Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Latvija. Novembris. Klusām un skaļi.
2018. gada 11. novembrī

 

 

“Mēs būsim tā,
Mēs būsim tā:
kā Ziemassvētki gadmijā,

kā tautasdziesma vakarā,
kā ausma rīta nokrēslā -
kā baltā svītra karogā,
kā baltā svītra karogā!”

 

Ar Māras Cielēnas dzejas rindām mēs, 11.b klase, ieskandinājām patriotisko nedēļu Viesturskolā, iekļaujot šos skaistos vārdus savā dzejas uzvedumā “Novembris. Latvija. Klusām un skaļi”. Priekšnesumā mēs runājām latviešu autoru dzejoļus par Latviju, latviešiem un patriotismu, ar dziesmām ģitāras, vijoļu un flautas izpildījumā cauri sev vijām piederības stīgu savai zemei. Šo dzejas uzvedumu literatūras stundās veidojām kopā ar latviešu valodas skolotāju Andrigu Lozdu par godu Latvijas simtgadei kā dāvanu trešklasniekiem, skolotājiem, bet lielākoties paši sev, atklājot un pierādot, kas mums ir mūsu Latvija!  

Lai visiem gaiši simtgades svētki, svinēsim, būsim kopā ar mīļajiem un pieminēsim Latviju šajos skaistajos svētkos!

Kate Justīne Jansone

11.b klase 

 

 

 

 

Valsts svētku pasākumi
2018. gada 6. novembrī

Superziķeris 2019
2018. gada 4. novembrī

 

Arī šogad Valmieras Viestura vidusskolas 4.klases iesaistās VJC ”Vinda” organizētajā konkursā Superziķeris 2019, kura mērķis ir popularizēt bērnu un jauniešu tehnisko jaunradi. Skolas kārtā piedalījās 16 skolēni, kuri veica dažādus uzdevumus. Vislabāk šoreiz veicās Lāsmai Brūverei un Kārlim Viļumam (abi 4.b), Adrianam Zariņam un Alekim Vingrim (abi 4.a), Keitijai Busulei un Robertam Pūcītim (abi 4.c).

 

Šie seši viesturieši pārstāvēja skolu pilsētas konkursā, kurā pulcējās superziķeri no pilsētas un novada skolām. Nākamajai kārtai, kas notiks 20.februārī, tika izvirzīti arī 3 mūsējie – Lāsma Brūvere, Kārlis Viļums un Roberts Pūcītis. Sveicam!

Paldies skolotājai Andai Dubultei par konkursa organizēšanu!

Dabai labu darīt!
2018. gada 2. novembrī

Profesionālis 2018
2018. gada 1. novembrī

 

 

2018. gada 25. oktobrī  Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā notika profesiju ievirzes konkurss 6.-9.klašu skolēniem “Profesionālis 2018”. Konkurss norisinājās 3 jomās: Dizaina, Tehnoloģiju un Kokapstrādes. Konkursā kokapstrādes jomā piedalījās četri Valmieras Viestura vidusskolas kokapstrādes pulciņa dalībnieki: Dāvis Spuņģis (7.c kl.), Martins Bergmanis ( 7.ckl.), Bruno Būmanis     ( 7.b kl.), Dāvis Miglavs (8.b kl.). 

 

 

Katrā jomā sīvā konkurencē nominēja vienu labāko profesionāli. Vislabskanīgāko un profesionālāko tarkšķi no koka 43 dalībnieku konkurencē izveidoja Dāvis Spuņģis, iegūstot 1.vietu un nomināciju ”Labākais profesionālis Kokapstrādes jomā”. Sveicam Dāvi ar iegūto nomināciju!

 

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs Gunārs Verovkins