Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Ziemassvētku ieskaņas pasākums – ikgadēja Viesturskolas tradīcija
2013. gada 16. decembrī

           Valmieras Viestura vidusskolas pievilcība slēpjas  mūsu bagātajās tradīcijās, to vienkāršībā un patiesajā sirsnībā. Kā apliecinājums tam -  tikko notikušais Ziemassvētku ieskaņas pasākums kopā ar mūsu skolas zelta fondu – pensionētajiem skolotājiem. Ražens un rosīgs ir bijis ikviena skolotāja darba mūžs. Skolā nostrādāts jau teju pusgadsimts, piedzīvoti gan prieka un gan skumju brīži. Ikgadējās tikšanās laikā mūsu pensionētos skolotājus vienmēr iepriecinām ar svētku programmu un pašu sarūpētajām Ziemassvētku dāvaniņām. Šajā gadā apaļas dzīves jubilejas nosvinējušas pensionētās skolotājas Lidija Lapiņa - 90., Ina Grāvelsiņa - 80., Vija Kaufmane - 80., Ņina Puriņa - 80., un pavisam drīz arī skolotāja Ruta Sprince svinēs 80. jubileju. Skolotāji - seniori bija priecīgi par patiesajiem prieka mirkļiem , sirsnīgajām dziesmām un sarūpētajām dāvanām.

 

               Paldies skolas sadarbības partnerei  firmai „Kantīne B”, tās vadītājai Ivetai Bošai par sarūpēto garšīgo cienastu svētku galdam!

       Paldies kolēģiem par ikgadējo atbalstu šī pasākuma sarīkošanā! Praktiski darbojoties, mēs apliecinām, ka tiek godātas un turpinātas mūsu skolas tradīcijas, jo tikai vienprātībā mazās lietas lielas aug.

Skolas arodbiedrības priekšsēdētāja  Iveta Upīte

Konkursa ”Sveiks, eiro!” noslēguma pasākums Dailes teātrī
2013. gada 15. decembrī

     Latvijas Bankas rīkotajā konkursā „Sveiks, eiro!”, kas norisinājās no 13.-25.novembrim piedalījās 1088 skolēni no visas Latvijas- 633 skolēni 6.-8.klašu grupā un 455 skolēni 9.-12 klašu grupā. Skolēniem bija jāatbild uz 20 āķīgiem jautājumiem par eiro. Finālā piedalījās 36 labākie skolēni 6.-8. klašu grupā un 36 labākie 9.-12.klašu grupā, kā arī no konkursa laureātu vidū nepārstāvētajām skolām viens labākais  konkursa dalībnieks, kas bija uzrādījis  ļoti labu rezultātu. Pavisam no mūsu skolas konkursā piedalījās 59 skolēni. Vislielāko punktu skaitu sasniedza VVV 10.b klases skolniece Elizabete Elīza Marovska.

Konkursa noslēguma pasākums notika Dailes teātrī, kur vispirms bija iespēja apskatīt izstādi par eiro, tad notika svinīgā apbalvošana, kuras laikā klātesošos ar savu sniegumu priecēja saksafona kvartets „Next Muuv”. Pēc apbalvošanas bija pauze, kurā dalībnieki baudīja organizatoru sarūpēto cienastu un "saldajā ēdienā" bija izrāde „Pasaka par vērdiņu”. Skatītājiem pirms izrādes katram tika iedots "vērdiņš", kuru starpbrīža laikā varēja apmainīt pret kādu preci.

 Pasākums bija sirsnīgs un emocionāls, kā laba Ziemassvētku ieskaņa. Gan skolēni, gan skolotāji atzinīgi novērtēja pasākumu un atgriezās mājās apņēmības pilni piedalīties turpmākajos LB rīkotajos konkursos.

          Paldies visiem Viesturskolas skolēniem, kas atrada laiku un piedalījās konkursā, iegūstot jaunas zināšanas par eiro!

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja Ludmila Gammeršmidte

Veiksme konkursā „DARINI KALENDĀRU 2014”
2013. gada 13. decembrī

    2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Lai sagatavotos šim ievērojamam starptautiskam notikumam, izglītības uzņēmums LIELVĀRDS, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, sadarbībā ar nodibinājumu RĪGA 2014 un Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju aicināja visas Latvijas 1.–12.klašu skolēnus, izmantojot mūsdienu izglītības tehnoloģijas un interaktīvo tāfeli, radīt zīmējumu par tēmu “Mana Rīga” konkursam “DARINI KALENDĀRU 2014.” Mūsu skolā šim aicinājumam atsaucās 3.a klase.

    Lai varētu piedalīties, vajadzēja lejupielādēt speciālo zīmēšanas programmu ArtRage4. Tā deva tik daudz iespēju, ka konkursā piedalīties gribēja visi. Bet bija viens ierobežojums – jāzīmē bija uz interaktīvās tāfeles, tāpēc vienlaicīgi darināt savu zīmējumu varēja tikai viens skolēns. Tomēr mums izdevās pabeigt 12 zīmējumus. Savus darbus noteiktajā laikā konkursa žūrijai un visiem skatītājiem aizsūtīja Tomass Bāliņš, Veronika Bespalova, Justīne Bērziņa, Samanta Bērziņa, Līva Buliņa, Kristers Kalniņš, Andrejs Kuhto, Dāvis Eliass Mencis, Līva Mince, Estere Ošeniece, Helēna Razminoviča un Alīna Stolere. Par skolēnu zīmējumiem varēja nobalsot interneta vietnē www.darini.lv, tādējādi izvirzot šo zīmējumu kalendāra vākam. Pārējos 12 darbus izvēlējās kompetenta žūrija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Milzīgs bija mūsu prieks, kad uzzinājām – Alīnas Stoleres darbs „Baltā ziema Rīgā” rotās kalendāra februāra lappusi. Tiešām  neticami, ka starp 238 iesniegtajiem darbiem viens būs arī no Viesturskolas! Alīna par savu ideju un darbu stāsta: „Man ienāca prātā ziema, jo nevienam no klases tāda  ideja nebija. Uz tāfeles zīmēt bija grūti, jo bija jāatrod pareizie rīki un krāsas. Man patika gaišās krāsas. Izmantoju arī „pudelīti”, no kuras varēja uzzīmēt sniegu. Es noteikti gribētu vēl kādu reizi piedalīties šādā konkursā!”

   Paldies visiem, kas mūs atbalstīja! Pateicība vizuālās mākslas skolotājai Gijai Kalvītei, kura ar lielu aizrautību deva bērniem padomus un dzīvoja līdzi viņu darbam! Novēlam arī citiem uzdrošināties un piedalīties līdzīgos pasākumos!

 3.a klases audzinātāja Anda Dubulte 

Skolas olimpiādes rezultāti Latvijas un pasaules vēsturē
2013. gada 12. decembrī

9. klašu uzvarētāji  Latvijas un pasaules vēstures  olimpiādē:
          1. Ričards Kronbergs - 9.a klase
          2. Mārtiņš Virsis - 9.b klase
          3. Šaiena Elija Pole - 9.b klase

 12. klašu  uzvarētāji Latvijas  vēstures olimpiādē:
          1. Anna Paula Gruzdiņa - 12.a klase
          2. Signe Sēne - 12.a klase
          3. Uvis Veikšāns - 12.b klase

10. decembris– mūsu skolas galvenās ēkas 74. dzimšanas diena
2013. gada 10. decembrī

        

    Skolēnu pašpārvalde šoruden pieņēma lēmumu atzīmēt ne tikai mūsu skolas apaļās jubilejas, bet katru gadu 10. decembrī radīt svinīgu noskaņu  šajā mūsu skolai nozīmīgajā dienā.  Šogad ikkatrs viesturietis varēja piedzīvot svētku dienas mirkļus. Rīts iesākās ar skolas prezidenta Rūdolfa Vētras uzrunu. Pie ziņojumu dēļa 1. stāvā bija redzams neliels ieskats skolas vēstures fotogrāfijās. 10.decembris tiek uzskatīts par mūsdienu Viesturskolas dzimšanas dienu, jo 1939. gadā tika atklāta skolas galvenā ēka un iesvētīts pirmais viesturiešu karogs.

      Šogad visas dienas garumā starpbrīžos bija dzirdama klašu izvēlētā mūzika, un klases stundas laikā tika pildīts „Jautājumu virpulis par mūsu skolu’’. Tajā tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par skolas vēsturi, kafejnīcas piedāvājumu, kokiem skolas teritorijā un pat pakāpienu skaitu skolā. Daudzi jaunāko klašu skolēni devās uz skolas vēstures klasi noskaidrot atbildes uz jautājumiem. Vēlāk konkursa rezultāti, kā arī skolotāju interesantākie un smieklīgākie izteicieni tiks apkopoti skolas mājas lapā.

Rebeka Šķērstiņa

skolas pašpārvaldē