Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

4. c klase akcijā „Sasildi savu koku”
2013. gada 20. novembrī

 

 

 

Jāņa Daliņa stadiona „Sajūtu taka” organizē akciju „Sasildi savu koku”. Mēs klasē vienojāmies, ka piedalīsimies šajā akcijā. Mūsu mērķis bija kokā attēlot mūsu klases kopējās emocijas un piedzīvojumus pirmo četru gadu laikā.

Kad aizgājām uz „Sajūtu taku”, mūs laipni sagaidīja un aicināja noskatīties nelielu akcijas prezentāciju. Pēc tās devāmies uz mežu, lai izvēlētos savu koku. Ilgi mūsu īstais kociņš nebija jāmeklē, jo uzreiz sapratām, ka ieraudzītais koks ir mūsējais. Koks nav augsts, nav arī plats – tieši piemērots mums.

 

 

Savu koku atzīmējām ar mūsu klases plāksnīti un nostiprinājām to ar katra uzsieto mezgliņu, apstiprinot to, ka koka izvēlē mēs ikviens kaut ko jau esam ieguldījuši. Kad aizgājām atpakaļ uz stadiona viesnīcu, mūs pacienāja ar cepumiem un tēju.

Mēs savu koku sasildīsim ar tamborētām pīnītēm, pogu virtenēm, aukliņām un vēl daudz ko citu. Akcijā piedalīsimies visi kopā ar skolotāju un vecākiem, lai mums būtu atmiņas par jauki kopās pavadīto laiku.

 

Madara Sīmane,

4. c klases skolniece

18. Novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena
2013. gada 17. novembrī

 

 

 

LATVIJA, TU, KAS ESI,

SŪTI MUMS SAVU GAISMU

(Māra Zālīte.)  

                              

  

SVEICIENS LATVIJAS REPUBLIKAI 95. DZIMŠANAS DIENĀ!

GAIŠIEM MIRKĻIEM UN DOMĀM PIEPILDĪTUS

MŪSU LATVIJAS SVĒTKUS!

 

Fotomirkļi no koncerta "Mana Latvija" un Lāčplēša dienas "Mūsu gaisma Latvijai" galerijā

Sacenšas angļu valodas pratēji (12.11.2013.)
2013. gada 17. novembrī

  

Spēcīgākie:

1.v. Andris Strazdīts (12.b kl.),

2.v. Kārlis Daksis (11.b kl.),

3.v. Kristers Sēne (11.b kl.),

3.v. Rūdolfs Vētra (11.b kl.).

 

Angļu valodas olimpiādē 11., 12. klasēm atzinību izpelnījās Anna Paula Gruzdiņa (12.a klase), Rūdolfs Bērziņš (11.b klase), Krista Kaugare (11.b klase), Rebeka Šķērstiņa (11.b klase) un Sigmunds Siliņš (12.b klase).

Paldies visiem 16 olimpiādes dalībniekiem!

Vēlam veiksmi pirmo trīs vietu ieguvējiem tālākajos startos!

Angļu valodas skolotājas V.Pētersone, Dz.Grava un L.Kraukle

Viesturieši filmā „Es mīlu Valmieru”
2013. gada 14. novembrī

        Starptautiskās Ekoskolu Rīcības dienas ietvaros grupa 7.-11.klašu skolēni un skolotājas Sarmīte Balode un Irina Mēduma-Bāliņa piedalījās Vidzemes Augstskolas svētkos, kad tika pacelts Zaļais karogs. ViA ir pirmā Ekoaugstskola Baltijā.

          Pasākuma otrajā daļā Valmieras pašvaldības speciāliste vides komunikācijā iepazīstināja ar Vides filmu studijas veidoto īsfilmu par Valmieru. Patīkams bija pārsteigums, ka tajā redzējām arī viesturiešus. Viņu vidū 9.b klases skolniece Helēna Dreimane. Par filmas uzņemšanu Helēna stāsta: „Bija 2013. gada septembris, kad es ar draugiem stadionā trenējos Arta Žentiņa vadībā. Pie mums pienāca pārstāvji no „Vides filmu studijas” un piedāvāja piedalīties projektā, lai izveidotu filmu par Valmieru. Tā kā esam aktīvi jaunieši, neatteicām, jo gribam dzīvē daudz ko izmēģināt. Filmēšanas process bija ļoti interesants un jautrs. Mēs guvām labu pieredzi. Rezultāts patīkami pārsteidza mūs pašus. Filmiņā piedalījās arī mani skolas biedri- Undīne Vektere, Rihards Šmits, Kristīne Višņevska, Alise Razminoviča, Sarmīte Maļiņina un Viesturskolas absolvents Artis Žentiņš.”

Īsfilmu varat noskatīties http://vimeo.com/75968001

Sarmīte Balode,

Ekoskolas koordinatore

Paldies manai Viesturskolai!
2013. gada 13. novembrī

         Esmu Līga – Valmieras Viestura vidusskolas 53. izlaiduma absolvente. Man ir liels prieks, ka no kādreizējās meitenes skolas solā veidojos par personību, kas spēj izvērtēt, kura ir tā vieta, kas sniedz ieguldījumu manā nākotnē. Par to paldies saku savai Viestura vidusskolai.

          Atvadīties no skolas bija ļoti skumji, jo tā man uzdāvināja trīs gadus, kas bija bagāti ar jaunu pieredzi, zināšanām, krāsainu pasākumu virpuli, atsaucīgiem skolotājiem un jaukiem, izpalīdzīgiem klasesbiedriem. Prieks, ka ar mani un bijušo 12.b klasi visus gadus bija kopā audzinātāja Ina Grāvīte, kura vienmēr par mums rūpējās, aizstāvēja, mudināja, bija īsts draugs ne tikai mums, bet arī vecākiem.

          Mīlēt matemātiku nav viegli, bet pacietīgā skolotāja Anda Rebinka tomēr pierādīja, ka garajās stundās un konsultācijās ar uzdevumiem varam tikt galā katrs. Anda Upīte ir skolotāja, ar kuru mēs varējām vienkārši parunāt, bieži vien pie tējas tases, par tēmām, kas pat nebija saistītas ar skolu un mācībām. Viņa spēja vienmēr smaidīt un būt pozitīva, neskatoties uz mūsu neizpildītiem mājas darbiem un pļāpāšanu stundu laikā. Skolotājas pravietiskie vārdi piepildījušies – latviešu valodas gramatikas zināšanas ir vērtība jebkurā augstskolā un fakultātē, iegūtais latviešu valodas stundās noder, gatavojot prezentācijas, reklāmas un rakstus, arī uzstājoties auditorijas priekšā.  Augstskolas psiholoģijas nodarbībās droši izmantoju pie skolotājas Vinetas Flemingas iegūtās prasmes – analizēt situācijas, paust viedokli, izvirzīt prioritātes, sadarboties grupās.

          Vēlos pateikties arī skolotājai Artai Stikānei (Miķelsonei) par iespēju piepildīt savu sapni – piedalīties šīgada Dziesmu un deju svētkos. Lielkoncertā piedzīvotie mirkļi un emocijas vēl ilgi dzīvos manā sirdī.

          Vēlu veiksmi viesturiešiem, turpinot dejot, dziedāt, spēlēt teātri!

Tradīcijas ir mūsu skolas spēks un prieka atslēdziņa.

Līga Spriņģe,

2013. gada 12. b klases absolvente