Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturiešu panākumi skatuves runas konkursā
2013. gada 7. martā

Apsveicam !


Valmieras pilsētas skatuves runas konkursa laureātes mūsu skolā:

 4. b klasē – Katrīna Rokena

11. a klasē - Ilga Vālodze Ābele

11. a klasē - Anna Paula Gruzdiņa

Vēlam veiksmi Vidzemes novada konkursā, kas notiks Viesturskolā

14. martā!

 

Dažādo profesiju pasaulē
2013. gada 6. martā

Piektdien, 1.martā, skolas zālē 7. - 9. klašu skolēni piedalījās karjeras izglītības radošā vakarā „Dažādo profesiju pasaulē”.

Klašu komandām, attēlojot noteiktas profesijas pārstāvjus ( 7. a kl. - menedžeri, 7.b kl. - pavāri, 7. c kl. -celtnieku, 8. a kl. - ķīmiķi, 8.b kl. - juristi, 9.a kl. - mediķi, 9. b kl. - ātrās palīdzības mediķi) bija jāpiedalās dažādos konkursos.

 

Atraktīvākais izvērtās konkurss „Mīti un realitāte par profesijām kino un seriālos” , kur dažādiem plaši pazīstamiem tēliem tika piedāvātas darba iespējas Valmierā. Piemēram, Džeims Bonds varēja kļūt par mūsu skolas sporta skolotāja asistentu, bet Betmens par gidu muzejā vai taksometra šoferi.

Vakara gaitu vērtēja profesionāla žūrija – direktores vietniece ārpusklases darbā Gita Krūkle, psiholoģe Gunta Dance un skolas prezidents Jānis Bērziņš. Paldies par pozitīvo vērtējumu un precīzo darbu!

7.klašu grupā 1.vietā - 7. c klases komanda, 2.vieta -7. b un 3.vieta – 7. a.

8.-9.klašu grupā 1.vietā - 8. a klases komanda, 2.vieta 9. b un 3.vietu dalīja 8.b un 9.a kl.

Paldies visiem klašu audzinātājiem Annai  Gammeršmidtei, Gijai Kalvītei, Mairai Tiltiņai, Ivetai Liepiņai, Intai Daugavietei, Ivetai Upītei un Ilvijai Aizupietei par atbalstu skolēniem konkursa uzdevumu  sagatavošanās laikā!

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt galerijā ==>

Skolotāja Daiga Stalšāne

Mājās ar uzvaru
2013. gada 4. martā

 

1. martā Rīgā notika Angļu valodā runājošo apvienības Latvijā organizētais publiskās runas konkurss Vidzemes zonas dalībniekiem.

 

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja divas dalībnieces. Uzvaru izcīnīja Laila Signe Trezūna 12.b klase, atzinība - Sindijai Virsei 12.b, pagājušā gada republikas finālistei.

 

Prieks un lepnums par abām konkursa dalībniecēm. Lailai Signei vēlu veiksmi ceļā uz republikas finālu, kur spēkiem mērosies apmēram 20 dalībnieki.

Angļu valodas skolotāja

L.Kraukle

Deju skatē...
2013. gada 5. martā

   

APSVEICAM

9.-12.klašu TDK "Viesturietis"
ar iegūto 1. pakāpi
Valmieras deju apriņķa skatē
B grupā!

(otrais labākais rezultāts
jauniešu kolektīvu vidū 48,5 punkti)

 

Panākumi mūzikas olimpiādē
2013. gada 4. martā

SVEICAM

Valmieras pilsētas un novadu mūzikas olimpiādes uzvarētājus!


Jaunākā grupa

1. vieta      Madara Krišjāne       (6.a)

Atz.            Gita Inga Aizupiete    (7.c)

 

Vecākā grupa

1. vieta    Zanda Grīnberga        (10.b)

2. vieta    Robins Jānis Lellis    (11.b)