Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sākumskolas mācību olimpiādes
2014. gada 4. martā

Sveicam 1. – 4. klašu mācību olimpiādes uzvarētājus!

 

 

Skolas 1. klašu mācību olimpiādes uzvarētāji:

 

1./2. vietā Nikija Biruma (1. c klase) un
                   Edvards Rokens (1. b klase)

3. vietā Paulīna Jansone (1.c klase)

 

 

 

Skolas 2. klašu mācību olimpiādes uzvarētāji

1.vietā Annija Marta Meldere (2.b klase)

2.vietā Simona Dreimane (2.b klase), Raivo Būmanis (2.b klase) un Rūta Paula Miķelsone (2.a klase)

3. vietā Kristers Vecelis (2.b klase), Dāvis Daniels Savaļnieks (2.a klase) un Ketija Laura Bernāte (2.c klase)

 

 

Skolas 3. klašu matemātikas olimpiādes uzvarētāji -

1. vietā Samanta Bērziņa (3.a klase)

2. vietā Marta Karīna Skrastiņa (3.a klase)

3. vietā Dāvis Miglavs (3.b klase) un Artūrs Pērkons (3.a klase)

 

 

Skolas 3. klašu latviešu valodas olimpiādes uzvarētājas -

1.vietā Samanta Bērziņa (3.a klase)

2. vietā Elīze Terēze Lezdiņa (3.b klase)

3. vietā Gundega Dakse (3.b klase) un Samanta Vintere (3.b klase)

 

 

 

Skolas 4. klašu matemātikas olimpiādes uzvarētāji


1./2. vietā Rūta Marija Āboliņa (4.a klase) un Niks Lūsis (4.b klase)

3. vietā Aleksandra Daniela Krauja (4.b klase)

 

 

Skolas 4. klašu latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji-

1.vietā Rūta Marija Āboliņa (4.a klase)

2. vietā Lana Emīlija Ozola (4.c klase)

3. vietā Alīna Eksto (4.b klase)

Taipei misijas Latvijā vadītāja vizīte Viesturskolā
2014. gada 3. martā

Piektdien, 28. februārī skolā viesojās Taipei misijas Latvijā vēstnieks Ko Kuang – Yueh un 11. Saeimas deputāts Ainars Latkovskis, lai iepazītos ar misijas piedāvātā atbalsta skolai izlietojumu bibliotēkas darbības pilnveidošanai. Vēstnieks tikās ar skolas vadību un skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem Dārtu Rūsi un Dāvi Albergu, kur neformālās sarunās iepazinās ar izglītības iespējām Valmierā un Viesturskolas piedāvātajām programmām. Pēc skolas apskates vēstnieks izteica vēlēšanos sadarbību turpināt, lai Latvijas skolēnus labāk iepazīstinātu ar Taivānas vēsturi, tradīcijām un kultūru.

27. februāra skatuves runas konkursa rezultāti
2014. gada 2. martā

Apsveicam

Valmieras pilsētas skatuves runas konkursa uzvarētājus!

 

1. pakāpes diplomi

Edvards Rokens 1.b klase

Katrīna Rokena 5.b klase

Rodrigo Krūmiņš 10.c klase

Dāvids Toms Bielis 11.a klase

Ilga Vālodze Ābele 12.a klase

Anna Paula Gruzdiņa 12.a klase

2. pakāpes diploms

Aleksandrs Aleksis Tuņķelis 2.b klase

3. pakāpes diploms

Marta Laura Avotiņa 4.a klase

Atzinība

Simona Šmidte 9.a klase

1. pakāpes diplomu ieguvējiem vēlam veiksmi Vidzemes konkursa kārtā, kas notiks

6. martā Valmieras Viestura vidusskolā.

Valmieras pilsētas un novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde
2014. gada 27. februārī

 

Š.g. 26. februārī
Valmieras 2. vidusskolā notika Valmieras pilsētas un novadu olimpiāde
mājturības un tehnoloģiju priekšmetā

9.kl. zēniem.

18 dalībnieku vidū:

Emīlam kaņepam - 2.vieta

Tomam Kokenbergam - 3.vieta

Sveicam un lepojamies!

 

MT skolotājs G.Verovkins

Valmieras pilsētas un novadu publiskās runas konkursā
2014. gada 27. februārī

 

Sveicam un lepojamies ar

Ričarda Kronberga (9.a kl.)

Simonas Šmidtes (9.a kl.)

Rodrigo Krūmiņa (10.c kl.)

panākumiem, startējot Valmieras pilsētas un novadu 8.- 12 . klašu skolēnu publiskās runas konkursā par tēmu: Es gribu, lai dažādu kultūru gars pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik negribētu, lai tas mani notriec no kājām  un izcīnītajiem I pakāpes diplomiem, kas ļauj startēt nākamajā posmā valsts konkursā Rīgā, pārstāvot Valmieru un nesot Viesturskolas vārdu Latvijā.

 

 

Paldies arī Alisei Razminovičai (10.c kl.) par iegūto 2.vietu un sniegumu, kas bija ne mazāk  interesants.

 

 

Aizgājām, norunājām, -  uzvarējām!!!

Izklausās ļoti vienkārši, bet nebūt tā nebija. 12 ļoti labi sagatavotu un interesanti runājošu konkurentu vidū pārliecināt 5 žūrijas locekļus par savu prasmi publiski uzstāties, paužot savu izpratni, pārliecību, aizrautību, stāju un valodu, tas nebija viegli. Jo īpaši Viesturiešu izvēlē, kuri visus iepriekšminētos veiksmīgas runas kritērijus atklāja, uzstājoties svešvalodās. Simona un Rodrigo krievu valodā, Ričards – angļu valodā (bija iespēja uzstāties arī latviešu valodā).

Paldies krievu valodas skolotājām Inai Tuņķelei un Intai Daugavietei, kā arī angļu valodas skolotājām Līvijai Krauklei un Ivetai Liepiņai par iesaistīšanos šajā pasākumā, par mūsu spējīgo un atraktīvo skolēnu pamanīšanu un pārliecināšanu piedalīties konkursā un vērtīgiem padomiem gatavošanās procesā.

Lai Simonai, Ričardam un Rodrigo veicas aprīlī Valsts konkursā Rīgā!

Klātienē īkšķus turēja un citādi līdzi juta skolotāja I.Liepiņa.