Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sākumskolas vecāku dome par padarīto un jaunajām iecerēm
2013. gada 19. decembrī

             Klāt Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Daudz paveikts un daudz vēl paveicams. Jaunais Ugunīgā zirga gads nāk lieliem soļiem, ar jauniem, nepiepildītiem sapņiem un idejām, kas piepildāmas, īstenojamas visiem kopā soli pa solītim.

Sākumskolas vecāku dome gada nogalē, pulcējoties kopā pie zāļu tējas  un piparkūkām, vēlas pateikt PALDIES visiem skolas darbiniekiem, skolotājiem, skolēniem, viņu vecākiem, administrācijai un atbalstītājiem. Paldies, ka jūs mums esat! Paldies par atbalstu un palīdzību mūsu ideju īstenošanā!

Šī gada septembrī mūsu pulkā tika uzņemti vecāki no trim pirmajām klasēm, kas nāca ar jaunu sparu, jaunām idejām un darbotiesprieku. Tika nolemts skolas bibliotēkai, no iepriekšējās gada „Labdarības balles” saziedotajiem līdzekļiem piešķirt Ls 45.00 „Bērnu žūrijas” grāmatu iegādei. Runājām par iespējām lasīšanas darbā iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu, tā ceļot viņu pašapziņu, saliedējot kolektīvu un parādot, ka grāmatu lasīšana var būt ļoti aizraujoša.

Lāčplēša dienā, dziedot karavīru dziesmas Aizupiešu ģimenes vadībā, no katra skolēna aizdegtajām svecēm mēs kopā veidojām  īpaši skaistus sveču zīmējumus, parādot mums,viesturiešiem, raksturīgo vienotību, labestīgo attieksmi pret mūsu zemi un tautu. Šī diena iededza gaismu skaistām un vērienīgām Latvijas Republikas 95. jubilejas svinībām. Latvijas dzimšanas dienas svinības Valmieras Viestura vidusskolā notika 15. novembrī. Vēss rudens rīts, bet visur skanēja bērnu balsis un acīs staroja milzīgs prieks un lepnums par Latviju, par mūsu skolu un paveikto nākotnes labā. Mazie viesturieši lepojās ar tautastērpiem, pastalām, lakotām kurpēm, uzvalkiem un baltām blūzēm. Visapkārt  sarkanbaltsarkanais krāsu salikums! Īpaši svinīgi un skaisti saposta skola. Emocionāli bagāts koncerts. Katrai klasei sava īpaša, vecāku veidota un vadīta audzināšanas stunda. Lielu paldies gribam teikt Dacei Rokenai un Sintijai Stiģei par izveidoto prezentāciju par mūsu valsti. Aicinām arī jūs ar to iepazīties!

http://prezi.com/fjabeskfcpvk/latvijai-95/

Latvijas valsts dzimšanas dienu gaidot, uzsākām jaunu, ilggadīgu skolas apzaļumošanas plānu. Īpašs paldies Evijai Krēmerei par jaunās dobes projekta izstrādi un Atim Stankevičam par egļu stādīšanas organizēšanu. Šie ir pirmie svētki, kuru laikā pirmo trīs klašu bērni pie skolas iestādīja trīs egles, nākamos stādījumus veiks 4. klašu bērni pavasarī, beidzot sākumskolu. Aicinām katru viesturieti turpināt šo tradīciju un veidot savu skolu zaļāku un skaistāku! Mūsu mērķis – līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai pabeigt stādījumus šajā dobē.

Ziemassvētku laikā, aicinām katru domāt gaišas domas, smaidīt un neaizmirst katram pateikt kādu labu, mīlestības pilnu vārdu! Svinēsim skolas un klašu eglītes, saņemot liecības un dodoties skolas brīvlaikā, samīļosim katru savu klasesbiedru, skolotāju un draugu.

Jaunajā 2014.gadā  turpināsim strādāt kopā!

Jau janvārī tiksimies konkursa „Bērnu žūrija” noslēguma pasākumos, kur ikviens šī projekta dalībnieks varēs dalīties pārdomās par izlasīto, izzināto un iegūto. Sākumskolas vecāku dome savukārt parūpēsies par pārsteiguma veltēm lasītājiem.

21.februārī pirmo četru klašu vecāki tiksies karnevālā – ziedojumu ballē „Vispasaules Meteņdiena”, kuras mērķis ir visus saziedotos līdzekļus ziedot skolas bibliotēkas daiļliteratūras grāmatu iegādei. Mīļie vecāki, padomāsim par karnevāla tērpiem un atribūtiku! Šajā pasākumā no ceļojumiem pa dažādām valstīm pāri palikusī nauda derēs kā ziedojums. Pieņemsim visu valūtu, ko vēlāk pārvērtīsim eiro un nodosim skolas bibliotekāres Laimas Drandes pārziņā.

26.aprīlī visi piedalīsimies Lielajā talkā, sakopsim skolas apkārtni, un pēc labi padarīta darba mielosimies ar karstu, Sākumskolas vecāku domes domnieku vārītu zupu!

24.maijā tiksimies ģimeņu sporta dienā, kurā noteikti būs daudz pārsteigumu, sportisku aktivitāšu, enerģijas un ģimeniskuma. Garajos ziemas vakaros padomāsim par komandas noformējumu, nosaukumu un vārdiem, kas uzmundrinās, katru sportot gribētāju!

Ja brīnumam tic, tas piepildās. 
Ja brīnumu gaida, tas atnāk. 
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku

Gaišus, mīlestības pilnus Jums šos svētkus!

Sākumskolas vecāku dome

Ziemassvētku ieskaņas pasākums – ikgadēja Viesturskolas tradīcija
2013. gada 16. decembrī

           Valmieras Viestura vidusskolas pievilcība slēpjas  mūsu bagātajās tradīcijās, to vienkāršībā un patiesajā sirsnībā. Kā apliecinājums tam -  tikko notikušais Ziemassvētku ieskaņas pasākums kopā ar mūsu skolas zelta fondu – pensionētajiem skolotājiem. Ražens un rosīgs ir bijis ikviena skolotāja darba mūžs. Skolā nostrādāts jau teju pusgadsimts, piedzīvoti gan prieka un gan skumju brīži. Ikgadējās tikšanās laikā mūsu pensionētos skolotājus vienmēr iepriecinām ar svētku programmu un pašu sarūpētajām Ziemassvētku dāvaniņām. Šajā gadā apaļas dzīves jubilejas nosvinējušas pensionētās skolotājas Lidija Lapiņa - 90., Ina Grāvelsiņa - 80., Vija Kaufmane - 80., Ņina Puriņa - 80., un pavisam drīz arī skolotāja Ruta Sprince svinēs 80. jubileju. Skolotāji - seniori bija priecīgi par patiesajiem prieka mirkļiem , sirsnīgajām dziesmām un sarūpētajām dāvanām.

 

               Paldies skolas sadarbības partnerei  firmai „Kantīne B”, tās vadītājai Ivetai Bošai par sarūpēto garšīgo cienastu svētku galdam!

       Paldies kolēģiem par ikgadējo atbalstu šī pasākuma sarīkošanā! Praktiski darbojoties, mēs apliecinām, ka tiek godātas un turpinātas mūsu skolas tradīcijas, jo tikai vienprātībā mazās lietas lielas aug.

Skolas arodbiedrības priekšsēdētāja  Iveta Upīte

Konkursa ”Sveiks, eiro!” noslēguma pasākums Dailes teātrī
2013. gada 15. decembrī

     Latvijas Bankas rīkotajā konkursā „Sveiks, eiro!”, kas norisinājās no 13.-25.novembrim piedalījās 1088 skolēni no visas Latvijas- 633 skolēni 6.-8.klašu grupā un 455 skolēni 9.-12 klašu grupā. Skolēniem bija jāatbild uz 20 āķīgiem jautājumiem par eiro. Finālā piedalījās 36 labākie skolēni 6.-8. klašu grupā un 36 labākie 9.-12.klašu grupā, kā arī no konkursa laureātu vidū nepārstāvētajām skolām viens labākais  konkursa dalībnieks, kas bija uzrādījis  ļoti labu rezultātu. Pavisam no mūsu skolas konkursā piedalījās 59 skolēni. Vislielāko punktu skaitu sasniedza VVV 10.b klases skolniece Elizabete Elīza Marovska.

Konkursa noslēguma pasākums notika Dailes teātrī, kur vispirms bija iespēja apskatīt izstādi par eiro, tad notika svinīgā apbalvošana, kuras laikā klātesošos ar savu sniegumu priecēja saksafona kvartets „Next Muuv”. Pēc apbalvošanas bija pauze, kurā dalībnieki baudīja organizatoru sarūpēto cienastu un "saldajā ēdienā" bija izrāde „Pasaka par vērdiņu”. Skatītājiem pirms izrādes katram tika iedots "vērdiņš", kuru starpbrīža laikā varēja apmainīt pret kādu preci.

 Pasākums bija sirsnīgs un emocionāls, kā laba Ziemassvētku ieskaņa. Gan skolēni, gan skolotāji atzinīgi novērtēja pasākumu un atgriezās mājās apņēmības pilni piedalīties turpmākajos LB rīkotajos konkursos.

          Paldies visiem Viesturskolas skolēniem, kas atrada laiku un piedalījās konkursā, iegūstot jaunas zināšanas par eiro!

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja Ludmila Gammeršmidte

Veiksme konkursā „DARINI KALENDĀRU 2014”
2013. gada 13. decembrī

    2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Lai sagatavotos šim ievērojamam starptautiskam notikumam, izglītības uzņēmums LIELVĀRDS, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, sadarbībā ar nodibinājumu RĪGA 2014 un Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju aicināja visas Latvijas 1.–12.klašu skolēnus, izmantojot mūsdienu izglītības tehnoloģijas un interaktīvo tāfeli, radīt zīmējumu par tēmu “Mana Rīga” konkursam “DARINI KALENDĀRU 2014.” Mūsu skolā šim aicinājumam atsaucās 3.a klase.

    Lai varētu piedalīties, vajadzēja lejupielādēt speciālo zīmēšanas programmu ArtRage4. Tā deva tik daudz iespēju, ka konkursā piedalīties gribēja visi. Bet bija viens ierobežojums – jāzīmē bija uz interaktīvās tāfeles, tāpēc vienlaicīgi darināt savu zīmējumu varēja tikai viens skolēns. Tomēr mums izdevās pabeigt 12 zīmējumus. Savus darbus noteiktajā laikā konkursa žūrijai un visiem skatītājiem aizsūtīja Tomass Bāliņš, Veronika Bespalova, Justīne Bērziņa, Samanta Bērziņa, Līva Buliņa, Kristers Kalniņš, Andrejs Kuhto, Dāvis Eliass Mencis, Līva Mince, Estere Ošeniece, Helēna Razminoviča un Alīna Stolere. Par skolēnu zīmējumiem varēja nobalsot interneta vietnē www.darini.lv, tādējādi izvirzot šo zīmējumu kalendāra vākam. Pārējos 12 darbus izvēlējās kompetenta žūrija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Milzīgs bija mūsu prieks, kad uzzinājām – Alīnas Stoleres darbs „Baltā ziema Rīgā” rotās kalendāra februāra lappusi. Tiešām  neticami, ka starp 238 iesniegtajiem darbiem viens būs arī no Viesturskolas! Alīna par savu ideju un darbu stāsta: „Man ienāca prātā ziema, jo nevienam no klases tāda  ideja nebija. Uz tāfeles zīmēt bija grūti, jo bija jāatrod pareizie rīki un krāsas. Man patika gaišās krāsas. Izmantoju arī „pudelīti”, no kuras varēja uzzīmēt sniegu. Es noteikti gribētu vēl kādu reizi piedalīties šādā konkursā!”

   Paldies visiem, kas mūs atbalstīja! Pateicība vizuālās mākslas skolotājai Gijai Kalvītei, kura ar lielu aizrautību deva bērniem padomus un dzīvoja līdzi viņu darbam! Novēlam arī citiem uzdrošināties un piedalīties līdzīgos pasākumos!

 3.a klases audzinātāja Anda Dubulte 

Skolas olimpiādes rezultāti Latvijas un pasaules vēsturē
2013. gada 12. decembrī

9. klašu uzvarētāji  Latvijas un pasaules vēstures  olimpiādē:
          1. Ričards Kronbergs - 9.a klase
          2. Mārtiņš Virsis - 9.b klase
          3. Šaiena Elija Pole - 9.b klase

 12. klašu  uzvarētāji Latvijas  vēstures olimpiādē:
          1. Anna Paula Gruzdiņa - 12.a klase
          2. Signe Sēne - 12.a klase
          3. Uvis Veikšāns - 12.b klase