Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLAS 53. IZLAIDUMS
2013. gada 25. jūnijā

APSVEICAM

Viesturskolas 2013. gada divpadsmito klašu  absolventus ar vidējās izglītības iegūšanu!

12. a klasi 2012./2013. m. g. beidza 21 skolēns:

Kitija Berga, Endijs Bērziņš, Sintija Kristīne Brence, Linda Caunīte, Aiga Čižika, Mārtiņš Graudiņš, Terēze Jakmane, Edvards Krickis, Zane Megre, Linda Rebeka Melnalksne, Lība Daija Mikova, Pēteris Lēvis, Alise Ozola, Ralfs Pēteris Ozoliņš, Luīze Baiba Pirro, Artis Puriņš, Roberts Pūpols, Kristīne Šomase, Linda Trušele, Lauris Veits, Zane Zīverte

KLASES AUDZINĀTĀJS – VJAČESLAVS PISKUNOVS


12. b klasi beidza 23 skolēni:

Atis Antons, Jānis Berķis, Edgars Cunskis, Kitija Damberga, Silvestrs Dreimanis, Rita Eglīte, Kristīne Fedotova, Undīne Gudina, Inga Lapsa, Zane Meistere, Annija Milere, Kalvis Ozols, Sabīne Penka, Reinis Pitura, Roberts Razminovičs, Rihards Sprincis, Līga Spriņģe, Diāna Šķiste, Elvis Dāvids Šnevels, Rihards Tiltiņš, Laila Signe Trezūna, Sindija Virse, Laura Zandere

KLASES AUDZINĀTĀJA – INA GRĀVĪTE

12. c klasi beidza 29 skolēni:

Laila Bergsone, Jānis Bērziņš, Artis Bisnieks, Ivita Bombaka, Kārlis Briedis, Mārtiņš Broks, Sindija Bugakova, Alise Bukovska, Kristaps Deglis, Alise Dīmane, Egons Dobelnieks, Katrīna Dubure, Karina Fjodorova, Lāsma Kokenberga, Kristaps Kravalis, Pēteris Liepa, Marta Liepiņa, Guna Lūsiņa, Ingars Matisons, Madara Medne, Aija Mežule, Nadīna Miezīte, Elīna Mīļā, Jūlija Monako, Nauris Ozoliņš, Lauma Pujāte, Marta Tamane, Alvis Tauriņš, Edvards Vebrualis

KLASES AUDZINĀTĀJA – KARMENA GOBA


Izlaiduma svinības notika 22. jūnijā. Deviņi absolventi – Annija Milere,Sindija Virse, Kitija Berga, Jānis Bērziņš, Madara Medne, Elīna Mīļā, Kārlis Briedis, Jūlija Monako un Aija Mežule – par teicamu un izcilu mācību darbu saņēma īpašu apbalvojumu - ATZINĪBAS RAKSTU ar Ministru prezidenta Valda Dombrovska parakstu.

Vidējās izglītības atestātus absolventi saņems 2013. gada 6. jūlijā.

LABU VEIKSMI, ABSOLVENTI, JŪSU NĀKOTNES IECERU PIEPILDĪŠANĀ!


 

Viesturskolas absolvents Mārcis Kaksis - „Gada labākais jaunais uzņēmējs”
2013. gada 18. jūnijā

2013. gada 17.jūnijā Rīgas Latviešu biedrības namā notika gadskārtējais organizācijas „Junior Achievement Yong Enterprise Latvija” rīkotais pasākums ”Gada labākais ekonomikā”, kurā apbalvoja gada labāko skolotāju, gada labāko skolēnu un gada labāko jauno uzņēmēju. Titulu „Gada labākais jaunais uzņēmējs” saņēma mūsu skolas 2006. gada absolvents Mārcis Kaksis.

Mārcis ir viens no pirmajiem 9 skolēniem, kas Viesturskolā nodibināja Skolēnu mācību uzņēmumu. Uzņēmums saucās „M.A.V.I.K.”, un tas nodarbojās ar kreklu apdruku. Darbība skolas uzņēmumā Mārcim deva pirmās iemaņas uzņēmējdarbībā, un nu jau Mārcis ir nodibinājis ceturto savu privāto uzņēmumu „MUUV” Valmierā. Esmu lepna par Mārča sasniegumiem un novēlu neapstāties ar sasniegto. Uzaicinu viņu savas zināšanas un pieredzi uzņēmējdarbībā sniegt tiem vidusskolēniem, kas turpmāk būs ienteresēti dibināt atkal jaunu Skolēnu mācību uzņēmumu Viesturskolā.

Apsveicu, Mārci, ar panākumiem!

Ludmila Gammeršmidte,

Valmieras Viestura vidusskolas ekonomikas skolotāja

VVV pamatskolas izlaidums 2013
2013. gada 17. jūnijā

16. jūnijā Valmieras Viestura vidusskolā notika šīgada pamatskolas izlaidums, kurā savu pirmo izglītības dokumentu APLIECĪBU PAR PAMATIZGLĪTĪBU saņēma 32 9. a klases absolventi un 25 9. b klases absolventi.

 

9. a klases absolventi

Izlaidumā skanēja apsveikumi, laba vēlējumi un aicinājums atcerēties savu pirmo klases kolektīvu, draugus un laimīgās, bezrūpīgās bērnības brīžus. Daudz skanēja vārds PALDIES vecākiem, skolotājiem un Viesturskolai. Skolas direktore Mudīte Grava aicināja absolventus turpināt mācības vidusskolā mūsu skolas 10.klasēs. Visiem klātesošajiem emocionālus pārdomu mirkļus savā uzrunā dāvāja 9.a klases audzinātāja Iveta Upīte. 9.b klases audzinātājai Ilvijai Aizupietei īpašs veltījums savējiem un visiem absolventiem - pašsacerēta dziesma par dzīvi , pasauli un mums visiem tajā.

 

9. b klases absolventi

Paldies par to, ka es šai laikā dzimis,

Paldies par sēklu, kas man dota sēt!

Paldies par to, ka man ir divas rokas

Un pasaule, ko tajās paturēt!

Viesturskolas skolotāji 2013. gada pamatskolas izlaidumā

Zināmi konkursa 'Mēs varam labāk!' uzvarētāji
2013. gada 8. jūnijā

No portāla E-klase

05.06.2013.

Noskaidotas klases, kas spējušas panākt lielāko sekmju progresu, salīdzinot visas klases vidējo atzīmi visos mācību priekšmetos 1. semestra beigās un tagad – 2. semestra finišā.

"Konkursa pēdējie metri bija spraigi – klases sīvi sacentās par pirmo trijnieku, un daudzas no tām, kas provizoriskajos vērtējumos turējās turpat pirmajā desmitniekā, mācību gada noslēgumā izvirzījās priekšgalā un apsteidza sāncenses, iegūstot godpilnās vietas. Jāteic, ka rezultāti starp daudzām klasēm atšķīrās vien par decimāldaļskaitļiem," stāsta E-klases redaktore Dita Lapsa. "Konkursa rezultāti gan nav tikai mehāniski aprēķini – es, tāpat kā skolotāji, izliekot gala atzīmes un vērtējot visu kopainu mācību gada garumā, aplūkoju katru klasi, kas bija ieguvusi labus progresa rādītājus, lai pēc vienādiem kritērijiem izanalizētu, kuras tad ir klases – uzvarētājas."

Liels paldies uzvarētājklašu audzinātājiem, kā arī visiem citiem skolotājiem, kas skolēniem palīdzēja saņemties sekmju uzlabošanai! "Man ir liels prieks, ka tik daudz skolotāju ar šī konkursa palīdzību ir atraduši vēl vienu veidu, kā iedvesmot skolēnus mācībām. Daudzi skolēni domā – ja viņi nevar sasniegt 8, 9 un 10 balles, tad jau nav jēgas censties. Piedaloties šajā konkursā, daudzi skolēni ir sapratuši, ka ikvienam ir savas perspektīvās atzīmes, ko viņš var sasniegt, un tās nav nekādas neaizsniedzamās sapņu pilis, bet pavisam reāli rezultāti, ko var sasniegt ar gribasspēku. Daudz var panākt ar to vien, ka esi atbildīgs, neesi slinks un centies," saka D. Lapsa.

Trīs labākās klases katrā klašu grupā tiek aicinātas uz noslēguma pasākumu, kas notiks 14. jūnijā Kino Citadele Rīgā. Tas sola saistošas aktivitātes un balvas gan skolēniem, gan skolotājiem. 27 iedvesmojošākos priekšmetu pedagogus apbalvos Tallink. Par pasākumu vēl sazināsimies ar klašu audzinātājiem, savukārt reportāžu no tā atradīsiet gan 17. jūnija laikrakstā Diena, gan E-klase.lv.

Apsveicam uzvarētājus, un paldies visiem, kas piedalījās konkursā!

 'Mēs varam labāk!' 2012./2013. māc. g. laureāti

8. klases

1.vieta: Rīgas 65. vidusskolas 8.a klase – skolotāja Inga Smirnova 4.78%

2.vieta: Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 8.v klase – skolotāja Sibilla Gedvila 4.50%

3.vieta: Valmieras Viestura vidusskolas 8.a klase – skolotāja Inta Daugaviete 3.64%

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2013
2013. gada 3. jūnijā

     

        

 

 

SVEICAM

mūsu skolas direktores vietnieku

     ULDI JANSONU

ar deputāta mandāta iegūšanu

Valmieras pilsētas pašvaldības domē

pašvaldību vēlēšanās 2013. gada 1. jūnijā!