Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Mazskautu un guntiņu ziemas nometnē
2011. gada 19. februārī

No 11. līdz 13. februārim Dikļos notika 12. Latvijas mazskautu un guntiņu ziemas nometne „Pakrastnieki”. Nometnē piedalījās apmēram 80 dalībnieki no Rīgas, Ogres, Valmieras 4. un Kocēnu 38. skautu vienības.

Nometni organizēja Valmieras 4. skautu vienības vadītājs un šīs nometnes priekšnieks ULDIS JANSONS. Viņš stāsta: „Darbojāmies visi kopā - skauti un gaidas,  mazskauti un guntiņas. Šoreiz galvenie tiešām bija Latvijas skautu un gaidu organizācijas jaunākā pakāpe – mazskauti un guntiņas, t. i., bērni līdz 12 gadu vecumam. Visas aktivitātes viņiem izplānoja un vadīja mūsu 4. skautu vienības pieredzējušie roveri Paulīna Latsone un Eduards Johansons. Citu vienību jaunieši viņiem piepalīdzēja. Piektdien nometni sākām ar Vika dabas parka iepazīšanu, Dziesmu svētku muzeja apskati. NoDikļiem Latvijā ir izplatījusies dziesmu svētku tradīcija. Tad šinšilu audzētava, kur bērni bija pārsteigti, ieraugot tik daudz šo zvēriņu. Dalībnieki interesanti izpildīja uzdevumu -Vika grāmatas iespaidā iejutās savā Pakrastē ar zīmējumos parādītajiem dzīvniekiem. Viņiem sanāca ļoti skaistas glezniņas prezentācijai pie vakara ugunskura. Bet vēlu, vēlu vakarā bija nakts spēle -  arī par Vika „Pakrastnieku” tēmām. Sestdien zirgaudzētavā apskatījām gan kumeliņus, gan lielus sporta zirgus. Mūsu lielais dalībnieku pulks piedzīvoja necerētu pārsteigumu – izbraucienu kamanās. Bija arī izrāde Datārponis. Pēcpusdienas šķēršļu gājienā, ko atkal organizēja jaunieši, katrā punktā darbojās kāds Pakrastnieku tēls. Dalībniekiem bija jāveic dažādi uzdevumi, piemēram, pie ķengura jālec ar maisiem, pie zebiekstes jālien pa izraktām alām... Sestdienas vakara ugunskura tēma bija Bē – Mē – Tē - Vē (precīzāk, bezmalkas televizors). Katra grupa rādīja pašu izdomātu vai no Vika grāmatas paņemtu sižetu. Kopīgo svētdienu ievadīja stāstījums par Dikļu baznīcu un svētbrīdis. Visbeidzot nometnes pēdējā aktivitāte – āra sporta spēles. Nometne bija izdevusies laba arī tāpēc, ka mazskautiņi izdzīvoja Latvijas ziemas peripetijas – gan lielu puteni un asu vēju, gan niknu salu.”

Ziemas nometnes notiek katru gadu. Pagājušajā gadā to rīkoja Jānis Olmanis un viņa Kocēnu vienība, bet šoreiz - Uldis Jansons. Arī nākamā ziemas nometne, ko organizēs rīdzinieki,  droši vien notiks Vidzemē, jo aktīvākie skauti esot tieši Vidzemē un Rīgā.

Fotogrāfijas no nometnes šeit:Smile

Izmantots laikr. LIESMA materiāls 15. 02. 2011. (Nr.25)

2011. gada 12. klašu Žetona vakars Viesturskolā
2011. gada 15. februārī

Žetona vakars ir tas brīdis, kuru ar nepacietību gaida daudzi vidusskolnieki. Pēdējā balle, pēdējais svinīgais mirklis pirms došanās mācību maratona finiša taisnē. Sestdien, 12.februārī, šo brīdi sagaidījām arī mēs – nākamā 51. izlaiduma viesturieši.

Vakara pirmajā pusē gandrīz sešdesmit uztraukti divpadsmito klašu audzēkņi saņēma neskaitāmi daudz labu vārdu un novēlējumu. Paldies par to! Jūsu uzticība un optimisms mums patiešām nozīmē ļoti daudz. Sveicēji neskopojās arī ar dāvanām – divas jaukās Pepijas nu kļūs par mūsu jaunajiem klasesbiedriem, apņemamies viņas mīlēt un lutināt. Un, protams, pats svarīgākais mirklis – žetona saņemšana. Mazs dzintara gabaliņš ar trim maģiskajiem burtiem  „VVV” ir tik silts, tik mīļš kā pati Viesturskola. Un tas runā gluži kā „Dzintarainajā pasakā”, sakot -  „es esmu viesturiete, un tas liek man  par to būt lepnai”.

Otrā Žetona vakara daļā tradicionālā izrāde „Pepija Garzeķe". Šķiet, skatītājos tā izraisīja tādu pat sajūsmu kā pašos jaunajos aktieros. Ļoti jutām cits citam līdz, un tie, kuri nebija uz skatuves, centās palīdzēt kā spēdami, kaut vai nomierinot viens otru aizkulisēs, lai viss noritētu bez aizķeršanās. Šogad ieklausījāmies Pepijas piedzīvojumu pilnajā stāstā un ar viņas palīdzību izceļojāmies pa visdažādākajām pasaules malām, apciemojām cirku un pat atradām Kukarambu.

Žetona vakars ir tas svinīgais un skaistais brīdis, kas kalpo kā apliecinājums tam, ka 12. klašu skolēni ir gatavi skolas gaitu noslēgumam. Paldies visiem, kas šo vakaru padarīja gan svinīgu, gan skaistu! Domāju, ka mēs visi to atcerēsimies tikai un vienīgi ar smaidu. Divpadsmitā klase drīz beigsies, un līdz ar to arī tik ļoti mīļā skola vairs nebūs mūsu ikdienas otrās mājas. Mēs zinām, ka mēs vēl satiksimies. Varbūt krāsu pasakā, varbūt smaržu pasakā, varbūt pasakās, kurās vējš čab lapās vai jūra krāc. Pasaku jau ir ļoti daudz, un tās nekad nebeidzas.

Kristīne Kudreņicka

12. b klasē     

 

Nekur nav tik labi kā dzimtenē
2011. gada 5. februārī

            Februāra pirmās dienas Valmieras Viestura vidusskolā aizrit teātra izrāžu noskaņās. Arī šogad, kā parasti, 2. semestra sākumā Tautas teātrī „Sprīdītis” jauna pirmizrāde. Šoreiz iestudēts rakstnieka Aleksandra Volkova pasakas „Smaragda pilsētas burvis” skatuves variants. Režisors Roberts Segliņš stāsta , ka jaunās izrādes pamatidejas patlaban ir ļoti aktuālas. Ikdienā mēs redzam , kā cilvēki dažādu iemeslu dēļ zaudē mājas.  Īpaši sāpīgi to izjūt bērni. Izrādes galvenajai varonei Ellai , lai atgrieztos mājās no tāluma, ir jāpārvar šķēršļi, jācīnās ar ļaunajiem spēkiem un reizēm arī ar nespēku sevī. Labi, ka blakus ir īsti draugi, uz kuriem var paļauties. Cilvēkam ir jābūt tik dāsnam labestīgam, lai spētu palīdzēt draugiem piepildīt viņu viskarstākās vēlēšanās.

            Jaunā izrāde ir krāšņa pasaka, tā aicina ieraudzīt brīnumu ar bērna acīm un ticēt tam. Arī pieaugušajiem, kas tik bieži aizņemti ar racionālās pasaules problēmām. Jauniestudējuma adresāts – jaunāko klašu skolēni. Izrāde būs interesanta arī vecāko klašu skolēniem, jo gudrība, mīlestība un drosme būs vajadzīga ikvienam mūsdienu jaunajam cilvēkam, dodoties pasaules plašajos ceļos. Tādu vērtējumu pēc izrādes izteica 12. b klases skolnieks Viesturs Mušperts -  vairāku „Sprīdīša” iepriekšējo gadu izrāžu  dalībnieks.

            Režisors R. Segliņš atzīst, ka izrādes rašanās process bijis sarežģīts, bet interesants . Viņa mērķis bija radīt no plašā pasakas materiāla dinamisku, mūsdienīgu izrādi. Pateicoties izrādes veidotāju lielajai ieinteresētībai panākt vēlamo rezultātu, tas ir izdevies. Ir izveidojies tās kodols veidotāju vidū, kas izjūt lielu atbildību par visu uz skatuves notiekošo. Tas nav viegli, jo izrādē piedalās 35 skolēni, kas mācās 6. – 10. klasēs.. Daļai tā ir pirmā reize, kad viņi kā aktieri ir uz skatuves savās lomās, bet citi jau redzēti iepriekšējās izrādēs. Pasakas iestudējumā daudz dziesmu, mūzikas, kustību, kas labi palīdz atklāt galveno domu. Skatuves noformējums rada daudzveidīgu, mainīgu pasakas vidi, kas papildinās ar krāsainiem tērpiem. Daudz radošas izdomas skatuves dekorāciju un afišas veidošanā ieguldījusi jaunā māksliniece Kitija Berga no 10. a klases. Viņa un Sabīne Penka no 10. b klases pirms katras izrādes veic lielu darbu, lai nogrimētu vairāk nekā 30 aktierus.

            Skatītāji izrādes gaitā iepazīstas ar daudzveidīgo lomu izpildītājiem. Galveno lomu – meiteni Ellu tēlo Ella Karīna Grāvīte no 8. a klases. Viņa uz „Sprīdīša” skatuves ir pirmoreiz. Kā vērtēja izrādes pirmie skatītāji, viņa ar savu vienkāršību un patiesīgumu labi atklāj sava tēla būtību. Veiksmīgi savās raksturlomās ir Rūdolfs Vētra no 8. a klases un Mārtiņš Pūcītis no 8. b klases. Ļoti plastiska un emocionāla savā lomā ir viesaktrise Justīne Niedre no VVĢ. Režisors izsaka prieku par visiem aktieriem, kas spēja šo lielo darbu paveikt, un pateicas par labo auru grūtajā mēģinājumu laikā .Paldies teātra izrādes tapšanas radošajai komandai – kustību konsultantei Lijai Jērcumai, skolotājām Īrisai  Ozolai un Daigai Stalšānei. Aicinām visus interesentus uz Viesturskolu iepazīties ar mūsu teātra jaunāko izrādi!

Māris Lapsiņš,

 latviešu valodas un literatūras skolotājs

 

Absolventes viesojas Viesturskolā
2011. gada 1. februārī

24. janvārī skolā viesojās 2007. gada absolventes Zanda Vasiļjeva un Zane Legzdiņa. Viņas tikās ar 10. c klases skolēniem un pastāstīja par savām dzīves gaitām pēc VVV beigšanas.

Zane raksturoja  studijas Ventspils augstskolas tulku – tulkotāju programmā. Skolēni ar lielu interesi sekoja Zanes raitajam stāstījumam angļu valodā. Viņa vienlīdz labi pārvalda gan angļu, gan vācu valodu. Divas reizes  viņa jau ir bijusi Vācijā, lai pilnīgotu savas vācu valodas zināšanas.

Savukārt Zandas stāstījums bija par viņas pieredzi, kas uzkrāta, jau pusotru gadu strādājot Anglijā. Viņa īpaši pievērsa klausītāju uzmanību tam, kā skolā iegūtās svešvalodu zināšanas tagad noder, lai pakāptos augstāk pa karjeras kāpnēm.

 

Angļu valodas skolotāja Līvija Kraukle


 


   

Krievu valodas radošais vakars
2011. gada 1. februārī

Pirmo reizi mūsu skolā pēc  krievu valodas skolotāju ierosinājuma tika organizēts krievu valodas radošais vakars, kas bija iecerēts kā atpūtas vakars krievu gaumē. Skolotājas piedāvāja šādu iespēju, un vidusskolēni labprāt atsaucās, īpašu aktivitāti izrādīja 11.klases.Vakars tika plānots kā tuvāka iepazīšanās ar krievu mūziku, deju, tautas dziesmām, populāriem filmu aktieriem un epizodēm no kinofilmām, humora šoviem, tādējādi radot interesi par it kā zināmo, bet ne tik vieglo valodu un tās apguvi. Skolēni dalīja lomas, mācījās tekstus, veidoja tērpus un mācījās dejas soļus. Skolotājas adaptēja tekstus, jo tie bija jāpielāgo publikai, skolēnu prasmēm sazināties un saprast.

 

 

Vakars iesākās ar krievu tautas dziesmām. Tika spēlētas populārākās epizodes no krievu komēdijām ,,Kaukāza gūstekne’’, „Šurika piedzīvojumi”, ciemos bija ieradušās krievu večiņas no humora šova ,,Greizais spogulis”. Tika parodēts M.Galkina un N.Baskova duets. Skanēja A.Pugačovas dziesmas. Toms Cērūzis nodziedāja savu sacerēto dziesmu. Viņa emocionālais izpildījums guva lielu skatītāju atbalstu un aplausus. Ar sajūsmu tika uzņemta dziesma un dejas pavadījums, ko izpildīja Vera Serdjučka. Un kur vēl azartiskā krievu tautas deja ,,Kaļinka”! Spilgtās emocijas uz skatuves un krievu tautas tērpi izraisīja skaļus aplausus zālē. Pasākuma noslēgumā negaidīti ieradās pati A.Pugačova, lai sveiktu pasākuma dalībniekus. (tēlā veiksmīgi bija iejuties Dzeltenā kora dalībnieks G.Ristamecs)

Vakars pagāja jaukā gaisotnē. Skatītāju emocijas bija patiesas, un bija gandarījums par ieguldīto darbu. Vakara turpinājumā skolēniem bija iespēja izdejoties krievu estrādes ritmos. Izskanēja arī doma, ka šo pasākumu, krievu valodas nedēļas ietvaros, varētu veidot kā ikgadēju.

Bet jau marta mēnesī ar diviem spilgtākajiem  priekšnesumiem mūsējie piedalīsies Valmieras pilsētas un strapnovadu krievu valodas metodiskās apvienības rīkotajā pasākumā Pārgaujas ģimnāzijā.

 

Inta Daugaviete,

Krievu valodas un literatūras skolotāja