Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Pirmizrādes — pirms teātru festivāla
2013. gada 12. aprīlī

Šonedēļ Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātrī «Sprīdītis» divās pirmizrādēs skolasbiedru un skolotāju atzinību un aplausus ieguva muzikālās izrādes «Neatvairāmās grēcinieces» abu sastāvu aktieri un izrādes veidotāji.

Izrādes pamatā ir 2002. gada amerikāņu filma «Čikāga», no kuras aizgūtas sižeta līnijas, populārā mūzika un dziesmas, arī savdabīgā horeogrāfija. Lomās galvenokārt 10. un 11. teātra klašu skolēni. Viņiem šajā izrādē ir lieliska iespēja atklāt savus talantus, kas tiek izkopti aktiermākslas, horeogrāfijas un mūzikas stundās. Iestudējums ir ļoti dinamisks un prasa lielu koncentrēšanos un emocionālo spriegumu. Vislielākā slodze ir Roksijas lomas tēlotājām Annai Paulai Gruzdiņai un Evitai Ramatai, Velmas lomas tēlotājām Ilgai Vālodzei Ābelei un Martai Veldrei. Iejušanās attēlotajos likteņos ir pārliecinoša, un viņas spēj tikt galā ar režisoru Ineses Ramutes un Roberta Segliņa dotajiem uzdevumiem.

Māris Lapsiņš

Attēlā: PRESES KONFERENCĒ. Reportieru jautājumu Velmai Kellijai (Ilga Vālodze Ābele) ir daudz. Viņas advokāts Billijs Flins (Dinārs Sārs) cenšas panākt vēlamo rezultātu.

Klāva Zvejnieka foto

Valmieras pilsētas un starpnovadu mājturības olimpiādē
2013. gada 12. aprīlī

Š.g. 10. aprīlī mūsu skolā notika Valmieras pilsētas un starpnovadu mājturības olimpiāde 6.kl. zēniem.
26 dalībnieku konkursā 3. vietu ieguva 6.a kl. izgl. Aivars Makstenieks, bet atzinību 6.b kl. izgl. Raivis Ošs un Kārlis Bērziņš.

Apsveicam!


MT skolotājs G.Verovkins.

Vidzemes novada koru skatē
2013. gada 12. aprīlī

Viesturskolas 5. - 8. klašu korim Vidzemes novada koru konkursā „Dziesmai būt!” 1. PAKĀPES diploms.

APSVEICAM!!!

Latvijas skolu spartakiāde dambretē
2013. gada 12. aprīlī

Valmieras Viestura vidusskolas komanda – Roberts Birzgalis, Kārlis Kristiāns Liepiņš un Dāvids Daniels Liepiņš – Latvijas skolu spartakiādē dambretē  visjaunākajā grupā ieguva 10. vietu. Tas ir labs panākums, ja ievērojam to, Latvijā pavisam ir 500 skolu.

APSVEICAM!

 

Skolotājs Uldis Ābeltiņš

Latvijas 63. olimpiāde matemātikā
2013. gada 12. aprīlī

  

2013. gada 20. un 21. martā Rīgā notika Latvijas 63. olimpiādes matemātikā 3. kārta.  Piecas mācību stundas veicot uzdevumus olimpiādes dalībnieki rādīja savas zināšanas un prasmes, loģisko domāšanu un izpratni matemātikā. No mūsu skolas, šajā nopietnajā cīņā, piedalījās 9.a klases  skolnieks Eduards Fjodorovs.

Zinātkāre, interese,  mērķtiecība ,liels  patstāvīgais darbs, nevienu vien  stundu garumā, domājot tikai par izlasīto uzdevumu, sakarībām , iespējām uzsākt risināšanu, pielietojot  pamatzināšanas ir devis lieliskus rezultātus! Eduarda jau no pamatskolas sākuma klasēm ir piedalījies matemātikas skolas nodarbībās sestdienās, jau bērnībā kaldinot savu talantu ikdienas darbā. Zēns ir draudzīgs un izpalīdzīgs, ar labu humora izjūtu apveltīts klases biedrs.

 

Mēs lepojamies ar savu klases biedru Eduardu!
Mēs apsveicam Eduardu ar iegūto godpilno

2. vietu Latvijas 63. matemātikas olimpiādē !