Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

IEVĒLĒTS SKOLAS PREZIDENTS
2013. gada 1. oktobrī

            Šodien klases stundas laikā notika skolas prezidenta vēlēšanas. No 10. -12. klasēm tika izvirzīti trīs prezidenta kandidāti –               


Rūdolfs Vētra (11.b kl.), Dārta Rūse (12.b kl.) un Dāvis Albergs (12.b kl.).
Noklausoties visu kandidātu uzstāšanos, uzdodot  viņiem jautājumus, izvērtējot atbildes, vidusskolēni, aizklāti balsojot, nolēma, ka par skolas prezidentu turpmākajos divos  gados būs Rūdolfs Vētra.

  Dārta un Dāvis savukārt kļūst par prezidenta vietniekiem,jo balsojumā saņēmuši vienādu balsu  skaitu.
 

 

 

 

 

Sveicam jauno prezidentu un viņa

komandu!

Drošības nedēļa 2013
2013. gada 30. septembrī

Visās Latvijas skolās laiks no 23. līdz 27.septembrim bija drošības nedēļa. Šogad tās devīze -"Droša un veselīga skolas vide". Drošības nedēļas mērķis ir veicināt pedagogu un skolēnu izpratni par drošību un veselību kā vērtībām.

Par drošību, protams, jādomā un jārūpējas ik dienu, bet šāda nedēļa ļauj īpaši saasināt ar drošību saistītus dažādus jautājumus.

Drošības nedēļas ietvaros 1.klašu skolēni devās uz Policijas klasi, bet 2.- 4.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecāko inspektori Daci Jukāmu. Aktīvās un saistošās diskusijas laikā vēlreiz tika pārrunāti, atsaukti atmiņā, akcentēti visdažādākie drošības noteikumi un to ievērošanas nepieciešamība. Skolēniem bija jāaizdomājas par to, ka katra negatīva rīcība sev līdzi nes sekas un atbildību par izdarīto. Tomēr vislielākais sods - iegūtās traumas un apdraudējums veselībai un dzīvībai.

Bērni ar interesi sekoja sarunai, pārrunāja iespējamās situācijas uz ielas, noskatījās video materiālu un uzdeva daudz jautājumu, uz kuriem guva arī atbildes.

Ikdienā visbiežāk par drošības jautājumiem ar bērniem runā gan vecāki, gan skolotāji, bet ir ļoti labi, ja reizēm, par visiem it kā tik zināmām lietām, stāsta cilvēks formastērpā. Tas liek vairāk dzirdēt, padomāt, atcerēties un nebūt paviršiem dažādās ikdienas situācijās.

Lai mums  visiem drošs un veselīgs šis mācību gads!

 

Ineta Krieviņa,

2.a klases audzinātāja

Viesturieši Zinātnieku naktī
2013. gada 30. septembrī

 

80 vidusskolēni un skolotāji piedalījās Eiropas projektā " Zinātnieku nakts 2013", kuras tēma šogad bija "Ūdens". Būt zinātkāram un mērķtiecīgam savā izglītībā ir viesturiešiem raksturīga īpašība. Paldies pasākuma organizatorēm - Zigitai Baldonei un Gitai Krūklei. Dažus pasākuma mirkļus var aplūkot foto galerijā.

Skolas vēstures klases atklāšanas nedēļa
2013. gada 24. septembrī

     

     Šajā nedēļā mūsu skolā tiek atklāta skolas vēstures klase,  kuras veidošanas darbs aizsākās 2012. gada augustā. Tagad vienkopus 403. kabinetā ir iespējams iepazīties ar Valmieras Viestura vidusskolas bagātās vēstures materiāliem, kas uzkrāti daudzu gadu laikā. Par šo darbu liels paldies visiem mūsu skolas daudzu paaudžu skolotājiem un skolas darbiniekiem, kas ar lielu mīlestību glabājuši sava laika liecības, lai ar tām būtu iespējams iepazīties arī nākamo paaudžu skolēniem. Vislielākā cieņa un atzinība skolotājiem Jautrītei un Helmutam Ozoliem, kas vadīja skolas vēstures materiālu saglabāšanu un savulaik izveidoja VVV muzeju.

        Šobrīd skolas vēstures klases uzdevums ir kļūt par vietu, kur Viestura vidusskolas skolēni var iepazīties ar materiāliem par skolas izveidošanos, izaugsmi gadu gaitā. Gaidām ciemos arī skolas absolventus, lai viņi  ar fotogrāfiju, albumu, preses materiālu palīdzību atgrieztos savos skolas gados un arī varētu pastāstīt par savām dzīves gaitām un pieredzi mūsdienu jauniešiem tikšanās reizēs. Daudz izziņas materiālu ir projektu un pētnieciskos darbos, kas veidoti, gatavojoties skolas jubilejām. Šobrīd ir uzsākta skolas vēstures materiālu digitalizācija un arī plaši tiek dokumentēts mūsu laiks skolas mājas lapā un preses izdevumos. Īpaša  ekspozīcijas daļa 109. kabinetā vēsta par skolēnu teātra „Sprīdītis” vēsturi.

        23. septembrī Viesturskolas skolotāji pirmoreiz iepazinās ar skolas vēstures klasi, tika saņemtas arī vēsturiskas dāvanas no iepriekšējiem gadu desmitiem. 24. septembrī darbu uzsāka 9. – 12. klašu skolas vēstures pētnieku grupa. No 30. septembra skolas vēstures klase aicina ikvienu viesturieti pirmdienās, ceturtdienās no 12. 20 līdz 13. 30 un otrdienās, trešdienās no 10. 30 līdz 12. 40 iepazīties ar skolas vēstures materiāliem 403. kabinetā. Uz tikšanos skolas vēstures klasē!


Māris Lapsiņš,

skolas vēstures klases skolotājs

Foto par skolas vēstures klases atklāšanu skatīt sadaļā >>> GALERIJA

Mācību gada ievadsacensības dambretē.
2013. gada 22. septembrī

Viesturskolā notika mācību gada ievadsacensības dambretē 1.-4.klašu skolēniem.


Labākie rezultāti 39 dalībnieku konkurencē:
meitenēm
1.v. Annai Melderai,
2.v. Annijai Sproģei,
3.v. Annijai Martai Melderei un Rūtai Marijai Āboliņai,
4.v. Paulai Sandrai Lippei un Annijai Debeļskai,
5.v. Samantai Annai Lapinskai;
zēniem
1.v. Denisam Rauženbergam un Dāvim Danielam Liepiņam,
2.v. Markam Birzgalim,
3.v. Krišjānim Upītem,
4.v. Raineram Gabalim, Raivo Būmanim, Markusam Šviontekam, Ralfam Eduardam Vanagam un Dāvim Kristiānam Ploderam,
5.v. Redam Rudiņam, Markusam Birzgalim, Edvardam Rokenam.

Plašāka informācija www.prataspeles.1w.lv
Treneris Uldis Ābeltiņš