Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Valmieras vidusskolas iesaistās projektā „Cilvēki un daba”
2013. gada 21. februārī

Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros uzsākusi veiksmīgu sadarbību ar Valmieras vidusskolām.

Valmieras Viestura vidusskolā no 11. – 15. februārim norisinājās projekta nedēļa. Skola ir aktīvi iesaistījusies ekoskolu programmā, tādēļ projektu nedēļas tēma bija ”Daba mums – mēs dabai”. Pieaicinātie speciālisti, tostarp arī Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, vadīja nodarbības un prezentācijas par dažādām ar dabu saistītām tēmām. Vairākās nodarbībās tika izmēģinātas arī projekta „Cilvēki un daba” ietvaros gatavotās prezentācijas un darba lapas par koku atpazīšanu.

Trešdien, 13.februārī Ēnu dienā ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiem un pienākumiem, kā arī topošo Dabas izglītības centru „Vecupītēs” un plānoto dabas taku pie tā iepazinās ne tikai četras „ēnas” no trijām Valmieras vidusskolām, bet arī Valmieras Viestura vidusskolas 10.klases skolēnu grupa ar skolotāju, kuri projekta nedēļas laikā Dabas izglītības centra dabas takai gatavoja stenda maketu par meža cūkām. Kopa ar ēnotājiem tika izmēģināta arī nodarbība un darba lapas par koku atpazīšanu un spēlētas vides spēles.

Projektu nedēļas noslēgumā, kad Valmieras Viestura vidusskolā katra klase prezentēja savu dabas iepazīšanai veltīto tēmu, klātesošie bija pārsteigti par tēmu daudzpusību un bagātību. 4.a klase un 10.a klase, kas izrādīja vislielāko interesi par meža un koku tēmu, ieguva Dabas aizsardzības pārvaldes simpātiju balvu un tika izvēlētas mācību ekskursijai, kā arī darba lapu testēšanai projekta „Cilvēki un daba” ietvaros Dabas izglītības centrā „Vecupītes”.

Otrdien, 19. februārī Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki viesojās Valmieras 5.vidusskolā un vadīja vides izglītības nodarbības 1.- 4. klašu audzēkņiem. 1. un 2. klases piedalījās nodarbībā par mežu un meža dzīvniekiem, 3. klase mācījās atpazīt kokus, uzzināja, kā tos izmanto praktiskām vajadzībām un savu zināšanu pārbaudei izmantoja projektā veidotās darba lapas, savukārt 4. klase mācījās atpazīt dažādas zivju sugas un piedalījās vides spēlēs.

Ražīgi uzsākta, sadarbība ar Valmieras vidusskolām noteikti tiks turpināta – jau marta sākumā ar izstādi „Latvijas īpašās zivis”, kuru veidojusi Dabas aizsardzības pārvalde, varēs iepazīties Valmieras Viestura vidusskolas audzēkņi.

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki šobrīd aktīvi apmeklē reģionu skolas, lai skolēniem palīdzētu iepazīt dabas bagātības un to daudzveidību, taču jau 2013. gada otrajā pusē visi būs laipni gaidīti uz nodarbībām Dabas izglītības centrā „Vecupītes”.

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.


Kontaktpersona: Baiba Līviņa
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības speciāliste, projekta reģionālā koordinatore
Projekta mājas lapa: www.daba.gov.lv

Panākumi mājturības olimpiādē
2013. gada 20. februārī

Valmieras pilsētas un novadu (Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas) mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 2013. gada 19. februārī 9.a klases izglītojamais

 

PĒTERIS ZELČS

 

izcīnīja 2. vietu.

 

Apsveicam!

 

 

Skolotājs Gunārs Verovkins

Panākumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē
2013. gada 12. februārī

Sveicam 

Valmieras pilsētas un novadu
8. – 9. klases izglītojamo
latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posma

 uzvarētājus! 

 

1. vietā

Linda Ingeborga Kronberga (8.a kl.)

Toms Kārlis Bušmanis (9.a kl.)

2. vietā

Unda Ķipure (9.a kl.) 

 

Latviešu valodas skolotāju metodiskā komisija

Valmieras Viestura vidusskolā projektu nedēļas tēma veltīta dabai
2013. gada 12. februārī

11.februārī Valmieras Viestura vidusskolā ar tēmai atbilstošu teatralizētu uzvedumu tika atklāta projektu nedēļa „Mēs dabai – daba mums!”.

Valmieras Viestura vidusskolas ekoskolu programmas vadītāja Sarmīte Balode atzīst, ka šī gada tēmas izvēle bijusi likumsakarīga, jo skola ir aktīva dažādu vides aktivitāšu īstenotāja. Sarmīte Balode rosināja skolēnus, veidojot projektus, padomāt, ko daba dod mums, un ko mēs dodam dabai.

Visas nedēļas garumā skolēni no 1. līdz 12. klasei īstenos projektus par dažādiem tematiem. Piemēram, sākumskolas skolēni pētīs mežu, 5. un 6. klašu skolēni savus projekta darbus veidos ar filozofiskākiem nosaukumiem ”Skaistums glābs pasauli, bet, kas glābs skaistumu?” un „Latvijas zelts ir zaļā krāsā”.

Projektu nedēļas ietvaros paredzētas arī dažādas tematiskas nodarbības, kuras vadīs vieslektori. Vidzemes Augstskolas lektors, ornitologs Andris Klepers stāstīs par putniem un to vērošanu, Kristaps Matisons iepazīstinās ar koku skolu Atpūtas kompleksā „Avoti”, ilggadējais vides valsts inspektors Vilnis Velde un Meža konsultāciju pakalpojumu centra Ziemeļvidzemes nodaļas vadītājs Andris Vīrs stāstīs par meža dzīvniekiem, Dabas aizsardzības pārvaldes vides valsts inspektore Baiba Līviņa aicinās skolēnus dabu izzināt caur vides izglītības spēlēm gan telpās, gan skolas pagalmā. Dažādas aktivitātes plānotas sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un atkritumu apsaimniekošanas organizāciju SIA „ZAAO”.

Kā viens no pirmajiem vieslektoriem Valmieras Viestura vidusskolas projektu nedēļā ar lekciju „Tīra jūra vieno!” uzstājās Latvijas Vides fonda pārstāvis, ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns, novēlot ikvienam jaunietim iepazīt Baltijas jūru, noejot garo ceļu gar  jūras krastu.
 
Projektu nedēļas atklāšanā Daniels Trukšāns atzina, ka Valmieru var saukt par ekopilsētu: „Vides izglītības jomā noteikti, jo ekoskolu programmā piedalās jau 5 Valmieras izglītības iestādes – no bērnudārza līdz pat augstskolai, iekļaujot visus formālās izglītības posmus”.
Projektu nedēļas norise un rezultāti Valmieras Viestura vidusskolā tiks prezentēti 15.februārī.

Mazskautu un guntiņu ziemas nometne „Izgudrotāju pilsēta”
2013. gada 11. februārī

Februāra sākumā Latvijas mazskauti un guntiņas Rūjienā satikās ziemas nometnē „Izgudrotāju pilsēta”. Nometne notika jau 14. reizi un šogad tā pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku no Valmieras, Kocēniem, Rīgas, Ogres, Baldones, Ķeguma un Rūjienas. Viesturskolas mazskauti bija ļoti kuplā skaitā – 19 mazskauti un 4 vadītāji, kā jau pieklājas Latvijas lielākajai skautu vienībai.

 

Pirmā diena, kā parasti, sākās ar tuvākās apkārtnes iepazīšanu. Tā kā nometne notika Rūjienā, tad, protams, viena no apmeklētām vietām bija „Rūjienas saldējums”. Lai gan ārā  ziemas laiks, tas nebija šķērslis nometnes dalībniekiem nogaršot 14 piedāvātos saldējuma veidus un uzzināt, kā tiek gatavots saldējums un cik daudz saldējuma dienā tiek saražots. Otrajā ekskursijā bija iespēja iepazīt Ķoņu dzirnavas. Interesantajā stāstījumā mazskauti un guntiņas uzzināja, kā tiek darbinātas dzirnavas, malti milti un veidota vilnas dzija. Ekskursijas beigās visi tika pacienāti ar tikko ceptu, siltu maizi.

Mūsu mītnes vietā – Rūjienas vidusskolā - visas telpas tika nosauktas kāda slavena izgudrotāja vārdā. Piemēram, Pitagors, Boils, Ampērs, Mendeļejevs, brāļi Raiti. Dalībnieki sadalījās 15 komandās, kur katra komanda pārstāvēja savu kvartālu un ko nometnes gaitā centās  uzlabot un izveidot par vislabāko „Izgudrotāju pilsētā”.

Katrai komandai tika izveidota sava pasta kastīte, kurā vienmēr parādījās jauni uzdevumi. Vakarā tika nopelnīti pirmie punkti, piedaloties viktorīnā. Tajā tika pārbaudīts, cik uzmanīgi jaunieši dienā bija klausījušies un uzzinājuši par Ķoņu dzirnavām un „Rūjienas saldējumu”. Dienas noslēgumā pirmsmiera uzkoda – naksniņas tika realizētas kā  ideālās vakariņas, kur komandas gāja ciemos un uzņēma viena otru, kuras attiecīgi arī tika novērtētas. Punktu skaits un veiktie uzdevumi ļāva komandām pelnīt nometnes naudu – rūjas un jienas, ar kurām visu pasākuma laiku nometnes veikalā varēja iegādāties nodarbībām nepieciešamos papildus materiālus. Tātad – jo labāk tika izpildīti uzdevumi, jo vairāk punktus varēja saņemt un  iemainīt pret nometnes naudiņām. Par tām iegādātie papildus materiāli deva iespēju labāk izpildīt nākamo uzdevumu.

Otrajā nometnes dienā turpinājās komandu sacensības. Tām bija jāveic daudzi uzdevumi – jāizveido katapultas, telefons, avīžu tilts, putni, lellītes, jāatbild uz dažādiem jautājumiem par skolu un skautiem, jāizgudro kāda īpaša ierīce. Pēcpusdienā komandas devās šķēršļu gājienā, kur tās varēja sevi pierādīt veiklības, gudrības un komandu uzdevumos, iegūstot nepieciešamās lietas, lai trases beigās varētu iekurt ugunskuru. Vakarā visi atkal pulcējās kopā, lai iemācītos jaunus eksperimentus no jau pieredzējušajiem izgudrotājiem, prezentētu savu izgudrojumu un jautri pavadītu vakaru.

Nometnes pēdējā dienā turpinājās cīņa par labāko kvartālu. Kā jau svētdienā, rīts sākās ar svētbrīdi, un turpmākā diena tika pavadīta sportiskās aktivitātēs gan ārā, gan skolā. Pēdējais komandu uzdevums bija uzbūvēt savu kvartālu. Tika saskaitīti visi punkti, iztērētas pēdējās rūjas un tapa jauna ”Izgudrotāju pilsēta”.

Noslēgumā komandas tika apbalvotas, un izrādījās, ka pirmo vietu izcīnīja Rīgas 155.skautu vienības mazskautu komanda „Gopperlande”, kas sīvā cīņā apsteidza 2. vietas ieguvējus „Einšteinus” no Kocēnu 38. skautu vienības un 3. vietas ieguvējus „Inženieriju” no Baldones 4. kristīgo skautu vienības.

Lai gan nometne tika veidota kā sacensība starp komandām, galvenais bija tas, ka tajā tika iegūti jauni draugi un daudz patīkamas emocijas. Arī pieredze starp mazskautiem, guntiņām un viņu vadītājiem. Ieguvums bija arī labi pavadītais laiks visiem kopā, iepazīstot Rūjienas novadu. Paldies nometnes organizatoriem – Rīgas 155.skautu vienībai, īpaši vadītājai Vitai, kura bija ļoti centusies un izdomājusi patiešām lielisku un interesantu nometni! Paldies arī visiem pārējiem vadītājiem un dalībniekiem! Tiksimies arī nākamajā mazskautu un guntiņu ziemas nometnē kādā citā Vidzemes novadā! 

Mazskautu vadītāja

Paulīna Latsone