Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sveicam skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus
2013. gada 25. janvārī

1. vieta Madara Kājiņa 11.b kl.

              Karīna Klaģiša 11.b kl.

              Laila Signe Trezūna 12.b kl.

2. vieta Signe Sēne 11.a kl.

              Aija Mežule 12.c kl.

3. vieta Salvis Čereškevičs 11.b kl.

               Rūta Kalniņa 11.b kl.

               Linda Caunīte 12.a kl.

 

Atzinība Ilga Vālodze Ābele 11.a kl., Elīna Grāvīte 11.b kl., Elīna Mīļā 12.c kl., Jūlija Monako 12.c kl., Sindija Virse 12.b kl.

 

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!

   Latviešu valodas skolotāju met. kom.

Tiekas Vidzemes labākie angļu valodas zinātāji
2013. gada 24. janvārī

 

 

Vidzemes reģiona
angļu valodas olimpiādē
11. - 12. klasēm
Valmieras Viestura vidusskolas
12.c klases skolnieks
Kārlis Briedis
ieguva 3. vietu.

Apsveicam!!!

 

Angļu valodas skolotāja

Līvija Kraukle

Valmieras Viestura vidusskolas skolotāji un skolas darbinieki – 1991. gada barikāžu dalībnieki
2013. gada 21. janvārī

 

2010. gada 22. janvārī 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi saņēma 15 viesturieši (attēlā no labās) Juris Anuška, Atis Jākobsons, Anzelms TamanisViktors Dancis, Igors Rams, Īrisa Ozola, Aldis Millers, Roberts Segliņš, Māris Lapsiņš, Aldis Zemmers,

 kā arī Daiga Stalšāne, Ruta Spuņģe, Aleksandrs Kārkliņš, Jānis Rozītis un skolotāja Imanta Skujasģimene. Direktors Ivars Briedis, skolotāji Uldis Jansons, Ilmārs Lāzo u. c. piemiņas zīmes jau bija saņēmuši pirms piemiņas zīmju pasniegšanas Valmieras kultūras centrā 2010. gadā.

Angļu valodas publiskās runas konkurss skolā
2013. gada 18. janvārī

Brīdi pēc skolas konkursa( no kreisās Laila, Dita un Sindija)

 

Angļu valodā runājošo apvienības Latvijā organizētajā konkursā Vidzemes reģionā par tēmu "A House Divided Against Itself Cannot Stand" gatavas piedalīties Dita Miķelsone (10.a klase), Laila Signe Trezūna (12.b klase) un Sindija Virse (12.b klase).

Vēlam veiksmi!

Angļu valodas skolotāji

Strēlnieku cīņas un varonību atceroties.
2013. gada 15. janvārī

Latvijas skautiem un gaidām janvāra pirmās nedēļas nogale arī šogad izvērtās izzinoši darbīga. Jau vienpadsmito gadu tika rīkota sagaita Ložmetējkalnā „ Baltais vilks”, lai tuvāk iepazītu un izvērtētu Pirmā pasaules kara laikā noritējušo Ziemassvētku kauju norises epizodes. Reizē dalībniekiem bija iespēja izbaudīt dzīves apstākļus bez mūsdienu ikdienā tik pierastajām lietām kā dators, televizors, mīksta gulta un siltas mājas.

Šogad sagaitā pulcējās vairāk kā 100 jauniešu no Valmieras, Ķeguma, Ogres, Dobeles, Kocēniem, Rīgas un jaunsargu vienības no Kalnciema (502. vienība) un Dobeles (511. vienība). Arī skauti no Somijas. Līdz ar to pasākums kļuva starptautiski nozīmīgs, kas ir lielākais šāda veida ziemas izdzīvošanas pasākums Baltijas valstīs un viens no lielākajiem Ziemeļeiropā.

Ziemas apstākļi neieviesa īpašas korekcijas skautu un gaidu sagaitas norisē. Visas dienas gaitas bija kā parastā vasaras sagaitā – karoga sveikšana no rīta un vakarā, nodarbības, vakara ugunskuri un nakts spēles. Īpaša uzmanība tikai bija jāpievērš ikdienas sadzīves nodrošināšanai – apkurināmo telšu krāsniņu kurināšanai un uzraudzīšanai, malkas gatavošanai un ēst gatavošanai uz ugunskura. Īpaša atbildība bija nakts dežūrām, jo ziemas apstākļos galvenais uzdevums ir uzraudzīt un kurināt krāsniņas visā nometnē, lai pārējiem būtu silta gulēšana.

5. janvārī, janvāra pirmās sestdienas vakarā, pie Ložmetējkalna piemiņas akmens, kas ir blakus nometnei, notika plaši organizēts Ziemassvētku kauju piemiņas pasākums, kuru, kā ierasts, apmeklē dažādas valsts amatpersonas un ārvalstu diplomāti. Šoreiz pēc svinīgā pasākuma mūsu sagaitu apmeklēja aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube, Rekrutēšanas un jaunsardzes centra direktors Druvis Kleins, Japānas un Somijas vēstnieki. Viņi 2013.gada  nometni  atzina par labi noorganizētu un iekārtotu.

Visas sagaitas garumā risinājās stratēģiskā galda spēle, kuras sekmīgai veikšanai pa dienu dažādos veidos varēja pelnīt punktus, veiksmīgāk iekārtojot savu apakšnometni un izzinot vēsturiskos aspektus. Par izpēti punktu svars bija ievērojami lielāks. Tā valmierieši savai vēsturiskajai izpētei izvēlējās pārgājiena tālāko maršrutu uz Antiņu kapiem un latviešu strēlnieku rekonstruētajiem ierakumiem. Pārskats par to tad tika atspoguļots dzejas rindās.

Lai arī galda spēles izspēlējot, mūsējiem neveicās, toties, kārtējo reizi, valmierieši pierādīja sevi kā labi sagatavotus skautus, kurus nespēj izbiedēt ziemas apstākļi un neierastas situācijas. Spējām dzīvesprieku un entuziasmu saglabāt visas sagaitas garumā. Cerams, ka vēstures izzināšanas, sevis pārbaudīšanas tradīcijas radīs vēl lielāku skautu un gaidu ieinteresētību. Tikai tā strēlnieku devums Latvijas valstij tiks  pietiekami novērtēts un saglabāts tautas vēsturiskajā atmiņā.

Uldis Jansons

Valmieras 4. Skautu vienības vadītājs