Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturieši Latvijas Jaunatnes čempionātā dambretē un Skolēnu sporta spēlēs
2013. gada 29. janvārī

 

Viesturskolas jaunāko klašu skolēni, kuri trenējas Jaunatnes centra “ Vinda” prāta spēļu programmā, piedalījās Latvijas Jaunatnes čempionātā dambretē, kur individuālajā vērtējumā turēja līdzi pārējiem un izcīnīja vietas turnīra vidusdaļā. Saskaitot individuāli iegūtos punktus, komandām tika noteikts vērtējums Skolēnu sporta spēlēs.

U13 grupā Roberts Birzgalis un Elvis Trauliņš, startējot VJC “ Vinda” komandā kopā ar Pārgaujas sākumskolas meitenēm, ieguva 4.vietu valstī. Viesturskolas komanda – Amanda Dārta Kakse un Kārlis Kristiāns Liepiņš, kolēģu slimības dēļ startējot nepilnā komandā, ieguva 20.vietu.

U10 grupā, startējot bez vienas meitenes, Anna Meldera, Dāvids Daniels Liepiņš, Sandijs Šmits un Ralfs Rafaers Lapinskis ieguva 22.vietu.

Nākošās sacensības – Valmieras Skolēnu sporta spēles dambretē notiks 06.02.2013. valmieras Viestura vidusskolā.

Treniņos aicinām gudrās meitenes pilnveidot sevi prāta spēlēs.

 

Vairāk info www.prataspeles.1w.lv .

 

Skolotājs Uldis Ābeltiņš

Sveicam skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus
2013. gada 25. janvārī

1. vieta Madara Kājiņa 11.b kl.

              Karīna Klaģiša 11.b kl.

              Laila Signe Trezūna 12.b kl.

2. vieta Signe Sēne 11.a kl.

              Aija Mežule 12.c kl.

3. vieta Salvis Čereškevičs 11.b kl.

               Rūta Kalniņa 11.b kl.

               Linda Caunīte 12.a kl.

 

Atzinība Ilga Vālodze Ābele 11.a kl., Elīna Grāvīte 11.b kl., Elīna Mīļā 12.c kl., Jūlija Monako 12.c kl., Sindija Virse 12.b kl.

 

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!

   Latviešu valodas skolotāju met. kom.

Tiekas Vidzemes labākie angļu valodas zinātāji
2013. gada 24. janvārī

 

 

Vidzemes reģiona
angļu valodas olimpiādē
11. - 12. klasēm
Valmieras Viestura vidusskolas
12.c klases skolnieks
Kārlis Briedis
ieguva 3. vietu.

Apsveicam!!!

 

Angļu valodas skolotāja

Līvija Kraukle

Valmieras Viestura vidusskolas skolotāji un skolas darbinieki – 1991. gada barikāžu dalībnieki
2013. gada 21. janvārī

 

2010. gada 22. janvārī 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi saņēma 15 viesturieši (attēlā no labās) Juris Anuška, Atis Jākobsons, Anzelms TamanisViktors Dancis, Igors Rams, Īrisa Ozola, Aldis Millers, Roberts Segliņš, Māris Lapsiņš, Aldis Zemmers,

 kā arī Daiga Stalšāne, Ruta Spuņģe, Aleksandrs Kārkliņš, Jānis Rozītis un skolotāja Imanta Skujasģimene. Direktors Ivars Briedis, skolotāji Uldis Jansons, Ilmārs Lāzo u. c. piemiņas zīmes jau bija saņēmuši pirms piemiņas zīmju pasniegšanas Valmieras kultūras centrā 2010. gadā.

Angļu valodas publiskās runas konkurss skolā
2013. gada 18. janvārī

Brīdi pēc skolas konkursa( no kreisās Laila, Dita un Sindija)

 

Angļu valodā runājošo apvienības Latvijā organizētajā konkursā Vidzemes reģionā par tēmu "A House Divided Against Itself Cannot Stand" gatavas piedalīties Dita Miķelsone (10.a klase), Laila Signe Trezūna (12.b klase) un Sindija Virse (12.b klase).

Vēlam veiksmi!

Angļu valodas skolotāji