Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sākumskolas bērnu un vecāku Labdarības akcija
2013. gada 22. martā

        Visu februāri sākumskolēnu mājās valdīja rosība – gan mazie, gan lielie viesturieši  gatavoja darbus trešajam labdarības tirdziņam – labdarības ballei. Notika gleznošana, zīmēšana, fotografēšana, izšūšana, veidošana, šūšana, adīšana, tamborēšana, pērļošana, noformēšana. Par iegūtajiem līdzekļiem šoreiz bērniem tika apsolīti komplekti grupu darbam dabas zinībās, lai  sākumskolēni varētu apgūt pētnieciskā darba iemaņas.

         15. marta vakarā, pateicoties sākumskolas vecāku domes aktīvajam sagatavošanās darbam, viss bija ballei gatavs. Visi 328 darbi bija sakārtoti pārdošanai, zālē balles dalībniekus gaidīja vakara vadītājs Uģis Melders un grupa „Blēži”. Viens no matemātikas kabinetiem bija pārvērties par kazino un bija gatavs izaicināt vecāku azartu. Pasākuma laikā valdīja labvēlība, joki un atsaucība. Tirdziņā bija jūtams sacensības gars. Solīšana un pārsolīšana. Muzikanti priecājās par aktīvajiem dejotājiem, arī kazino telpā emocijas bija augstā līmenī. Deju starplaikos vecāki iesaistījās dažādās atrakcijās.

          Pēc jauki kopā pavadītā vakara divtik jauki ir priecāties par Labdarības balles skaitliskajiem rezultātiem. Labdarības akcijā iegūti pavisam Ls 723,10. Dabas zinības stundas turpmāk mazajiem pētniekiem kļūs vēl interesantākas.

Paldies visiem Labdarības akcijas dalībniekiem!

Pasākuma fotomirkļi skatāmi galerijā.

 Sākumskolas vecāku domes vadītāja Vita Lelle

Teātra sports
2013. gada 20. martā

8.-9.klašu Teātra sporta komanda

(Agnese Vasiļjeva- 8.a, Simona Šmidte- 8.a, Ričards Kronbergs- 8.a, Elīna Krūkle- 9.a)

 un 10.-12.klašu komanda

(Rūta Voitkāne -11.b, Ilga Vālodze Ābele- 11.a, Signe Sēne- 11.a, Tomass Tulinskis- 11.a)

22.un 23.martā mūsu skolu pārstāvēs  XV Latvijas skolu jaunatnes teātra sporta finālturnīrā Iecavā.

Uz šo turnīru uzaicinātas tikai sešas 7.-9.klašu un
četrpadsmit 10.-12.klašu labākās komandas no visas Latvijas.

 Vēlam veiksmes dalībniekiem un viņu skolotājai Līgai Kjasperei!

SPORTA JAUNUMI SKOLĀ
2013. gada 20. martā

Sveicam !

 Pirmajā pavasara dienā, 20. martā, 6 skolu komandas sacentās pilsētas un starpnovadu sacensībās veiklības stafetēs un tautas bumbā. Valmieras Viestura vidusskolas 4. - 5. klašu skolēni izcīnīja 2. vietu veiklības stafetēs un zēnu komanda ieguva 3. vietu tautas bumbā.

Skolas godu aizstāvēja Monta Lučko, Monta Vimba, Izolde Bernadeta Ozoliņa, Evelīna Rullere, Alīna Epnere, Karīna Niedrīte, Viktorija Inga Valdmane, Laura Šakena, Kristīne Brisele , Tomass Riekstiņš, Daniels Semeņuks, Edvards Glāzers, Roberts Birzgalis, Pauls Alberings, Rinalds Bucenieks, Aleks Linmeijers, Ralfs Lokess, Linards Vanags, Ralfs Ūdris, Miķelis Dzērve, Elvis Trauliņš.

Vēlam veiksmīgus startus jums arī turpmāk!

                                                VVV Sporta skolotāji

Valmieras pilsētas koru skatē
2013. gada 19. martā

Sveicam

5.-8.klašu kori un diriģenti Ilzi Jansoni ar iegūto I pakāpi

Valmieras pilsētas skolēnu koru skatē „Dziesmai būt!”

Turēsim īkšķus 9.aprīli, kad koris uzstāsies Vidzemes novada  skatē!

 

 

 

Sveicam

3.-4.klašu kori un diriģenti Ilviju Aizupieti ar iegūto II pakāpi

Valmieras pilsētas skolēnu koru skatē „Dziesmai būt!”

Pavasara koncerts Viesturskolā
2013. gada 18. martā

Martā Valmieras Viestura vidusskolā tradicionāli tiek organizēta interešu izglītības programmu nedēļa. Ikdienas skrējienā apstājamies, paskatāmies un uzzinām, kā skolēni sevi pilnveido ārpusstundu nodarbībās. Skolēni domā jau par pavasara brīvlaiku, bet daudz ir paveikuši tumšajos un garajos rudens un ziemas vakaros. Īstais laiks, lai ar savu veikumu iepazīstinātu interesentus.

Īpašs bija 13. marta saulainais, bet vēl tomēr vēsais vakars, kad lieli un mazi viesturieši interesentus pulcēja Valmieras kultūras centrā, lai būtu kopā interešu izglītības pulciņu koncertā „Jaukais skolas laiks”. Kaut arī uz vienu vakaru bijām atstājuši Viestura aleju, skatuves noformējums ar trīs dzelteniem, pavasari vēstošiem VVV atgādināja, no kurienes ir ieradušies talantīgie skolēni. Ciemos bija atbraukušas arī Pepija un Annika, lai noskatītos daudzveidīgo un interesanto koncerta programmu. Zālē virmoja īpaša aura. Skatoties koncertu, gan viņas, gan arī citi klātesošie saprata, ka viesturieši dzied korī, dejo mūsdienu un tautiskās dejas, spēlē teātri un muzicē estrādes ansamblī. Prieks, ka skolēni sevi pilnveido tik dažādi, bet citādāk jau nemaz nevar būt, jo pulciņu vadītāji ir atraktīvi, izdomas bagāti. Koncerta noslēgumā bija arī  viņu kopdziesma „Laikam vairāk laika nav”, kad viņu enerģija nonāca arī līdz skatītājiem. Skaidrs ir viens, ka vienmēr ir īstais laiks, lai iepriecinātu sevi un citus, atklājot savus talantus.

Darbdienas vakarā koncertu baudīja vecāki, skolasbiedri un skolotāji. Zālē skanēja skaļi aplausi kā novērtējums ieguldītajam darbam, kas bija apliecinājums, ka šāda tradīcija ir jāturpina. Paldies par pasākumu plānošanu un organizēšanu direktores vietniecēm audzināšanas darbā Gitai Krūklei un Ingunai Vācmanei.

Līdz 30. martam interesenti var apskatīt vizuālās mākslas pulciņu darbu izstādi abos skolas korpusos.

Fotoattēli no pasākuma skatāmi galerijā.

Anda Upīte,

latviešu valodas un literatūras skolotāja