Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

SPORTA JAUNUMI SKOLĀ
2013. gada 20. martā

Sveicam !

 Pirmajā pavasara dienā, 20. martā, 6 skolu komandas sacentās pilsētas un starpnovadu sacensībās veiklības stafetēs un tautas bumbā. Valmieras Viestura vidusskolas 4. - 5. klašu skolēni izcīnīja 2. vietu veiklības stafetēs un zēnu komanda ieguva 3. vietu tautas bumbā.

Skolas godu aizstāvēja Monta Lučko, Monta Vimba, Izolde Bernadeta Ozoliņa, Evelīna Rullere, Alīna Epnere, Karīna Niedrīte, Viktorija Inga Valdmane, Laura Šakena, Kristīne Brisele , Tomass Riekstiņš, Daniels Semeņuks, Edvards Glāzers, Roberts Birzgalis, Pauls Alberings, Rinalds Bucenieks, Aleks Linmeijers, Ralfs Lokess, Linards Vanags, Ralfs Ūdris, Miķelis Dzērve, Elvis Trauliņš.

Vēlam veiksmīgus startus jums arī turpmāk!

                                                VVV Sporta skolotāji

Valmieras pilsētas koru skatē
2013. gada 19. martā

Sveicam

5.-8.klašu kori un diriģenti Ilzi Jansoni ar iegūto I pakāpi

Valmieras pilsētas skolēnu koru skatē „Dziesmai būt!”

Turēsim īkšķus 9.aprīli, kad koris uzstāsies Vidzemes novada  skatē!

 

 

 

Sveicam

3.-4.klašu kori un diriģenti Ilviju Aizupieti ar iegūto II pakāpi

Valmieras pilsētas skolēnu koru skatē „Dziesmai būt!”

Pavasara koncerts Viesturskolā
2013. gada 18. martā

Martā Valmieras Viestura vidusskolā tradicionāli tiek organizēta interešu izglītības programmu nedēļa. Ikdienas skrējienā apstājamies, paskatāmies un uzzinām, kā skolēni sevi pilnveido ārpusstundu nodarbībās. Skolēni domā jau par pavasara brīvlaiku, bet daudz ir paveikuši tumšajos un garajos rudens un ziemas vakaros. Īstais laiks, lai ar savu veikumu iepazīstinātu interesentus.

Īpašs bija 13. marta saulainais, bet vēl tomēr vēsais vakars, kad lieli un mazi viesturieši interesentus pulcēja Valmieras kultūras centrā, lai būtu kopā interešu izglītības pulciņu koncertā „Jaukais skolas laiks”. Kaut arī uz vienu vakaru bijām atstājuši Viestura aleju, skatuves noformējums ar trīs dzelteniem, pavasari vēstošiem VVV atgādināja, no kurienes ir ieradušies talantīgie skolēni. Ciemos bija atbraukušas arī Pepija un Annika, lai noskatītos daudzveidīgo un interesanto koncerta programmu. Zālē virmoja īpaša aura. Skatoties koncertu, gan viņas, gan arī citi klātesošie saprata, ka viesturieši dzied korī, dejo mūsdienu un tautiskās dejas, spēlē teātri un muzicē estrādes ansamblī. Prieks, ka skolēni sevi pilnveido tik dažādi, bet citādāk jau nemaz nevar būt, jo pulciņu vadītāji ir atraktīvi, izdomas bagāti. Koncerta noslēgumā bija arī  viņu kopdziesma „Laikam vairāk laika nav”, kad viņu enerģija nonāca arī līdz skatītājiem. Skaidrs ir viens, ka vienmēr ir īstais laiks, lai iepriecinātu sevi un citus, atklājot savus talantus.

Darbdienas vakarā koncertu baudīja vecāki, skolasbiedri un skolotāji. Zālē skanēja skaļi aplausi kā novērtējums ieguldītajam darbam, kas bija apliecinājums, ka šāda tradīcija ir jāturpina. Paldies par pasākumu plānošanu un organizēšanu direktores vietniecēm audzināšanas darbā Gitai Krūklei un Ingunai Vācmanei.

Līdz 30. martam interesenti var apskatīt vizuālās mākslas pulciņu darbu izstādi abos skolas korpusos.

Fotoattēli no pasākuma skatāmi galerijā.

Anda Upīte,

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Esi drošs!
2013. gada 18. martā

Pirmo un otro klašu skolēni piedalījās muzikāli izglītojošā klases stundā, kurā rūpes par bērnu drošību izrādīja baltais zaķis un melnais kaķis, kuri, izspēlējot dažādus problemātiskus notikumus, mācīja bērniem atpazīt, izvērtēt un novērst traumatismu veicinošas situācijas. Skolēnus aicināja domāt un saprast – kāda rīcība ir un kāda nav atbilstoša katrā konkrētā situācijā. Mācīja uzmanīties no lāstekām, aicināja būt piesardzīgiem pikojoties, stāstīja par drošību uz ceļa un kalna.

Veselības ministrijas projekta ietvaros gudro dzīvnieku  lomās  iejutās  pasākumu vadītājas  Līga Stebere un Ineta Vanaga, ar kurām mazie viesturieši tikušies jau vairākas reizes.  Paldies viņām par interesanto stundu!

Foto no pasākuma galerijā -->

 Direktores vietniece audzināšanas jomā

Inguna Vācmane

Vidzemes vēsturiskā novada skatuves runas konkursa rezultāti
2013. gada 15. martā

 Apsveicam!

   Vidzemes vēsturiskā novada

skolēnu skatuves runas konkursā viesturiešiem

1. pakāpes diplomi

4. b klasē Katrīna Rokena

11. a klasē Ilga Vālodze Ābele

11. a klasē Anna Paula Gruzdiņa