Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Lepojamies!
2019. gada 25. februārī

 

 

 

 

Valmieras pilsētas un novadu izglītojamo ķīmijas olimpiādes 2.posmā laureātu vidū arī viesturieši!

 

1.vieta

Mārtiņam Lūsim (10.b)

 

Atzinība

Līgai Balodei (11.b)

Nikam Lūsim (9.b)

 

 

Vēlam veiksmi Mārtiņam Lūsim, pārstāvot skolu olimpiādes 3.posmā!

 

 

 

 

 

 

No kreisās: Niks Lūsis, Līga Balode, Mārtiņš Lūsis                  

Latvijas skolas soma
2019. gada 25. februārī

21. februārī Viesturskolas pirmo  klašu skolēni un 2.c klases skolēni apmeklēja Liepājas teātra viesizrādi Valmieras Drāmas teātrī "Sniegbaltītes skola". Izrādes laikā starp jautrām dziesmām  un smieklīgiem jokiem,  mēs saklausījām arī vērtīgus padomus, viens no tiem- skolā jāiet visiem, lai izaugtu par gurdiem, pieklājīgiem un labiem cilvēkiem.

 Paldies projektam Latvijas skolas soma par lielisko iespēju apmeklēt tik skaistu izrādi!


Lepojamies!
2019. gada 22. februārī

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” viesturiešiem augsti panākumi!

 

 

 

Vecākajā grupā vokāli instrumentālajam ansamblim "The Saviors" iegūta I pakāpe un augstākais punktu skaits Vidzemes novadā.

 

 

 

 

 

Jaunākajā grupā Valmieras Viestura vidusskolas vokāli instrumentālajam ansamblim I pakāpe un trešais augstākais punktu skaits Vidzemes novadā.

 


              

                                                                  Lepojamies!

Lepojamies!
2019. gada 22. februārī

Valmieras pilsētas un novadu apvienības 10.-12.klašu ekonomikas olimpiādē

1.vieta Izoldei Bernadetai Ozoliņai (11.b)

2.vieta Marijai Nikolai Jansonei (11.b)

Atzinība Unai Bergai (11.b)

No kreisās: Una Berga, Izolde Bernadeta Ozoliņa, Marija Nikola Jansone

Lai Izoldei Bernadetai Ozoliņai veiksmīga dalība 20. valsts ekonomikas olimpiādē!

Lepojamies!
2019. gada 20. februārī

Apsveicam 3.b klases skolnieku Jēkabu Vagaru ar iegūto 3.vietu Valmieras un novadu 3.klašu matemātikas olimpiādē!