Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

10. decembris– mūsu skolas galvenās ēkas 74. dzimšanas diena
2013. gada 10. decembrī

        

    Skolēnu pašpārvalde šoruden pieņēma lēmumu atzīmēt ne tikai mūsu skolas apaļās jubilejas, bet katru gadu 10. decembrī radīt svinīgu noskaņu  šajā mūsu skolai nozīmīgajā dienā.  Šogad ikkatrs viesturietis varēja piedzīvot svētku dienas mirkļus. Rīts iesākās ar skolas prezidenta Rūdolfa Vētras uzrunu. Pie ziņojumu dēļa 1. stāvā bija redzams neliels ieskats skolas vēstures fotogrāfijās. 10.decembris tiek uzskatīts par mūsdienu Viesturskolas dzimšanas dienu, jo 1939. gadā tika atklāta skolas galvenā ēka un iesvētīts pirmais viesturiešu karogs.

      Šogad visas dienas garumā starpbrīžos bija dzirdama klašu izvēlētā mūzika, un klases stundas laikā tika pildīts „Jautājumu virpulis par mūsu skolu’’. Tajā tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par skolas vēsturi, kafejnīcas piedāvājumu, kokiem skolas teritorijā un pat pakāpienu skaitu skolā. Daudzi jaunāko klašu skolēni devās uz skolas vēstures klasi noskaidrot atbildes uz jautājumiem. Vēlāk konkursa rezultāti, kā arī skolotāju interesantākie un smieklīgākie izteicieni tiks apkopoti skolas mājas lapā.

Rebeka Šķērstiņa

skolas pašpārvaldē

 

APSVEICAM VIESTURIEŠUS – KONKURSA ”PUTNU BĒRNI 2013” LAUREĀTUS!
2013. gada 10. decembrī

           Mikuss Grīnbergs (3.b kl.) un Katrīna Rokena (5.b kl.) atgriezušies ar uzvaru no 13. bērnu  un jauniešu vokālistu konkursa “PUTNU BĒRNI 2013”. B grupā ( 9-11 gadi) 36 vokālistu konkurencē  Katrīna izcīnīja 3.vietu, bet Mikuss  ieguva "Cerību putna" titulu, kā arī saņēma žūrijas Goda priekšsēdētājas Prof. Anitas Garančas speciālbalvu – (Elīnas Garančas jaunāko disku).

          „Putnu bērni” ir viens no augstvērtīgākajiem jauno vokālistu konkursiem, kas notiek kopš 1998. gada katru otro gadu. Par konkursa augsto līmeni liecina arī tas, ka žūriju vada Latvijas Mūzikas akadēmijas ilggadējā profesore un operas solistu vokālā pedagoģe Anita Garanča. Viņa šo konkursu novērtējusi kā labāko Latvijā, ņemot vērā dalībnieku snieguma augsto māksliniecisko līmeni. Konkursa žūrijā kopā ar Latvijas Mūzikas akadēmijas profesori, komponisti Selgu Menci dziedātājus vērtēja arī operdziedātājas un vokālās pedagoģes Baiba Berķe  un Antra Bigača. Pašreizējo bērnu un jauniešu muzikālo norišu vidū šis konkurss ir īpašs ar to, ka tajā nav paredzēta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana. Dalībnieki dzied bez mikrofoniem un fonogrammām, tādā veidā pierādot savas vokālās spējas.

Radošais konkurss 7. un 8. klasēm „Esi sveicināts Ekoskolā!’’
2013. gada 10. decembrī

Jau otro gadu skolā norisinās konkurss 7. un 8.klasēm. Šīgada pasākumu atklāja un vadīja skolas 11.b klases skolniece Zanda Grīnberga no skolēnu pašpārvaldes un Ekopadomes. Ar dziesmu mūs sveica 11. a klases skolnieks Linards Mūsiņš. Rūta Kalniņa (12.b kl.) datorprezentācijā klātesošos iepazīstināja ar ūdeni- tā īpašībām, dabu, daudzumu, aicinot visus uzmanīgi klausīties, lai varētu atbildēt uz konkursa jautājumiem.

Šogad mūsu skolas tēma ir „Ūdens”, tāpēc arī katrai klasei tika dots mājas darbs par noteiktu tēmu - 7.a   (audz.. I. Grāvīte) - „Ūdens aizsardzība”, 7.b (audz. I. Ugaine) - „Krasta noskalošanās”, 7.c    (audz. I.Pundure) - „Dzeramais ūdens”, 8.a (audz.A. Gammeršmidte) - „Pali”, 8.b ( audz. G. Kalvīte) - „Lietus ūdeņi”, 8. c (audz. M. Tiltiņa) - „Bebrs upē”. Tēma bija jāpaskaidro, jāsaskata problēma un jāmēģina rast risinājums – rādot priekšnesumu un eksperimentu.

Priekšnesumi bija radoši, oriģināli un interesanti. Bija patiess prieks vērot  skolēnu darbošanos Bebra kunga tiesas procesā un aizstāvībā, gan uzvedumā par paliem Gaujā. Īsfilmā noskatījāmies eksperimentu, kā noskalojas krasti. Konkursa laikā skolēni meklēja burtu režģī Latvijas upes. Ātri pagāja 10 minūtes, kurās bija jāizveido plakāts par ūdeni un tas jāprezentē. Skolēnu veidotajos plakātos bija gan raksti, gan aplikācijas, gan ūdeņi.

Visus konkursa uzdevumus vērtēja neatkarīgie eksperti no skolas Ekopadomes –R. Kalniņa (12.b kl.), I.Gredzena ( vecāku pārstāve) un bioloģijas skolotāja M.Liepiņa . Visi uzdevumi tika vērtēti punktos, kas pārvērtās konfektēs. Žūrija izteica savus komentārus, un pasākums izvērtās ļoti radošs un patīkams.

Noslēgumā katras klases pārstāvji iesēja sēkliņas, lai izaugtu simboliskais Ekoskolu  Rīcības dienas asniņš. Tādā veidā piedalījāmies Ekoskolu Rīcības dienā. Tās laikā norisinājās akcija par to, lai mēs vairāk ēstu Latvijā audzētu augus. Arī mūsu skolas izaudzēto asniņu foto tika nosūtīti uz Vislatvijas akciju.

Liels paldies jāsaka Ekoskolu koordinātorēm Sarmītei Balodei un Laimai Drandei, Gitai Krūklei, kas šo pasākumu organizēja . Paldies 11. klases māksliniekiem par zāles noformējumu, Guntaram Aizupietim par skaņu noformējumu! Paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu!

Skolas Ekopadome

Lekcija „Skrien, Gauja, skrien!”
2013. gada 10. decembrī

28.novembrī ģeogrāfijas stundā  9.b klases skolēni noklausījās Vidzemes augstskolas  4. kursa studenta Ralfa Pizika lekciju „Skrien, Gauja, skrien!”. Ralfs pārstāv biedrību „Balta daba”, kas apvieno jauniešus, kuru mērķis iepazīt, saudzēt, rūpēties par dabu.

Šajā nodarbībā noskatījāmies arī īsfilmu par to, ko mazās HES nodara Gaujai, kā Gauju var bagātināt ar skābekli „liekot akmeni upē, kā apstrādā laukus ekoloģiskajā saimniecībā Gaujas malā.

 Skolēni atzīst, ka lekcija bija interesanta un pamācoša, ka nav aizdomājušies par to, kā aizsprosti atstāj iespaidu uz apkārtējo dabu.

Pārsteigums mums visiem bija, ka Ralfs pie mums ieradās ar cienastu no ekoveikala. Ceram sadarbību turpināt!

Sarmīte Balode,

ģeogrāfijas skolotāja

Angļu valodas olimpiādē
2013. gada 5. decembrī

 

 

Sveicam!

 

Valmieras pilsētas un starpnovadu angļu valodas olimpiādē 11., 12. klasēm (28.11.2013.)
  

    3. vieta - Kristers Sēne (11.b klase)

    Atzinība - Rūdolfs Vētra (11.b klase)
   

Paldies Kārlim Daksim (11.b klase) un Andrim Strazdītim (12.b klase) par labiem rezultātiem olimpiādē!