Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Panākumi prāta spēļu sacensībās
2013. gada 7. februārī

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu sporta spēlēs jaunākajā grupā Valmieras Viestura vidusskolas komandai - Robertam Birzgalim, Kārlim Kristianam Liepiņam, Amandai Dārtai Kaksei un Annai Melderai 3.vieta un balvā bronzas medaļas.

 

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu sporta spēlēs Valmieras Viestura vidusskolas 6.-9.klašu komanda - Eduards Fjodorovs, Pēteris Bombaks, Matīss Kučinskis un Elza Andersone (treneris Anzelms Tamanis) izcīnīja 2.vietu un saņēma sudraba medaļas.

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolu sporta spēlēs dambretē vidusskolu grupā Valmieras Viestura vidusskolas komandai - Rūdolfam Bērziņam, Gintam Vasiļjevam, Mārtiņam Puriņam un Santai Ziemanei 4.vieta. (komandas treneris A.Tamanis)

 

Treneris Uldis Ābeltiņš

8. klašu angļu valodas olimpiādes rezultāti
2013. gada 6. februārī

2013. gada 4. februārī skolā notika 8. klašu angļu valodas olimpiāde. Divas mācību stundas olimpiādes dalībnieki rādīja savas zināšanas un prasmes angļu valodā, veicot lasīšanas un klausīšanās, valodas lietojuma, vārdu izvēles un vārdu darināšanas uzdevumus.

Sveicam uzvarētājus!

I vieta - Mārtiņš Virsis (8.b klase)

II vieta - Rūdolfs Strazdīts (8.a klase)

III vieta - Šaiena Elija Pole (8.b klase)

III vieta - Ričards Kronbergs (8.a klase)

Atzinība - Lindai Ingeborgai Kronbergai (8.a klase)

 

Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī

Monikai Oļehai, Dāvim Strautam, Unai Plešai, Tomam Kokenbergam

saka 8. klašu angļu valodas skolotāji

 Sarmīte Švalbe, Iveta Liepiņa,Viktors Gammeršmidts.

Fizikas olimpiādē
2013. gada 4. februārī

Valmieras Viestura vidusskolā daudzi skolēni interesējas par dabas un tehniskajām zinībām. Mērķtiecīgākie piedalījās gan skolas 1. posma, gan Valmieras un starpnovadu 2. posma fizikas olimpiādē.

Sveicam viesturiešus - 2. posma fizikas olimpiādes laureātus -

Sindiju Virsi    (12. klašu grupā - 2. vieta),
Eduardu Fjodorovu  (9. klašu grupā - atzinība),
Rūdolfu Vētru      (10. klašu grupā - 2. vieta),
Artūru Zandbergu   (10. klašu grupā -  atzinība) !

Fizikas skolotāji Uldis Ābeltiņš un Zigita Baldone

Skolas matemātikas olimpiādes uzvarētāji
2013. gada 4. februārī

2013. gada 17. janvārī  skolas matemātikas olimpiādē

 9.-12. klašu skolēniem  piedalījās 32 skolēni.

1. vieta

Eduards Fjodorovs -9.a klase

Rūdolfs Vētra -10.b klase

Rūta Alīde Voitkāne -11.b klase

Sindija Virse - 12.b klase.

2. vieta

Kristīne Višņevska – 9.a klase

Adele Jākobsone -10.b klase

Rūta Kalniņa – 11.b klase

Lāsma Kokenberga – 12. c klase

3. vieta

Unda Ķipure – 9.a klase

Artūrs Zandbergs – 10.b klase

Laura Zandere - 12.b klase.

Atzinība

Dita Miķelsone – 10.a klase

 

Apsveicam Valmieras pilsētas un starpnovadu matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

2. vieta  Eduardam Fjodorovam ( 9.a klase) un Rūdolfam Vētram( 10.b klase).

Atzinība  Tomam Bušmanim ( 9.a klase),Adelei Jākobsonei (10. b klase), Sindijai Virsei (12.b klase).

 

Matemātikas skolotāju metodiskā komisija.

Ramona – skolotāja no Vācijas - Viesturskolā
2013. gada 31. janvārī

“Comenius” projekta ietvaros no mācību gada sākuma līdz 1. februārim Viesturskolā strādāja jauna,  simpātiska skolotāja - praktikante no Vācijas Ramona Domanits. Viņas dzimtā puse ir Nirnberga, kur viņa  5 gadus  studējusi augstskolā, bet tikai pēc diviem gadiem referendiāta (prakses skolā) un vēl viena valsts eksāmena Ramona būs diplomēta fizikas un matemātikas skolotāja.

Pie mums viņa atbrauca, lai gūtu pieredzi, iepazītu mūs, kā arī stāstītu par savu zemi. Viesturskolā viņu sagaidīja un ar lielu atsaucību uzņēma skolas direktore Mudīte Grava un direktores vietniece mācību darbā Ilga Verovkina. Ramona, sadarbojoties ar matemātikas skolotājām Ivetu Segliņu, Andu Rebinku, vadīja  matemātikas stundas dažās klasēs. Tāpat sadarbība bija ar fizikas skolotājiem Zigitu Balodi un Uldi Ābeltiņu,  mācot fiziku. 10., 11. un 12. klašu  skolēni, kuri vācu valodu mācās kā otro svešvalodu, dažās stundās varēja sarunāties ar skolotāju - praktikanti viņas dzimtajā  vācu valodā. Piektās klases skolēniem arī bija iespēja dzirdēt, kā Ramona runā vāciski, pašiem pateikt, saprast un pierakstīt savus pirmos vārdiņus vācu valodā.

Līdz ar Ramonas ierašanos nelielai skolotāju grupiņai bija iespēja uzlabot savas vācu valodas zināšanas, kā arī citiem sākt šo valodu apgūt  no pašiem pamatiem. Ramona ne tikai mācīja skolēnus un skolotājus, bet arī pati centās mācīties latviešu valodu. Valodas pamati šajos mēnešos  veiksmīgi apgūti.

Laiks  nemanot ir pagājis, un pirmdien Ramona dosies atpakaļ uz Vāciju, lai meklētu  jaunus izaicinājumus un turpinātu izglītoties. Droši vien mums, vācu valodas skolotājiem, tagad ikdienā pietrūks starpbrīžu sarunas ar viņu vācu valodā, bet  citiem kolēģiem un skolēniem viņas smaids, atsaucība.  Pavisam droši varam teikt, ka pavadītais laiks kopā ar Ramonu mūs visus ir bagātinājis.

Paldies Ramonai par viņas drosmi braukt uz Latviju un būt kopā ar mums šos interesantos 6 mēnešus!

 

Everita Groševa,

vācu valodas skolotāja