Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Esi drošs!
2013. gada 18. martā

Pirmo un otro klašu skolēni piedalījās muzikāli izglītojošā klases stundā, kurā rūpes par bērnu drošību izrādīja baltais zaķis un melnais kaķis, kuri, izspēlējot dažādus problemātiskus notikumus, mācīja bērniem atpazīt, izvērtēt un novērst traumatismu veicinošas situācijas. Skolēnus aicināja domāt un saprast – kāda rīcība ir un kāda nav atbilstoša katrā konkrētā situācijā. Mācīja uzmanīties no lāstekām, aicināja būt piesardzīgiem pikojoties, stāstīja par drošību uz ceļa un kalna.

Veselības ministrijas projekta ietvaros gudro dzīvnieku  lomās  iejutās  pasākumu vadītājas  Līga Stebere un Ineta Vanaga, ar kurām mazie viesturieši tikušies jau vairākas reizes.  Paldies viņām par interesanto stundu!

Foto no pasākuma galerijā -->

 Direktores vietniece audzināšanas jomā

Inguna Vācmane

Vidzemes vēsturiskā novada skatuves runas konkursa rezultāti
2013. gada 15. martā

 Apsveicam!

   Vidzemes vēsturiskā novada

skolēnu skatuves runas konkursā viesturiešiem

1. pakāpes diplomi

4. b klasē Katrīna Rokena

11. a klasē Ilga Vālodze Ābele

11. a klasē Anna Paula Gruzdiņa

Valmieras pilsētas un novadu mājturības olimpiādē...
2013. gada 15. martā

Š.g. 13. martā mūsu skolā notika 7. - 8. klašu Valmieras pilsētas un novadu olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās zēniem.

 

 

2. vieta 7.a klases izgl. Artūram Rācenim

 

3. vieta 7.b klases izgl. Edgaram Zēmelim

 

 

 

 

 

 

3. vieta 8.a klases izgl. Emīlam Kaņepam

 

 

 

 

 

 

 

Atzinība 8.a klases izgl. Tomam Kokenbergam

 

 

 

Sveicam uzvarētājus!

MT skolotājs

Gunārs Verovkins

Panākumi informātikas olimpiādē
2013. gada 13. martā

SVEICAM 

Valmieras pilsētas un novadu

 informātikas olimpiādes uzvarētājus!

 

 

1. vieta

Roberts Cipruss

5. klašu grupā


3. vieta

Armands Dukurs

 7. klašu grupā


Valsts vēstures olimpiādē
2013. gada 15. martā

Apsveicam

9.a klases skolnieku  

Niku Ciprusu

ar iegūto

2. vietu

Valsts vēstures olimpiādē!

 

26. februārī Natālijas Draudziņas vidusskolā notikušajā 19. vēstures olimpiādes noslēdzošajā valsts kārtā piedalījās 69 skolēni. Ļoti spēcīgā konkurencē Niks ieguva godpilno 2. vietu, iegūstot 109 punktus no 130 iespējamajiem (1. vietas ieguvējai Esterei Kozlinskai no Siguldas Valsts ģimnāzijas - 117). Patiess prieks un lepnums par Nika sasniegumu!

Vēstures skolotāja

Ina Grāvīte