Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

KNOWLEDGE IS A POWER.
2014. gada 4. februārī

Valmieras Viestura vidusskolas angļu valodas olimpiādes rezultāti (2014. g. 3.februārī)

6. klašu grupā

1. vieta.      SĀRA GARSELE (6.A)

2. vieta.      LĀSMA ŠĒNBERGA (6.C)

                    EDGARS VAIVADS (6.A)

3.vieta        UNA BERGA (6.A)

                    MIĶELIS REINIS DZĒRVE (6.A)

ATZINĪBA: ANNA TIPSE (6.A), AGNESE ŠTĀLMANE (6.B), RINĀTS KOĻESŅIKOVS (6.A) ,TOMASS RALFS RIEKSTIŅŠ (6.A)

8.klašu grupā

1. vieta      ARMANDS DUKURS (8.B)

2.vieta       ANNA KRISTĪNE BRIEDE (8.C)

                   MATEJS ANDERSONS (8.B)

3. vieta      KRIŠJĀNIS PUNDURS (8.C)

                   DĀRTA STRAZDIŅA 8.C

ATZINĪBA: TOMS BAUĢIS (8.A), RIHARDS KURTS (8.C), DANUTE SĒNE (8.B)

 

Vēlam veiksmi 1.-3. vietas ieguvējiem,
piedaloties Valmieras pilsētas un starpnovadu olimpiādē 13. februārī.

 

Skolotāji : Viktors Gammeršmidts, Iveta Liepiņa, Inese Barce, Sarmīte Švalbe

Aicinām uz karnevālu „Nakts bibliotēkā”!
2014. gada 30. janvārī

         Jau trīs gadus mūsu skola piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā projektā „Bērnu žūrija”. Katru gadu dalībnieku skaits aug, līdz ar to  arī problēma – kā iegādāties projektā izlasāmās grāmatas, jo ar vienu katras grāmatas eksemplāru ir par maz. Izprotot šīs finansiālās problēmas, sākumskolas vecāku dome katru gadu atbalsta skolas bibliotēku un iespēju robežās palīdz  iegādāties vajadzīgās grāmatas.

          Šogad, līdz ar Gaismas pils pabeigšanu Rīgā, lielā lasīšanas ideja kļūst arvien populārāka. Lai to realizētu, arī mūsu skolas bibliotēkā ir jābūt jaunām grāmatām. Skolas bibliotekāre Laima Drande: „Valmieras Viestura vidusskolas bibliotēkas nolikumā rakstīts, ka „skolas bibliotēkas pamatuzdevums - nodrošināt mācību procesu ar izglītības valsts standartiem un mācību saturam atbilstošu literatūru, veicināt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību, daudzpusīgu interešu izkopšanu, pašizglītību…” Protams, ikvienā skolas bibliotēkā galvenā uzmanība tiek vērsta uz to, lai skolēni būtu nodrošināti ar mācību grāmatām. Tomēr, lai bērni attīstītu savu lasītprasmi, paplašinātu redzesloku, nepieciešama arī jaunākā daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas. Tam atlicināt naudu no budžetā ieplānotajiem līdzekļiem ir arvien grūtāk. Ja 2007. gadā varējām atļauties iegādāties daiļliteratūru 135 eksemplārus par Ls 890.00, tad 2011.gadā tie bija 13 eksemplāri par Ls 63.60, 2012.gadā – 25 eksemplāri par Ls 184.44, bet 2013.gadā, sakarā ar pienākumu iegādāties darba burtnīcas skolēniem, netika nopirkta neviena daiļliteratūras grāmata.

 „Bērnu žūrijas” dalībnieku skaits pieaug, bet grāmatas laikus nespējam izlasīt, jo ar vienu komplektu ir par maz. Paldies vecākiem, kuri palīdzēja iegādāties grāmatas, lai darbs ritētu raitāk. Liels paldies arī visiem, kas atbalsta „Draudzīgā aicinājuma” tradīciju, ar tās palīdzību skolas bibliotēka katru gadu top bagātāka par apmēram 40 grāmatām.

Skolēni grib lasīt. Šajā mācību gadā bibliotēkā kā aktīvie lasītāji reģistrēti 166 1.-4 klašu skolēni , 145 5.-9. klašu skolēni un 138 vidusskolēni. Lasītājiem vairs nešķiet interesantas pagājušā gadsimta 70., 80. gados izdotās grāmatas. Viņi grib lasīt mūsdienīgas, koši ilustrētas grāmatas par princesēm, robotiem, datorpasauli, fantastiskiem piedzīvojumiem, skolas dzīvi, kā arī modernās enciklopēdijās rast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Skolas bibliotēkas jaunie plaukti gaidīt gaida jaunākās grāmatas.”

          Sākumskolas vecāku dome jau ir organizējusi trīs labdarības balles vecākiem. Visās ir izpildīts noteikts mērķis – palīdzēt Valmieras Viestura vidusskolai piesaistīt finansiālos līdzekļus kāda konkrēta mērķa sasniegšanai. Šogad radās ideja mainīt pasākuma formu. Februāris visā pasaulē ir karnevālu laiks, tāpēc šoreiz Viesturskolā būs karnevāls „Nakts bibliotēkā”. 1.a klases domnieks Atis Stankevičs aicina ikvienu pievienoties idejai: „Katram no mums bērnībā ir bijis savs grāmatu varonis. Vienam tas bija drosmīgais indiāņu puika no Arkādija Fīdlera grāmatas, citam strādīgā Pelnrušķīte  vai visiem mums zināmais ņiprais, attapīgais puika Sprīdītis. Bērnības grāmatu varoņi mums, pieaugušajiem, vienmēr ir bijuši kā paraugs dažādās dzīves situācijās. Tagad mums būs lieliska iespēja attēlot savus grāmatu varoņus karnevālā. Mēs gribam ,lai mūsu bērni šai datorizētajā laikmetā lasītu grāmatas un arī viņiem būtu savs grāmatu varonis , kurš vienmēr būtu blakus, iedrošinātu, iedvesmotu.
          Uz tikšanos 21.februārī plkst. 18. 30 labdarības ballē - karnevālā ''Nakts bibliotēkā''! Mūsu pasākuma devīze ir Karlsona vārdi: „Es gribu priecāties, tāpēc piedalos!”

          3. a klases domniece Linda Siliņa – Loginova: „Tā būs lieliska iespēja vecākiem balles laikā veidot savstarpēju sadraudzību un vienotību, sekmējot skolas iekšējās vides un dvēselisko vērtību pilnveidošanu. Šoreiz kā ziedojums tiks pieņemtas jaunas bērnu daiļliteratūras grāmatas un arī tiks pieņemtas dažādu valstu (piemēram, no ceļojumiem pāri palikusī) naudiņa – kas vēlāk tiks pārvērsta eiro un nodota skolas bibliotēkai grāmatu iegādei.

          Uz balli- karnevālu vecāki tiek gaidīti ierodamies pārdomātās maskās - grāmatu varoņu tēlos. Vakara gaitā notiks draudzēšanās, kulinārijas meistardarbu baudīšana, masku parāde, dejas, atrakcijas, interesantāko masku apbalvošana un vērtīgi pārsteigumi pasākuma dalībniekiem.  Kopā mēs to varam!”

          Vecāku dome aicina visus apmeklēt šo radošo, interesanto pasākumu. Tiksimies Labdarības ballē! Lai jautrība valda karnevālā! Lai rodas daudz jaunu ideju kopā sanākšanas brīžos!

Viesturskolas sākumskolas vecāku dome

Draudzīgā aicinājuma dienā pie Valsts prezidenta
2014. gada 29. janvārī

Atzīmējot pirms 79 gadiem iedibināto Draudzīgā aicinājuma tradīciju, 28.janvārī Melngalvju nama Svētku zālē notika svinīgs pasākums, kura laikā Valsts prezidents Andris Bērziņš dāvināja grāmatas Valda Zālīša pamatskolai.

Pasākuma laikā grāmatas skolām pasniedza arī Rīgas vicemērs Andris Ameriks, Dailes teātra aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa, ilggadējā TV personība, ziņu vadītāja, tagad Valsts kontroles sabiedrisko attiecību speciāliste Ilva Liepiņa, pavārs Mārtiņš Sirmais, pludmales volejbolists, divkārtējs olimpisko spēļu dalībnieks Aleksandrs Samoilovs, diriģents Romāns Vanags un citi, tādējādi ar savu piemēru mudinot ikvienu cilvēku iesaistīties Draudzīgā aicinājuma dienas akcijā.

Valmieras Viestura vidusskolas 1986. gada izlaiduma absolvente Ilva Liepiņa savai skolai dāvināja LU Akadēmiskajā apgādā 2013. gadā izdoto grāmatu "Latviešu valoda".

Viesturskolas bibliotēkas krājums vēl papildinājies ar šādiem izdevumiem:

 • Grāpis A. Augusts Dombrovskis. Mūžs un veikums. Rīga: Index,2006
 • Bērziņa I. Emīls Dēliņš. Patriots, žurnālists, diplomāts. Rīga: Jumava
 • Dženkins F. ASV vēsture. Rīga: Jumava, 2013
 • Latviešu – angļu vārdnīca. Rīga: Avots, 2010
Viesturskolas 11. b klases komanda Nacionālajā čempionātā
2014. gada 29. janvārī

           24.janvārī Rīgas Biznesa skolā notika organizācijas „Junior Achievement Yong Enterprise Latvija” Tiešsaistes biznesa simulācijas spēles „TITAN” organizētais  Nacionālais čempionāts.

     Valmieras Viestura vidusskolu pārstāvēja 11.b klases komanda „Viesturnieki”- Dārta Āboliņa, Pēteris Murīss, Renāte Priedīte, Reinis Barviķis. Čempionāts norisinājās 3 kārtās. Pirmajā kārtā piedalījās 96 komandas, kuras tika sadalītas 4 grupās. Mūsējie bija iedalīti trešajā grupā. Spēles pirmā kārta risinājās 7 periodus pa 5 min., kuru laikā bija jāpieņem riskanti lēmumi par savu biznesu. Jaunieši pēdējos 2 periodos riskēja un izvirzījās vadībā, nodrošinot sev vietu pusfinālā. Uz pusfinālu tika izvirzītas 24 komandas. Pusfināls risinājās 8 periodus pa 5 min. Pusfinālā tik labi neveicās, un uz finālu „Viesturnieki” netika.

              Finālā piedalījās 8 labākās komandas. Mūsu komanda ir ļoti priecīga par savu sniegumu. Dalība čempionātā ļāvusi saprast, cik liela loma biznesā ir riskam un tam, kas un kā jādara, lai kļūtu par labu uzņēmēju. Mēs varam lepoties, ka skolā aug jaunā komersantu paaudze, ka sagatavojam jauniešus, kas nākotnē varētu veidot mūsu valsts ekonomiku.

Prieks par jauniešu aktivitātēm! Vēlu panākumus arī citos konkursos!

Ekonomikas skolotāja Ludmila Gammeršmidte

Pārliecinoša uzvara olimpiādē
2014. gada 27. janvārī

 

 

 

Ar pārliecinošu uzvaru 2014. gada 23. janvārī no 3. Vidzemes reģiona 11. - 12. klašu angļu valodas olimpiādes atgriezies 11.b klases skolnieks Kristers Sēne. Kristers sevi pierādījis kā talantīgu, radošu un mērķtiecīgu viesturieti.


Apsveicam!Tā turpināt!


Līvija Kraukle, Svešvalodu MK vadītāja