Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Erudīcijas spēle
2019. gada 20. martā

2019.gada 19.martā Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvalde rīkoja pasākumu “Esi zinošs!”, kurā piedalījās 7., 8. un 9.klašu skolēni.

Katra klase izvirzīja divus dalībniekus, kuri piedalījās erudīcijas spēlē. Dalībniekiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem gan par dabu, gan kultūru, gan politiku un vēsturi. Starp erudīcijas konkursa kārtām aktivitātēs piedalījās ne tikai klašu izvirzītie erudīti, bet gan visa klase. Sacerot dzejoļus, klasēm bija jāpakustina pelēkās smadzeņu šūniņas un jāpielieto 6.klasē mācītais atskaņu ritms, kas daudzām klasēm bija piemirsies, kā arī jāparāda sava attapība un erudīcija, atbildot uz viktorīnas jautājumiem. Pēc veiktajiem uzdevumiem erudītākās klases titulu ieguva 8.a klase ar audzinātāju Līgu Liepu. Savukārt, spēles finālā par erudīta titulu sacentās 9.c klases skolniece Madara Sīmane un 8.a klases skolniece Alise Laura Kjaspere, kura arī izrādījās nedaudz atjautīgāka un ieguva konkursa 1.vietu.

Paldies pasākuma organizatoriem un erudītajiem viesturiešiem!

Novēlam arī turpmāk pilnveidoties un paplašināt savu redzesloku!

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvalde

Īs(t)a pamācība mīlēšanā!
2019. gada 14. martā

Klāt ir pavasaris, marta mēnesis! Un kā jau katru gadu šajā laikā Viesturskolas skolēni priecē sevi un citus ar interešu izglītības kolektīvu priekšnesumiem. Koncertā piedalās skolēni no 1. līdz 12.klasei, rādot savus talantus.

Viesturieši šoreiz ļāvās drastiskai tēmai “Īs(t)a pamācība mīlēšanā!” Tēma tika aizgūta no Žetona vakara izrādes un koncertu caurvija galveno varoņu padomi kā tad ir meklēt mīlestību sevī, draugos, savos mīļajos, tuviniekos, dziesmā, spēlē, dejā un mūzikā. Mazie un lielie dejotāji un dziedātāji, kori, vokāli instrumentālie ansambļi(šoreiz pat trīs sastāvi!) un protams skolēnu teātris “Sprīdītis” priecēja skatītājus.

Jaunieši bija pacilātā noskaņojumā, jo ir taču patīkami un satraucoši būt uz skatuves, prožektoru gaismā dejot un spēlēt, dziedāt tā pa īstam draugiem, tuviniekiem un dzirdēt sev veltītus aplausus. Koncerta izskaņā visi: gan mākslinieki, gan klausītāji bija mīlestības pilni un neskopojās ar “paldies!”

 Ir fantastiski, ka skola var piedāvāt ikkatram jaunietim rast iespēju atbilstoši savām interesēm piedalīties kādā no nodarbībām, attīstīt savus talantus, iegūt jaunu pieredzi.

Skola pateicas visiem pulciņu vadītājiem un to dalībniekiem radot patiesi krāšņu un piepildītu ar pozitīvām emocijām koncertu.

 

 

   

 

 

Lepojamies!
2019. gada 14. martā

Priecājamies par mūsu skolas skolnieces Denīzes Allikas (5.b) panākumiem skatuves runas konkursā!

"Priecājamies par mūsu skolas skolnieces Denīzes Allikas (5.b) panākumiem skatuves runas konkursā!
1.pakāpe Valmieras un starpnovadu kārtā!
1.pakāpe Vidzemes reģiona kārtā!
Lepojamies!"

1.pakāpe Valmieras un starpnovadu kārtā

1.pakāpe Vidzemes reģiona kārtā

Lepojamies!

Lepojamies!
2019. gada 7. martā

Vidzemes, Kurzemes,Zemgales reģionālajā angļu valodas publiskās runas konkursā piedalījās arī viesturieši - Artūrs Skrastiņš, Undīne Maurīte un Lāsma Šēnberga.

1. vieta Lāsmai Šēnbergai (11.b)

2. vieta Undīnei Maurītei (12.c)

No kriesās: Artūrs Skrastiņš, Undīne Maurīte, Lāsma Šēnberga

6.aprīlī turēsim īkšķus par Lāsmu un Undīni konkursa finālā!Ceļā uz Dziesmu svētkiem
2019. gada 4. martā

Nedēļas nogalē 1., 2.martā Viesturskolas 5. – 8. klašu koris piedalījās Valmieras pilsētas izglītības iestāžu

4.-9.klašu koru sadziedāšanās nometnē ,,Ceļā uz Dziesmu svētkiem”, kur varēja ne tikai pilnveidot savas dziedāšanas prasmes, bet arī lieliski pavadīt laiku, izbaudot ārpusnodarbību aktivitātes un saliedējoties ar saviem kolektīva biedriem, kā arī rodot draugus no citām Valmieras skolām.

Kora vadītāja Ilze Jansone