Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Skolas angļu valodas olimpiāde
2012. gada 23. novembrī

21. novembrī notika skolas angļu valodas olimpiāde 11. - 12. klasēm.

1. vieta - Kārlis Briedis 12.c

2. vieta - Sindija Virse 12.b

3. vieta - Andris Strazdīts 11.b

               Madara Medne  12.c

               Laila Signe Trezūna 12.b

Atzinība - Marks Koļesņikovs 11.b

                 Jānis Bērziņš 12.c

                 Mārtiņš Grava 11.b

Pirmo trīs vietu ieguvēji aicināti pārstāvēt mūsu skolu Valmieras pilsētas un novadu olimpiādē 28. novembrī.

Angļu valodas skolotāji sveic olimpiādes uzvarētājus un izsaka pateicību visiem 20 dalībniekiem un novēl veiksmi turpmākajos startos.

VIVAT LATVIJA MANA!
2012. gada 17. novembrī

16. novembrī, pirms Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienas svinībām valstī, Viesturskolā jau 11. Novembrī aizdegtajā Gaismas un Cerības zīmē notika tradicionālie svētku koncerti. Šoreiz četru koncertu dalībnieki, viesi, skolēni un skolotāji tika aicināti sūtīt svētku sveicienu mūsu valstij simbolisku vēstuļu formā. „Vēstules Latvijai” – tāds vienojošs ir visu koncertu nosaukums. Tās ir domu vēstules, kuras dziesmas, dejas, vārda mākslas valodā sūta gan mazie, gan lielie viesturieši, kuri šajā mācību gadā savu skolotāju vadībā veido skolas kultūras koptēlu. Tas apliecina, ka ar dziesmu , deju, muzicēšanas un teātra spēlēšanas prieku var sevi bagātināt un kopt tālāk Viesturskolas gadu desmitiem veidotās tradīcijas. Ļoti nozīmīgi ir mūsu viesu, Viesturskolas absolventu – 11. Saeimas deputātu Ilmas Čepānes, Elīnas Siliņas un Romāna Naudiņa izteiktie vēlējumi skolas bērniem un jauniešiem būt aktīviem savas dzīves un valsts veidotājiem, jo tikai tā mēs nākotnē varēsim dzīvot labāk un laimīgāk. Koncerta viesu vidū arī ilggadējais Valmieras Viestura vidusskolas direktors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Ivars Briedis. Viņa atmiņas par 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācijas pieņemšanu ir kā apliecinājums, ka mēs spējam daudz, ja esam vienoti. Skolas direktore Mudīte Grava aicina būt lepniem par savu valsti, pilsētu, skolu un ar saviem labajiem darbiem darīt pazīstamu Latviju arī citās zemēs.

Koncertos koru izpildījumā skan latviešu komponistu dziesmas, tiek dejotas latviešu dejas, apliecinot to, ka Dziesmu un deju svētku tradīcijas Viesturskolā turpinās. 1918. gada 18. Novembra izjūtās iejusties palīdz 10. a klases teātra grupas puiši, izmantojot atmiņas par mirkļiem pirms 94 gadiem. Koncertu bagātina arī pūtēju orķestra „Signāls” mūziķu grupa, kuras sastāvā arī daži mūsējie- viesturieši.

„Mums viņa ir visskaistākā tik un tā,” ar šo atziņu solo dziesmā kā veltījumu Latvijai sākas koncerti. Koncerta nobeiguma daļā kopējais kora un skatītāju emocionālais pārdzīvojums izskanēja R. Paula dziesmā „Vivat Latvija!” („Lai dzīvo Latvija!”)

Lai šajās svētku dienās un arī ikdienā piepildās mūsu „Vēstulēs” izteiktie sapņi, cerības un vēlējumi!

Viesturieši, novēlam ar gaišu prieku un lepnumu sirdī nosvinēt Latvijas dzimšanas dienu!

 

Māris Lapsiņš

Pasākuma fotogrāfijas skatīt galerijā.

„Lāčplēša taka” - viesturiešiem
2012. gada 16. novembrī

Valsts svētku nedēļa ir laiks, kad visi cenšas kādā īpašā veidā pieminēt un atzīmēt Latvijas valsts dzimšanas ievērojamos notikumus. Viesturiešiem viens no jau tradicionāliem atzīmēšanas pasākumiem ir „Lāčplēša taka”, ko Valmieras 4. skautu vienība katru gadu organizē kādai no klašu grupām. Tā šogad septītajām, astotajām klasēm bija iespēja klases stundas laikā doties kolektīva saliedēšanas šķēršļu gājienā skolas teritorijā. Lai gan visiem veicamajiem punktiem bija samērā militāri nosaukumi – mīnu lauks, zenītlielgabals, uguns, bīstamais tilts, veiklie, tie bija ar tūrisma elementiem realizēti komandas sadarbības uzdevumi, kuros nebija nozīmes katras personas individuālajam veikumam, bet rezultātu varēja sasniegt tikai komandas sadarbības rezultātā. Tā mīnu laukā komandas kapteini uz platformas ar trīša palīdzību vajadzēja pacelt gaisā un, platformu pārvietojot,  atrast izvietotās mīnas, zenītlielgabalā uz 3 metrus garas zemē ieraktas kārts vajadzēja uzmaukt automašīnas riepu, nepieskaroties garajam „stobram”, uguns punktā pārvietot uguns liesmu ar dažādiem degošiem materiāliem – avīzi, dažādām svecēm, sērkociņu, skalu -  pa dažādiem etapiem. Bīstamajā tiltā pēc iespējas vairāk komandas dalībniekiem vajadzēja sastāties uz diviem virvēs iesietiem kustīgiem baļķiem.

Tā kā uzdevumu izpildes piegājieni bija ļoti dažādi, tad arī katra klases komanda kādā no punktiem varēja sniegt pārliecinošāku sniegumu, ātrāk atrodot labāku uzdevuma veikšanas stratēģiju. Ļoti sīvā konkurencē pēc kopvērtējuma rezultātiem visveiksmīgāk bija veicies 8.a klases kolektīvam, bet arī pārējo klašu iegūtie punkti daudz neatpalika, kas liecina par klašu kolektīvu saliedētību un spēju mobilizēt spēkus kopēja uzdevuma veikšanai.

Klases pēc trases veikšanas bija ļoti apmierinātas ar interesantajiem, netradicionāliem problēmu risināšanas piegājieniem, saprotot, ka arī latviešu strēlnieki lielās lietas spēja veikt, tikai visai komandai cieši sadarbojoties. Un tā rezutātā varam svinēt neatkarīgās Latvijas svētkus.

Uldis Jansons

Valmieras 4. skautu vienības vadītājs

"Mūsu GAISMA Latvijai"
2012. gada 23. novembrī

  

 

 

 

 

 

 

 

Aristotelis 2012
2012. gada 14. novembrī

Viesturskolā no 7. līdz 9. novembrim norisinājās 10.a un 10.b klašu skolēnu iesvētības vidusskolnieku pulciņā. Šī gada tēma bija „Septītās debesis”. Kā jau ierasts, katrai dienai bija sava tematika un uzdevumi, kuros desmitajiem nācās sevi parādīt visdažādākajās lomās, darot visādas lietas.

Pirmajā dienā visā skolā dominēja melnais un sarkanais tonis, jo tēma bija „Elle”, tās pārstāvji bija no 12. c klases. Plkst. 8. 00 visi skolēni tika sasaukti uz nelielu pārbaudi par tērpu atbilstību tēmai. Tiem, kuriem nebija atbilstošs tērps, nācās apvilkt pievilcīgu sieviešu apakšveļu. Plkst. 11. 20 sekoja pārbaudījums, kurā ar mugurām kopā tika salīmēti desmitie, un viņiem nācās skriet katram no savas puses gar garu solu. Tad viņus cienāja ar velnišķīgu dziru. Pēc tam sekoja improvizēta uzvaras deja.

Otrajā dienā atbildīgā bija 12.a klase. Viņu tēma bija „Zeme” un tās dažādie stili. Šajā dienā bija sastopami gan hipiji, gan goti, gan kovboji, gan arī disko dīvas. Rīta pārbaude un soda mēri bija vienādi. Toties uzdevums šāds - pārnest ar karoti olu, kur meitenēm vienā kājā bija jāvelk makšķernieku zābaks, bet zēniem - ērtās sieviešu augstpapēžu kurpes. Par atlīdzību viņus sagaidīja krāsainās maizītes. Protams, netika aizmirsta  deja, kurā desmitajiem nācās mācīties kustības no 12.a klases skolotājām.

12. b klase pēdējā dienā visiem lika justies kā debesīs, jo tēma bija „Septītās debesis”. Līdz ar to skolēnu vidū bija ļoti daudz enģeļu, feju un dievu. Lai cik labi nebūtu debesīs, desmitajiem tāpat nācās piedalīties uzdevumā, kurā bija jālien zem barjerām un, slidinoties pa grīdu, jātiek pēc dievišķā pulverīša un ūdens. Kā arī jāslavē 12. klašu skolēni ar šādu frāzi : „Divpadsmitie ir paši labākie!”

Ar to iesvētības nebija beigušās, jo tad plkst. 15. 00 sekoja paši aizraujošākie un trakākie uzdevumi. Pēc tiem desmitiem bija nepieciešama viena vienīga lieta – duša. Vēlāk vakarā mūs priecēja koncerts ar desmito un divpadsmito teatrāliem uzvedumiem, dziesmām un dejām. Koncertu vadīja Pats Sliktumiņš un Pats Labumiņš, un, protams, visa koncerta gaita tika aizvadīta gan ellē, gan uz Zemes, gan arī Viesturdīzē (Septītajās debesīs). Tā, lūk, vecākie vidusskolnieki pieņēma jaunos desmitos savā pulkā un reizē arī vidussskolā jeb Viesturdīzē. Ja saka, ka nekur nav tik labi kā mājās, tad mēs, viesturieši, vēl varam piebilst, ka nekur nav tik labi mācīties un būt kā Viesturdīzē.

 

Aija Mežule

12. c klasē