Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Skolēnu zaļie darbi kustībā „Zaļākai Latvijai”
2013. gada 13. novembrī

              Mācību gada sākumā Valsts izglītības satura centrs (VISC) un SIA „Zaļā josta” aicināja pievienoties skolēnus jaunā un progresīvā kustībā „Zaļākai Latvijai”. Elektroniski tika rādīta karte. Šajā kartē varēja ieraudzīt kustības dalībniekus, kā arī viņu paveiktos darbus savas skolas vai mājas apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā. 

                 VISC un „Zaļā josta” aicināja skolēnus izdarīt labu darbu, fiksēt to fotogrāfijās un nelielā stāstā, publicēt savu veikumu kartē „Zaļākai Latvijai”. Tad varēja saņemt uzslavu un atzinību, kā arī izcīnīt balvas.

          Arī mūsu skolas 2.c klases skolēni kopā ar vecākiem un klases audzinātāju paveica labu darbu - sakopa skolas teritoriju. Guvām gandarījumu par paveikto darbu, skolēni mācījās darba tikumu un dzīvot sakoptā vidē.

     Pateicamies, ka tikām novērtēti un uzaicināti uz Rīgu, kur Kara muzejā notika dalībnieku apbalvošanas ceremonija .

Ilze Miglava,

sākumskolas skolotāja

Lieliski pavadīta diena Kuldīgā
2013. gada 13. novembrī

Kura  diena?       2013.gada   31.oktobris

Kur?                    Kuldīgā

Kas piedalījās?   Valmieras Viestura  vidusskolas  Dabaszinību  metodiskā komisija, Sociālo zinību metodiskā komisija un Eko padomes dalībnieces

Kas notika?   Ekoskolas  koordinatores  Sarmītes  Balodes  organizētais pieredzes apmaiņas pasākums, kurā piedalījās Valmieras Viestura  vidusskola un Kuldīgas 2.vidusskola. Tajā bija tikšanās Kuldīgas 2.vidusskolā, mācību kabinetu apskate un saruna par problēmām un risinājumiem dabaszinību mācīšanā. Kuldīgas 2.vidusskola jau 8 gadus ir Ekoskola, tāpēc arī šajos jautājumos varēja notikt domu apmaiņa. Piemēram, par Ekoskolu Globālo Rīcības dienu 7.novembrī un par mūsu šīgada Ekoskolas tēmu „Ūdeņi”. Kuldīdznieku šīgada tēma - „Meži”.

                           Tikšanās otro daļu veidoja rudenīgās Ventas Rumbas (joprojām tas ir pats platākais  ūdenskritums Eiropā   ar 249 metriem platumā )   un Kuldīgas pilsētas  apskate. No Sv. Katrīnas baznīcas  torņa redzējām , kā tas viss izskatās no augšas. Vēl gribas piebilst, ka Kuldīgā, tāpat kā Valmierā, daudzviet  notiek   ielu un ēku atjaunošanas darbi, kas liecina, ka pilsēta  dzīvo un attīstās. Paldies visaugstākajiem  dabas spēkiem par saulaini krāšņo pēdējo oktobra dienu! Paldies ģeogrāfijas   skolotājai  Sarmītei Balodei par veiksmīgu pasākuma ieceri un tās  īstenošanu!

Sarmīte Švalbe,

angļu valodas skolotāja, skolas Ekopadomes dalībniece.

 

VVV skolēnu sasniegumi rudens sporta sacensībās
2013. gada 13. novembrī

             Veiksmīgi noslēgusies Valmieras pilsētas un starpnovadu sporta spēļu sacensību sezona vieglatlētikā. Piedalījāmies Vidusskolu kausa sacensībās, Jauno vieglatlētu kausa izcīņā, 2.- 3. klašu vieglatlētikas sacensībās, Rudens krosā, Olimpiskās dienas stafešu sacensībās. Mūsu skolas skolēni atbildīgi startēja un guva uzvaras komandu cīņā un individuālajās disciplīnās.

Pārskats par komandu un individuālo sacensību uzvarētājiem sadaļā „Mācības”>>>SASNIEGUMI

Paldies par veiksmīgo startu visiem dalībniekiem un tiesnešiem, kuri palīdzēja sacensību norisē!

EKOskolu rīcības dienas Viesturskolā.
2013. gada 7. novembrī

Balsojam par viesturiešu aktivitātēm draugiem.lv atzīmējot "Man patīk" http://dra.lv/gMZWj2.

Viesturskolas LOGS atkal atvērts
2013. gada 1. novembrī

                 "LOGA" pirmais numurs iznāca 2002. gada 11. februārī. Soli pa solim septiņos pastāvēšanas gados izaugām par labāko Latvijas skolu avīzi. Un tad arī mūs skāra radošā krīze – četrus gadus "LOGS" bija ciet. Bet nu tas ir vaļā un aicina:- Kāp iekšā! Domāju, ka mums izdosies, jo komandā ir jaunieši, kuri domā pozitīvi, kreatīvi, ir atbrīvojušies no apnicīgā vajag un saka:- Labāk izdarīsim! Šobrīd jūtos, it kā manās rokās būtu ieliktas laimes kārtis. Spēlēsim kopā!

Valmieras Viestura vidusskolas avīzes "LOGS" redaktore Indra Ugaine

 

Avīzes redkolēģija:

1. rindā (no kreisās) – Krista Kaugare, Karlīna Latsone, Beatrise Anda Ozoliņa, redaktore Indra Ugaine, Kristiāna Runce, Lelde Gūtmane,  Dārta Rasa Ozola

2. rindā (no kreisās) – Oskars Krišjānis, Pēteris Murīss, Dārta Āboliņa, Renāte Priedīte, Rūdolfs Vētra, Zanda Grīnberga