Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Stāstu konkurss „Piedzīvojums dabā”
2012. gada 28. novembrī

Oktobrī 6.c klases skolēni rakstīja domrakstus, lai piedalītos „Zīlītes” organizētajā stāstu konkursā. Trīs klases skolēnu – Alises Bugakovas, Evelīnas Niedrītes un Jāņa Siliņa - interesantos piedzīvojumus aizsūtījām pusaudžu iecienītam rakstniekam, „Zīlītes” redaktoram Mārim Rungulim. Alisei bija īpašs prieks, jo viņu rakstnieks uzaicināja uz tikšanos. Pasākumā skolniecei bijis jānolasa savs darbs klātesošajiem, un viņa uzzināja, ka stāsts tiks publicēts decembra „Zīlītē”. Otrdien, 27. novembrī, žurnāls ir iznācis, un tur lasāms Alises stāsts „Peļņā uz Mūrmuižas mežiem”. Tā kā ne visi „Zīlīti” izlasīsiet, tad publicējam stāstu šeit.

Alise Bugakova 6. c klase

Peļņā uz Mūrmuižas mežiem

Es vasaras brīvlaikā, dzirdot, ka paziņas mežā pelna „smuku” naudiņu, arī nolēmu doties peļņā. Lai būtu drošāk un interesantāk, līdzi uzaicināju savu draudzeni Evelīnu. Sameklējām visu mežam nepieciešamo – melleņu lasāmo mašīnu, zābakus, ēdamo, dzeramo, pretodu līdzekļus- un gaidījām rītu.

Ap septiņiem no rīta es, Evelīna un mans tētis izbraucām uz mežu. Ļoti nāca miegs, bet vēlējos pēc iespējas ātrāk nokļūt mežā un sākt pelnīt lielo naudu. Mežā ļoti jauki smaržoja un lasīšana varēja sākties. Centos ar melleņu lasāmo mašīnu saķert mellenes, šķita, ka sanāk labi, bet pavisam drīz melleņu kļuva arvien mazāk un mazāk, un prieks par melleņu lasīšanu arī mazāks un mazāks. Ik pa laikam skatījos, kā veicas Evelīnai. Šķiet, ka viņai veicās nedaudz labāk kā man. Es nolēmu, ka no peļņas nekas nesanāks, tāpēc sāku lasīt pilnu savu vēderu. Bet arī tas neizdevās pārāk labi, jo nokļuvām purvā, kurā Evelīna pat iegrima, bet uz manu pusi no malu malām lēni līda riebīgi, briesmīgi zirnekļi, un viņu tīkli bija visur. Brr... Man zirnekļi tik ļoti nepatīk, bet to tur bija ļoti, ļoti daudz, un es gribēju tikai vienu – ātrāk tikt ārā no zirnekļu, ne melleņu meža.

Izejot no meža, sapratu, ka , ja pārdotu salasītās ogas, tad saņemtu nepilnus divus latus, tāpēc nolēmu ogas labāk aizvest mājās mazajam brālītim, māsai un mammai.

Es sapratu, ka es nevaru nopelnīt naudu ar melleņu lasīšanu, bet varu kādreiz iepriecināt savu ģimeni. Zinu, ka mežā nekad ilgi neuzturēšos, jo man tur paliek garlaicīgi un sāk mākt bailes.

Fotogrāfijā Alise kopā ar rakstnieku un citiem Valmieras un novadu skolēniem
tikšanās reizē Pārgaujas ģimnāzijā.

Skolas angļu valodas olimpiāde
2012. gada 23. novembrī

21. novembrī notika skolas angļu valodas olimpiāde 11. - 12. klasēm.

1. vieta - Kārlis Briedis 12.c

2. vieta - Sindija Virse 12.b

3. vieta - Andris Strazdīts 11.b

               Madara Medne  12.c

               Laila Signe Trezūna 12.b

Atzinība - Marks Koļesņikovs 11.b

                 Jānis Bērziņš 12.c

                 Mārtiņš Grava 11.b

Pirmo trīs vietu ieguvēji aicināti pārstāvēt mūsu skolu Valmieras pilsētas un novadu olimpiādē 28. novembrī.

Angļu valodas skolotāji sveic olimpiādes uzvarētājus un izsaka pateicību visiem 20 dalībniekiem un novēl veiksmi turpmākajos startos.

VIVAT LATVIJA MANA!
2012. gada 17. novembrī

16. novembrī, pirms Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienas svinībām valstī, Viesturskolā jau 11. Novembrī aizdegtajā Gaismas un Cerības zīmē notika tradicionālie svētku koncerti. Šoreiz četru koncertu dalībnieki, viesi, skolēni un skolotāji tika aicināti sūtīt svētku sveicienu mūsu valstij simbolisku vēstuļu formā. „Vēstules Latvijai” – tāds vienojošs ir visu koncertu nosaukums. Tās ir domu vēstules, kuras dziesmas, dejas, vārda mākslas valodā sūta gan mazie, gan lielie viesturieši, kuri šajā mācību gadā savu skolotāju vadībā veido skolas kultūras koptēlu. Tas apliecina, ka ar dziesmu , deju, muzicēšanas un teātra spēlēšanas prieku var sevi bagātināt un kopt tālāk Viesturskolas gadu desmitiem veidotās tradīcijas. Ļoti nozīmīgi ir mūsu viesu, Viesturskolas absolventu – 11. Saeimas deputātu Ilmas Čepānes, Elīnas Siliņas un Romāna Naudiņa izteiktie vēlējumi skolas bērniem un jauniešiem būt aktīviem savas dzīves un valsts veidotājiem, jo tikai tā mēs nākotnē varēsim dzīvot labāk un laimīgāk. Koncerta viesu vidū arī ilggadējais Valmieras Viestura vidusskolas direktors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Ivars Briedis. Viņa atmiņas par 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācijas pieņemšanu ir kā apliecinājums, ka mēs spējam daudz, ja esam vienoti. Skolas direktore Mudīte Grava aicina būt lepniem par savu valsti, pilsētu, skolu un ar saviem labajiem darbiem darīt pazīstamu Latviju arī citās zemēs.

Koncertos koru izpildījumā skan latviešu komponistu dziesmas, tiek dejotas latviešu dejas, apliecinot to, ka Dziesmu un deju svētku tradīcijas Viesturskolā turpinās. 1918. gada 18. Novembra izjūtās iejusties palīdz 10. a klases teātra grupas puiši, izmantojot atmiņas par mirkļiem pirms 94 gadiem. Koncertu bagātina arī pūtēju orķestra „Signāls” mūziķu grupa, kuras sastāvā arī daži mūsējie- viesturieši.

„Mums viņa ir visskaistākā tik un tā,” ar šo atziņu solo dziesmā kā veltījumu Latvijai sākas koncerti. Koncerta nobeiguma daļā kopējais kora un skatītāju emocionālais pārdzīvojums izskanēja R. Paula dziesmā „Vivat Latvija!” („Lai dzīvo Latvija!”)

Lai šajās svētku dienās un arī ikdienā piepildās mūsu „Vēstulēs” izteiktie sapņi, cerības un vēlējumi!

Viesturieši, novēlam ar gaišu prieku un lepnumu sirdī nosvinēt Latvijas dzimšanas dienu!

 

Māris Lapsiņš

Pasākuma fotogrāfijas skatīt galerijā.

„Lāčplēša taka” - viesturiešiem
2012. gada 16. novembrī

Valsts svētku nedēļa ir laiks, kad visi cenšas kādā īpašā veidā pieminēt un atzīmēt Latvijas valsts dzimšanas ievērojamos notikumus. Viesturiešiem viens no jau tradicionāliem atzīmēšanas pasākumiem ir „Lāčplēša taka”, ko Valmieras 4. skautu vienība katru gadu organizē kādai no klašu grupām. Tā šogad septītajām, astotajām klasēm bija iespēja klases stundas laikā doties kolektīva saliedēšanas šķēršļu gājienā skolas teritorijā. Lai gan visiem veicamajiem punktiem bija samērā militāri nosaukumi – mīnu lauks, zenītlielgabals, uguns, bīstamais tilts, veiklie, tie bija ar tūrisma elementiem realizēti komandas sadarbības uzdevumi, kuros nebija nozīmes katras personas individuālajam veikumam, bet rezultātu varēja sasniegt tikai komandas sadarbības rezultātā. Tā mīnu laukā komandas kapteini uz platformas ar trīša palīdzību vajadzēja pacelt gaisā un, platformu pārvietojot,  atrast izvietotās mīnas, zenītlielgabalā uz 3 metrus garas zemē ieraktas kārts vajadzēja uzmaukt automašīnas riepu, nepieskaroties garajam „stobram”, uguns punktā pārvietot uguns liesmu ar dažādiem degošiem materiāliem – avīzi, dažādām svecēm, sērkociņu, skalu -  pa dažādiem etapiem. Bīstamajā tiltā pēc iespējas vairāk komandas dalībniekiem vajadzēja sastāties uz diviem virvēs iesietiem kustīgiem baļķiem.

Tā kā uzdevumu izpildes piegājieni bija ļoti dažādi, tad arī katra klases komanda kādā no punktiem varēja sniegt pārliecinošāku sniegumu, ātrāk atrodot labāku uzdevuma veikšanas stratēģiju. Ļoti sīvā konkurencē pēc kopvērtējuma rezultātiem visveiksmīgāk bija veicies 8.a klases kolektīvam, bet arī pārējo klašu iegūtie punkti daudz neatpalika, kas liecina par klašu kolektīvu saliedētību un spēju mobilizēt spēkus kopēja uzdevuma veikšanai.

Klases pēc trases veikšanas bija ļoti apmierinātas ar interesantajiem, netradicionāliem problēmu risināšanas piegājieniem, saprotot, ka arī latviešu strēlnieki lielās lietas spēja veikt, tikai visai komandai cieši sadarbojoties. Un tā rezutātā varam svinēt neatkarīgās Latvijas svētkus.

Uldis Jansons

Valmieras 4. skautu vienības vadītājs

"Mūsu GAISMA Latvijai"
2012. gada 23. novembrī