Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Apsveicam!
2012. gada 16. janvārī

12. janvārī ViA notika 1. Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiāde11. - 12. klasēm. Sīvā konkurencē ar daudzu Vidzemes reģiona ģimnāziju pārstāvjiem viesturiešiem Kārlim Briedim (11.c klase) un Armandam Repsim (12.a klase) - 3. vieta. Par to liels prieks!

Dāvāt svētku prieku
2012. gada 10. janvārī

Grupa 7. a klases skolēnu 22. decembrī devāmies uz pansionātu Rīgas ielā, lai sveiktu tā ļaudis. Uz pansionātu devāmies ar optimistisku noskaņojumu un mazu dāvaniņu katram.

Pansionātā izstaigājām katru istabiņu, neviens nepalika bez sveiciena. Ar runīgākajiem cilvēkiem apspriedām dažādus jautājumus gan par pilsētas pašvaldību, gan mācībām, gan svētkiem. Annas tante pastāstīja par Ziemassvētku sarīkojumu pansionātā, kurā atnācis arī Ziemassvētku vecītis. Mēs vecos ļaudis iepazīstinājām ar pašu sarakstītiem dzejoļiem un dažus cilvēkus apdāvinājām ar pašadītām vilnas zeķēm. Daži arī mums skaitīja savus dzejoļus, kuri bija interesanti un asprātīgi.

Visi bijām priecīgi par sveicieniem. Diena nebija velti aizvadīta. Šo tradīciju mēs turpināsim, jo iedegt mazu svētku liesmiņu cilvēku sirdīs nemaz nav grūti.

Monika Oļeha, Simona Šmidte 7.a klasē

Ziemassvētku laiks ir labo darbu laiks. Mēs ,10. klašu skolēnu grupa, kā jau katru gadu devāmies uz Valmieras pansionātu Brenguļu ielā, lai ar skanīgām dziesmām, aizkustinošiem dzejoļiem, labu garastāvokli un nelielu konfekšu paciņu iepriecinātu pansionāta iedzīvotājus.
Koncerts notika viesu telpā, kur vecie ļaudis jau mūs laipni sagaidīja. Vislielāko prieku mums sagādā tas, ka spējam ar nelielu koncertu sagādāt Ziemassvētku noskaņu ne tikai pansionāta iedzīvotājiem, bet arī sev. Patīkami ir tas, ka vecie ļaudis dzied kopā ar mums dziesmas un skaita dzejoļus.

Mums ir prieks, ka ar katru gadu Labdarības akcijas aktīvistu skaits palielinās. Šogad mēs devāmies uz pansionātu 16 skolēni, mūsuprāt, tas ir liels skaits. Liels paldies jāsaka visiem klasesbiedriem, kuri piedalās akcijā, vācot ziedojumus, lai mēs varētu uzdāvināt pensionāriem kādu gardumiņu.

Labs darbiņš, kas padarīts. Dosimies atkal ciemos nākamgad un sagādāsim svētku sajūtu gan sev, gan pansionāta iedzīvotājiem.

Karīna Klaģiša 10.b

Miera gaisma no Betlēmes
2011. gada 21. decembrī

Decembrī cauri visai Eiropai ceļo „Miera gaisma no Betlēmes”, kad skauti un gaidas uz valstu robežām viens otram nodod simbolisku „miera gaismu” ar svecītes liesmiņām.

Jau astoto gadu gaismas liesmiņa ceļo arī uz Latviju. To 16.decembrī skautu organizācijas pārstāvji saņēma no Lietuvas skautiem. Šā gada moto ir „Gaisma vieno tautas”.

Arī Latvijas skauti un gaidas kopā ar 41 miljonu līdzīgi domājošo visā pasaulē pievienojas skautisma dibinātāja Roberta Bēdena-Paula vārdiem „Miers nevar būt pilnīgs, kamēr miera ideja nav cilvēku prātos un viņu gribā.”

Otrdien, 20.decembrī, Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Valmieras 4.skautu vienība ar šo gaismiņu devās pie saviem atbalstītājiem lai teiktu paldies par atbalstu. Svarīgs pienākums ir arī Valmieras pansionāta apmeklējums, kas visus gadus ir bijusi šīs akcijas neatņemama sastāvdaļa.

Akciju „Miera gaisma no Betlēmes” 1986. gadā aizsāka Austrijas radio ziņu aģentūra, un tā bija daļa no labdarības pasākuma bērniem invalīdiem un sociāli nenodrošinātajiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir nodot Draudzības un Miera vēstījumu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam un mudināt ikvienu, īpaši skautus un gaidas, radīt un veicināt mieru apkārtējā sabiedrībā. Miera gaisma tiek iedegta neilgi pirms Ziemassvētkiem Jēzus Kristus dzimšanas vietā Betlēmē, pēc tam skauti un gaidas uguntiņas nogādā Eiropas valstīs. Svecīšu liesmiņas tiek aiznestas uz baznīcām, sociālās aprūpes centriem un bērnu iestādēm, pašvaldībām un arī pie skautu un gaidu atbalstītājiem.

Publiskās runas konkurss „Es piedzimu laikā”
2011. gada 16. decembrī

Šogad publiskās runas konkurss guva lielu atsaucību. Tas no iepriekšējiem gadiem atšķīrās ar to, ka viena 3 minūšu runa jāsagatavo divās valodās. Tas skolēnus nevis atturēja no piedalīšanās, bet gan aktivizēja.13. decembrī interesenti un žūrija noklausījās 12 runas. Ir prieks par 8. – 9. klašu skolēnu veiksmīgiem mēģinājumiem startēt šajā jomā. Liela konkurence vidusskolas grupā, kur skanēja daudzas valodas - latviešu, angļu, krievu un arī franču. Vērtēšanas komisija pēc saspringtām debatēm noteica vietas 8. – 9. klašu grupā un vidusskolas grupā 1. kārtas laureātus, kas turpinās sacensties skolas konkursa 2. kārtā.

 

 

Konkursa laureāti

 

8. – 9. klašu grupā

1. vieta       Anna Švalbe 8.b kl.

2. vieta       Kalvis Krastiņš 9.a kl.

3. vieta       Renāte Kļaviņa 8.b kl.

 

10. – 12. klašu grupā skolas 1. kārtas laureāti

Dinārs Sārs 10.b kl.

Laura Zandere 11.b kl.

Jānis Bērziņš 11.c kl.

Aija Mežule 11.c kl.

Elēna Hāne 12.c kl.

Skolas konkursa 2. kārta notiks 2012. gada 17. janvārī plkst. 14.20 209. kabinetā.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un valodu skolotājiem.

Metodiskā komisija

Skolas latviešu valodas olimpiāde 2011
2011. gada 8. decembrī

Trešdiena, 30. novembris, skolā bija Latviešu valodas diena, jo sacentās 5. – 9. klašu skolēni, parādot savas zināšanas un prasmes gramatikas likumu labirintos un radoši darbojoties.

8. – 9. klašu olimpiešiem vajadzēja iejusties skolas mājas lapas „viesturi.edu.lv” korespondenta lomā un uzrakstīt rakstu par kādu interesantu pasākumu vai aktuālu problēmu skolā šajā mācību gadā.

Ir raksti par Lāčplēša dienas skautu taku, A. Brigadieres jubilejai veltīto literāro pasākumu, Labdarības nedēļu. Par tiem jau rakstīts skolas mājas lapā.  Vērtētāju interesi saistīja divi problēmraksti. 8.b klases skolniece Sanda uzrunā viesturiešus par skolas ēdamzāles problēmām:

„Jūs jau droši vien esat pamanījuši, kāda situācija ir ēdamzālē un pie tās. Pirmkārt, tās ir somas pie kafejnīcas un ēdamzāles, kas traucē tur iekļūt un arī nevar pieiet pie izlietnēm, lai nomazgātu rokas. Es ieteiktu somas atstāt klasēs vai palūgt, lai klasesbiedri aiznes uz nākamo kabinetu. Daži, kuri iepriekšminētās iespējas nav izmantojuši, tās varētu nolikt dziļāk kaktā - aiz izlietnēm. Nekādā gadījumā somas nevar nest ēdamzālē vai nomest pie durvīm, lai visi spārda vai staigā pāri.

Otrkārt, satrauc zemā galda kultūra. Ja esi atnācis uz pusdienām, tad vari sasveicināties, nevis kliegt pa visu zāli. Ja redzi, ka cilvēks grib tikt garām, tad palaid! Ja kas izlīst vai nokrīt, tad neiekāp, neizstaigā, bet palūdz palīdzību virtuves personālam! Nerunā ar pilnu muti, jo citiem ir pilnīgi pretīgi turpināt pusdienot, ja tev kaut kas krīt ārā no mutes! Nevis lamājies, bet palūdz lai tev ko padod!

Treškārt, sasveicināšanās un pateikšanās virtuves darbiniecēm apliecinās tavu cieņu, un tu varēsi ar sevi lepoties. Ceru, ka vismaz kādam šis raksts liks padomāt un mainīt savu attieksmi.”

9.b klases skolnieces Adeles raksts „Durvis ciet!” ir analītisks :

 „Mūsdienās kārtīgi un apzinīgi skolēni skolā ir retums. Ar katru gadu aktuālāka kļūst problēma par skolas telpu atstāšanu starpbrīžos. Starpbŗīžos ir jāiziet uzsmēķēt vai uz veikalu. Šī problēma kļūst arvien aktuālāka, jo izmanto īsos starpbrīžus, pēc kuriem kavē stundu sākumus un traucē darbu pārējiem un skolotājiem. Jau otro gadu ir nolemts, ka no plkst. 9.00 līdz 14.00 ir slēgtas divas durvis. Nu secinām, ka tas problēmu neatrisina.

Es ierosinu kaut vienu dienu aizslēgt visas skolas durvis starpbrīžos, lai paskatītos, ko dara tie, kam tomēr ir „jāpabaro sava plauša ” un vēders. Vai viņi lektu ārā pa pirmā stāva logiem? Protams, nekas cits viņiem neatliktu, jo tās ir viņu vajadzības un tās ir jāapmierina. Man šķiet, ka katrā klasē ir kāds indivīds ( manā ir ), kas kaut pa skursteni būtu gatavs izlīst, lai no skolas tiktu ārā. ”

Vairāku rakstu autoru darbos bija stāstīts par Ziemassvētku noskaņām skolā. Lai šīs ieceres piepildās jau šajās pirmssvētku nedēļās!

 

Sveicam latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!

1. vieta             Elza Grīva 5.a kl.

                        Anna Kristīne Briede 6.c kl.

                        Monika Oļeha 7.a kl.   

                        Unda Ķipure 8.a kl.

                        Dāvis Pundurs 9.a kl.

2. vieta            Elizabete Ločmele 5.a kl.

                        Sabīne Gailīte 6.b kl.

                        Demija Pleša 7.b kl.

                        Toms Teteris 8.b kl.

                        Adele Jākobsone 9.b kl.

3. vieta            Madara Krišjāne 5.a kl.

                        Krišjānis Pundurs 6.c kl.

                        Šaiena Elija Pole 7.b kl.

                        Anete Ozola 8.a kl.

                        Zanda Grīnberga 9.b kl.

Atzinība  Ance Alise Ragevičiusa 5.a kl.,Sandija Vasiļjeva 5.b kl.,Emīlija Dārta Skādule 5.c kl., Eva Rozenfelde 6.b kl., Zane Buliņa 7.b kl.

 

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un latviešu valodas un literatūras skolotājiem!

Latviešu valodas skolotāju metodiskā komisija