Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

EKOskolu rīcības dienas Viesturskolā.
2013. gada 7. novembrī

Balsojam par viesturiešu aktivitātēm draugiem.lv atzīmējot "Man patīk" http://dra.lv/gMZWj2.

Viesturskolas LOGS atkal atvērts
2013. gada 1. novembrī

                 "LOGA" pirmais numurs iznāca 2002. gada 11. februārī. Soli pa solim septiņos pastāvēšanas gados izaugām par labāko Latvijas skolu avīzi. Un tad arī mūs skāra radošā krīze – četrus gadus "LOGS" bija ciet. Bet nu tas ir vaļā un aicina:- Kāp iekšā! Domāju, ka mums izdosies, jo komandā ir jaunieši, kuri domā pozitīvi, kreatīvi, ir atbrīvojušies no apnicīgā vajag un saka:- Labāk izdarīsim! Šobrīd jūtos, it kā manās rokās būtu ieliktas laimes kārtis. Spēlēsim kopā!

Valmieras Viestura vidusskolas avīzes "LOGS" redaktore Indra Ugaine

 

Avīzes redkolēģija:

1. rindā (no kreisās) – Krista Kaugare, Karlīna Latsone, Beatrise Anda Ozoliņa, redaktore Indra Ugaine, Kristiāna Runce, Lelde Gūtmane,  Dārta Rasa Ozola

2. rindā (no kreisās) – Oskars Krišjānis, Pēteris Murīss, Dārta Āboliņa, Renāte Priedīte, Rūdolfs Vētra, Zanda Grīnberga

Jauna sadarbības forma ar Harsevinkelas ģimnāziju Vācijā
2013. gada 28. oktobrī

Karolīna Hercoga un Rūta Alīde Voitkāne Viesturskolā  

              Šoruden starp mūsu skolu un Harsevinkelas ģimnāziju Vācijā ir aizsākusies jauna  skolēnu apmaiņas tradīcija. Līdz šim mūsu sadarbība bija lielākās skolēnu grupās kopā ar skolotājiem. Tad ciemojāmies neilgu laiku, dziedājām, dejojām, spēlējām teātri, kopīgi veidojām avīzi.

         Tomēr labāk valodu un kādu zemi var iepazīt, ja tur atrodas ilgāku laiku. Tāpēc radās šī jaunā sadarbības forma. Kopā ar skolas direktori Mudīti Gravu veicām saraksti ar Harsevinkelas ģimnāzijas direktoru L. Austermannu.  19.septembrī 12.b klases skolniece Rūta Alīde Voitkāne devas uz Harsevinkelu, lai vienu mēnesi  dzīvotu vācu ģimenē un mācītos ģimnāzijā. Rūta ir komunikabla, atsaucīga, sabiedriski aktīva, viņai patīk vācu valoda. Šis laiks viņai deva iespēju sākt piepildīt sapni par Vāciju, salīdzināt, vērtēt, kā arī  uz ikdienas lietām paraudzīties citādāk.

            Rūta  par Harsevinkelas ģimnāziju stāsta, ka tajā mācību sistēma ir  atšķirīga, salīdzinot ar mūsu skolu. Tur pārsvarā notiek dubultstundas, katram skolēnam ir individuāls stundu saraksts. Skolotāju istaba ir privāta, un tur skolēni nekad neiet. Aptuveni puse skolotāju ir vīrieši. Jaunieši Vācijā ļoti nopietni pievēršas mācībām, vairāk domājot par nākotni. Arī skolēni ir daudz draudzīgāki un atvērtāki nekā pie mums.

       Rūta piedalījās arī Vācijas jauniešu brīvā laika aktivitātēs. Viņa vērtē, ka labākais piedzīvojums bijis slēpošanas halles apmeklējums Diseldorfā. Tad viņa īsti izjutusi sniega aicinājumu. Pavadītais laiks Vācijā ir nozīmīgs, jo tagad ir izlemts, kur studēt pēc vidusskolas beigšanas.

         Kopā ar Rūtu uz Latviju atbrauca Karolīna Hercoga (Carolin Herzog), Harsevinkelas ģimnāzijas 11.klases skolniece, kura divas nedēļas līdz 1.novembrim dzīvo pie 10.b klases skolniece Zanes Lielkājas. Karolīna par mūsu skolu stāsta: “Mans iespaids par Viesturskolu kopumā ir ļoti labs, un es labprāt vēlreiz šeit atbrauktu. Skola man ļoti patīk, skolas tradīcijas ir interesantas. Mani iepriecina skolotāju un skolēnu sirsnība. Skolēni nāk man klāt un mēģina ar mani sarunāties. Es varēju piedalīties un darboties teātra stundās, kas bija tiešām aizraujoši. Vislabāk man patika būt vācu valodas stundās, jo tur es visu sapratu un varēju daudz stāstīt par sevi. Mani iepriecināja, ka ir iespēja labi paēst tepat skolā.” Skolēni stundās uzmanīgi klausījās Karolīnu, uzdeva jautājumus, varēja sevi novērtēt, kā ir sarunāties ar meiteni, kurai dzimtā ir vācu valoda.

        Tagad Latvijas skolēniem ir rudens brīvdienas. Zane, Rūta un Karlīna šajās dienās iepazīstinās Karolīnu ar Valmieru, Rīgu un citām Latvijas skaistākajām vietām, cenšoties parādīt, kā jaunieši pavada brīvo laiku Latvijā.

Everita Groševa,

vācu valodas skolotāja

Skolas fizikas olimpiādē
2013. gada 24. oktobrī
Sveicam skolas labākos fiziķus!

Skolas fizikas olimpiādes rezultāti:

9. klase

1. vieta  Ričards Kronbergs

2. vieta Simona Šmidte

3. vieta Toms Kokenbergs

4. vieta Rūdolfs Strazdīts

10. klase

1. vieta  Kristīne Višņevska

2. vieta  Kristaps Kukainis

11. klase

1. vieta  Rūdolfs Vētra

2. vieta  Kārlis Daksis

3. vieta  Artūrs Zandbergs

4. vieta  Oskars Krišjānis

12. klase

1. vieta  Rūta Kalniņa

2. vieta  Valters Eglītis

 

Paldies skolotājiem: Zigitai Baldonei, Uldim Ābeltiņam, Aldim Milleram

Trīs jautājumi Valmieras Jauniešu domes jaunajai prezidentei
2013. gada 16. oktobrī

 

Uz jautājumiem atbild  Krista Biseniece

                    (12. a kl.)

Lūdzu, pastāsti, kā Tu kļuvi par viesturieti!

            Pirms diviem gadiem, kad pabeidzu 9. klasi, devos uz Valmieru, jo zināju, ka savu izglītību turpināšu šajā pilsētā. Viesturskola bija pirmā skola, kuru apmeklēju, un tā mani uzrunāja pilnībā. Sajutu skolas īpašo auru un sapratu, ka VVV būs tā skola, kur man jābūt. Tagad ar lepnumu varu teikt, ka esmu viesturiete jau trešo gadu, Valmieras Jauniešu domes prezidente, mākslas cienītāja un dejotāja jeb īsāk – vienkārši Krista.

Pastāsti, kad un kā Tu nonāci Valmieras jauniešu domē un šogad kļuvi par tās prezidenti?

            Valmieras Jauniešu domē darbojos otro gadu. Lizuma vidusskolā, kurā mācījos līdz 9. klasei, darbojos skolēnu pašpārvaldē, skolas domē un kopā ar jauno Iespējamās misijas skolotāju Sandri Rakauski rakstīju projektu par Jauniešu centra izveidi. Valmieras Jauniešu dome ir ideāla vieta, kur doties ar savām idejām, lai tās īstenotu. Pagājušajā gadā Valmieras Jauniešu domē biju viceprezidente, un šogad sajutos pietiekami droša, lai kandidētu uz prezidentes amatu. Atzīšos, ka strādāt pēc tik spēcīgas prezidentes, kāda bija Sindija Virse, nav viegli, bet gada laikā esmu daudz mācījusies no viņas un domāju, ka kopā ar domu  biedriem  daudz jauna izdarīsim..

Kā Tu izskaidrotu faktu, ka 2 reizes šajā amatā pēc kārtas ir viesturietes?

            Jā, tas ir ļoti interesants ir fakts, Domāju, ka te parādās tas īpašais ikviena aktīva viesturieša raksturs un uzņēmīgums, kas palīdz tik daudz sasniegt.  Mācoties mūsu skolā, mēs iegūstam ne tikai zināšanas mācību priekšmetos, bet daudz ko vairāk – labus draugus, iepazīstam sirsnīgus  skolotājus, kas reizēm atbalsta kā ģimenē, un pats galvenais - esam  interesantas savas skolas  dzīves veidotāji.