Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturieši palīdz Artim
2013. gada 31. janvārī

20. janvārī Valmieras Viestura vidusskolā norisinājās labdarības koncerts, kurā savāktos līdzekļus ziedojām mūsu skolas absolventam BMX braucējam Artim Žentiņam. Koncertā uzstājās skolas pašdarbības kolektīvi, sniedzot sirsnīgu koncertu, priecējot Arti, skolotājus un savus skolasbiedrus. Labdarības nedēļas ietvaros jau decembrī notika Labdarības tirdziņš, kurā skolēni tirgoja pašu sagādātās mantas, palīdzot savākt līdzekļus Artim nepieciešamajām operācijām.

Artis, pēc vairākiem gadiem atgriežoties skolā, priecājās par skolēnu talantīgajiem priekšnesumiem un sacīja lielu paldies par atbalstu. Kā īpašu pateicību Artis viesturiešiem dāvināja foto no savas nometnes, kurā aktīvi piedalās arī mūsu skolas skolēni.

Artis, lai gan vēl ir pavisam jauns, ir sapratis, ka nopietnas problēmas ir jebkuras dzīves neatņemama sastāvdaļa. To risināšana padara cilvēku spēcīgāku un  veido  dzīvi pilnīgāku. Ja problēmas ir grūti atrisināt vienam, tad ir jālūdz palīdzība.

Artim priekšā vēl daudzas nopietnas operācijas, taču mēs, viesturieši, un arī Artis ceram un ticam, ka viss būs labi. Viesturieši vienmēr ir izpalīdzīgi un priecīgi palīdzēt citiem grūtās un sarežģītās situācijās.

 

Karlīna Latsone, Jānis Bērziņš

skolas pašpārvaldē

Viesturieši Latvijas Jaunatnes čempionātā dambretē un Skolēnu sporta spēlēs
2013. gada 29. janvārī

 

Viesturskolas jaunāko klašu skolēni, kuri trenējas Jaunatnes centra “ Vinda” prāta spēļu programmā, piedalījās Latvijas Jaunatnes čempionātā dambretē, kur individuālajā vērtējumā turēja līdzi pārējiem un izcīnīja vietas turnīra vidusdaļā. Saskaitot individuāli iegūtos punktus, komandām tika noteikts vērtējums Skolēnu sporta spēlēs.

U13 grupā Roberts Birzgalis un Elvis Trauliņš, startējot VJC “ Vinda” komandā kopā ar Pārgaujas sākumskolas meitenēm, ieguva 4.vietu valstī. Viesturskolas komanda – Amanda Dārta Kakse un Kārlis Kristiāns Liepiņš, kolēģu slimības dēļ startējot nepilnā komandā, ieguva 20.vietu.

U10 grupā, startējot bez vienas meitenes, Anna Meldera, Dāvids Daniels Liepiņš, Sandijs Šmits un Ralfs Rafaers Lapinskis ieguva 22.vietu.

Nākošās sacensības – Valmieras Skolēnu sporta spēles dambretē notiks 06.02.2013. valmieras Viestura vidusskolā.

Treniņos aicinām gudrās meitenes pilnveidot sevi prāta spēlēs.

 

Vairāk info www.prataspeles.1w.lv .

 

Skolotājs Uldis Ābeltiņš

Sveicam skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus
2013. gada 25. janvārī

1. vieta Madara Kājiņa 11.b kl.

              Karīna Klaģiša 11.b kl.

              Laila Signe Trezūna 12.b kl.

2. vieta Signe Sēne 11.a kl.

              Aija Mežule 12.c kl.

3. vieta Salvis Čereškevičs 11.b kl.

               Rūta Kalniņa 11.b kl.

               Linda Caunīte 12.a kl.

 

Atzinība Ilga Vālodze Ābele 11.a kl., Elīna Grāvīte 11.b kl., Elīna Mīļā 12.c kl., Jūlija Monako 12.c kl., Sindija Virse 12.b kl.

 

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!

   Latviešu valodas skolotāju met. kom.

Tiekas Vidzemes labākie angļu valodas zinātāji
2013. gada 24. janvārī

 

 

Vidzemes reģiona
angļu valodas olimpiādē
11. - 12. klasēm
Valmieras Viestura vidusskolas
12.c klases skolnieks
Kārlis Briedis
ieguva 3. vietu.

Apsveicam!!!

 

Angļu valodas skolotāja

Līvija Kraukle

Valmieras Viestura vidusskolas skolotāji un skolas darbinieki – 1991. gada barikāžu dalībnieki
2013. gada 21. janvārī

 

2010. gada 22. janvārī 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi saņēma 15 viesturieši (attēlā no labās) Juris Anuška, Atis Jākobsons, Anzelms TamanisViktors Dancis, Igors Rams, Īrisa Ozola, Aldis Millers, Roberts Segliņš, Māris Lapsiņš, Aldis Zemmers,

 kā arī Daiga Stalšāne, Ruta Spuņģe, Aleksandrs Kārkliņš, Jānis Rozītis un skolotāja Imanta Skujasģimene. Direktors Ivars Briedis, skolotāji Uldis Jansons, Ilmārs Lāzo u. c. piemiņas zīmes jau bija saņēmuši pirms piemiņas zīmju pasniegšanas Valmieras kultūras centrā 2010. gadā.