Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Apsveicam ar panākumiem
2012. gada 20. februārī

Valmieras pilsētas un Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu 12. klašu vēstures olimpiādē:

Kristaps Dancis - 2. vieta

Annika Rozīte - 3. vieta

Kristīne Liepiņa - 3. vieta

Čempionāts dambretē
2012. gada 20. februārī

Valmieras Pārgaujas sākumskolas 1.-6.klašu atklātajā čempionātā 100 lauciņu dambretē piedalījās 16 meitenes un 22 zēni no Valmieras skolām.

Valmieras Viestura vidusskolas skolēni izcīnīja sekojošas vietas:

 

meitenēm: 3. Karīna Veide, 4. Marika Berkolde, 8. Līza Dukse, 14. Elīza Terēze Lezdiņa,

 

zēniem: 5. Roberts Birzgalis, 7. Linards Vanags, 13. Jānis Maļina, 16. Roberts Ķiksis, 22. Mareks Zaķis.

Rezultātus un fotogrāfijas var aplūkot interneta vietnē www.prataspeles.1w.lv .

Treniņi dambretē notiek ceturtdienās 12.kabinetā no pulksten 12:20, izņemot projektu nedēļā 23.februārī.

Tiesnesis Uldis Ābeltiņš

Sveicam 8. klašu skolas angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!
2012. gada 17. februārī

1. vieta

Renāte Megija Kļaviņa – sk. I. Upīte

Anna Švalbe – sk. I. Upīte

Toms Teteris – sk. I .Liepiņa

2.vieta

Toms Kārlis Bušmanis – sk. I. Upīte

Kristīne Višņevska – sk. I. Liepiņa

Kristaps Kukainis – sk. I. Upīte

3.vieta

Anete Ozola – sk. I Upīte

Kristiāna Ordone – sk. I. Upīte

Dāvis Miķelsons – sk. I. Upīte

Izsakām pateicību par piedalīšanos:

A. Lotko , U. Ķipurei, R. Grantiņam, K. Čepulei - (sk. I. Liepiņa),

E. V. Kažmeram (sk. I.Upīte)

Pārsteidz galvu – lasi!
2012. gada 14. februārī

Angļu rakstnieks Džozefs Addisons ir teicis: „Lasīšana prātam ir tas pats, kas fiziski vingrinājumi ķermenim”. Varam droši apgalvot, ka 55 Viestura vidusskolas 1.-4. klašu skolēni četrus mēnešus cītīgi nodarbojās ar smadzeņu vingrinājumiem. Tie ir „Bērnu žūrijas 2011”dalībnieki, kuru uzdevums bija izlasīt 5 grāmatas. Šķiet, kas tur īpašs – tikai lasi! Tomēr uzdevums nebija tik vienkāršs. Katras grāmatas iepazīšanai , neatkarīgi no tā, vai tai 30 vai 230 lappuses, bija ierobežots laiks – 7 dienas. Katrā vajadzēja novērtēt gan saturu, gan ilustrācijas. Visbeidzot bija jāatbild uz sarežģītiem jautājumiem, aizpildot anketu.

12 skolēni piedalījās lasītāju seminārā Valmieras integrētajā bibliotēkā, kur izteica un aizstāvēja savu viedokli par lasīto. Tie, kam patīk zīmēt, varēja iesniegt savas ilustrācijas kādai no grāmatām.

Par labi padarīto darbu priecājāmies noslēguma pasākumos skolas kamīnzālē 1. un 10. februārī, kur varējām pacienāties ar gardu kliņģeri un sulu, iet rotaļās un saņemt pelnītās balvas. Visi 55 skolēni nu var lepoties ar īpašām aprocēm, uz kurām rakstīts: „Pārsteidz galvu – lasi!” Pēc tām var pazīt „Bērnu žūrijas” dalībniekus visā Latvijā.

Paldies sākumskolas Vecāku domei par iespēju piedalīties „Bērnu žūrijas” darbā, jo, lai lasītu, nepieciešamas grāmatas. Aizvadītā gada Labdarības ballē iegūtie līdzekļi nonāca bibliotēkas rīcībā, un neliela daļa no tiem tika iztērēta „Bērnu žūrijas” grāmatu iegādei. Paldies arī par sarīkoto zibenskonkursu, skaistajiem diplomiem, balvām un rotaļām.

Paldies skolotājai Vitai par ideju un atbalstu!

Lielākais gandarījums, ka uz jautājumu, vai nākamajā gadā arī piedalīsimies „Bērnu žūrijas” darbā , visi dalībnieki atbildēja: „Noteikti! Aicināsim to darīt arī klases biedrus.”

VVV bibliotekāre Laima

Pasākuma fotogrāfijas galerijā.

Starpnovadu olimpiāde matemātikā 9.-12. klasēm
2012. gada 13. februārī

Valmieras pilsētas un starpnovadu olimpiādē matemātikā labus rezultātus sasnieguši arī mūsu skolas skolēni:

 •  

  • Sindija Virse (11.b) - 1.vieta

  • Adele Jākobsone (9.b) - 3.vieta

  • Rūdolfs Vētra (9.b) - 3.vieta

  • Jānis Bērziņš (11.c) - atzinība

 

Bildē redzamas abas matemātikas skolotājas Anda Rebinka un Inese Pundure kopā ar abiem 3. vietas ieguvējiem Adeli un Rūdolfu.