguva šādas vietas:

Jurģis Jānis Mincāns- 3.vietu,

Emīlija Marta Paidere- atzinību,

Denīze Tanomece- atzinību.

       Diena iesākās ar to, ka skolēni devās uz konferenču zāli un skatījās filmu par naudu. Vecāki un skolotāji devās uz Apmeklētāju centru un tikās ar tā vadītāju Jāni Motivānu. Pēc tam abas grupas apvienojās un gāja pagalmā apskatīt un izmēģināt bruņu mašīnas, ar kurām pārvadā naudu. Gan skolēniem, gan vecākiem, gan vecvecākiem un arī skolotājiem tas bija liels piedzīvojums, jo varēja iesēsties mašīnās, uzmērīt bruņu vesti un ķiveri, nofotografēties ar šo mašīnu šoferiem un uzdot sev interesējošos jautājumus par viņu darbu.

     Otrajā daļa bija apbalvošana, kas notika konferenču zālā, kurā ir simtgadīgas tapetes. Visus klātesošos sveica centra „Naudas skola” menedžere Antra Slava un JAL valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns. Skolēni un vecāki saņēma vērtīgas balvas. Tika sveikti arī skolotāji. Pirmo vietu ieguvēji saņēma ceļojumu uz Stokholmu 4 personām. Mums tas bija pagājušajā gadā, šogad devām iespēju arī  citiem to izbaudīt. Pēc svinīgā pasākuma visus gaidīja gardas uzkodas Apmeklētāju centra telpās.

Paldies skolotājām  Signei Niedrītei, Santai Ādamsonei, Inetai Vētrai, Ilzei Miglavai, Ārijai Kārkliņai, Andai Dubultei un viņu audzēkņiem par piedalīšanos konkursā.

Ceram uz  veiksmi arī nākamajā gadā!

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja Ludmila Gammeršmidte

Skaitām kastaņas Burkānciemā!
2014. gada 8. maijā

      

 

       2014. gadā Latvijas dendrologu biedrība par gada koku izvēlējās parasto zirgkastaņu. Lai uzzinātu, cik populārs šis dekoratīvais koks ir Valmierā, tā izplatību pētīs Valmieras skolēni.

Viesturskolas skolēnu pētāmā teritorija ir Burkānciems. Visi, kas vēlas piedalīties, var pieteikties līdz 12. maijam pie skolotājas S. Balodes vai bibliotekāres L. Drandes un saņemt pētījuma veidlapu. Katru atrasto kastaņkoku fiksēs pilsētas kartē.

Pētījuma noslēgums būs 22. maijā, kad visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Kastaņu ziedēšanas laikā Valmieras iedzīvotāji un citi interesenti uzzinās pētījuma rezultātus – apzināto kastaņu skaitu, sugas, atrašanās vietas pilsētā, kā arī citu interesantu informāciju, ko būs sagatavojuši pilsētas vides pētnieki.

Piesakies!

Veltījums Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
2014. gada 6. maijā

          Vitauts Ļūdēns              

        „... kā ozolītis Latvija aug,

        par avotu šodien jābūt mums

        pie ozolīša saknēm,

        par ozola acīm rīt jābūt mums

        pār visiem pasaules mežiem...”

            Valmieras Viestura vidusskolas Valsts svētku svinīgie pasākumi 30. aprīlī notika AS „Sadales tīkli” zālē. Abi pasākumi un koncerti bija veltīti Viesturskolas skolēniem par viņu panākumiem mācībās, sabiedriskajā darbā, māksliniecisko kolektīvu un interešu izglītības darbā. Paldies tika teikts arī skolotājiem par iedvesmošanu, atbalstīšanu un darba vadīšanu visa 2013./2014.mācību gada garumā. Tika pasniegtas skolas Pateicības un darba bloki „Viesturskolas lepnums 2014” skolas labākajiem skolēniem, kas piedalījušies skolas, pilsētas un starpnovadu, Vidzemes reģiona un valsts mēroga olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskos lasījumos. Skolas bijušais direktors Ivars Briedis sveica viesturiešus svētkos un pasniedza trim 12. klašu labākajiem skolēniem pateicības par darbu. Pateicības un piemiņas zīmes tika pasniegtas arī tiem viesturiešiem, kas šajā mācību gadā piedalījās skolas māksliniecisko kolektīvu un interešu izglītības pulciņu darbā, sasniedzot labus rezultātus konkursos, skatēs un teātru festivālā.


            Svētku koncertā īpaši sirsnīgus muzikālus mirkļus un pārsteigumu dāvāja viesi – bigbends „Valmieras puikas” Gunāra Geduševa vadībā. Mūziķu sastāvā arī mūsu skolas direktora pienāk. izpildītājs Uldis Jansons.