Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Labdarības balle – karnevāls Viesturskolā
2014. gada 25. februārī

         Janvāra mēnesī Viesturskolas 1.- 4. klašu skolēnu vecāki saņēma ielūgumu 21. februārī piedalīties sākumskolas vecāku labdarības ballē – karnevālā „Nakts bibliotēkā”. Sākumskolas vecāku dome  ir organizējusi trīs labdarības balles vecākiem. Visās ir izpildīts noteikts mērķis – palīdzēt Valmieras Viestura vidusskolai piesaistīt finansiālos līdzekļus kāda konkrēta mērķa sasniegšanai. Šogad radās ideja mainīt pasākuma formu. Februāris visā pasaulē ir karnevālu laiks, tāpēc šoreiz Viesturskolā bija karnevāls „Nakts bibliotēkā”.  Pasākuma mērķis - vākt līdzekļus daiļliteratūras grāmatu iegādei skolas bibliotēkai. 21. gadsimtā –tehnoloģiju laikmetā - skolēniem ir nepieciešams attīstīt savu lasītprasmi, paplašināt redzesloku, bagātināt vārdu krājumu. To vislabāk var izdarīt, lasot mūsdienīgas un interesantas grāmatas.

      Piektdienas vakarā Viesturskolā pulcējās visdažādākie grāmatu varoņi: pirāti, Sarkangalvītes un vilki, Pepija, ēzelītis, feja, Miki pele un kas tik vēl ne. Pasākuma svinīgajā atklāšanā klātesošos uzrunāja sākumskolas vecāku domes pārstāves, direktora pienākumu izpildītājs Uldis Jansons un skolas bibliotekāre - grāmatu feja Laima Drande. Visi karnevāla dalībnieki ievēroja pasākuma devīzi, slavenā Karlsona teiktos vārdus: „Es gribu priecāties, tāpēc piedalos!” Par jautrību ballē rūpējās grupa “Abulmalas burlaki”.

      Šis karnevāla vakars bija iespēja vecākiem sadraudzēties, vienoties kopīgam mērķim un turpināt labi iesāktās tradīcijas.  Mēs dzīvojam pārmaiņu un iespēju  laikā, tāpēc prieks, ka vecāki atbalsta  šādu ideju un sadarbības formu kā  palīdzēt skolai, tā radot skolēnos interesi lasīt.


      Paldies Sākumskolas vecāku domes vadītajai skolotājai Vitai Lellei, kas vienmēr ir atvērta jaunām idejām un labprāt to īstenošanā iesaista citus, lai pilnveidotu  skolēnu iespējas Viesturskolā.

      Paldies vecākiem, kuri pēc darba nedēļas kļuva par pasaku varoņiem un sagādāja svētkus sev un citiem karnevāla dalībniekiem.  Arī papildināja grāmatu plauktus ar līdzpaņemtu jaunāko daiļliteratūru vai Pepijas gudrību grāmatu papildināja ar līdzpaņemto valūtu.

     Paldies ikvienam no sākumskolas vecākiem, kurš atbalstīja un ziedoja, lai mērķi būtu ātrāk un vieglāk sasniegt!

     Drīzumā skolēni ar vēl lielāku prieku apmeklēs skolas bibliotēku, lai atkal iepazītu kādu jaunu draugu – grāmatu varoni - un nokļūtu fantāziju zemē!

Anda Upīte, Krišjāņa mamma

Vidzemes reģiona mūzikas olimpiādē
2014. gada 24. februārī

  

Vidzemes reģiona

mūzikas olimpiādē

 

vecākajā grupā

Zandai Grīnbergai 1. vieta

 

un jaunākajā grupā

Madarai Krišjānei 1. vieta.

 

APSVEICAM!

BALSIS 2014
2014. gada 20. februārī

 

Valmieras pilsētas un novadu
izglītības iestāžu
vokālās mūzikas konkursā
"BALSIS 2014"
Valmieras Viestura vidusskolas
vokālais trio -
Katrīna Rokena, Madara Krišjāne
un Santa Ziemane
(ped. I. Jansone. I. Aizupiete),
ieguva augstāko pakāpi.


APSVEICAM!

Mūsu Žetona vakars 2014
2014. gada 20. februārī

           Pagājušas tikai dažas dienas no mūsu Žetona vakara, bet liekas, ka tas bija tikai vakar. Viesturieši vienmēr ir mācējuši svinēt svētkus, un tā tas bija arī šogad. Esam aizvadījuši lielisku gatavošanās nedēļu ar izrādes mēģinājumiem, izmēģinājuma eksāmeniem, "Ēnu dienu". Ja tā nopietni vērtējam, tad cik gan daudz var paspēt, ja ļoti grib.

      Sestdienu,15.februāri, mēs pavadījām ar smaidiem sejās un asarām acīs. Skumji apzināties, ka skolas gaiteņos un klasēs pavadīsim vairs tikai aptuveni 4 mēnešus. Pavisam tuvu arī pirmais eksāmens. Žetonvakars man asociējas ar tādu  kā nelielu atvadīšanos. Skola mūs gatavo tam, ka patstāvīgajā dzīvē drīz vairs nebūs blakus skolotāju, kas palīdzēs, ja paši kaut ko nesapratīsim, kas panāks pretī tad, kad  tas būs visvairāk nepieciešams.  Nebūs blakus ierastie klasesbiedri, ar kuriem lielu daļu kopā esam bijuši  jau no bērnudārza. Nebūs blakus mammas un tēti katru vakaru.

        Emocijas, kas valdīja manī pēc nospēlētās izrādes „Trīnes grēki”,  bija neaprakstāmas. Tas saviļņojums nav vārdos izsakāms. Lielu prieku sagādāja skatītāju smiekli, kurus centāmies sadzirdēt arī aizkulisēs. Skatītāji pat nenojauta, ka tur stāvēja gandrīz visi 58 dalībnieki un skatījās, nevis atpūtās.
      Viesturskolas žetons - tas ir simbols- nelielais dzintara „ķieģelītis” ar trim maģiskajiem burtiem VVV! Es novēlu ikvienam viesturietim  izjust tādu lepnumu, kāds bija mums, šo žetonu saņemot. Viesturiešiem ir ar ko lepoties, tikai jāprot to novērtēt.

Rūta Alīde Voitkāne 12.b klasē


      12. klašu abiturienti saka PALDIES par svētku izrādes iestudēšanu režisoram Robertam Segliņam, deju horeogrāfēm Artai Stikānei un Agnesei Deglei, vokālajai pedagoģei Ilzei Jansonei, gaismotājam Nikam Ciprusam. PALDIES par atbalstu pasākuma sagatavošanā skolotājām Īrisai Ozolai, Gitai Krūklei, režisorei Inesei Ramutei, skolotājam Guntaram Aizupietim,  klasesbiedrenēm Kristai Biseniecei, Lienei Māliņai, Ievai Šakalei un klašu audzinātājiem Mārai Liepiņai un Igoram Ramam!

Par izrādi „TRĪNES GRĒKI” informācija arī sadaļā TEĀTRIS>>>Jaunumi

Pirmie soļi publiskās runas mākslā
2014. gada 19. februārī

Savus spēkus publiskās runas mākslā izmēģināja 5 skolēni no 8. – 10. klasei. Skolēni uzstājās ar pašu veidotām runām, kuras atbilda tēmai „Es gribu, lai dažādu kultūru gars pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik negribētu, lai tas mani notriec no kājām”. Skolēni bija izvēlējušies runāt krievu un angļu valodā.

Labākie runātāji pārstāvēs Viestura vidusskolu konkursa 2. kārtā pirmdien 24. februārī.

Labu veiksmi!

Svešvalodu MK vadītāja Līvija Kraukle