Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Deju skatē...
2013. gada 5. martā

   

APSVEICAM

9.-12.klašu TDK "Viesturietis"
ar iegūto 1. pakāpi
Valmieras deju apriņķa skatē
B grupā!

(otrais labākais rezultāts
jauniešu kolektīvu vidū 48,5 punkti)

 

Panākumi mūzikas olimpiādē
2013. gada 4. martā

SVEICAM

Valmieras pilsētas un novadu mūzikas olimpiādes uzvarētājus!


Jaunākā grupa

1. vieta      Madara Krišjāne       (6.a)

Atz.            Gita Inga Aizupiete    (7.c)

 

Vecākā grupa

1. vieta    Zanda Grīnberga        (10.b)

2. vieta    Robins Jānis Lellis    (11.b)

Iepazīsim Latvijas dabu!
2013. gada 1. martā

28.februārī skolas zālē 5., 6. klašu skolēni satikās konkursā „Esi sveicināts EKO skolā”, lai noskaidrotu, cik labi ir pazīstama Latvijas daba. Tā devīze vislabāk atklājas populārajā tautasdziesmā:

„Ai, bagāta  Meža māte 
Liela tava bagātība.
Pilni meži koku bija
Pilnas birzes zelta rasas.”

Komandas veica četrus uzdevumus , kuros bija jāzina fakti par Latvijas mežiem, dzīvniekiem un augiem,  jāpazīst putnu balsis un 3 minūtēs burtu mudžeklī jāatrod meža ogu nosaukumi. 

Arī līdzjutēji varēja nopelnīt papildus punktus savai komandai, piedaloties „Koru karos”. Šajā uzdevumā uzvarēja 6.c klase, jo zināja visvairāk dziesmas par meža tēmu un bija gana uzmanīgi, lai neatkārtotu iepriekš dzirdēto.

Konkursu vērtēja un nopelnītos punktus skaitīja žūrija: Gita Krūkle (direktores vietniece audzināšanas darbā), Sarmīte Balode (dabas zinību skolotāja un skolas EKO padomes koordinatore), Zigita Baldone (fizikas skolotāja un EKO padomes dalībniece).

Sveicam uzvarētājus!

 1. 1. vietā - 6. c klase(audz. I. Pundure)
 2. 2. vietā - 6.a klase (audz. I. Vācmane)
 3. 3. vietā - 5.a klase (audz. I. Barce)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākuma fotogalerija šeit >>> 

VVV Eko padome

Viesturieši jau otro gadu pierāda sevi Teātra sporta turnīrā
2013. gada 27. februārī

Februāra vidū Valmieras Pārgaujas sākumskolā norisinājās Teātra sporta turnīrs, kura mērķis bija izvirzīt labākās komandas dalībai reģionālajā Teātra sporta turnīrā Madonā 8.martā. Tur startēs komandas no visas Vidzemes. Valmierā tikās Valmieras Viestura vidusskolas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Valmieras sākumskolas, Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Bejas pamatskolas, Ilzenes pamatskolas un Liepupes vidusskolas komandas.

Pateicoties Valmieras pilsētas pašvaldībai, organizatoriem un pašiem spēlētājiem, turnīrs izvērtās par ļoti jauku un sirsnīgu pasākumu, kurā virmoja spēles un improvizācijas prieks. Turnīru vērtēja kompetenta un atraktīva žūrija. Galvenā tiesneša lomā biedrības „Teātris un izglītība” priekšsēdētāja Ligita Smildziņa. Viņai palīdzēja Notikumu tiesnesis Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” direktors Dāvis Sirmais un Emociju tiesnese – teātra sporta pazinēja Dace Amona.

 

Visplašāk turnīrā tika pārstāvēta tieši Valmieras Viestura vidusskola. Skolas godu aizstāvēja piecas komandas – 4.klašu grupā komanda „Limonāde”, 7.-9.klašu grupā divas komandas – „Omlete” un „Runga” un divas komandas vidusskolu grupā – „Nūdele” un „Pipari”. Atzinību par dalību turnīrā saņēma turnīra debitanti - 4.klašu komanda. Vislabāk veicās 7.-9. klašu komandām - tās ieguva 1. vietu ( „Omlete”) un 2. vietu ( „Runga”) savā grupā.  Abām ir dota iespēja startēt tālāk reģionālajā turnīrā. Vidusskolas komandu grupā viesturieši piekāpās tikai Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas komandai, kas ieguva 1. vietu. 2. vietā  mūsu komandaNūdele”, kas arī tika izvirzīta tālāk dalībai turnīrā Madonā, bet 3. vietā - komanda „Pipari”. Priecājos par lielo aktivitāti viesturiešu vidū, piedaloties teātra sporta nodarbībās visās vecuma grupās.

 Apsveicam ar panākumiem! Paldies visiem improvizatoriem! Turēsim īkšķus par viņiem 8. martā Vidzemes reģionālajā turnīrā Madonā!

Pasākuma fotomirkļus varat aplūkot fotogalerijā šeit >>>

Līga Kjaspere

 teātra sporta skolotāja

5.-8. klašu skolas matemātikas olimpiādes uzvarētāji.
2013. gada 27. februārī

Matemātikas olimpiāde skolā notika 5. februārī.

Piedalījās 38 skolēni.

1.vieta

Katrīna Singaite  5.a klase

Izolde Bernadeta Ozoliņa  5.a klase

Elza Grīva   6.a klase

Danute Sēne  7.b klase

Šaiena Elija Pole  8.b klase

2. vieta

Karīna Veide  5.c klase

Ance Eva Ragaine  6. c klase

Armands Dukurs  7.b klase

Rūdolfs Strazdīts  8.a klase

3. vieta

Matīss Leitlands  5.b klase

Jēkabs Gustavs Latsons  5.b klase

Sandija Vasiļjeva  6.b klase

Ņikita Raspopovs  6.c klase

Krišjānis Pundurs  7.c klase

Atzinība

Tomass Cīrulis  5.c klase

Baiba Bisniece  7.a klase

 

Apsveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu
matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

2. vieta –  Elizabete Ločmele (6.a klase);

                   Elza Grīva (6.a klase).

3. vieta –  Una Berga (5.a klase);

                   Izolde Bernadeta Ozoliņa (5.a klase);

                   Katrīna Singaite (5.a klase);

                   Sandija Vasiļjeva (6.b klase).

Atzinība – Karīna Veide (5.c klase);

                   Matīss Leitlands (5. b klase);

                   Ance Ragaine (6.c klase).

Matemātikas skolotāju metodiskā komisija.