Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Pirmā 2013. gada pirmizrāde skolēnu teātrī „SPRĪDĪTIS”
2013. gada 7. februārī

Rūdolfs Blaumanis

ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ

Liriski skati ar dziedāšanu un dejošanu 2 daļās

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Mīlestība...Katrai paaudzei ir savs skatījums uz šo tik nozīmīgo dzīves vērtību. Tomēr visstraujāk, visdedzīgāk mīlestības sirdspuksti ir jaunu cilvēku sirdīs. Tā tas bijis gan Blaumaņa laikos, gan mūsdienās. „Īsa pamācība mīlēšanā – tā ir mūsu „Sprīdīša” muzikālā izrāde, kas veltīta latviešu literatūras Meistara Rūdolfa Blaumaņa 150. dzimšanas dienai. Iestudējums veidots pēc jubilāra lugas „Brīnumzālīte” un citu darbu motīviem, un tajā piedalās dalībnieki no 8. , 9. un 10. klasēm. Pirmizrāde notika 2013. gada 5. februārī. Aicinām iepazīties ar jauno izrādi jau tuvākajā laikā!

 

 

Skolēnu teātris „Sprīdītis”

 


Izrādes spilgtākos fotomirkļus varat aplūkot teātra fotogalerijā šeit >>>

Panākumi prāta spēļu sacensībās
2013. gada 7. februārī

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu sporta spēlēs jaunākajā grupā Valmieras Viestura vidusskolas komandai - Robertam Birzgalim, Kārlim Kristianam Liepiņam, Amandai Dārtai Kaksei un Annai Melderai 3.vieta un balvā bronzas medaļas.

 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu sporta spēlēs Valmieras Viestura vidusskolas 6.-9.klašu komanda - Eduards Fjodorovs, Pēteris Bombaks, Matīss Kučinskis un Elza Andersone (treneris Anzelms Tamanis) izcīnīja 2.vietu un saņēma sudraba medaļas.

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu sporta spēlēs dambretē vidusskolu grupā Valmieras Viestura vidusskolas komandai - Rūdolfam Bērziņam, Gintam Vasiļjevam, Mārtiņam Puriņam un Santai Ziemanei 4.vieta. (komandas treneris A.Tamanis)

 

Treneris Uldis Ābeltiņš

8. klašu angļu valodas olimpiādes rezultāti
2013. gada 6. februārī

2013. gada 4. februārī skolā notika 8. klašu angļu valodas olimpiāde. Divas mācību stundas olimpiādes dalībnieki rādīja savas zināšanas un prasmes angļu valodā, veicot lasīšanas un klausīšanās, valodas lietojuma, vārdu izvēles un vārdu darināšanas uzdevumus.

Sveicam uzvarētājus!

I vieta - Mārtiņš Virsis (8.b klase)

II vieta - Rūdolfs Strazdīts (8.a klase)

III vieta - Šaiena Elija Pole (8.b klase)

III vieta - Ričards Kronbergs (8.a klase)

Atzinība - Lindai Ingeborgai Kronbergai (8.a klase)

 

Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī

Monikai Oļehai, Dāvim Strautam, Unai Plešai, Tomam Kokenbergam

saka 8. klašu angļu valodas skolotāji

 Sarmīte Švalbe, Iveta Liepiņa,Viktors Gammeršmidts.

Fizikas olimpiādē
2013. gada 4. februārī

Valmieras Viestura vidusskolā daudzi skolēni interesējas par dabas un tehniskajām zinībām. Mērķtiecīgākie piedalījās gan skolas 1. posma, gan Valmieras un starpnovadu 2. posma fizikas olimpiādē.

Sveicam viesturiešus - 2. posma fizikas olimpiādes laureātus -

Sindiju Virsi    (12. klašu grupā - 2. vieta),
Eduardu Fjodorovu  (9. klašu grupā - atzinība),
Rūdolfu Vētru      (10. klašu grupā - 2. vieta),
Artūru Zandbergu   (10. klašu grupā -  atzinība) !

Fizikas skolotāji Uldis Ābeltiņš un Zigita Baldone

Skolas matemātikas olimpiādes uzvarētāji
2013. gada 4. februārī

2013. gada 17. janvārī  skolas matemātikas olimpiādē

 9.-12. klašu skolēniem  piedalījās 32 skolēni.

1. vieta

Eduards Fjodorovs -9.a klase

Rūdolfs Vētra -10.b klase

Rūta Alīde Voitkāne -11.b klase

Sindija Virse - 12.b klase.

2. vieta

Kristīne Višņevska – 9.a klase

Adele Jākobsone -10.b klase

Rūta Kalniņa – 11.b klase

Lāsma Kokenberga – 12. c klase

3. vieta

Unda Ķipure – 9.a klase

Artūrs Zandbergs – 10.b klase

Laura Zandere - 12.b klase.

Atzinība

Dita Miķelsone – 10.a klase

 

Apsveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

2. vieta  Eduardam Fjodorovam ( 9.a klase) un Rūdolfam Vētram( 10.b klase).

Atzinība  Tomam Bušmanim ( 9.a klase),Adelei Jākobsonei (10. b klase), Sindijai Virsei (12.b klase).

 

Matemātikas skolotāju metodiskā komisija.