Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Rūdolfam Vētram 1.VIETA valsts ekonomikas olimpiādē
2014. gada 4. martā

 Šī gada 21.februārī Rīgā LU notika 15.valsts ekonomikas olimpiāde. No visas republikas uz valsts olimpiādi tika uzaicināti 70 skolēni. Valmieras novadu un pilsētu pārstāvēja Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija un Valmieras Valsts ģimnāzija.

 Mūsu skolas 11.b klases skolnieks Rūdolfs Vētra 68 dalībnieku konkurencē izcīnīja godpilno 1.vietu, parādot savas labās zināšanas un praktiskās iemaņas. Olimpiāde sastāvēja no 3 daļām - testa, 9 uzdevumiem un ekonomiskās spēles. Uzdevumi bija grūti, jo bija nepieciešams ne tikai zināt grāmatās ietverto materiālu, bet arī orientēties jaunākajos notikumos pasaulē.


Kopvērtējumā Rūdolfam ir trešais labākais rezultāts valstī un 1.vieta. Tas ir liels sasniegums, jo laika, lai sagatavotos olimpiādei, bija ļoti maz. Pirmās un otrās vietas ieguvēji saņems apmaksātu studiju vietu Latvijas Universitātē. Varbūt tas Rūdolfam būs nozīmīgi, izvēloties tālāko izglītības ceļu, un viņš izvēlēsies studēt ekonomiku.

Apsveicam Rūdolfu ar šo izcilo sasniegumu un novēlam veiksmi  arī nākamajā mācību gadā!

Ekonomikas skolotāja Ludmila Gammeršmidte

 

Pirmā tikšanās Viesturskolā
2014. gada 4. martā

      25. februāra vakaru mūsu ģimenē visnepacietīgāk gaidīja meita, jo Valmieras Viestura vidusskola aicināja uz tikšanos topošos pirmklasniekus un viņu vecākus.

  Skolā mūs sagaidīja smaidīgas skolotājas un jautrās, nebēdnīgās Pepijas. No pirmklasnieku ģērbtuves devāmies uz Lielo zāli. Pie durvīm pārsteiguma dāvaniņa – Zaķītis. Gaidot sākumu, katrs topošais pirmklasnieks lasīja vēlējumu, kas bija paslēpies zaķītī: „Kļūsti par Viesturieti!” Visi kopā ar interesi noskatījāmies priekšnesumus, ko bija sagatavojuši Pepijas un Tomijs, kā arī 4. klašu skolēni, iepazināmies ar nākamajām pirmklasnieku skolotājām. Mums ļoti patika filmiņa, kurā mazie bērni stāstīja, kāpēc viņi mācās šajā skolā.

   Pēc interesantā ievada, bērni, sadalījušies grupās, devās līdzi Pepijām un Tomijam. Drošākie - vieni, bailīgākajiem līdzi gāja māsa vai brālis. Bērni apmeklēja trīs radošās darbnīcas: robotikas darbnīcu, kurā varēja aplūkot robotiņus, kuri kustējās, un vadīt mazo mašīnīti. Citā darbnīcā bērni kopā ar Pepiju un skolotājām gāja rotaļās. Interesanti bija arī darbnīcā, kurā uz interaktīvās tāfeles bija jāpilda dažādi uzdevumi: jālasa, jāskaita, jāmeklē atšķirības, jāpazīst gadalaiki, jāsakārto rotaļlietas un  jāveic vēl citi uzdevumi.

   Kamēr bērni aizrautīgi darbojās, vecākiem bija iespēja uzzināt, kādi sasniegumi ir Viesturskolas skolēniem mācību darbā, mācību olimpiādēs, valsts pārbaudes darbos, eksāmenos. Par to informēja skolas direktora pienākumu izpildītājs Uldis Jansons.

    Ar ko šī skola atšķiras no citām Valmieras skolām? To varējām uzzināt no direktora vietniecēm Ingunas Vācmanes un Karmenas Gobas. Pats galvenais – lielākā Valmieras skola, kurā mācās bērni no 1. – 12. klasei. Pazīstamas un sirsnīgas ir Viestura vidusskolas tradīcijas - akcija „Palīdzi meža zvēriem”, Labdarības nedēļa, koncerts „Talanti trauc”, Ziemassvētku pasākums, Mātes dienas koncerts. Visas pat grūti nosaukt. Arī daudzi interešu izglītības pulciņi tiek piedāvāti skolēniem. Arī skolotāju kolektīvs, kurā 30 pedagogi ir bijušie viesturieši.

   Sākumskolas vecāku domes pārstāve Dace Rokena pastāstīja, kā bērnu dzīvi interesantāku dara vecāku domes rīkotie pasākumi - Lielā talka, Labdarības balles, Sporta spēles -, kā arī pasākumi, lai veicinātu piedalīšanos Bērnu žūrijā lasītprasmes pilnveidošanā.

    Apdomājot visu redzēto un dzirdēto, izstaigājot skolas telpas, paskatoties, kādās klašu telpās mūsu bērns nākamgad mācīsies devāmies mājās ar pārliecību – Valmieras Viestura vidusskola būs mūsu skola!

Topošās pirmklasnieces Annas vecāki

ValmierasViestura vidusskolas 1. – 4. klašu skatuves runas konkursā
2014. gada 4. martā

 

1. klašu grupā

1. vietā Edvards Rokens (1.b klase)

2. vietā Jānis Vilks (1.a klase) un
              Jurģis Segliņš
(1.b klase)

3. vietā Artūrs Kudreņickis (1.c klase)

 

 

 

2. klašu grupā

1. vietā Aleksandrs Aleksis Tuņķelis (2.b klase)

2. vietā Annija Sproģe (2.a klase)

3. vietā Renarts Stiģis (2.a klase)

 

 

 

3. klašu grupā

1. vietā Helēna Razminoviča (3.a klase)

2. vieta Samanta Bērziņa (3.a klase)

3. vietā Līva Lizete Glāzere (3.b klase)

 

 

4. klašu grupā

1. vietā Marta Laura Avotiņa (4.a klase)

2. vietā Amanda Liepiņa (4.a klase),
              Denīze Tanomece
(4.a klase) un
              Elīna Akmentiņa
(4.b klase)

3. vietā Ance Frinde (4.b klase) un
              Mārtiņš Jaunslavietis (4.c klase)

Sākumskolas mācību olimpiādes
2014. gada 4. martā

Sveicam 1. – 4. klašu mācību olimpiādes uzvarētājus!

 

 

Skolas 1. klašu mācību olimpiādes uzvarētāji:

 

1./2. vietā Nikija Biruma (1. c klase) un
                   Edvards Rokens (1. b klase)

3. vietā Paulīna Jansone (1.c klase)

 

 

 

Skolas 2. klašu mācību olimpiādes uzvarētāji

1.vietā Annija Marta Meldere (2.b klase)

2.vietā Simona Dreimane (2.b klase), Raivo Būmanis (2.b klase) un Rūta Paula Miķelsone (2.a klase)

3. vietā Kristers Vecelis (2.b klase), Dāvis Daniels Savaļnieks (2.a klase) un Ketija Laura Bernāte (2.c klase)

 

 

Skolas 3. klašu matemātikas olimpiādes uzvarētāji -

1. vietā Samanta Bērziņa (3.a klase)

2. vietā Marta Karīna Skrastiņa (3.a klase)

3. vietā Dāvis Miglavs (3.b klase) un Artūrs Pērkons (3.a klase)

 

 

Skolas 3. klašu latviešu valodas olimpiādes uzvarētājas -

1.vietā Samanta Bērziņa (3.a klase)

2. vietā Elīze Terēze Lezdiņa (3.b klase)

3. vietā Gundega Dakse (3.b klase) un Samanta Vintere (3.b klase)

 

 

 

Skolas 4. klašu matemātikas olimpiādes uzvarētāji


1./2. vietā Rūta Marija Āboliņa (4.a klase) un Niks Lūsis (4.b klase)

3. vietā Aleksandra Daniela Krauja (4.b klase)

 

 

Skolas 4. klašu latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji-

1.vietā Rūta Marija Āboliņa (4.a klase)

2. vietā Lana Emīlija Ozola (4.c klase)

3. vietā Alīna Eksto (4.b klase)

Taipei misijas Latvijā vadītāja vizīte Viesturskolā
2014. gada 3. martā

Piektdien, 28. februārī skolā viesojās Taipei misijas Latvijā vēstnieks Ko Kuang – Yueh un 11. Saeimas deputāts Ainars Latkovskis, lai iepazītos ar misijas piedāvātā atbalsta skolai izlietojumu bibliotēkas darbības pilnveidošanai. Vēstnieks tikās ar skolas vadību un skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem Dārtu Rūsi un Dāvi Albergu, kur neformālās sarunās iepazinās ar izglītības iespējām Valmierā un Viesturskolas piedāvātajām programmām. Pēc skolas apskates vēstnieks izteica vēlēšanos sadarbību turpināt, lai Latvijas skolēnus labāk iepazīstinātu ar Taivānas vēsturi, tradīcijām un kultūru.