Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Apsveicam olimpiādes uzvarētāju Rūdolfu Vētru!
2014. gada 20. janvārī

            2014. gada 17.janvārī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā notika Valmieras pilsētas un novadu 10.-12. klašu olimpiāde ekonomikā. Mūsu skolu pārstāvēja trīs 11. b klases skolēni - Rūdolfs Vētra, Kārlis Daksis un Adele Jākobsone.

            Rūdolfs Vētra 13 skolēnu konkurencē ieguva godpilno 1.vietu. Apsveicam Rūdolfu ar sasniegto! Viņš pārstāvēs Valmieru un Viesturskolu Valsts olimpiādē,  kas notiks      21.februārī     Latvijas Universitātē Rīgā. Novēlam Rūdolfam panākumus Valsts olimpiādē!           

             Paldies arī Kārlim un Adelei par dalību pilsētas un novadu olimpiādē!

 

Ekonomikas skolotāja Ludmila Gammeršmidte

 

 

Vidusskolas klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētāji
2014. gada 15. janvārī

13. janvārī vidusskolas latviešu valodas un literatūras olimpiādē piedalījās 18 dalībnieki.

Paldies visiem dalībniekiem!

1. vieta       Beatrise Roziņa 11.b kl.

                   Munise Šuksta 12.a kl.

                   Madara Kājiņa 12.b kl.

 

2. vieta       Dita Miķelsone 11.a kl.

                   Dārta Rasa Ozola 11.a kl.

                   Ilga Vālodze Ābele 12.a kl.

 

3. vieta       Zanda Grīnberga 11.b kl.

                   Adele Jākobsone 11.b kl.

                   Karīna Klaģiša 12.b kl.

Apsveicam uzvarētājus! 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā komisija

Apbalvojumi viesturiešiem par teicamām sekmēm mācību darbā 1. semestrī
2013. gada 23. decembrī

         Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības nolikumam „Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem”, apbalvojums „Par teicamām sekmēm mācību darbā” tiek pasniegts 5.-12.klašu skolēniem, kuru semestra vidējais vērtējums visos mācību priekšmetos ir robežās no 8,5 līdz 10 ballēm, nevienā priekšmetā nav saņemts nepietiekams vērtējums, t.i., zemāks par 4 ballēm un semestra laikā nav neattaisnoti kavējis mācību stundas. Tāpat, lai pretendētu uz apbalvojuma saņemšanu, skolēnam jābūt iesaistītam vismaz vienā interešu vai profesionālās ievirzes izglītības programmā un aktīvi jālīdzdarbojas skolas dzīvē. Apbalvojuma saņēmējus izvirza katra izglītības iestāde.

Šogad kopumā tika sveikts 231 audzēknis. 5.-9.klašu audzēkņi saņēma naudas balvu 20 latu vērtībā, savukārt vidusskolas vecuma audzēkņi – 40 latu vērtībā. Apbalvojamo skaits VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLĀ – 45.

(No Valmieras pilsētas  pašvaldības mājas lapas  “www.valmiera.lv”)


           20.decembrī apbalvojumus saņēma  Valmieras Viestura vidusskolas labākie skolēni. Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumus par teicamām sekmēm pasniedza pašvaldības domes deputāti Evita Sniedze un Uldis Jansons.

           Valmieras Viestura vidusskolas  skolēnus klašu grupu Ziemassvētku eglītēs sveica Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edvīns Straume. Viņš pasniedza Burtnieku novada stipendijas 54 labākajiem  4. – 12. klašu viesturiešiem, kas dzīvo Burtnieku novadā, par sasniegumiem mācību darbā 1. semestrī.

SVEICAM MŪSU LABĀKOS SKOLĒNUS UN PATEICAMIES PAR SASNIEGUMIEM MĀCĪBU DARBĀ!

Labais darbiņš
2013. gada 20. decembrī

     Ārā ziema vēl īsti nav iestājusies, bet trešdiena, 11.decembris, bija diezgan auksta. Tad mūsu klase devās pildīt savu apņemšanos sasildīt savu koku, kuru bijām iepriekš noskatījuši. Līdzi bija atnākuši arī vairāki vecāki un vecvecāki, arī mūsu skolas bijušais direktors Ivars Briedis, kas sagādāja trepes, lai varam pilnvērtīgi strādāt. Bija tik daudz šaļļu un pīņu, ka bija nepieciešams izvēlēties vēl vienu koku, lai visi darbiņi būtu izmantoti. Kad bijām beiguši, novērtējām, ka mūsu pirmie skolas gadi ir bijuši emocijām bagāti un ļoti krāsaini. Nolēmām arī saviem kokiem piešķirt tēlu. Visi kopā apspriedāmies. Tā kā mūsu klase ir diezgan sportiska un tuvumā atrodas stadions, nolēmām, ka tie būs divi sportisti meitene un zēns. 

Taču ar koka sasildīšanu nekas vien nebeidzās, tādēļ sestdien, 14. decembrī, visi ieradāmies sajūtu takā uz ziemas sezonas atklāšanu, kuras laikā tika pieliktas plāksnītes pie katra sasildītā koka ar darba autora parakstu. Pasākuma laikā varēja pašu rokām pagatavot putnu būrīšus, dzert karstu liepziedu tēju un apēst kādu piparkūku.

             Novēlam visiem Ziemassvētku brīvdienās aiziet uz sajūtu taku un izbaudīt šo brīnumaino vietu! Un ,kas zina, varbūt apmeklējot šo vietu, arī jūs  sagaida kāds brīnums vai pārsteigums…

Madara Sīmane 4.c klasē

Uz fotogaleriju --->>

Sākumskolas vecāku dome par padarīto un jaunajām iecerēm
2013. gada 19. decembrī

             Klāt Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Daudz paveikts un daudz vēl paveicams. Jaunais Ugunīgā zirga gads nāk lieliem soļiem, ar jauniem, nepiepildītiem sapņiem un idejām, kas piepildāmas, īstenojamas visiem kopā soli pa solītim.

Sākumskolas vecāku dome gada nogalē, pulcējoties kopā pie zāļu tējas  un piparkūkām, vēlas pateikt PALDIES visiem skolas darbiniekiem, skolotājiem, skolēniem, viņu vecākiem, administrācijai un atbalstītājiem. Paldies, ka jūs mums esat! Paldies par atbalstu un palīdzību mūsu ideju īstenošanā!

Šī gada septembrī mūsu pulkā tika uzņemti vecāki no trim pirmajām klasēm, kas nāca ar jaunu sparu, jaunām idejām un darbotiesprieku. Tika nolemts skolas bibliotēkai, no iepriekšējās gada „Labdarības balles” saziedotajiem līdzekļiem piešķirt Ls 45.00 „Bērnu žūrijas” grāmatu iegādei. Runājām par iespējām lasīšanas darbā iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu, tā ceļot viņu pašapziņu, saliedējot kolektīvu un parādot, ka grāmatu lasīšana var būt ļoti aizraujoša.

Lāčplēša dienā, dziedot karavīru dziesmas Aizupiešu ģimenes vadībā, no katra skolēna aizdegtajām svecēm mēs kopā veidojām  īpaši skaistus sveču zīmējumus, parādot mums,viesturiešiem, raksturīgo vienotību, labestīgo attieksmi pret mūsu zemi un tautu. Šī diena iededza gaismu skaistām un vērienīgām Latvijas Republikas 95. jubilejas svinībām. Latvijas dzimšanas dienas svinības Valmieras Viestura vidusskolā notika 15. novembrī. Vēss rudens rīts, bet visur skanēja bērnu balsis un acīs staroja milzīgs prieks un lepnums par Latviju, par mūsu skolu un paveikto nākotnes labā. Mazie viesturieši lepojās ar tautastērpiem, pastalām, lakotām kurpēm, uzvalkiem un baltām blūzēm. Visapkārt  sarkanbaltsarkanais krāsu salikums! Īpaši svinīgi un skaisti saposta skola. Emocionāli bagāts koncerts. Katrai klasei sava īpaša, vecāku veidota un vadīta audzināšanas stunda. Lielu paldies gribam teikt Dacei Rokenai un Sintijai Stiģei par izveidoto prezentāciju par mūsu valsti. Aicinām arī jūs ar to iepazīties!

http://prezi.com/fjabeskfcpvk/latvijai-95/

Latvijas valsts dzimšanas dienu gaidot, uzsākām jaunu, ilggadīgu skolas apzaļumošanas plānu. Īpašs paldies Evijai Krēmerei par jaunās dobes projekta izstrādi un Atim Stankevičam par egļu stādīšanas organizēšanu. Šie ir pirmie svētki, kuru laikā pirmo trīs klašu bērni pie skolas iestādīja trīs egles, nākamos stādījumus veiks 4. klašu bērni pavasarī, beidzot sākumskolu. Aicinām katru viesturieti turpināt šo tradīciju un veidot savu skolu zaļāku un skaistāku! Mūsu mērķis – līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai pabeigt stādījumus šajā dobē.

Ziemassvētku laikā, aicinām katru domāt gaišas domas, smaidīt un neaizmirst katram pateikt kādu labu, mīlestības pilnu vārdu! Svinēsim skolas un klašu eglītes, saņemot liecības un dodoties skolas brīvlaikā, samīļosim katru savu klasesbiedru, skolotāju un draugu.

Jaunajā 2014.gadā  turpināsim strādāt kopā!

Jau janvārī tiksimies konkursa „Bērnu žūrija” noslēguma pasākumos, kur ikviens šī projekta dalībnieks varēs dalīties pārdomās par izlasīto, izzināto un iegūto. Sākumskolas vecāku dome savukārt parūpēsies par pārsteiguma veltēm lasītājiem.

21.februārī pirmo četru klašu vecāki tiksies karnevālā – ziedojumu ballē „Vispasaules Meteņdiena”, kuras mērķis ir visus saziedotos līdzekļus ziedot skolas bibliotēkas daiļliteratūras grāmatu iegādei. Mīļie vecāki, padomāsim par karnevāla tērpiem un atribūtiku! Šajā pasākumā no ceļojumiem pa dažādām valstīm pāri palikusī nauda derēs kā ziedojums. Pieņemsim visu valūtu, ko vēlāk pārvērtīsim eiro un nodosim skolas bibliotekāres Laimas Drandes pārziņā.

26.aprīlī visi piedalīsimies Lielajā talkā, sakopsim skolas apkārtni, un pēc labi padarīta darba mielosimies ar karstu, Sākumskolas vecāku domes domnieku vārītu zupu!

24.maijā tiksimies ģimeņu sporta dienā, kurā noteikti būs daudz pārsteigumu, sportisku aktivitāšu, enerģijas un ģimeniskuma. Garajos ziemas vakaros padomāsim par komandas noformējumu, nosaukumu un vārdiem, kas uzmundrinās, katru sportot gribētāju!

Ja brīnumam tic, tas piepildās. 
Ja brīnumu gaida, tas atnāk. 
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku

Gaišus, mīlestības pilnus Jums šos svētkus!

Sākumskolas vecāku dome