Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Apmaiņas skolēni 2011./ 2012. mācību gadā
2012. gada 17. jūnijā
Mūs sauc Šarlotte un Sandra, mēs esam no Vācijas un pagājušā mācību gadā mācījāmies Valmieras Viestura vidusskolā.
Mūsu klases bija ļoti foršas. Jau mācību gadā sākumā visi mums ļoti palīdzēja, arī skolotāji bija ļoti draudzīgi.
Piedzīvot latviešu skolēnu ikdienu bija ļoti interesanti, taču atšķirīgi no mūsu  ikdienas Vācijā.
Visvairāk mūs patīkami pārsteidza attiecības starp skolotājiem un skolēniem, tās ir ļoti draudzīgas.
Mēs gribam pateikt lielu lielu Paldies par šo foršo laiku Latvijā. Vispirms mūsu klases biedriem no 10. b un 11. b klases , mūsu audzinātājiem Igoram Ramam, un Inai Grāvītei, kā arī, protams, mūsu fantastiskai latviešu valodas skolotājai Andai Upītei, un, protams, liels Paldies arī Valmieras Viestura vidusskolas direktorei Mudītei Gravai.
Mēs ļoti ceram, ka tas bija tikai mūsu sadarbības sākums un ka mēs nākotnē noteikti vēl tiksimies.
Neaizmirstiet mūs, mēs nekad neaizmirsīsim jūs!
Sveicieni no Šarlottes un Sandras
Ciemos pie draugiem Vendras ģimnāzijā
2012. gada 13. jūnijā

Jūnija sākumā Valmieras Viestura vidusskolas sākumskolas skolotājas devās ciemos uz Vendras ģimnāziju Igaunijā. Abas skolas vieno draudzība 45 gadu garumā. Tā izveidojusies padomju laikā kā brālīgo republiku skolu sadraudzības piemērs. Nu jau pārdzīvojusi valstu robežu atjaunošanos, krīzes laika pārbaudījumus un atradusi jaunas sadarbības formas. Tradicionāli kļuvuši abu skolu pašdarbības kolektīvu apmaiņas braucieni. Pagājušajā pavasarī Viesturskolā ieradās sākumskolas un krievu valodas metodisko apvienību pārstāvji, lai dalītos savā pieredzē. Bija interesanti iepazīties ar citas valsts mācību grāmatām, apgūt pa kādai jaunai metodei, iepazīstināt ar saviem mācīšanas paņēmieniem.

Šogad bija mūsu reize doties ciemos uz Vendru. Vendras ģimnāzija augustā svinēs savu deviņdesmito jubileju. Tā ir skaista skola ar plašu dārzu un savu dienesta viesnīcu. Dārzu izmanto dabaszinātņu apguvei, un tajā izaugušie dārzeņi nonāk skolas kopgaldā. Siltumnīcā izaudzētos dažāda veida stādus ļoti lēti var iegādāties arī pilsētas iedzīvotāji. Skolā mācās 372 skolēni, strādā 42 skolotāji. Protams, arī Igauniju ir skārusi ekonomiskā krīze, un daudzi iedzīvotāji devušies prom no savām dzīvesvietām, tāpēc skolēnu skaits ir krietni mazāks nekā tas bijis atmodas sākumā.

Bija interesanti izstaigāt klašu telpas un vērot vienoto noformējumu tajās. Mēs ļoti priecājāmies par igauņu kolēģu iespējām. Redzējām, ka katrā klasē ir skolotāja dators un projektors. Igaunijas skolās noteikts, ka klasēs nevar būt vairāk par 26 skolēniem. Mazākā skaita robeža nav noteikta – var mācīties kaut vai viens bērns, ja tikai tam ir līdzekļu. Vendras skolā ir divas klases, kurās mācās skolēni ar īpašām vajadzībām, tāpēc skolēnu skaits tajās ir mums neierasti mazs – viens un četri bērni. Un vēl mēs ar labvēlīgu skaudību vērojām Igaunijas kolēģu darbu, jo viņiem ir daudz vairāk iespēju. Valsts nodrošina mācību materiālus vizuālajai mākslai un rokdarbiem, sākumskolas skolēnus arī ar darba burtnīcām. Visiem 1.- 9. klašu skolēniem ir brīvpusdienas.

Igauņu kolēģi dalījās savā pieredzē darbā ar informācijas tehnoloģijām. Skola, uzrakstot projektu, ieguvusi līdzekļus, kas nodrošināja katrai klasei vienas dienas ekskursiju uz dažādiem Igaunijas apvidiem, lai iepazītu dabas ainavu un ekosistēmu daudzveidību. Katram bērnam bija speciāli izstrādātas darba lapas pētījumu un novērojumu veikšanai. Pēc šīm dabas stundām skolēni ievietoja video materiālus „Youtube”, rakstīja blogus, daloties savos iespaidos un ieguvumos, tādējādi darot zināmu savu pieredzi visai valstij.

Pavisam nesen par Eiropas fondu līdzekļiem skolai ir atjaunota sporta zāle. Mēs piedalījāmies ļoti interesantā ritmikas nodarbībā. Iepazināmies arī ar igauņu tautas mākslu, piedaloties rokdarbu darbnīcās. Mājās pārbraucām, līdzi vedot pašu gatavoto sieviešu tautas tērpa detaļu, kas pasargā no visa ļauna.

Ilgi atmiņā paliks neaizmirstamā pēcpusdiena Tori viesu namā, izbrauciens zirgu pajūgā pa romantiskajiem Pērnavas upes krastiem. Igauņu draugu viesmīlība bija pilnīgs pretstats stereotipam par igauņiem kā vēsu un ieturētu tautu. Abas ciemošanās dienas bija ļoti pārdomātas, bagātas, interesantas un sirsnīgas. Ilgi mūs sildīs igauņu draugu labestīgums, humors un viesmīlība. Ar nepacietību visas Viesturskolas sākumskolas skolotājas gaidīs nākamo tikšanos reizi ar draugiem no Vendras ģimnāzijas.

Anda Dubulte

sākumskolas skolotāja

Valmieras vēsturiskās piemiņas vietas iepazīstot
2012. gada 7. jūnijā

Aprīlī Valmieras Viestura vidusskolas skolēni, kas piedalījās Valmieras kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, un viņu vēstures skolotājas Anna Gammeršmidte un Ina Grāvīte saņēma ielūgumu uz konkursa „Iepazīsti Valmieras vēsturiskās piemiņas vietas” noslēgumu Kocēnu kultūras namā. Liels bija konkursa dalībnieču gandarījums par rezultātiem – 10. – 12. klašu grupā 1. vieta 12. c klases viesturietēm Kristīnei Gromai un Laurai Kukjānei (skol. Anna Gammeršmidte), 9. a klases skolniecēm Karlīnai Latsonei, Laurai Elīzai Būmanei, Beatrisei Roziņai, Sandai Vītolai, Beatrisei Ozoliņai (skol. Ina Grāvīte) - konkursā 2. vieta pamatskolas klašu grupā.

Aizvadītā gada nogalē Valmieras Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valmieras pilsētas un starpnovadu vēstures un novadpētniecības pedagogu metodisko apvienību izsludināja konkursu skolu jauniešiem kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē. Tajā bija jāiepazīst 12 vēsturiskās piemiņas vietas Valmierā un tās apkārtnē. Konkursa dalībniekiem bija jāatrod šīs vietas dabā, jānofotografējas tajās, pēc tam jāveic izpētes darbs. Rezultāti tika parādīti prezentācijā un radošajā darbā. Uzdevumu veikšanai bija paredzēti 4 mēneši.

Skolotāja Anna Gammeršmidte ir pateicīga uzvarētājām Kristīnei un Laurai par atsaucību un labu sadarbību konkursa laikā. Rezultāts ir teicams – ne tikai 1. vieta, bet arī ziņa par to, ka šis Valmieras Viestura vidusskolas skolnieču darbs ir atzīts kā veiksmīgs metodisks līdzeklis novada vēstures mācīšanā arī citām skolām. Īpaši nozīmīgi tas ir šobrīd, kad Latvijas vēsturi uzsāk mācīt no 6. klases. Viesturieši šogad piedalījās arī LNT, grāmatu apgāda „Jumava” un Memoriālo muzeju apvienības konkursā „Latvijas leģendas – manas ģimenes, dzimtas un tautas leģendas”. Skolotāja aicina vairāk piedāvāt konkursus par vēstures tēmām, jo pēdējos gados to pamaz. Skolēnu interese par tiem ir palielinājusies. Konkursiem, kuros jāmeklē piemiņas vietas, piemērotākais laiks būtu pavasaris vai rudens, jo ziemas vidū dažas ieceres ir grūtāk realizējamas.

Skolotāja Ina Grāvīte aicināja pieteikties dalībniekus pamatskolas klasēs. Pieteicās daudzi, bet labus rezultātus sasniedza tikai divas grupas - no 9. a un 8. a klases. Lai varētu izpildīt konkursa uzdevumus, bija nepieciešams atrast vēstures pieminekļus dabā, pēc tam meklēt informāciju internetā, grāmatās, Valmieras muzejā. Ir prieks, ka pēc labi paveikta darba bija iespēja piedalīties konkursa noslēguma pasākumā 26. aprīlī Kocēnos. Īpaši viesturiešiem patika interaktīvā spēle „Patriots” ar kontrolpunktiem Kokmuižas parkā, Kocēnu centrā un estrādē. Šajās aktivitātēs viesturietes (Unda Ķipure, Kristiāna Ordone, Zanda Zolmane, Laura Elīza Būmane, Sanda Vītola, Beatrise Roziņa, Karlīna Latsone, Beatrise Ozoliņa) ieguva 1. vietu.

Konkursa uzvarētājas Kristīne Groma un Laura Kukjāne, kas šobrīd kārto vidusskolas beigšanas eksāmenus, atzīst, ka līdzdalība konkursā viņām palīdzēja iepazīt savu pilsētu un tās apkārtni. Lai gan pēc skolas beigšanas viņas tieši ar vēsturi nebūs saistītas, lielāka interese par to ir radusies. Kristīne vēlas nākotnē pievērsties sporta studijām, bet Laura izglītoties kultūras jomā . Konkurss, viņuprāt, daudz deva tieši redzesloka paplašināšanā. Izpildot uzdevumus, bija arī interesanti atklājumi. Izrādās, ka plāksne, kas veltīta igauņu skolnieku rotas karavīru piemiņai pie Sīmaņa baznīcas, ir tapusi ar valmieriešu atbalstu, viņu vidū arī Viesturskolas absolventi Romāns Naudiņš un Uldis Jansons. Savukārt izdevās pārliecināties, ka padomju laikā pie Kocēnu kapličas piestiprinātā plāksne par 29 Valmieras komjauniešu arestēšanu, ir mistiski pazudusi. Ir zināms tikai tās teksts.

Konkursa dalībnieces saka paldies skolotājām, kas aicināja piedalīties  interesantajā izpētes darbā un jebkurā brīdī sniedza noderīgas konsultācijas un atbalstu. Šis bija liels ārpusstundu darbs, kas ļoti noderīgs dzimtās puses vēstures izzināšanā.

Māris Lapsiņš

VALMIERAS pilsētas pašvaldības apbalvojums „PAR TEICAMĀM SEKMĒM MĀCĪBU DARBĀ” un BURTNIEKU novada apbalvojums labākajiem skolēniem
2012. gada 31. maijā

2011. / 2012. mācību gadu noslēdzot, VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLĀ Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu saņem:

 

ELZA GRĪVA 5. a kl.                                      ALISE RAZMINOVIČA 8. a kl.

MADARA KRIŠJĀNE 5. a kl.                        KRISTĪNE VIŠŅEVSKA 8. a kl.

ELIZABETE LOČMELE 5. a kl.                   RŪDOLFS BĒRZIŅŠ 9. a kl.

ANCE ALISE RAGĒVIČIUSA 5. a kl.          ADELE JĀKOBSONE 9. b kl.

BETIJA STANKEVIČA 5. a kl.                      MAIJA SĪMANE 9. b kl.

LISETE STANKEVIČA 5. a kl.                      ARTŪRS ZANDBERGS 9. b kl.

BEATRISE IEVA VĪTOLIŅA 5. a kl.              RŪTA KALNIŅA 10. b kl.

SINDIJA VASIĻJEVA 5. b kl.                         KARĪNA KLAĢIŠA 10. b kl.

ALISE BEATRISE BUGAKOVA 5. c kl.        KITIJA BERGA 11. a kl.

EVELĪNA NIEDRĪTE 5. c kl.                         EDGARS CUNSKIS 11. b kl.

SABĪNE GAILĪTE 6. b kl.                              ANNIJA MILERE 11. b kl.

IEVA LIEPIŅA 6. b kl.                                    SANDRA MARIA RUESCH 11. b kl.

DANUTE SĒNE 6. b kl.                                SINDIJA VIRSE 11. b kl.

ANNA KRISTĪNE BRIEDE 6. c kl.               IVITA BOMBAKA 11. c kl.

KRIŠJĀNIS PUNDURS 6. c kl.                   GUNA LŪSIŅA 11. c kl.

MONIKA OĻEHA 7. a kl.                                MADARA MEDNE 11. c kl.

ZANE BULIŅA 7. b kl.                                    AIJA MEŽULE 11. c kl.

DEMIJA PLEŠA 7. b kl.                                  NADĪNA MIEZĪTE 11. c kl.

UNA PLEŠA 7. b kl.                                        ELĪNA MĪĻĀ 11. c kl.

ŠAIENA ELIJA POLE 7. b kl.                         JŪLIJA MONAKO 11. c kl.

ZANE TILIŅA 7. b kl.                                       LAUMA PUJĀTE 11. c kl.

EDUARDS FJODOROVS 8. a kl.                  ANNIKA ROZĪTE 12. b kl.

ELĪNA KRŪKLE 8. a kl.                                  ELĪZA ANETE KAUŽĒNA 12. c kl.

UNDA ĶIPURE 8. a kl.                                    KRISTĪNE LIEPIŅA 12. c kl.

KRISTIĀNA ORDONE 8. a kl.                        ZANE LUCĀNE 12. c kl.

ANETE OZOLA 8. a kl.

 

 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLAS kandidāti Burtnieku novada apbalvojumam – stipendijai par labu un teicamu mācību darbu  2011./2012. mācību gadā:

 

LAURA ŠAKENA 4. b kl.                                    LUĪZE LEPIKSONE 7. b kl.

AGNESE ŠTĀLMANE 4. b kl.                            ŠAIENA ELIJA POLE 7. b kl.

PATRĪCIJA ANCE EBERHARDE 4. c kl.          ZANE TILIŅA 7. b kl.

ALĪNA EPNERE 4. c kl.                                      UNDĪNE VEKTERE 7. b kl.

KARĪNA VEIDE 4. c kl.                                        KATRĪNA ZUNDA 7. b kl.

ALISE ANCE RAGĒVIČIUSA 5. a kl.                EDUARDS FJODOROVS 8. a kl.

MARTA MEDNE 5. b kl.                                       ALISE RAZMINOVIČA 8. a kl.

ALISE BEATRISE BUGAKOVA 5. c kl.              KRISTĪNE VIŠŅEVSKA 8. a kl.

SANDA GAILĪTE 5. c kl.                                      RIHARDS BREICIS 9. a kl.

EVELĪNA NIEDRĪTE 5. c kl.                               ZANDA GRĪNBERGA 9. b kl.

TOMS BAUĢIS 6. a kl.                                        RŪTA KALNIŅA 10. b kl.

LANA BIŠOFA 6. a kl.                                          ANNIJA MILERE 11. b kl.

ARMANDS DUKURS 6. b kl.                             LAURA ZANDERE 11. b kl.

SABĪNE GAILĪTE 6. b kl.                                     IVITA BOMBAKA 11. c kl.                              

IEVA LIEPIŅA 6. b kl.                                           ALISE BUKOVSKA 11. c kl.

MĀRTIŅŠ ZVACKIS 6. b kl.                                KARINA FEDOROVA 11. c kl.                           

UNA LAPSA 6. c kl.                                             INGARS MATISONS 11. c kl.

SINDIJA PURIŅA 6. c kl.                                    MADARA MEDNE 11. c kl.

KRISTĪNE STRAZDĪTE 6. c kl.                          ELĒNA HĀNE 12. c kl.

LINDA INGEBORGA KRONBERGA 7. a kl.    KRISTĪNE LIEPIŅA 12. c kl.

RIČARDS KRONBERGS 7. a kl.                       LĪGA LAURSONE 12. c kl.

SIMONA ŠMIDTE 7. a kl.                                     ZANE LUCĀNE 12. c kl

 

APSVEICAM!

 

LIELS PALDIES MŪSU SKOLAS LABĀKAJIEM SKOLĒNIEM, VIŅU SKOLOTĀJIEM UN KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM PAR LABI PAVEIKTO DARBU ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ!

 Skolas administrācija

Viesturieši projekta „Vienoti Vidē” pasākumos
2012. gada 31. maijā

Šī gada 20. aprīlī Smiltenes ģimnāzijā norisinājās otrais projekta „Vienoti Vidē” reģionālais pasākums, kuru organizē Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība. Reģionālais pasākums apvienoja 7 skolu audzēkņus no Vidzemes reģiona skolām – Dzērbenes vidusskolas, Raunas vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas, Grundzāles pamatskolas, Trikātas pamatskolas, un J. Endzelīna Kauguru pamatskolas.

Jau no plkst. 11.00 Smiltenes ģimnāzijā sāka rosīties skolēni, kuri cītīgi gaidīja projekta „Vienoti Vidē” Smiltenes reģiona atklāšanas brīdi, lai uzreiz pēc tam sāktu darboties piecās radošajās darbnīcās. Darbnīcu uzdevums ir sniegt jauniešiem informāciju par veselīgu dzīvesveidu, pašiem veidojot ekoloģiskus kosmētikas līdzekļus un iegūstot lietderīgu informāciju par zāļu tējām. Lietderīgas enerģijas izmantošanas darbnīcā tika izstādīts stends kvēlspuldžu un ekonomisko spuldžu enerģijas patēriņa salīdzināšanai, kā arī mērīts enerģijas patēriņš iekārtām gaidīšanas režīmā. Praktiskā uzdevuma laikā skolēni zīmēja ēku, kurā atzīmēja tās vietas, kur mājoklī ir iespējams ietaupīt enerģiju. Ūdens un gaisa darbnīcā notika eksperiments par ūdens taupīšanu un skolēni uzzināja arī par iekštelpu gaisa kvalitāti un CO2 ietekmi uz veselību. Skolēni paši varēja pārbaudīt, kā mainās gaisa kvalitāte skolas telpās, izmantojot CO2 mērītāju, kurš precīzi attēlo CO2 koncentrācijas izmaiņas. Atjaunojamo enerģijas avotu darbnīcā norisinājās eksperiments par to, kā veidojas siltumnīcas efekts. Eksperiments ļauj skolēniem iegūt labāku izpratni par globāliem procesiem dabā. Atkritumu apsaimniekošanas darbnīcā skolēniem tika dota iespēja, izmantojot dažādus atkritumus, izveidot praktiski noderīgu priekšmetu jeb dekorāciju, tādejādi veicinot videi draudzīgu domāšanu un priekšmetu otrreizēju izmantošanu. Visas plānotās aktivitātes bija vērstas uz izpratnes veidošanu caur teorētisko pamatojumu un praktiskiem piemēriem.  

Lai noskaidrotu uzvarētājas komandas, skolēniem pēc radošajām darbnīcām bija jāaizpilda tests. Tika sasniegti augsti rezultāti, jo visi skolēni ar prieku uzņēma jauniegūto informāciju. Rezultātā, visuzcītīgākie izrādījās Dzērbenes vidusskolas komanda „Zaļie domājošie”, otro vietu ieguva Raunas vidusskolas komanda „Zaļie” un trešās vietas ieguvēji bija Valmieras Viestura vidusskolas komanda „V.V.V.”.

No katra Latvijas reģiona tika izvēlētas 3 skolēnu komandas, kuras maija vidū devās uz Rīgu, lai iepazītos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbību un ar ministru Edmundu Sprūdžu, kā arī dotos ekskursijā uz piedzīvojumiem bagātām vietām.

Projektu īsteno Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Projektu atbalsta AS „Latvijas Zaļais punkts”.

Pēc Ievas  Lorences,

projekta „Vienoti Vidē” vadītājas,

LVZSA Valdes locekles, informācijas