Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Informatīvais seminārs par studiju iespējām ārzemēs
2013. gada 22. februārī

2013. gada Žetona vakars VVV
2013. gada 21. februārī

Sestdien, 16.februārī, divpadsmitie atzīmēja Žetona vakaru, kas bija vēl viens mūsu solis uz priekšu. Tā bija reize, kad bijām gan ar smaidiem sejās, gan ar vieglām asarām acīs un, protams, arī jutām, ka viss vēl nav beidzies. Šajā vakarā mēs varējām sevi parādīt jaunā gaismā, kā arī pavadīt laiku kopā ar sev mīļajiem lieliskā gaisotnē.

Mācoties 12 gadus skolā, mēs sapratām, cik svarīgi ir izjust un uzskatīt savus klasesbiedrus, skolotājus kā savu otro ģimeni. Tieši tādēļ Žetona vakara pirmā daļa bija veltīta visiem tiem, kuriem no sirds pateicāmies par to, ka jau šobrīd esam piepildījuši daļu no saviem mērķiem un lūkojamies ar cerībām nākotnē. Šis svinīgais brīdis deva iespēju pateikt to, kas nebija ticis pateikts, izdarīt to, kam līdz šim nebija pieticis drosmes, un parādīt to, kas  bijis ikdienā slēpts. Mēs, divpadsmitie, šo iespēju nelaidām garām. Pateicām ne tikai mīļus vārdus un vienkāršu paldies, bet arī novērtējām to, cik liela nozīme mūsu izaugsmē ir skolotājiem un vecākiem, draugiem un klasesbiedriem. Viņu ieguldījums ir tiešām nozīmīgs, ko grūti izmērīt. Mēs, abiturientu klases, tuvojoties vidusskolas izlaidumam, apzināmies, ka nākt uz skolu nav bijis tikai pienākums, bet gan patiesībā pagodinājums. Šo atziņu it īpaši apstiprināja brīdis, kad tika piesprausts sen gaidītais žetons. Tas nav tikai skaista piespraude, tas ir atmiņu un emociju simbols, piederības un pierādījuma apvienojums, kas par sevi varēs atgādināt arī tālā nākotnē.

Otrā vakara daļa pēc tik aizskustinošas un svinīgas pirmās daļas tika aizvadīta gan smieklos, gaišā noskaņojumā, kas brīžam mijās ar prieka asarām. Žetona vakara viesi varēja novērtēt divpadsmito spēlēto V. Sauleskalna dziesmu spēles „Meldermeitiņa” iestudējumu. Šai izrādei gan divpadsmitie, gan audzinātāji, režisori, mūzikas un deju skolotāji cītīgi gatavojās visu nedēļu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Galu galā bija gandarījums par ieguldīto darbu. Katru dienu aizvadījām 4 – 6 stundas uz skolas vai Sadales tīklu zāles skatuves. Tās bija viennozīmīgi nepieciešamas, lai katrs aktieris zinātu, kā labāk izteikties, lai katrs dziedātājs zinātu īsto tembru un katrs dejotājs varētu graciozāk veidot deju soļus. Šī nedēļa divpadsmito atmiņā noteikti nezudīs, jo tas bija laiks, kad varējām uzņemt pozitīvo enerģiju un dalīties notikumos ar sev apkārtējiem, gūt pieredzi uz skatuves un kopā labi pavadīt laiku. Izrādes daudzveidīgā kompozīcija ar dziesmām, dejām un sarunu ainām ļāva ikvienam sevi izteikt. Noslēgumā, dziedājām dziesmu „Stāv dzirnas zaļā ielejā”. Patīkamo noskaņu papildināja  dejojošie viesi. Vecāku vērtējums bija pozitīvs - viņi šo izrādi bija uztvēruši kā īsta teātra iestudējumu, nevis kā skolnieku izrādi. Arī no skolotājiem atsauksmes bija tikai pozitīvas, kas, protams, mūs , divpadsmitos, ļoti iepriecināja.

 

Vēlāk visi skolā tikāmies pie krāšņi sagatavotajiem svētku galdiem ar gardām uzkodām. Tad Žetona vakara balle, kurā gan vecāki, gan skolēni varēja dejot pēc sirds patikas. Reizēm liekas, ka tas ir tik netaisnīgi, ka ilgi gaidītā svētku diena tik ātri aizrit - kā viens acumirklis. Mums visiem bija viens vienīgs mērķis - veidot savu Žetona vakaru neaizmirstamu. Kā apliecināja manas klasesbiedrenes, mums tiešām tas izdevās. Mēs esam gandarīti, ka bija šis 53. izlaiduma Žetona vakars, jo ne visās Latvijas skolās tāds notiek, arī ārzemēs kaut kā tamlīdzīga nav. Līdz ar to arī šogad viesturiešiem ir veicies, jo mums ir šāda tradīcija, par kuru atmiņas mūs pavadīs tālākajā dzīvē.

Aija Mežule

12. c klasē

Valmieras vidusskolas iesaistās projektā „Cilvēki un daba”
2013. gada 21. februārī

Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros uzsākusi veiksmīgu sadarbību ar Valmieras vidusskolām.

Valmieras Viestura vidusskolā no 11. – 15. februārim norisinājās projekta nedēļa. Skola ir aktīvi iesaistījusies ekoskolu programmā, tādēļ projektu nedēļas tēma bija ”Daba mums – mēs dabai”. Pieaicinātie speciālisti, tostarp arī Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, vadīja nodarbības un prezentācijas par dažādām ar dabu saistītām tēmām. Vairākās nodarbībās tika izmēģinātas arī projekta „Cilvēki un daba” ietvaros gatavotās prezentācijas un darba lapas par koku atpazīšanu.

Trešdien, 13.februārī Ēnu dienā ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiem un pienākumiem, kā arī topošo Dabas izglītības centru „Vecupītēs” un plānoto dabas taku pie tā iepazinās ne tikai četras „ēnas” no trijām Valmieras vidusskolām, bet arī Valmieras Viestura vidusskolas 10.klases skolēnu grupa ar skolotāju, kuri projekta nedēļas laikā Dabas izglītības centra dabas takai gatavoja stenda maketu par meža cūkām. Kopa ar ēnotājiem tika izmēģināta arī nodarbība un darba lapas par koku atpazīšanu un spēlētas vides spēles.

Projektu nedēļas noslēgumā, kad Valmieras Viestura vidusskolā katra klase prezentēja savu dabas iepazīšanai veltīto tēmu, klātesošie bija pārsteigti par tēmu daudzpusību un bagātību. 4.a klase un 10.a klase, kas izrādīja vislielāko interesi par meža un koku tēmu, ieguva Dabas aizsardzības pārvaldes simpātiju balvu un tika izvēlētas mācību ekskursijai, kā arī darba lapu testēšanai projekta „Cilvēki un daba” ietvaros Dabas izglītības centrā „Vecupītes”.

Otrdien, 19. februārī Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki viesojās Valmieras 5.vidusskolā un vadīja vides izglītības nodarbības 1.- 4. klašu audzēkņiem. 1. un 2. klases piedalījās nodarbībā par mežu un meža dzīvniekiem, 3. klase mācījās atpazīt kokus, uzzināja, kā tos izmanto praktiskām vajadzībām un savu zināšanu pārbaudei izmantoja projektā veidotās darba lapas, savukārt 4. klase mācījās atpazīt dažādas zivju sugas un piedalījās vides spēlēs.

Ražīgi uzsākta, sadarbība ar Valmieras vidusskolām noteikti tiks turpināta – jau marta sākumā ar izstādi „Latvijas īpašās zivis”, kuru veidojusi Dabas aizsardzības pārvalde, varēs iepazīties Valmieras Viestura vidusskolas audzēkņi.

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki šobrīd aktīvi apmeklē reģionu skolas, lai skolēniem palīdzētu iepazīt dabas bagātības un to daudzveidību, taču jau 2013. gada otrajā pusē visi būs laipni gaidīti uz nodarbībām Dabas izglītības centrā „Vecupītes”.

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.


Kontaktpersona: Baiba Līviņa
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības speciāliste, projekta reģionālā koordinatore
Projekta mājas lapa: www.daba.gov.lv

Panākumi mājturības olimpiādē
2013. gada 20. februārī

Valmieras pilsētas un novadu (Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas) mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 2013. gada 19. februārī 9.a klases izglītojamais

 

PĒTERIS ZELČS

 

izcīnīja 2. vietu.

 

Apsveicam!

 

 

Skolotājs Gunārs Verovkins

Panākumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē
2013. gada 12. februārī

Sveicam 

Valmieras pilsētas un novadu
8. – 9. klases izglītojamo
latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posma

 uzvarētājus! 

 

1. vietā

Linda Ingeborga Kronberga (8.a kl.)

Toms Kārlis Bušmanis (9.a kl.)

2. vietā

Unda Ķipure (9.a kl.) 

 

Latviešu valodas skolotāju metodiskā komisija