Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Tikšanās ar Vidzemes reģiona sociālajiem pedagogiem
2014. gada 10. februārī

    Š. g. 7. februārī Valmieras Viestura vidusskolā notika Latvijas Sociālo pedagogu federācijas (LSPF) Vidzemes Reģionālās pārstāvniecības biedru kopsapulce. Ikgadējās tikšanās laikā sociālie pedagogi pulcējās, lai pārrunātu aktuālākās problēmas sociālā pedagoga profesijā, kā arī diskutētu par būtiskākajiem jautājumiem sociālpedagoģiskajā praksē. 

     LSPF Padomes priekšsēdētāja 1.vietniece Iveta Vāvere klātesošos iepazīstināja ar organizācijas 2011.- 2013. gadā paveikto un iesāktajiem darbiem. Tuvojoties LSPF 4. kongresam 28. martā Rīgā, Reģionālās pārstāvniecības biedri pārrunāja organizatoriskos jautājumus un veicamos uzdevumus, lai pasākumā iegūtais noderētu turpmākajā sociālpedagoģiskā darba praksē.

      Tikšanās darba kārtībā iekļauts arī sociālo pedagogu izglītojoši metodiskais darbs, kas cieši saistīts ar ikdienas darba praksi. LSPF Padomes locekle LSPF Vidzemes Reģionālās pārstāvniecības koordinatore Valmieras Viestura vidusskolas sociālā pedagoģe Iveta Upīte iepazīstināja ar bērnu uzvedības traucējumu veidiem, to iespējamiem cēloņiem, kā arī risinājuma iespēju apzināšanu, balstoties uz dažādu autoru pieejām un koncepcijām par uzvedības fenomenu. Izplatītākie bērnu uzvedības traucējumi arī atklāj tipiskākās iezīmes bērnam, kurš ir šajā riska grupā. LSPF Padomes priekšsēdētāja 1.vietniece Iveta Vāvere un LSPF Padomes priekšsēdētāja 2.vietniece Irina Dmitrieva dalījās ar sociālpedagoģiskajām metodēm vecāku izglītošanā (interaktīvas metodes).Sociālo pedagogu kopsapulcē piedalījās Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vecākā inspektore Agnese Valdēna.

    Kopsapulces dalībniekiem bija iespēja, labvēlīgā, draudzīgā atmosfērā satikties, savstarpējās sarunās ar kolēģiem apmainīties un bagātināties pieredzē. Arī  iepazīties ar jaunākajiem metodiskiem materiāliem, ko varēs izmantot savā darbā. Bija iespēja saņemt atbildes uz darbā nozīmīgajiem jautājumiem. Noslēgumā sociālie pedagogi saņēma apliecinājumus par dalību kopsapulcē. Sociālie pedagogi atzīst, ka kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai ir ļoti nepieciešamas supervīzijas un semināri Vidzemes reģionā, jo vēl ir daudz kopīgi risināmu problēmu.

    Paldies VVV audzināšanas un ārpusstundu darba organizatorei Gitai Krūklei, skolotājai Ilvijai Aizupietei, 5.b klases skolniecei Katrīnai Rokenai un 12.b klases audzēknim Robinam Jānim Lellim par sagatavoto sveicienu kopsapulces dalībniekiem!

LSPF Padomes locekle

 LSPF Vidzemes Reģionālās pārstāvniecības

koordinatore Iveta Upīte,

Valmieras Viestura vidusskolas sociālā pedagoģe

4. c klase viesojas Vidzemes Olimpiskajā centrā
2014. gada 6. februārī

 

   Mēs, 4.c klase, piedalījāmies akcijā „Sasildi savu koku!”. Pēc vērienīgā noslēguma pasākuma bija pagājis kāds laiks, kad pienāca ziņa, ka tieši mēs esam starp tiem diviem laimīgajiem, kas ir ieguvuši skaistākā un interesantākā koka titulu. Otriem uzvarētājiem balvā bija pastaiga pa Sajūtu taku ar sniega kurpēm, bet mums tā bija ekskursija, lai iepazītu Vidzemes Olimpisko centru, un stundu ilga slidošana VOC ledus hallē vieniem pašiem mūzikas pavadījumā. Bijām patiešām pārsteigti un priecīgi par to, ka no daudz ļoti skaisti apdarinātiem kokiem izvēlējās tieši mūsu koku.

    Pirmdien, 20. janvārī, devāmies uz Vidzemes Olimpisko centru, lai saņemtu savu balvu. Mūs laipni sagaidīja, tad parādīja visas telpas, sākot ar Universālo zāli un beidzot ar ledus halli. Uzzinājām, ka Universālā zāle ir sadalīta 3 daļās – florbolam, basketbolam un futbolam un ka visu daļu grīdas segums kopumā ir veidots no 10 000 Kanādas kļavu koku dēlīšiem. Vēl bijām arī ledus hallē, kur uzzinājām, ka slidotavai pašā apakšā ir saldētavas, tad betons, balta krāsa, hokeja laukumiem paredzētās svītras un tikai tad ledus. Uzzinājām, ka ledus halles tribīnēs var sasēsties 500 cilvēki. Tad vēl mums bija retā iespēja pašiem ar savām acīm aplūkot ledus mašīnu, kas gādā, lai ledus hallē vienmēr būtu līdzens ledus. Nu, protams, mums parādīja arī hokeja komandas „Ledus gladiatori” iegūtos kausus. Pēc vērienīgo kausu apskates gājām uz konferenču zāli, kur mums izstāstīja vairāk par Olimpiskajām spēlēm. Redzējām un paši savām rokām aptaustījām arī pagājušā gada olimpisko lāpu no Londonas Olimpiskajām spēlēm. Bijām pārsteigti par to, cik šī lāpa bija smaga.

    Ekskursiju vadīja bijusī latviešu vieglatlēte, soļotāja Jolanta Dukure. Tās beigās viņa mums parādīja kādi mēs izskatīsimies, ja daudz sēdēsim pie datora. Šis attēls mums visiem patiešām lika aizdomāties par to, cik slikti tomēr ir visu dienu sēdēt pie datora. Tad jau sekoja ekskursijas pati patīkamākā daļa – slidošana vieniem pašiem lielajā ledus hallē. Kad šī mums atvēlētā stunda beidzās, visi devāmies mājās ar prieku un gandarījumu par šo skaisto ekskursiju.

4. c klase

Svētki Bērnu un jauniešu žūrijas čaklajiem lasītājiem
2014. gada 6. februārī

      Lasīšanas veicināšana programma "Bērnu un jauniešu žūrija" ir izstrādāta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un kopš 2009.gada tā ir Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma. Jau trešo gadu šajā programmā iesaistās arī Viesturskolas mazākie lasītāji.   

        Šogad astoņdesmit seši VVV 1. – 4. klašu skolēni noslēdza lasītāju līgumus un no septembra līdz janvārim lasīja 6 noteiktas grāmatas. Rekordliels lasītāju skaits bija 2.a klasei – 15 lasītāji un 1.b klasei – 14 lasītāji. Šīm aktīvajām klasēm vecāku dome dāvināja pārsteiguma balvas – dāvanu kartes 15 eiro apmērā jaunu grāmatu iegādei. Kad darbs bija padarīts, vajadzēja elektroniski aizpildīt anketu – izvērtēt izlasīto, izvirzīt savu labāko grāmatu un anketu aizsūtīt uz Nacionālo bibliotēku.

     29. un 30. janvārī skolas bibliotekāre un sākumskolas vecāku dome organizēja noslēguma pasākumu čaklajiem lasītājiem. Katrs lasītājs saņēma diplomu, uzlīmi ar bērnu žūrijas simbolu, pildspalvu. Vēl īpaši uzslavēti tika  lasītāji, kas grāmatas izlasīja visātrāk. Viņiem pasniedza tamborētas gudrības pūces, par kurām parūpējās Līga Upīte – 4.b klases vecāku domes pārstāve. Pēc apbalvošanas sekoja zibenskonkurss. Tajā varēja pārbaudīt savu atmiņu, atceroties izlasīto. Sekoja rotaļas, lai izkustētos pēc pamatīgās domāšanas. Pasākuma noslēgumā – cienasts. Skatieties galerijā, cik priecīgi mirdz mazo lasītāju acis!

       Mūsu skolā jau noskaidrotas šī gada grāmatas - uzvarētājas. 1.- 2.klašu grupā tā ir no vācu valodas tulkotā Janoša grāmata „Ak, skaistā Panama”, bet 3.-4.klašu grupā – Kestnera grāmata ”Punktiņa un Antons”. Arī nākamajā gadā iesaistīsimies Bērnu žūrijas darbā.

 

 

Skolotājas Santa Ādamsone, Vita Lelle

 4. c klases skolniece Madara Sīmane

KNOWLEDGE IS A POWER.
2014. gada 4. februārī

Valmieras Viestura vidusskolas angļu valodas olimpiādes rezultāti (2014. g. 3.februārī)

6. klašu grupā

1. vieta.      SĀRA GARSELE (6.A)

2. vieta.      LĀSMA ŠĒNBERGA (6.C)

                    EDGARS VAIVADS (6.A)

3.vieta        UNA BERGA (6.A)

                    MIĶELIS REINIS DZĒRVE (6.A)

ATZINĪBA: ANNA TIPSE (6.A), AGNESE ŠTĀLMANE (6.B), RINĀTS KOĻESŅIKOVS (6.A) ,TOMASS RALFS RIEKSTIŅŠ (6.A)

8.klašu grupā

1. vieta      ARMANDS DUKURS (8.B)

2.vieta       ANNA KRISTĪNE BRIEDE (8.C)

                   MATEJS ANDERSONS (8.B)

3. vieta      KRIŠJĀNIS PUNDURS (8.C)

                   DĀRTA STRAZDIŅA 8.C

ATZINĪBA: TOMS BAUĢIS (8.A), RIHARDS KURTS (8.C), DANUTE SĒNE (8.B)

 

Vēlam veiksmi 1.-3. vietas ieguvējiem,
piedaloties Valmieras pilsētas un starpnovadu olimpiādē 13. februārī.

 

Skolotāji : Viktors Gammeršmidts, Iveta Liepiņa, Inese Barce, Sarmīte Švalbe

Aicinām uz karnevālu „Nakts bibliotēkā”!
2014. gada 30. janvārī

         Jau trīs gadus mūsu skola piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā projektā „Bērnu žūrija”. Katru gadu dalībnieku skaits aug, līdz ar to  arī problēma – kā iegādāties projektā izlasāmās grāmatas, jo ar vienu katras grāmatas eksemplāru ir par maz. Izprotot šīs finansiālās problēmas, sākumskolas vecāku dome katru gadu atbalsta skolas bibliotēku un iespēju robežās palīdz  iegādāties vajadzīgās grāmatas.

          Šogad, līdz ar Gaismas pils pabeigšanu Rīgā, lielā lasīšanas ideja kļūst arvien populārāka. Lai to realizētu, arī mūsu skolas bibliotēkā ir jābūt jaunām grāmatām. Skolas bibliotekāre Laima Drande: „Valmieras Viestura vidusskolas bibliotēkas nolikumā rakstīts, ka „skolas bibliotēkas pamatuzdevums - nodrošināt mācību procesu ar izglītības valsts standartiem un mācību saturam atbilstošu literatūru, veicināt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību, daudzpusīgu interešu izkopšanu, pašizglītību…” Protams, ikvienā skolas bibliotēkā galvenā uzmanība tiek vērsta uz to, lai skolēni būtu nodrošināti ar mācību grāmatām. Tomēr, lai bērni attīstītu savu lasītprasmi, paplašinātu redzesloku, nepieciešama arī jaunākā daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas. Tam atlicināt naudu no budžetā ieplānotajiem līdzekļiem ir arvien grūtāk. Ja 2007. gadā varējām atļauties iegādāties daiļliteratūru 135 eksemplārus par Ls 890.00, tad 2011.gadā tie bija 13 eksemplāri par Ls 63.60, 2012.gadā – 25 eksemplāri par Ls 184.44, bet 2013.gadā, sakarā ar pienākumu iegādāties darba burtnīcas skolēniem, netika nopirkta neviena daiļliteratūras grāmata.

 „Bērnu žūrijas” dalībnieku skaits pieaug, bet grāmatas laikus nespējam izlasīt, jo ar vienu komplektu ir par maz. Paldies vecākiem, kuri palīdzēja iegādāties grāmatas, lai darbs ritētu raitāk. Liels paldies arī visiem, kas atbalsta „Draudzīgā aicinājuma” tradīciju, ar tās palīdzību skolas bibliotēka katru gadu top bagātāka par apmēram 40 grāmatām.

Skolēni grib lasīt. Šajā mācību gadā bibliotēkā kā aktīvie lasītāji reģistrēti 166 1.-4 klašu skolēni , 145 5.-9. klašu skolēni un 138 vidusskolēni. Lasītājiem vairs nešķiet interesantas pagājušā gadsimta 70., 80. gados izdotās grāmatas. Viņi grib lasīt mūsdienīgas, koši ilustrētas grāmatas par princesēm, robotiem, datorpasauli, fantastiskiem piedzīvojumiem, skolas dzīvi, kā arī modernās enciklopēdijās rast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Skolas bibliotēkas jaunie plaukti gaidīt gaida jaunākās grāmatas.”

          Sākumskolas vecāku dome jau ir organizējusi trīs labdarības balles vecākiem. Visās ir izpildīts noteikts mērķis – palīdzēt Valmieras Viestura vidusskolai piesaistīt finansiālos līdzekļus kāda konkrēta mērķa sasniegšanai. Šogad radās ideja mainīt pasākuma formu. Februāris visā pasaulē ir karnevālu laiks, tāpēc šoreiz Viesturskolā būs karnevāls „Nakts bibliotēkā”. 1.a klases domnieks Atis Stankevičs aicina ikvienu pievienoties idejai: „Katram no mums bērnībā ir bijis savs grāmatu varonis. Vienam tas bija drosmīgais indiāņu puika no Arkādija Fīdlera grāmatas, citam strādīgā Pelnrušķīte  vai visiem mums zināmais ņiprais, attapīgais puika Sprīdītis. Bērnības grāmatu varoņi mums, pieaugušajiem, vienmēr ir bijuši kā paraugs dažādās dzīves situācijās. Tagad mums būs lieliska iespēja attēlot savus grāmatu varoņus karnevālā. Mēs gribam ,lai mūsu bērni šai datorizētajā laikmetā lasītu grāmatas un arī viņiem būtu savs grāmatu varonis , kurš vienmēr būtu blakus, iedrošinātu, iedvesmotu.
          Uz tikšanos 21.februārī plkst. 18. 30 labdarības ballē - karnevālā ''Nakts bibliotēkā''! Mūsu pasākuma devīze ir Karlsona vārdi: „Es gribu priecāties, tāpēc piedalos!”

          3. a klases domniece Linda Siliņa – Loginova: „Tā būs lieliska iespēja vecākiem balles laikā veidot savstarpēju sadraudzību un vienotību, sekmējot skolas iekšējās vides un dvēselisko vērtību pilnveidošanu. Šoreiz kā ziedojums tiks pieņemtas jaunas bērnu daiļliteratūras grāmatas un arī tiks pieņemtas dažādu valstu (piemēram, no ceļojumiem pāri palikusī) naudiņa – kas vēlāk tiks pārvērsta eiro un nodota skolas bibliotēkai grāmatu iegādei.

          Uz balli- karnevālu vecāki tiek gaidīti ierodamies pārdomātās maskās - grāmatu varoņu tēlos. Vakara gaitā notiks draudzēšanās, kulinārijas meistardarbu baudīšana, masku parāde, dejas, atrakcijas, interesantāko masku apbalvošana un vērtīgi pārsteigumi pasākuma dalībniekiem.  Kopā mēs to varam!”

          Vecāku dome aicina visus apmeklēt šo radošo, interesanto pasākumu. Tiksimies Labdarības ballē! Lai jautrība valda karnevālā! Lai rodas daudz jaunu ideju kopā sanākšanas brīžos!

Viesturskolas sākumskolas vecāku dome