Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

„SVEIKA, LATVIJA!” Valmierā un Viesturskolā
2013. gada 21. augustā

            Sveika, Latvija!” ir latviski runājošu jauniešu ikgadēja vasaras programma, kas notiek kopš 1996. gada. Tās pamatā ir izglītojošs, aizraujošs ceļojums pa Latviju 13 – 15 gadus veciem skolēniem , kas beiguši 8. klasi latviešu skolās ārzemēs. Mērķis – divās nedēļās iepazīt Latvijas dabu, kultūru un veidot paliekošus kontaktus ar vienaudžiem Latvijā.

            Šogad augusta ceļojuma laikā latviešu skolēni no ASV, Kanādas un Austrālijas ceturtajā Latvijas apmeklējuma dienā, 17. augustā, ieradās Valmierā. Dienas pirmajā pusē ciemiņi iepazinās ar mūsu pilsētu – tās 730 gadus garo vēsturi un vēroja arī mūsdienu Valmieras dzīves ritmus. Jaunieši bija ļoti iepriecināti un patīkami pārsteigti par to, kā valmierieši glabā senatnes liecības un cik zaļa un skaista ir pilsētas ainava skatījumā no Sv. Sīmaņa baznīcas torņa. Tad sekoja pastaiga uz Valterkalniņu un Gaujas krastiem. Arī tas mūsu ciemiņiem izvērtās kā īpašs piedzīvojums. Valmieras muzejā notika lieliska iepazīšanās ar latviešu godiem - ar līdzdarbošanos un iejušanos senajās tradīcijās. Paldies Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes pārstāvei un Valmieras muzeja tradīciju kopai „Griezes” par to, ka  spēja radīt spilgtus emocionālus brīžus mūsu tautiešu ciemošanās laikā Valmieras centrā.

            Pēc pusdienām kafejnīcā „Bastions” ( no viesu puses tās tika atzītas kā īpaši  latviskas, garšīgas un veselīgas) ciemiņi devās uz Valmieras Viestura vidusskolu. Mūsu skola pēc iepriekšējas vienošanās bija viena no divām Latvijas skolām, kuru apmeklēja ceļojuma dalībnieki. Viesturskolā skolēnu un skolotāju grupa iepazīstināja ciemiņus ar skolu, tās tradīcijām latviskās kultūras veidošanā un Valsts svētku atzīmēšanā. Prezentācijā bija iespēja uzzināt par to, kā norit mācību darbs un daudzveidīgie pasākumi mūsu skolā. Pēc sarunas ar skolas direktori Mudīti Gravu notika savstarpēja dāvanu un suvenīru apmaiņa. Ar aizrautību viesi noskatījās improvizētu skolēnu teātra „Sprīdītis” brīvdabas izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā” pie skolas. Izrāde kopumā, arī tās mūzika un jauno aktieru tēlojums ļoti iepriecināja visus klātesošos. Pateicībā 14 ceļojuma dalībnieki un viņu audzinātāji veltīja viesturiešiem kopīgu dziesmu no ansambļa „Čikāgas piecīši” repertuāra. Tad notika tuvāka iepazīšanās ar katru dalībnieku, izmantojot teātra sporta spēļu elementus. Bija padomāts arī par fiziskām aktivitātēm – viesiem  tika piedāvātas mūsu skautu vienības 5 stacijas, kurās savas prasmes varēja parādīt jauktās komandas.

            Pievakarē notika azartiska komandu saspēle un skolas birzītē iedegās draudzības ugunskurs, pie kura valdīja atklātas sarunas, domu apmaiņa, dziesmu prieks un gandarījums par mūsu pusē labi pavadīto dienu. Viesturieši, Valmieras dienas veidotāji, guva daudz pozitīvu emociju un atziņu, uzņemot tālos ciemiņus.

            26. augustā vasaras ceļojuma dalībniekiem ir noslēguma diena Rīgā. Viesturieši, kas uzņēma ciemiņus Valmierā un mūsu skolā, ir uzaicināti piedalīties Rīgas dienas pasākumos. „Esam patiesi priecīgi par to, ka ceļojuma „Sveika, Latvija!” dalībnieki paņems līdzi uz savām mītnes zemēm ļoti plašus un interesantus iespaidus par viesošanos pie mums Valmierā un Viesturskolā,” šāds ir direktores vietnieces,  ceļojuma Valmieras dienas koordinatores Gitas Krūkles vērtējums. Paldies skolotājiem Ilzei Jansonei, Robertam Segliņam, Uldim Jansonam un visiem skolēniem, kas palīdzēja veidot interesantu un atmiņā paliekošu  17. augusta tikšanos!

Māris Lapsiņš

   Plašāks ieskats notikumos galerijā >>>        

VIESTURIEŠI 2013. GADA DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS
2013. gada 3. jūlijā

           1. jūlijā uz XXV Vispārējiem  latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem devās mūsu skolas tautas deju kolektīva „VIESTURIETIS” vecākās grupas dejotāji (vadītāja ARTA MIĶELSONE), lai piedalītos šīgada svētku mēģinājumos un koncertos. Paldies par paveikto darbu, gatavojoties Deju svētkiem!

Vēlam veiksmīgu, interesantu un dejotprieka piepildītu šo nedēļu!

Viesturskolas dejotāji pirmajā mēģinājumā „Daugavas” stadiona 1. laukumā.

      2. jūlijā uz Rīgu devās skolēnu teātra „Sprīdītis” izrādes „Īsa pamācība mīlēšanā” dalībnieki un veidotāji, lai piedalītos amatu meistaru darinājumu gadatirgus  kultūras programmā Vērmanes dārzā. Rīdzinieki un svētku viesi tūlīt pēc gadatirgus atklāšanas varēja iepazīties ar populāro mūsu teātra izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā”, kas veltīta latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. jubilejai.

Izrādes dalībnieki uz Vērmanes dārza Mazās skatuves.

Fotoreportāžu no Vērmanes dārza skat. sadaļā TEĀTRIS >>> Jaunumi

VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLAS 53. IZLAIDUMS
2013. gada 25. jūnijā

APSVEICAM

Viesturskolas 2013. gada divpadsmito klašu  absolventus ar vidējās izglītības iegūšanu!

12. a klasi 2012./2013. m. g. beidza 21 skolēns:

Kitija Berga, Endijs Bērziņš, Sintija Kristīne Brence, Linda Caunīte, Aiga Čižika, Mārtiņš Graudiņš, Terēze Jakmane, Edvards Krickis, Zane Megre, Linda Rebeka Melnalksne, Lība Daija Mikova, Pēteris Lēvis, Alise Ozola, Ralfs Pēteris Ozoliņš, Luīze Baiba Pirro, Artis Puriņš, Roberts Pūpols, Kristīne Šomase, Linda Trušele, Lauris Veits, Zane Zīverte

KLASES AUDZINĀTĀJS – VJAČESLAVS PISKUNOVS


12. b klasi beidza 23 skolēni:

Atis Antons, Jānis Berķis, Edgars Cunskis, Kitija Damberga, Silvestrs Dreimanis, Rita Eglīte, Kristīne Fedotova, Undīne Gudina, Inga Lapsa, Zane Meistere, Annija Milere, Kalvis Ozols, Sabīne Penka, Reinis Pitura, Roberts Razminovičs, Rihards Sprincis, Līga Spriņģe, Diāna Šķiste, Elvis Dāvids Šnevels, Rihards Tiltiņš, Laila Signe Trezūna, Sindija Virse, Laura Zandere

KLASES AUDZINĀTĀJA – INA GRĀVĪTE

12. c klasi beidza 29 skolēni:

Laila Bergsone, Jānis Bērziņš, Artis Bisnieks, Ivita Bombaka, Kārlis Briedis, Mārtiņš Broks, Sindija Bugakova, Alise Bukovska, Kristaps Deglis, Alise Dīmane, Egons Dobelnieks, Katrīna Dubure, Karina Fjodorova, Lāsma Kokenberga, Kristaps Kravalis, Pēteris Liepa, Marta Liepiņa, Guna Lūsiņa, Ingars Matisons, Madara Medne, Aija Mežule, Nadīna Miezīte, Elīna Mīļā, Jūlija Monako, Nauris Ozoliņš, Lauma Pujāte, Marta Tamane, Alvis Tauriņš, Edvards Vebrualis

KLASES AUDZINĀTĀJA – KARMENA GOBA


Izlaiduma svinības notika 22. jūnijā. Deviņi absolventi – Annija Milere,Sindija Virse, Kitija Berga, Jānis Bērziņš, Madara Medne, Elīna Mīļā, Kārlis Briedis, Jūlija Monako un Aija Mežule – par teicamu un izcilu mācību darbu saņēma īpašu apbalvojumu - ATZINĪBAS RAKSTU ar Ministru prezidenta Valda Dombrovska parakstu.

Vidējās izglītības atestātus absolventi saņems 2013. gada 6. jūlijā.

LABU VEIKSMI, ABSOLVENTI, JŪSU NĀKOTNES IECERU PIEPILDĪŠANĀ!


 

Viesturskolas absolvents Mārcis Kaksis - „Gada labākais jaunais uzņēmējs”
2013. gada 18. jūnijā

2013. gada 17.jūnijā Rīgas Latviešu biedrības namā notika gadskārtējais organizācijas „Junior Achievement Yong Enterprise Latvija” rīkotais pasākums ”Gada labākais ekonomikā”, kurā apbalvoja gada labāko skolotāju, gada labāko skolēnu un gada labāko jauno uzņēmēju. Titulu „Gada labākais jaunais uzņēmējs” saņēma mūsu skolas 2006. gada absolvents Mārcis Kaksis.

Mārcis ir viens no pirmajiem 9 skolēniem, kas Viesturskolā nodibināja Skolēnu mācību uzņēmumu. Uzņēmums saucās „M.A.V.I.K.”, un tas nodarbojās ar kreklu apdruku. Darbība skolas uzņēmumā Mārcim deva pirmās iemaņas uzņēmējdarbībā, un nu jau Mārcis ir nodibinājis ceturto savu privāto uzņēmumu „MUUV” Valmierā. Esmu lepna par Mārča sasniegumiem un novēlu neapstāties ar sasniegto. Uzaicinu viņu savas zināšanas un pieredzi uzņēmējdarbībā sniegt tiem vidusskolēniem, kas turpmāk būs ienteresēti dibināt atkal jaunu Skolēnu mācību uzņēmumu Viesturskolā.

Apsveicu, Mārci, ar panākumiem!

Ludmila Gammeršmidte,

Valmieras Viestura vidusskolas ekonomikas skolotāja

VVV pamatskolas izlaidums 2013
2013. gada 17. jūnijā

16. jūnijā Valmieras Viestura vidusskolā notika šīgada pamatskolas izlaidums, kurā savu pirmo izglītības dokumentu APLIECĪBU PAR PAMATIZGLĪTĪBU saņēma 32 9. a klases absolventi un 25 9. b klases absolventi.

 

9. a klases absolventi

Izlaidumā skanēja apsveikumi, laba vēlējumi un aicinājums atcerēties savu pirmo klases kolektīvu, draugus un laimīgās, bezrūpīgās bērnības brīžus. Daudz skanēja vārds PALDIES vecākiem, skolotājiem un Viesturskolai. Skolas direktore Mudīte Grava aicināja absolventus turpināt mācības vidusskolā mūsu skolas 10.klasēs. Visiem klātesošajiem emocionālus pārdomu mirkļus savā uzrunā dāvāja 9.a klases audzinātāja Iveta Upīte. 9.b klases audzinātājai Ilvijai Aizupietei īpašs veltījums savējiem un visiem absolventiem - pašsacerēta dziesma par dzīvi , pasauli un mums visiem tajā.

 

9. b klases absolventi

Paldies par to, ka es šai laikā dzimis,

Paldies par sēklu, kas man dota sēt!

Paldies par to, ka man ir divas rokas

Un pasaule, ko tajās paturēt!

Viesturskolas skolotāji 2013. gada pamatskolas izlaidumā