Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Valsts svētku gaišie mirkļi Viesturskolā
2011. gada 6. maijā

Tradicionāli dienu pirms 4. maija- Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas – otrdien Valmieras Viestura vidusskolas kolektīvs pulcējās kopā svinīgajā pasākumā. Īpaši skaisti latviski noformētajā zālē visus uzrunāja skolas  direktore Mudīte Grava, skanēja Valsts himna „Dievs, svētī Latviju!”, bet tad svētku koncertā uzstājās viesi – Valmieras kultūras centra Tautas deju ansambļa „Gauja” studiju deju grupas Arta Mellupa vadībā. Lai gan dejotāji uzstājās kā viesu kolektīvs, tomēr skatītāji ar lielu atsaucību viņu pulkā sveica arī vairākus viesturiešus – Tautas deju ansambļa dalībniekus. Izpildītās dejas lika pievērst uzmanību tam, ka mūsu spēks ir ne tikai dziesmās, bet arī raitā latviskā deju solī. Visi ļoti gaidīja lielo pārsteigumu, kad savu sniegumu azartiski šķelmīgā solodejā parādīja TDA „Gauja” pamatsastāva dejotāja Arta Miķelsone. Viesturskolā Arta pazīstama kā nenogurdināma un idejām bagāta modernās deju grupas „Minerva” un deju kolektīva „Viesturietis” vadītāja. Tagad viņas lielie un mazie dejotāji iepazina savu skolotāju kā atraktīvu raksturdejas izpildītāju.

Dejas mijās ar pateicībām un atzinībām skolēniem, kas piedalījušies un guvuši labus rezultātus mācību olimpiādēs un konkursos gan skolas , gan starpnovadu mērogā.

Skolas biedri ar lielām ovācijām sveica tos veiksminiekus ,kas  paspējuši iegūt pat vairākas godalgotās vietas dažādās olimpiādēs. Katrā klašu grupā šādi skolēni ir vairāki.

Tā kā strauji tuvojas mācību gada nobeigums, atzinības saņēma arī klašu kolektīvi, kuri izcīnīja vietas skolas sporta sacensībās. Liels paldies arī tiem, kas palīdzēja sagatavot dažādus pasākumus. To šajā mācību gadā bija ne mazums. Nobeigumā izcilnieki , labākie uz atsaucīgākie viesturieši apvienojās  kopīgajās fotogrāfijās, lai atstātu skolas vēsturē gaišos 2010./2011. mācību gada mirkļus.

Par pasākuma norisi skatīt plašāk galerijā

Materiālu veidoja  Gita Krūkle un Māris Lapsiņš

Sākumskolas bērnu un vecāku talkas labie darbi:
2011. gada 2. maijā

1.     Ar  zemnieku saimniecības „Abullāči” (personīgi Paula Kantāna) atbalstu veikta aerācija skolas sporta laukumam, izfrēzēti celmi no zālāja skolas fasādes zālājā.

Izglītojošais moments – Pauls Kantāns pastāstīja talkas dalībniekiem par pareiza komposta veidošanas noteikumiem.

2.   Nogrābts sporta laukums.

3.   Demontēta rāpšanās siena sporta laukumā.

4.   Apgriezts dzīvžogs gar sporta laukumu, skolas sētu  un kamīnzāli.

5.    Iztīrīta teritorija starp skolas sētu,  veikalu „Cento” un privātmājām no ozolu alejas līdz pat garažām.

6.   Likvidēta pagājušajā rudenī izveidotā atkritumu kaudze sporta laukuma asfaltētā laukuma stūrī.

7.    Rotaļu laukuma zemē iemontēti galds un četri soli.

8.   Visi talcinieki pacienāti ar tēju un talkas zupu.

9.   Katrs skolēns, kas piedalījās talkā, saņems talkas uzlīmi.

Talkā piedalījās 100 bērni, 84 vecāki un 11 skolotājas.

Sākumskolas vecāku dome saka lielu PALDIES visiem čaklajiem cilvēkiem, kas šajā dienā nežēloja savu laiku, enerģiju un tehniskos līdzekļus skolas teritorijas sakopšanai!

Sākumskolas vecāku dome

Sākumskolas talkas foto galerija.

Pamatskolas talkas foto galerija.

4.klašu skolēni pētniecisko darbu konferencē
2011. gada 21. aprīlī

15.aprīlī  Valmieras Pārgaujas pamatskolā pulcējās 15 mazie pētnieki no Cēsu, Valkas un Valmieras pilsētu un novadu skolām, lai  piedalītos pētniecisko darbu konferencē „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”.

Mūsu  skolu pārstāvēja Madara Krišjāne un Andris Kārkliņš no 4.a klases (skolotāja Inguna Vācmane) un Alise Beatrise Bugakova no 4.c klases (skolotāja Anda Dubulte).

Liels bija prieks, ka „Skatītāju simpātiju ” ieguva Alise Beatrise Bugakova par savu darbu „Mobilo telefonu lietošanas paradumi 1.un 4.klasē” un Madara Krišjāne par darbu „Rotaļlietu un rotaļāšanās nozīme bērnu un manā dzīvē”. Apsveicam!


Paldies skolēnu vecākiem un konsultantiem, ar kuru palīdzību mazajiem darbu autoriem izdevās uzrakstīt interesantus, precīzi noformētus darbus un sagatavot aizraujošas prezentācijas. Jau kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka 4.klasēs pētnieciskais darbs vairāku mēnešu garumā tika veikts ļoti pamatīgi un atbildīgi!

 

Inguna Vācmane

4.a klases audzinātāja, pētniecisko darbu vadītāja

Krāsaini sapņi lai izrotā dienas tev, man un jums...
2011. gada 18. aprīlī

Ar šo dziesmu 16. aprīļa pievakarē Valmieras Viestura vidusskolā izskanēja 4. Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāla „...un es iešu un iešu!” divas spraigas, notikumiem bagātas dienas. Festivāls, kas kļuvis par tradicionālu satikšanās un radošo domu apmaiņas laiku, ir vajadzīgs visiem – režisoriem, izrāžu dalībniekiem, jaunajiem dramaturgiem un skatītājiem. Skolēnu teātra „Sprīdītis” dalībniece Rita Eglīte, kas piedalījusies visu četru festivālu izrādēs, uzskata, ka katram jaunam cilvēkam, kas aizraujas ar teātra mākslu, šī ir lieliska iespēja izpausties, redzēt kolēģu veikumu, to salīdzināt un vērtēt. Izrādes „Blaumanis precībās” titullomas tēlotājs Jānis Bērziņš daudz enerģijas un atziņu guvis festivāla izrādēs, arī tikšanās brīžos ar citiem teātra draugiem. Šajā festivālā jaunas krāsas piešķīra Latvijas Kultūras akadēmijas Mūsdienu laikmetīgās horeogrāfijas 4. kursa studenti, kas parādīja to, kā viņi veido dažādas etīdes, iekļaujot priekšnesumā piemērotu video un mūziku. Pēc skolēnu ierosinājuma pirmoreiz tika piešķirta nominācija „Skatītāju simpātija”. To saņēma Limbažu bērnu un jauniešu centra teātris „Kriksis” par neparasto R Blaumaņa lugas „No saldenās pudeles” izrādi. Izrādei savdabīgu raksturu piešķīra tas, ka galvenās lomas paralēli tēloja vairākas aktrises.

Lielas diskusijas notika Jauniešu žūrijā, jo tradicionāli festivālā arī viņi – divi pārstāvji no katra teātra- izteica savu vērtējumu par redzēto. Valmieras pamatskolas teātris „Karamele” (režisore Agita Ziņģīte) par šarmanto izrādi „”Runcis Francis un Parīzes dancis” saņēma Mazo laureātu diplomu. Tika apbalvota arī labākā aktrise Agnese Pumpiņa no Rīgas un labākais aktieris Agris Krapivņickis no Limbažiem. Interesanti, ka Jauniešu žūrijas uzmanību bija saistījušas trīs ļoti dažādas izrādes par mīlestību. 1. vietā Dobeles bērnu un jauniešu centra teātra „Pitons” H. Paukša lugas „Dusi saldi” izrāde (režisore Velga Līce), 2. vietā Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātra „”Sprīdītis” D. Dzenītes lugas „Blaumanis precībās” izrāde (režisors Roberts Segliņš), bet 3. vietā Rīgas Franču liceja teātra iestudētā H. Paukša lugas „Godīgā meitene” izrāde (režisore Velga Līce). Jaunieši, vērtējot izrādes bija pamanījuši un novērtējuši arī „Sprīdīša” izrādes „Smaragda pilsētas burvis” savdabīgos kostīmus un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātra izrādes „Uzliesmojums” skatuvisko veidojumu.

Galvenās žūrijas pārstāvis, jauno dramaturgu konkursa vadītājs Dainis Grīnvalds ir gandarīts, ka dalībnieku skaits šīgada lugu autoru konkursā ir divas reizes lielāks. Septiņi autori piedalījās arī festivālā, jo ir novērtējuši, cik nozīmīga ir saikne – lugas autors un režisors, teātris. Veiksmīgs lugu konkurss bija autorēm, kuras ilgstoši , nopietni strādā savā izvēlētajā radošā darba virzienā. Lugu konkursa uzvarētājas ir cēsiniece Dārta Dzenīte, liepājniece Madara Kalniņa un valmieriete no Valmieras Valsts ģimnāzijas Laura Pinne.

Žūrijas komisijas locekle Dace Liepniece ir iepriecināta par festivāla izrāžu daudzveidību. Patiesības līmenis spēlētajās izrādēs ir kļuvis augstāks. Viesturskolas skatuve festivālā nepārtraukti pārvērtās - no mūsdienu problēmu diskusiju vietas par bērnu spēļu laukumu vai lauku sētu, no pasaku valstības par skolēnu ekskursijas telšu pilsētiņu... Iespējas radošajai fantāzijai ir milzīgas, un tās tika izmantotas. Tā ir arī milzīga atbildība skatītāju priekšā Iestudējuma veiksme sākas tad, kad tiek izvēlēta jauna luga. Paldies festivālam, kurā mēs saņēmām garīgo dāvanu no jaunajiem aktieriem, izrāžu veidotājiem un lieliskajiem režisoriem! Lai vienmēr skatītāji jums teiktu paldies un vēlētos pie jums atgriezties! Dzejnieks Guntars Godiņš, žūrijas komisijas loceklis, iemēģināja festivāla galveno balvu – Sprīdīša stabulīti.Tā skanēja lieliski. Šoreiz to saņem divi kolektīvi – Limbažu bērnu un jauniešu centra teātris „Kriksis” par R. Blaumaņa lugas izrādi „No saldenās pudeles” un Valmieras Viestura vidusskolas „Sprīdītis” par D. Dzenītes lugas „Blaumanis precībās” iestudējumu. Žūrijas komisija atzīmēja arī vairākas izrādes gan par veiksmīgu skatuvisko veidojumu, gan jauniem skatuves valodas meklējumiem, žanrisko precizitāti un jauniešu radošo literāro darbu izmantošanu izrādēs. Arī jaunie aktieri par spilgtu tēlu radīšanu saņēma žūrijas atzinību. Festivāla „...un es iešu, un iešu!” izskaņā skanēja paldies tā veidotājiem, īpaši festivāla galvenajam koordinatoram Robertam Segliņam. Režisore Velga Līce, dāvinot sveces, aicināja festivāla uguntiņu iedegt atkal no jauna nākamgad.

 

Māris Lapsiņš

latviešu valodas  un literatūras skolotājs

Viesturskolas 7.a klase Zelta Zivtiņas čempionātā
2011. gada 15. aprīlī

Mūsu klases sporta pasākumu vadītāja  Anete Ozola  piedāvāja klasei piedalīties Zelta Zivtiņas čempionātā .Mēs visi , ilgi nedomājot, uzreiz piekritām. Sākumā mums bija doti uzdevumi, lai mūs varētu pieņemt pusfinālā. Uzdevumu pildīšanu mēs atlikām uz pavasara brīvlaiku .Brīvlaika sākumā visiem tika paziņots ,ka jāierodas skolā, lai izpildītu uzdevumus .Mēs klasē kopā esam 31 skolēns, bet uz uzdevuma pildīšanu ieradās kopā tikai 9 un vēl klases audzinātāja Iveta Upīte .Tas tiešām bija pārdzīvojums, ka bijām tikai 9 cilvēki, bet, pateicoties lielajai uzņēmībai, mēs visu izdarījām .Protams, neiztikām arī bez problēmām .

Tieši laika trūkums bija tas, kas lika mums visu ātri pabeigt vienā dienā .Bija jau pagājušas vairāk nekā divas nedēļas, bet atbildi tā arī nedabūjām, vai tiekam tālāk uz pusfinālu. Mēs ilgi gaidījām, un tad klases komandas kapteine Anete Ozola pateica, ka mēs tiekam uz pusfinālu. Tas tiešām bija tik negaidīti! Tā nu mēs visi gaidījām  11.aprīli, kad notiks pusfināls Vidzemes Olimpiskajā centrā. Uztraukums bija tiešām pamatīgs .

Tad pienāca tas brīdis, kad mums bija jāsatiekas pie Vidzemes Olimpiskā centra. Visiem sejās bija redzams smaids un  bijām priecīgi, bet nepacietīgi, jo nevarējām sagaidīt to brīdi ,kad viss sāksies . Pēc laika mūs visus iesauca lielajā zālē, kur katrai klasei bija noteikta vieta, kur jāstāv. Troksnis tiešām bija pamatīgs- visi kliedza, pūta taurītes, sita pa bungām. Tad sākās pašas sacensības .Sākumā mēs visi bijā ņipri un gatavi jebkādiem pārbaudījumiem, bet ar laiku spēks un griba pazuda .Visiem sāka sāpēt kājas, galva, mugura un gribējās arī ēst ,tāpēc arī beigās vienā uzdevumā mums nepaveicās. Tas mums bija lielākais pārdzīvojums .Varēja arī manīt, kad dažiem  klases biedriem pat asaras saskrēja acīs .Bet mēs turējāmies, cik vien mums bija spēka. Pēdējā uzdevumā mēs saņēmāmies un visu izdarījām ļoti labi, lai gan galvassāpes un kājas sāpes mūs nepameta .

Tad pienāca pašas beigas – apbalvošana .Mēs visi fiziski vairs neko nevarējām izdarīt, mēs tikai sēdējām, daži pat bija gatavi aizmigt. Apmēram stundu mēs visu laiku stāvējām kājās un gaidījām rezultātus .Bet, kad beidzot sākās tas brīdis, kad apbalvoja  četras klases, kuras tiks tālāk uz finālu Rīgā, mēs jau bijām zaudējuši cerības. Apbalvošanu sāka no ceturtās vietas .Es atceros to, kad trešā vieta bija Valmieras Valsts ģimnāzijas 8. klasei . Kad sāka saukt otrās vietas uzvarētājus, mēs visi ieklausījāmies. „Un otro vietu iegūst...Valmieras Viestura vidusskolas 7. a klase ...” Kad mēs to dzirdējām, uzreiz piecēlāmies kājās un kliedzām, cik vien bija spēka. Mēs bijām priecīgi. Emocijas šajā brīdī tik tiešām bija pozitīvas .Kad saņēmām dzelteno koferi, sekoja lielā prieka izpausmes un apsveikumi. Tas tik tiešām bija negaidīti! Reizēm vajag ļoti daudz gribas un cerības, lai kaut ko patiešām lielu sasniegtu, šoreiz mums tas izdevās. Protams, nozīmīgs bija komandas darbs. Manuprāt, šī diena būs neaizmirstama. Emocijas, prieks, bēdas, darbs, klasesbiedru smaidi - tas viss mūs padara tikai stiprākus. Lielākais PALDIES  mums jāsaka Anetei Ozolai, jo viņa radīja šo iespēju piedalīties čempionātā. PALDIES  arī mūsu klases audzinātājai Ivetai Upītei par atbalstu, klases lieliskajai komandai un mūsu līdzjutējiem!

 

Ieva Bukava,

VVV 7. a klases skolniece