Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Jauna sadarbības forma ar Harsevinkelas ģimnāziju Vācijā
2013. gada 28. oktobrī

Karolīna Hercoga un Rūta Alīde Voitkāne Viesturskolā  

              Šoruden starp mūsu skolu un Harsevinkelas ģimnāziju Vācijā ir aizsākusies jauna  skolēnu apmaiņas tradīcija. Līdz šim mūsu sadarbība bija lielākās skolēnu grupās kopā ar skolotājiem. Tad ciemojāmies neilgu laiku, dziedājām, dejojām, spēlējām teātri, kopīgi veidojām avīzi.

         Tomēr labāk valodu un kādu zemi var iepazīt, ja tur atrodas ilgāku laiku. Tāpēc radās šī jaunā sadarbības forma. Kopā ar skolas direktori Mudīti Gravu veicām saraksti ar Harsevinkelas ģimnāzijas direktoru L. Austermannu.  19.septembrī 12.b klases skolniece Rūta Alīde Voitkāne devas uz Harsevinkelu, lai vienu mēnesi  dzīvotu vācu ģimenē un mācītos ģimnāzijā. Rūta ir komunikabla, atsaucīga, sabiedriski aktīva, viņai patīk vācu valoda. Šis laiks viņai deva iespēju sākt piepildīt sapni par Vāciju, salīdzināt, vērtēt, kā arī  uz ikdienas lietām paraudzīties citādāk.

            Rūta  par Harsevinkelas ģimnāziju stāsta, ka tajā mācību sistēma ir  atšķirīga, salīdzinot ar mūsu skolu. Tur pārsvarā notiek dubultstundas, katram skolēnam ir individuāls stundu saraksts. Skolotāju istaba ir privāta, un tur skolēni nekad neiet. Aptuveni puse skolotāju ir vīrieši. Jaunieši Vācijā ļoti nopietni pievēršas mācībām, vairāk domājot par nākotni. Arī skolēni ir daudz draudzīgāki un atvērtāki nekā pie mums.

       Rūta piedalījās arī Vācijas jauniešu brīvā laika aktivitātēs. Viņa vērtē, ka labākais piedzīvojums bijis slēpošanas halles apmeklējums Diseldorfā. Tad viņa īsti izjutusi sniega aicinājumu. Pavadītais laiks Vācijā ir nozīmīgs, jo tagad ir izlemts, kur studēt pēc vidusskolas beigšanas.

         Kopā ar Rūtu uz Latviju atbrauca Karolīna Hercoga (Carolin Herzog), Harsevinkelas ģimnāzijas 11.klases skolniece, kura divas nedēļas līdz 1.novembrim dzīvo pie 10.b klases skolniece Zanes Lielkājas. Karolīna par mūsu skolu stāsta: “Mans iespaids par Viesturskolu kopumā ir ļoti labs, un es labprāt vēlreiz šeit atbrauktu. Skola man ļoti patīk, skolas tradīcijas ir interesantas. Mani iepriecina skolotāju un skolēnu sirsnība. Skolēni nāk man klāt un mēģina ar mani sarunāties. Es varēju piedalīties un darboties teātra stundās, kas bija tiešām aizraujoši. Vislabāk man patika būt vācu valodas stundās, jo tur es visu sapratu un varēju daudz stāstīt par sevi. Mani iepriecināja, ka ir iespēja labi paēst tepat skolā.” Skolēni stundās uzmanīgi klausījās Karolīnu, uzdeva jautājumus, varēja sevi novērtēt, kā ir sarunāties ar meiteni, kurai dzimtā ir vācu valoda.

        Tagad Latvijas skolēniem ir rudens brīvdienas. Zane, Rūta un Karlīna šajās dienās iepazīstinās Karolīnu ar Valmieru, Rīgu un citām Latvijas skaistākajām vietām, cenšoties parādīt, kā jaunieši pavada brīvo laiku Latvijā.

Everita Groševa,

vācu valodas skolotāja

Skolas fizikas olimpiādē
2013. gada 24. oktobrī
Sveicam skolas labākos fiziķus!

Skolas fizikas olimpiādes rezultāti:

9. klase

1. vieta  Ričards Kronbergs

2. vieta Simona Šmidte

3. vieta Toms Kokenbergs

4. vieta Rūdolfs Strazdīts

10. klase

1. vieta  Kristīne Višņevska

2. vieta  Kristaps Kukainis

11. klase

1. vieta  Rūdolfs Vētra

2. vieta  Kārlis Daksis

3. vieta  Artūrs Zandbergs

4. vieta  Oskars Krišjānis

12. klase

1. vieta  Rūta Kalniņa

2. vieta  Valters Eglītis

 

Paldies skolotājiem: Zigitai Baldonei, Uldim Ābeltiņam, Aldim Milleram

Trīs jautājumi Valmieras Jauniešu domes jaunajai prezidentei
2013. gada 16. oktobrī

 

Uz jautājumiem atbild  Krista Biseniece

                    (12. a kl.)

Lūdzu, pastāsti, kā Tu kļuvi par viesturieti!

            Pirms diviem gadiem, kad pabeidzu 9. klasi, devos uz Valmieru, jo zināju, ka savu izglītību turpināšu šajā pilsētā. Viesturskola bija pirmā skola, kuru apmeklēju, un tā mani uzrunāja pilnībā. Sajutu skolas īpašo auru un sapratu, ka VVV būs tā skola, kur man jābūt. Tagad ar lepnumu varu teikt, ka esmu viesturiete jau trešo gadu, Valmieras Jauniešu domes prezidente, mākslas cienītāja un dejotāja jeb īsāk – vienkārši Krista.

Pastāsti, kad un kā Tu nonāci Valmieras jauniešu domē un šogad kļuvi par tās prezidenti?

            Valmieras Jauniešu domē darbojos otro gadu. Lizuma vidusskolā, kurā mācījos līdz 9. klasei, darbojos skolēnu pašpārvaldē, skolas domē un kopā ar jauno Iespējamās misijas skolotāju Sandri Rakauski rakstīju projektu par Jauniešu centra izveidi. Valmieras Jauniešu dome ir ideāla vieta, kur doties ar savām idejām, lai tās īstenotu. Pagājušajā gadā Valmieras Jauniešu domē biju viceprezidente, un šogad sajutos pietiekami droša, lai kandidētu uz prezidentes amatu. Atzīšos, ka strādāt pēc tik spēcīgas prezidentes, kāda bija Sindija Virse, nav viegli, bet gada laikā esmu daudz mācījusies no viņas un domāju, ka kopā ar domu  biedriem  daudz jauna izdarīsim..

Kā Tu izskaidrotu faktu, ka 2 reizes šajā amatā pēc kārtas ir viesturietes?

            Jā, tas ir ļoti interesants ir fakts, Domāju, ka te parādās tas īpašais ikviena aktīva viesturieša raksturs un uzņēmīgums, kas palīdz tik daudz sasniegt.  Mācoties mūsu skolā, mēs iegūstam ne tikai zināšanas mācību priekšmetos, bet daudz ko vairāk – labus draugus, iepazīstam sirsnīgus  skolotājus, kas reizēm atbalsta kā ģimenē, un pats galvenais - esam  interesantas savas skolas  dzīves veidotāji.

Konkursa „Bērnu literatūras maģija 2013” noslēgums
2013. gada 14. oktobrī

          11. oktobrī Dikļos notika Latvijas jauno literatūras talantu konkursa ”Bērnu literatūras maģija 2013” noslēguma pasākums, kurā bija aicināti piedalīties arī čaklākie lasītāji un radošo darbu autori no Viesturskolas.

          Diena sākās ar Valmieras mākslas vidusskolas pasniedzējas Silvijas Melnūdres  izstādes „Lelles” atklāšanu. Vēlāk skolēniem bija iespējams piedalīties radošajās darbnīcās: mākslinieces vadībā pagatavot spāri un kopā ar žurnālistu un rakstnieku  Arno Jundzi  iedzīvināt maza dzīvnieciņa  Šušņirka piedzīvojumus, dodoties ceļojumā .  Rakstnieks Viks un dzejniece Tamāra Skrīna izteica savu vērtējumu un  iespaidus par  iesniegtajiem darbiem.  Jauno autoru devums šogad bijis bagātīgs – 106 bērni iesūtījuši 162 darbus. Tie ceļojuši uz Dikļiem ne tikai no Valmieras un tuvākās apkārtnes, bet pat no Ventspils, Jēkabpils, Durbes, Gulbenes un citām Latvijas vietām.

          Pasākuma noslēgumā notika nepacietīgi gaidītā apbalvošana. Arī 3 mūsu skolas skolēni bija godalgoto skaitā. Dārta Beāte Miķelsone (5.a kl.) un Jēkabs Gustavs Latsons(6.b kl.) ieguva balvas nominācijā  „ Čengura ķepa”. Pateicību saņēma Patrīcija Ance Eberharde (6.c kl.), kura šajā konkursā piedalās jau trešo gadu.

Apsveicam un novēlam nezaudēt rakstītprieku un

radošo dzirksti arī turpmāk!

FOTO no pasākuma galerijā.

Skolas bibliotekāre Laima

Valmieras Viestura vidusskola saņem Zaļo karogu
2013. gada 10. oktobrī

     2.oktobrī Viesturskola pievienojās to 90 Latvijas skolu pulkam, kam ir prestižā vides kvalitātes zīme – Zaļais karogs. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. 


 

       Zaļā karoga stunda notika 4. oktobrī. Tika svinīgi ienests Zaļais karogs. Mūs apsveica viesi un sadarbības partneri Daniels Trukšāns – Ekoskolu koordinators no Vides izglītības fonda, Baiba Līviņa – vides izglītības speciāliste no mācību centra „Vecupītes” un Ieva Veģere – vides izglītības speciāliste no ZAAO. Pateicības par aktīvu darbu skolas Ekoprogrammā saņēma aktīvākie viesturieši.

        Paldies visiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, kas palīdzēja iegūt Zaļo karogu! Arī šogad mūs gaida nopietns darbs, jo karogs nav balva uz mūžu. Par to ir jācīnās katru gadu no jauna, pierādot, ka izprotam vides problēmas un esam gatavi tās risināt, lai pasaule kļūtu kaut nedaudz zaļāka.

Galerijā - EKO Skolas svētki

VVV Ekopadome