Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Valmieras vēsturiskās piemiņas vietas iepazīstot
2012. gada 7. jūnijā

Aprīlī Valmieras Viestura vidusskolas skolēni, kas piedalījās Valmieras kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, un viņu vēstures skolotājas Anna Gammeršmidte un Ina Grāvīte saņēma ielūgumu uz konkursa „Iepazīsti Valmieras vēsturiskās piemiņas vietas” noslēgumu Kocēnu kultūras namā. Liels bija konkursa dalībnieču gandarījums par rezultātiem – 10. – 12. klašu grupā 1. vieta 12. c klases viesturietēm Kristīnei Gromai un Laurai Kukjānei (skol. Anna Gammeršmidte), 9. a klases skolniecēm Karlīnai Latsonei, Laurai Elīzai Būmanei, Beatrisei Roziņai, Sandai Vītolai, Beatrisei Ozoliņai (skol. Ina Grāvīte) - konkursā 2. vieta pamatskolas klašu grupā.

Aizvadītā gada nogalē Valmieras Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valmieras pilsētas un starpnovadu vēstures un novadpētniecības pedagogu metodisko apvienību izsludināja konkursu skolu jauniešiem kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē. Tajā bija jāiepazīst 12 vēsturiskās piemiņas vietas Valmierā un tās apkārtnē. Konkursa dalībniekiem bija jāatrod šīs vietas dabā, jānofotografējas tajās, pēc tam jāveic izpētes darbs. Rezultāti tika parādīti prezentācijā un radošajā darbā. Uzdevumu veikšanai bija paredzēti 4 mēneši.

Skolotāja Anna Gammeršmidte ir pateicīga uzvarētājām Kristīnei un Laurai par atsaucību un labu sadarbību konkursa laikā. Rezultāts ir teicams – ne tikai 1. vieta, bet arī ziņa par to, ka šis Valmieras Viestura vidusskolas skolnieču darbs ir atzīts kā veiksmīgs metodisks līdzeklis novada vēstures mācīšanā arī citām skolām. Īpaši nozīmīgi tas ir šobrīd, kad Latvijas vēsturi uzsāk mācīt no 6. klases. Viesturieši šogad piedalījās arī LNT, grāmatu apgāda „Jumava” un Memoriālo muzeju apvienības konkursā „Latvijas leģendas – manas ģimenes, dzimtas un tautas leģendas”. Skolotāja aicina vairāk piedāvāt konkursus par vēstures tēmām, jo pēdējos gados to pamaz. Skolēnu interese par tiem ir palielinājusies. Konkursiem, kuros jāmeklē piemiņas vietas, piemērotākais laiks būtu pavasaris vai rudens, jo ziemas vidū dažas ieceres ir grūtāk realizējamas.

Skolotāja Ina Grāvīte aicināja pieteikties dalībniekus pamatskolas klasēs. Pieteicās daudzi, bet labus rezultātus sasniedza tikai divas grupas - no 9. a un 8. a klases. Lai varētu izpildīt konkursa uzdevumus, bija nepieciešams atrast vēstures pieminekļus dabā, pēc tam meklēt informāciju internetā, grāmatās, Valmieras muzejā. Ir prieks, ka pēc labi paveikta darba bija iespēja piedalīties konkursa noslēguma pasākumā 26. aprīlī Kocēnos. Īpaši viesturiešiem patika interaktīvā spēle „Patriots” ar kontrolpunktiem Kokmuižas parkā, Kocēnu centrā un estrādē. Šajās aktivitātēs viesturietes (Unda Ķipure, Kristiāna Ordone, Zanda Zolmane, Laura Elīza Būmane, Sanda Vītola, Beatrise Roziņa, Karlīna Latsone, Beatrise Ozoliņa) ieguva 1. vietu.

Konkursa uzvarētājas Kristīne Groma un Laura Kukjāne, kas šobrīd kārto vidusskolas beigšanas eksāmenus, atzīst, ka līdzdalība konkursā viņām palīdzēja iepazīt savu pilsētu un tās apkārtni. Lai gan pēc skolas beigšanas viņas tieši ar vēsturi nebūs saistītas, lielāka interese par to ir radusies. Kristīne vēlas nākotnē pievērsties sporta studijām, bet Laura izglītoties kultūras jomā . Konkurss, viņuprāt, daudz deva tieši redzesloka paplašināšanā. Izpildot uzdevumus, bija arī interesanti atklājumi. Izrādās, ka plāksne, kas veltīta igauņu skolnieku rotas karavīru piemiņai pie Sīmaņa baznīcas, ir tapusi ar valmieriešu atbalstu, viņu vidū arī Viesturskolas absolventi Romāns Naudiņš un Uldis Jansons. Savukārt izdevās pārliecināties, ka padomju laikā pie Kocēnu kapličas piestiprinātā plāksne par 29 Valmieras komjauniešu arestēšanu, ir mistiski pazudusi. Ir zināms tikai tās teksts.

Konkursa dalībnieces saka paldies skolotājām, kas aicināja piedalīties  interesantajā izpētes darbā un jebkurā brīdī sniedza noderīgas konsultācijas un atbalstu. Šis bija liels ārpusstundu darbs, kas ļoti noderīgs dzimtās puses vēstures izzināšanā.

Māris Lapsiņš

VALMIERAS pilsētas pašvaldības apbalvojums „PAR TEICAMĀM SEKMĒM MĀCĪBU DARBĀ” un BURTNIEKU novada apbalvojums labākajiem skolēniem
2012. gada 31. maijā

2011. / 2012. mācību gadu noslēdzot, VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLĀ Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu saņem:

 

ELZA GRĪVA 5. a kl.                                      ALISE RAZMINOVIČA 8. a kl.

MADARA KRIŠJĀNE 5. a kl.                        KRISTĪNE VIŠŅEVSKA 8. a kl.

ELIZABETE LOČMELE 5. a kl.                   RŪDOLFS BĒRZIŅŠ 9. a kl.

ANCE ALISE RAGĒVIČIUSA 5. a kl.          ADELE JĀKOBSONE 9. b kl.

BETIJA STANKEVIČA 5. a kl.                      MAIJA SĪMANE 9. b kl.

LISETE STANKEVIČA 5. a kl.                      ARTŪRS ZANDBERGS 9. b kl.

BEATRISE IEVA VĪTOLIŅA 5. a kl.              RŪTA KALNIŅA 10. b kl.

SINDIJA VASIĻJEVA 5. b kl.                         KARĪNA KLAĢIŠA 10. b kl.

ALISE BEATRISE BUGAKOVA 5. c kl.        KITIJA BERGA 11. a kl.

EVELĪNA NIEDRĪTE 5. c kl.                         EDGARS CUNSKIS 11. b kl.

SABĪNE GAILĪTE 6. b kl.                              ANNIJA MILERE 11. b kl.

IEVA LIEPIŅA 6. b kl.                                    SANDRA MARIA RUESCH 11. b kl.

DANUTE SĒNE 6. b kl.                                SINDIJA VIRSE 11. b kl.

ANNA KRISTĪNE BRIEDE 6. c kl.               IVITA BOMBAKA 11. c kl.

KRIŠJĀNIS PUNDURS 6. c kl.                   GUNA LŪSIŅA 11. c kl.

MONIKA OĻEHA 7. a kl.                                MADARA MEDNE 11. c kl.

ZANE BULIŅA 7. b kl.                                    AIJA MEŽULE 11. c kl.

DEMIJA PLEŠA 7. b kl.                                  NADĪNA MIEZĪTE 11. c kl.

UNA PLEŠA 7. b kl.                                        ELĪNA MĪĻĀ 11. c kl.

ŠAIENA ELIJA POLE 7. b kl.                         JŪLIJA MONAKO 11. c kl.

ZANE TILIŅA 7. b kl.                                       LAUMA PUJĀTE 11. c kl.

EDUARDS FJODOROVS 8. a kl.                  ANNIKA ROZĪTE 12. b kl.

ELĪNA KRŪKLE 8. a kl.                                  ELĪZA ANETE KAUŽĒNA 12. c kl.

UNDA ĶIPURE 8. a kl.                                    KRISTĪNE LIEPIŅA 12. c kl.

KRISTIĀNA ORDONE 8. a kl.                        ZANE LUCĀNE 12. c kl.

ANETE OZOLA 8. a kl.

 

 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLAS kandidāti Burtnieku novada apbalvojumam – stipendijai par labu un teicamu mācību darbu  2011./2012. mācību gadā:

 

LAURA ŠAKENA 4. b kl.                                    LUĪZE LEPIKSONE 7. b kl.

AGNESE ŠTĀLMANE 4. b kl.                            ŠAIENA ELIJA POLE 7. b kl.

PATRĪCIJA ANCE EBERHARDE 4. c kl.          ZANE TILIŅA 7. b kl.

ALĪNA EPNERE 4. c kl.                                      UNDĪNE VEKTERE 7. b kl.

KARĪNA VEIDE 4. c kl.                                        KATRĪNA ZUNDA 7. b kl.

ALISE ANCE RAGĒVIČIUSA 5. a kl.                EDUARDS FJODOROVS 8. a kl.

MARTA MEDNE 5. b kl.                                       ALISE RAZMINOVIČA 8. a kl.

ALISE BEATRISE BUGAKOVA 5. c kl.              KRISTĪNE VIŠŅEVSKA 8. a kl.

SANDA GAILĪTE 5. c kl.                                      RIHARDS BREICIS 9. a kl.

EVELĪNA NIEDRĪTE 5. c kl.                               ZANDA GRĪNBERGA 9. b kl.

TOMS BAUĢIS 6. a kl.                                        RŪTA KALNIŅA 10. b kl.

LANA BIŠOFA 6. a kl.                                          ANNIJA MILERE 11. b kl.

ARMANDS DUKURS 6. b kl.                             LAURA ZANDERE 11. b kl.

SABĪNE GAILĪTE 6. b kl.                                     IVITA BOMBAKA 11. c kl.                              

IEVA LIEPIŅA 6. b kl.                                           ALISE BUKOVSKA 11. c kl.

MĀRTIŅŠ ZVACKIS 6. b kl.                                KARINA FEDOROVA 11. c kl.                           

UNA LAPSA 6. c kl.                                             INGARS MATISONS 11. c kl.

SINDIJA PURIŅA 6. c kl.                                    MADARA MEDNE 11. c kl.

KRISTĪNE STRAZDĪTE 6. c kl.                          ELĒNA HĀNE 12. c kl.

LINDA INGEBORGA KRONBERGA 7. a kl.    KRISTĪNE LIEPIŅA 12. c kl.

RIČARDS KRONBERGS 7. a kl.                       LĪGA LAURSONE 12. c kl.

SIMONA ŠMIDTE 7. a kl.                                     ZANE LUCĀNE 12. c kl

 

APSVEICAM!

 

LIELS PALDIES MŪSU SKOLAS LABĀKAJIEM SKOLĒNIEM, VIŅU SKOLOTĀJIEM UN KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM PAR LABI PAVEIKTO DARBU ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ!

 Skolas administrācija

Viesturieši projekta „Vienoti Vidē” pasākumos
2012. gada 31. maijā

Šī gada 20. aprīlī Smiltenes ģimnāzijā norisinājās otrais projekta „Vienoti Vidē” reģionālais pasākums, kuru organizē Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība. Reģionālais pasākums apvienoja 7 skolu audzēkņus no Vidzemes reģiona skolām – Dzērbenes vidusskolas, Raunas vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas, Grundzāles pamatskolas, Trikātas pamatskolas, un J. Endzelīna Kauguru pamatskolas.

Jau no plkst. 11.00 Smiltenes ģimnāzijā sāka rosīties skolēni, kuri cītīgi gaidīja projekta „Vienoti Vidē” Smiltenes reģiona atklāšanas brīdi, lai uzreiz pēc tam sāktu darboties piecās radošajās darbnīcās. Darbnīcu uzdevums ir sniegt jauniešiem informāciju par veselīgu dzīvesveidu, pašiem veidojot ekoloģiskus kosmētikas līdzekļus un iegūstot lietderīgu informāciju par zāļu tējām. Lietderīgas enerģijas izmantošanas darbnīcā tika izstādīts stends kvēlspuldžu un ekonomisko spuldžu enerģijas patēriņa salīdzināšanai, kā arī mērīts enerģijas patēriņš iekārtām gaidīšanas režīmā. Praktiskā uzdevuma laikā skolēni zīmēja ēku, kurā atzīmēja tās vietas, kur mājoklī ir iespējams ietaupīt enerģiju. Ūdens un gaisa darbnīcā notika eksperiments par ūdens taupīšanu un skolēni uzzināja arī par iekštelpu gaisa kvalitāti un CO2 ietekmi uz veselību. Skolēni paši varēja pārbaudīt, kā mainās gaisa kvalitāte skolas telpās, izmantojot CO2 mērītāju, kurš precīzi attēlo CO2 koncentrācijas izmaiņas. Atjaunojamo enerģijas avotu darbnīcā norisinājās eksperiments par to, kā veidojas siltumnīcas efekts. Eksperiments ļauj skolēniem iegūt labāku izpratni par globāliem procesiem dabā. Atkritumu apsaimniekošanas darbnīcā skolēniem tika dota iespēja, izmantojot dažādus atkritumus, izveidot praktiski noderīgu priekšmetu jeb dekorāciju, tādejādi veicinot videi draudzīgu domāšanu un priekšmetu otrreizēju izmantošanu. Visas plānotās aktivitātes bija vērstas uz izpratnes veidošanu caur teorētisko pamatojumu un praktiskiem piemēriem.  

Lai noskaidrotu uzvarētājas komandas, skolēniem pēc radošajām darbnīcām bija jāaizpilda tests. Tika sasniegti augsti rezultāti, jo visi skolēni ar prieku uzņēma jauniegūto informāciju. Rezultātā, visuzcītīgākie izrādījās Dzērbenes vidusskolas komanda „Zaļie domājošie”, otro vietu ieguva Raunas vidusskolas komanda „Zaļie” un trešās vietas ieguvēji bija Valmieras Viestura vidusskolas komanda „V.V.V.”.

No katra Latvijas reģiona tika izvēlētas 3 skolēnu komandas, kuras maija vidū devās uz Rīgu, lai iepazītos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbību un ar ministru Edmundu Sprūdžu, kā arī dotos ekskursijā uz piedzīvojumiem bagātām vietām.

Projektu īsteno Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Projektu atbalsta AS „Latvijas Zaļais punkts”.

Pēc Ievas  Lorences,

projekta „Vienoti Vidē” vadītājas,

LVZSA Valdes locekles, informācijas

Valmieras Viestura vidusskolas 2011./2012.mācību gada dambretes čempionāta rezultāti
2012. gada 21. maijā

1.klases

Vieta

Dalībnieks, klase

 

Vieta

Dalībnieks, klase

1.

Haralds Buls 1.b       zelta medaļa

 

5.

Ralfs Kalniņš 1.b

2.

Elīza Terēze Lezdiņa 1.b  sudraba

 

6.

Rūta Indriksone 1.b

3.

Sindija Īle 1.b                   bronzas

 

7.

Hugo Šteingolds 1.b

4.

Dāvis Eliass Mencis 1.a

 

8.

Lūkass Pavlovs 1.b

 

2.klases

Vieta

Dalībnieks, klase

 

Vieta

Dalībnieks, klase

1.

Līze Dukse 2.c         zelta medaļa

 

8.

Mārtiņš Zemītis 2.c

2.

Jānis Maļina 2.c              sudraba

 

9.

Niks Lūsis 2.b

3.

Tomass Rozenbergs 2.c  bronzas

 

10.

Madara Sīmane 2.c

4.

Agnese Kļaviņa 2.b

 

11.

Mārtiņš Jaunslavietis 2.c

5.

Klāvs Klapars 2.b

 

12.

Emīlija Daina Midzijalo 2.b

6.

Kintija Peipe 2.c

 

13.

Anna Brode 2.b

7.

Emīls Liepājnieks 2.b

 

14.

Toms Tēraudkalns 2.c

 

3.klases

Vieta

Dalībnieks, klase

 

Vieta

Dalībnieks, klase

1.

Linards Vanags 3.b  zelta medaļa

 

10.

Aivis Šāblis 3.a

2.

Ralfs Lokess 3.b             sudraba

 

11.

Kitija Žukaite 3.c

3.

Kitija Ieviņa 3.c               bronzas

 

12.

Rihards Grabovskis 3.b

4.

Rūdolfs Brīkšis 3.c

 

13.

Amanda Dārte Kakse 3.c

5.

Svens Līrmanis Krūmiņš 3.b

 

14.

Emīlija Šķiltere 3.c

6.

Monta Lučko 3.c

 

15.

Adele Meldere 3.c

7.

Krišs Briedis 3.c

 

16.

Rainers Strads 3.b

8.

Viktorija Inga Valdmane 3.c

 

17.

Mārtiņš Dzenītis 3.b

9.

Daniela Gūtmārce 3.c

 

 

 

 

Paldies skolotājām, kuras tik daudziem bērnu ir spējušas atraisīt radošo domāšanu un ieinteresējušas prāta spēlēm!

Nākošajā mācību gadā skolā būs prāta spēļu nodarbības 2 reizes nedēļā.

Informācija arī www.prataspeles.1w.lv  vai psskola@gmail.com

 

Treneris Uldis Ābeltiņš

Jauniešu ideju laboratorija ielūdz!
2012. gada 11. maijā

Jauniešu ideju laboratorija ir brīvprātīga organizācija, kura atbalsta dažādus pasākumus, to rīkošanu un piedalīšanos tajos. Jauniešu ideju laboratorijā var iesaistīties ikviens radošs jaunietis un, protams, pierādīt sevi. Es šajā organizācijā darbojos jau gandrīz gadu, un es to nenožēloju, jo katra reize, kad mēs tiekamies, ir ļoti pamācoša.

Šogad lielākais pasākums, ko rīko Jauniešu ideju laboratorija, ir iedvesmojošie vakari „Pie Adeles”. Pasākuma mērķis ir piesaistīt vairāk jauniešu un tos radoši iedvesmot, vai arī pasniegt tiem kādu ideju, kā turpināt savu karjeru. „Pie Adeles” jau ir iegriezušies tādi cilvēki kā „Dzelzs Vilks” solists un rokenrola dziesminieks Juris Kaukulis, visiem zināmais šovmenis Māris Grigalis, Valmieras pilsētas mērs Inesis Boķis, improvizācijas teātra spēlmanis Jānis Skutelis u.c..

Tā kā es darbojos un palīdzu organizēt šos pasākumus, tad es varu droši teikt, ka pasākumi tiek apmeklēti un pat man,9. klases skolniecei, ir interesanti paklausīties uzaicināto cilvēku dzīvesstāstus. Katrā no tikšanās reizēm var iegūt dažādas dzīves atziņas. Bet vislabākais ir tas, ka šie pasākumi notiek neformālā gaisotnē, un vieta, kur tie notiek, ir ļoti mājīga. Ja vēl tev rokās ir silta tējas krūze, tad tā ir vienkārši izdevusies diena, bet tas ir tikai tad, ja tev ir patiešām interesanti un šķiet aizraujoši.

Es iesaku ikvienam kaut reizi aiziet uz šo pasākumu. Ja nepatiks, tad vairāk vari neiet, bet, ja būs interesanti, tad atkalredzēšanās kļūs par nepieciešamību..

Ja Tu kādreiz izdomā atnākt „Pie Adeles”, tad vairāk informācijas par pārējām tikšanās reizēm un iedvesmojošajām personām Tu atradīsi VNF JIL blogā http://jilvalmiera.wordpress.com

Jauniešu ideju laboratorija, protams, rīko ne tikai pasākumu „Pie Adeles”, mēs rīkojam arī daudz citu dažādu pasākumu ,piemēram, kā „Galda spēļu vakarus”, VeloFashion Show u.c., par kuriem var uzzināt jau iepriekš pieminētajā adresē.

Adele Jākobsone

9. b klasē