Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Radošais konkurss 7. un 8. klasēm „Esi sveicināts Ekoskolā!’’
2013. gada 10. decembrī

Jau otro gadu skolā norisinās konkurss 7. un 8.klasēm. Šīgada pasākumu atklāja un vadīja skolas 11.b klases skolniece Zanda Grīnberga no skolēnu pašpārvaldes un Ekopadomes. Ar dziesmu mūs sveica 11. a klases skolnieks Linards Mūsiņš. Rūta Kalniņa (12.b kl.) datorprezentācijā klātesošos iepazīstināja ar ūdeni- tā īpašībām, dabu, daudzumu, aicinot visus uzmanīgi klausīties, lai varētu atbildēt uz konkursa jautājumiem.

Šogad mūsu skolas tēma ir „Ūdens”, tāpēc arī katrai klasei tika dots mājas darbs par noteiktu tēmu - 7.a   (audz.. I. Grāvīte) - „Ūdens aizsardzība”, 7.b (audz. I. Ugaine) - „Krasta noskalošanās”, 7.c    (audz. I.Pundure) - „Dzeramais ūdens”, 8.a (audz.A. Gammeršmidte) - „Pali”, 8.b ( audz. G. Kalvīte) - „Lietus ūdeņi”, 8. c (audz. M. Tiltiņa) - „Bebrs upē”. Tēma bija jāpaskaidro, jāsaskata problēma un jāmēģina rast risinājums – rādot priekšnesumu un eksperimentu.

Priekšnesumi bija radoši, oriģināli un interesanti. Bija patiess prieks vērot  skolēnu darbošanos Bebra kunga tiesas procesā un aizstāvībā, gan uzvedumā par paliem Gaujā. Īsfilmā noskatījāmies eksperimentu, kā noskalojas krasti. Konkursa laikā skolēni meklēja burtu režģī Latvijas upes. Ātri pagāja 10 minūtes, kurās bija jāizveido plakāts par ūdeni un tas jāprezentē. Skolēnu veidotajos plakātos bija gan raksti, gan aplikācijas, gan ūdeņi.

Visus konkursa uzdevumus vērtēja neatkarīgie eksperti no skolas Ekopadomes –R. Kalniņa (12.b kl.), I.Gredzena ( vecāku pārstāve) un bioloģijas skolotāja M.Liepiņa . Visi uzdevumi tika vērtēti punktos, kas pārvērtās konfektēs. Žūrija izteica savus komentārus, un pasākums izvērtās ļoti radošs un patīkams.

Noslēgumā katras klases pārstāvji iesēja sēkliņas, lai izaugtu simboliskais Ekoskolu  Rīcības dienas asniņš. Tādā veidā piedalījāmies Ekoskolu Rīcības dienā. Tās laikā norisinājās akcija par to, lai mēs vairāk ēstu Latvijā audzētu augus. Arī mūsu skolas izaudzēto asniņu foto tika nosūtīti uz Vislatvijas akciju.

Liels paldies jāsaka Ekoskolu koordinātorēm Sarmītei Balodei un Laimai Drandei, Gitai Krūklei, kas šo pasākumu organizēja . Paldies 11. klases māksliniekiem par zāles noformējumu, Guntaram Aizupietim par skaņu noformējumu! Paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu!

Skolas Ekopadome

Lekcija „Skrien, Gauja, skrien!”
2013. gada 10. decembrī

28.novembrī ģeogrāfijas stundā  9.b klases skolēni noklausījās Vidzemes augstskolas  4. kursa studenta Ralfa Pizika lekciju „Skrien, Gauja, skrien!”. Ralfs pārstāv biedrību „Balta daba”, kas apvieno jauniešus, kuru mērķis iepazīt, saudzēt, rūpēties par dabu.

Šajā nodarbībā noskatījāmies arī īsfilmu par to, ko mazās HES nodara Gaujai, kā Gauju var bagātināt ar skābekli „liekot akmeni upē, kā apstrādā laukus ekoloģiskajā saimniecībā Gaujas malā.

 Skolēni atzīst, ka lekcija bija interesanta un pamācoša, ka nav aizdomājušies par to, kā aizsprosti atstāj iespaidu uz apkārtējo dabu.

Pārsteigums mums visiem bija, ka Ralfs pie mums ieradās ar cienastu no ekoveikala. Ceram sadarbību turpināt!

Sarmīte Balode,

ģeogrāfijas skolotāja

Angļu valodas olimpiādē
2013. gada 5. decembrī

 

 

Sveicam!

 

Valmieras pilsētas un starpnovadu angļu valodas olimpiādē 11., 12. klasēm (28.11.2013.)
  

    3. vieta - Kristers Sēne (11.b klase)

    Atzinība - Rūdolfs Vētra (11.b klase)
   

Paldies Kārlim Daksim (11.b klase) un Andrim Strazdītim (12.b klase) par labiem rezultātiem olimpiādē!

Sveicam skolas izteiksmīgās runas konkursa uzvarētājus
2013. gada 3. decembrī

3. decembrī skolas izteiksmīgās runas konkursā piedalījās 41 dalībnieks no 5 līdz 12. klasei.

1. vieta 

Katrīna Rokena 5.b kl.

Simona Šmidte 9.a kl.

Anna Paula Gruzdiņa 12.a kl.

Dāvids Toms Bielis 11.a kl.

2. vieta 

Katrīna Mačuka 5.c kl.

Ieva Liepiņa 8.b kl.

Gita Inga Aizupiete 8.c kl.

Rodrigo Krūmiņš 10.c kl.

Maija Elvīra Šmukste 10.c

Ilga Vālodze Ābele 12.a kl.

3. vieta 

Lāsma Šēnberga 6.c kl.

Kristiāna Paula Polika 8.b kl.

Lelde Gūtmane 11.a kl.

Signe Sēne 12.a kl.

Atzinība Patrīcija Ance Eberharde 6.c kl., Adelīna Melbārde 5.b kl.,  Katrīna Vītola 10.a kl., Sendija Zīrape 10.c kl.,   Elīna Krūkle 10.c kl., Alise Razminoviča 10.c kl., Lelde Grīnberga 10.c kl.

 

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem , literatūras skolotājiem, vērtētājiem!

 

Latviešu valodas skolotāju met. kom.

Skolēnu mācību uzņēmumam ”Zvaigžņu rotas”- simpātiju balva
2013. gada 3. decembrī

29. novembrī Vidzemes augstskolā notika Vidzemes reģiona Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku tirdziņš, kurā piedalījās 19 uzņēmumi no Valmieras un Cēsīm. Mūsu skolu pārstāvēja 2 uzņēmumi-

SMU ”Zvaigžņu rotas” (5.c klases meitenes Daniela Gūtmārce, Kitija Ieviņa, kuras ražo bižutēriju) un

SMU”Sapņu lidojums” (11.b klases skolniece Adele Jākobsone, 10.b klases skolniece Anna Berķe, 2013.gada absolvents Jānis Berķis, kuri ražo sapņu ķērājus) .

SMU darbu vērtēja kompetenta žūrija, kura piešķīra nominācijas un simpātiju balvas. Mūsu skolas SMU „Zvaigžnu rotas” saņēma Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas simpātiju balvu kā jaunākās dalībnieces, kuras uzdrīkstējušās savu hobiju pārvērst par uzņēmumu un pelnīt papildus kabatas naudu. Jāpiezīmē, ka pārējie dalībnieki bija vidusskolas vecuma skolēni. Tirdziņu apmeklēja 2007.gada absolvents, Saeimas deputāts Jānis Upenieks, kurš ļoti atzinīgi novērtēja skolēnu veikumu un gandrīz no visiem uzņēmumiem nopirka preci. Nopērkot sapņu ķērāju no SMU „Sapņu lidojums”, skanēja viņa komentārs: „Piekāršu sapņu ķērāju virs gultas un skatīšos patīkamus sapņus.” Tirdziņu apmeklēja arī 2006.gada absolvents, viens no pirmajiem Viesturskolas SMU veidotājiem Mārcis Kaksis. Arī viņš novērtēja skolēnu veikumu un atzina, ka preces paliek arvien sarežģītākas, interesantākas un kvalitatīvākas. Abi mūsu skolas absolventi novēlēja jaunajiem biznesmeņiem veiksmi. Prieks par mūsu skolēnu veikumu un novēlu labu tirgošanos labdarības tirdziņos mūsu skolā un VPĢ.

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja Ludmila Gammeršmidte